27. 2. 2020

Deti narodené od 3. septembra 2018 do 9. januára 2026 podľa Novej Astrológie Slovenov


Martin Hruštínec
Nová Astrológia Slovenov pracuje v heliocentrickom systéme, teda pozeráme na polohu planét vzhľadom na Slnko. Tie okolo neho krúžia a svojim pohybom sa vnárajú do jednotlivých Znamení, ktorých zdrojom sú Priame sily Bytostné rozostavané v tridsať stupňových úsekoch na okraji Slnečnej sústavy.  
V tomto článku si budeme hovoriť o planéte Urána, ktorá vo vyššie uvedenom období je pod vplyvom žiarenia Znamenia Škorpión. Uráne hovoríme ženským tvarom preto, lebo druh bytosti, ktorý ju spravuje je ženský.

Rodičia a nielen vy, dávajte pozor. Dieťa narodené v uvedenom čase si dar, ktorý dostane od planéty Urána a Znamenia Škorpión, nesie celý život. Urána nám hovorí o ceste k nášmu vnútru. Ktorý rodič by chcel, aby mu jeho dieťa túto cestu zatvorilo? Aby sa dieťa stalo neprístupným? Zabetónovaným? Po takejto skúsenosti zrejme nik netúži. Avšak cesta k duši človeka, teda aj dieťaťa je vždy špecifická a pokiaľ nerobíme v zmysle tejto cesty, tak druhý človek pustí padací most a pre nás to znamená jediné, že sme nevítaným hosťom.

Znamenie Škorpión učí správnemu napĺňaniu u žien ženského princípu a u mužov mužského princípu. Z toho je zrejmé, že cestu k ľuďom, narodených v tomto časovom úseku, si nájdeme len vtedy, ak budeme pravými ženami, ak sme ženy alebo pravými mužmi, ak sme muži. A nielen to. Znamenie Škorpión učí aj správnemu spolupôsobeniu medzi ženami a mužmi. Čo z toho vyplýva je jasné. Deti narodené vo vyššie uvedenom rozmedzí budú pred svetom, ale žiaľ aj pred vlastnými rodičmi uzatvorené. Nepustia ich k srdcu, pričom táto uzavretosť sa prejaví hlavne v staršom veku (okolo 15. roku už definitívne). Je to dôsledkom pomätenosti ľudstva, ktoré sa vydalo falošnou cestou. Veď to koniec koncov vidíte sami. Lebo zo žien sa stali muži, lepšie však povedané, oni by radi prevzali mužské aktivity, ale to sa im nemôže podariť, lebo žena musí byť len ženou. Alebo sa uchýlili k podnecovaniu sexuality u mužov, čím sa chcú stať žiaducimi. Žiaducimi sa aj stanú, ale nie tak, ako si vo svojej povrchnosti predstavujú. Alebo siahli po kombinácii týchto dvoch snáh. Naozaj to nie je pekný pohľad. Muži na tom však nie sú lepšie. Buď sa uchyľujú k ženštilosti, čo znamená, že radšej pošlú vlastnú manželku na úrad, do banky, s dieťaťom k lekárovi, na nákup, inak povedané, všetko ponechajú na jej pleciach, aby oni mali pokoj. A žena musí trpieť ataky v banke, kde ju presviedčajú na novú pôžičku, u lekára kde jedinou autoritou musí byť lekár, lebo len on vie, čo je pre jej dieťa najlepšie, na úrade, kde je zavalená byrokraciou, na nákupe, kde musí vláčiť tašky. Alebo sa muži uchyľujú k tomu čo ženstvo začalo, podvoľujú sa zvádzaniu. Kombinácia týchto dvoch skutočností potom vedie k mužovej predstave, že žena je vlastne len takým príjemným doplnkom v domácnosti na spríjemnenie dlhých zimných nocí. Zdá sa vám vyššie napísané príliš tvrdé? Tak prečo je toľko rozvodov? Tam kde je manželský mier, rozvod neexistuje.
Vzťahy medzi oboma pohlaviami sú však závislé od správneho napĺňania vlastného princípu, u žien ženského a u mužov mužského. Keďže toto chýba, vzťahy nebudú pekné a vidíme to denno denne. Nejde len o manželstvá ale vzťahy celkovo, teda na pracovisku, medzi susedmi, súrodencami atď. Pozrime sa na spoločnosť a uvidíme rozklad. Nedôstojné správanie voči ženám, ktoré sa stalo spoločenskou normou. Do toho mužské práce ženami vykonávané, pričom my si už túto skutočnosť ani neuvedomujeme. Feminizmus, ktorý chce veci škodlivé. Rôzne snahy o zavedenie iného ako ženského a mužského pohlavia, homosexualita a iné otravné prúdy. Rôzne sexuálne zneužívania od tzv. nevinného slovníka až po činy, ktoré sa dejú deťom i dospelým, najviac však ženám, ktorým sa naozaj podarilo byť sexuálne žiaducimi. Pornografia sa stala najrozšírenejším obsahom internetu.
Toto všetko tu nemuselo byť, ak by ženy boli ako dobré víly, vnútorné čisté majúce spojenie s Bohom. A ak by muži boli bohatiermi, ktorí takéto ženy chránia.
Poďme však len do domácnosti, aby sme si ukázali čo majú rodičia robiť, ak chcú, aby ich dieťa bolo aspoň im otvorené, aby aspoň v tej domácnosti otvorilo cestu do svojho vnútra, keď už sa spoločnosť zbláznila. Nuž teda, ako sa má správať mama – žena a ako otec – muž? Kde nájsť okolo seba vzory, keď ich niet? Keby boli, bolo by to jednoduchšie, povedali by sme, pozrite tam a tam, odkukajte, inšpirujte sa. Ale takto? Tie vzory tu sú, ale je ich málo pramálo. To len, aby sme nekrivdili tým pár statočným. Rodičia, nemusíte chcieť byť svätcami, dokonalými ľuďmi, keďže tá na Zemi nemôže existovať, stačí len prebudiť svoju ľudskú dôstojnosť a riadiť sa podľa toho. Nedá to mnoho námahy, keď sa naozaj chce. Nie nadarmo sa hovorí: „šaty robia človeka.“ A skutočne je spôsob odievania veľmi dôležitý, dnes zanedbávaný. Hlavne ženy, ktoré to zo sebou myslia vážne, tu musia urobiť veľký kus roboty. Ako dieťa bude vnímať váš hlboký výstrih, vaše odhalené nohy, chrbát, a všetko čo móda prikazuje? Raz to, inokedy zas iné, vždy niečo zahalené a niečo odhalené, len aby to vzbudilo mužovu pozornosť? Rafinované strihy, aby dali vyniknúť určitým miestam na tele? Ako bude vnímať skutočnosť, že cudzí muži okukujú to, čo má byť posvätné? Že hľadia do výstrihu jeho mami? Budete pod drobnohľadom svojich detí, lebo Škorpión si tieto veci všíma, zaoberá sa nimi a priťahujú ho. A čo muži? V spoločenskom oblečení je to lepšie, to musíme uznať, ale aj oni si musia dať pozor. Nejaké roztrhané rifle, čo je dnes móda u oboch pohlaví, nerobí z muža pravého muža. A pokiaľ sa galantne oblečený muž objaví vedľa manželky s vyzývavými šatami, tiež to nepôsobí v jeho prospech a musí strácať. Takže rodičia dbajme na svoje oblečenie, nie je to tak ťažké, ako sa zdá. To nám pomôže. Neurobí to z nás ešte dokonalých rodičov, ale určitý dôležitý základ v tom je.
Manželský mier. Láskou sa on upevňuje a podporuje. Láska, ktorá nemyslí na seba, ale chce tomu druhému len to najlepšie. Dokáže odpustiť druhému jeho chyby a pracuje na svojich. Teda je dôležité, aby manželský mier vládol v domácnosti. Bez neho sa vaše dieťa uzavrie. Žiadne dieťa nemá rado hádky rodičov. Trpí. A o to väčšie utrpenie pre deti s Uránou v Škorpiónovi. V prípade, že si dvaja manželia už nemajú čo povedať, hádajú sa alebo je medzi nimi chlad a zreteľne cítia nesúzvuk, je lepšie ak sa rozvedú. Ak obaja cítia slobodu pri pomyslení na rozchod, je to to najlepšie pre nich, aj ich deti. Deti samozrejme budú nejakým spôsobom poznačené, ale aspoň nebudú vidieť, ako vzor, nefunkčné manželstvo. Obecne platí pre každú ženu, pokiaľ nie je pokrivenou dušou [1], nech dbá na svoju mravnosť, jemnosť a dôstojnosť. Vôbec nezáleží na veku a na tom, čomu dnes hovoríme pozemská krása.  Určité literárne alebo filmové postavy by mohli ukázať smer. Žena z duchovného hľadiska má stáť o niečo vyššie nad mužom, čo je spôsobené jej schopnosťou silnejšieho cítenia, teda prijímania inšpirácií z vyšších úrovní. Preto muž v etikete dáva žene prednosť, otvára jej dvere a dobrovoľne sa stavia do podriadenej pozície. Muž ako hutnejší druh neschopný toľkých citov, má v žene to ušľachtilé, chrániť. Má svojim prakticky zameraným rozumom hľadať spôsoby, ako zrealizovať ženine vyciťovania. Samozrejme, pokiaľ sú to naozaj záchvevy z vyšších svetov a nie fantázia. Takto by to malo byť. Takže rodičia smelo do toho, vaše dieťa vám bude vďačné a otvorené! Bude vo výhode pred ostatnými deťmi, ktorých rodičia sa neustále hádajú a správajú nedôstojne. Musíme podotknúť, že Škorpión je atribútom Božej Sily. Vaše dieťa bude teda  silné, neuzavreté a domácnosť sa mu stane útočiskom i pevným základom, na ktorom rastie v plnohodnotného človeka.    
V rámci tohto časového obdobia, je potrebné poukázať ešte na menšie úseky, v ktorých sa planéta Venuša bude nachádzať v Znamení Škorpión:
24. októbra 2018 – 12. novembra 2018
06. júna 2019 – 25. júna 2019
17. januára 2020 – 04. februára 2020
28. augusta 2020 – 16. septembra 2020
10. apríla 2021 – 29. apríla 2021
21. novembra 2021 – 09. decembra 2021
03. júla 2022 – 22. júla 2022
13. februára 2023 – 04. marca 2023
26. septembra 2023 – 14. októbra 2023
07. mája 2024 – 26. mája 2024
18. decembra 2024 – 06. januára 2025
31. júla 2025 – 19. augusta 2025

Kým Urána je cesta k srdcu, tak Venuša je srdce. Teda náš vnútorný svet, preto v týchto časových úsekoch, kde Venuša aj Urána stoja v Škorpiónovi, bude vyššie napísané ešte dynamickejšie!  
Pre zaujímavosť, posledným obdobím, v ktorom sa rodili deti s Uránou v Škorpiónovi bolo od 13. decembra 1934 do 16. apríla 1942.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.