9. 4. 2020

Čo nám chce povedať dianie okolo vírusu zvaného Corona?


Martin Hruštínec


Tento článok bude stručný, s naznačenými indíciami. Čitateľ si už sám musí doplňujúce informácie dohľadať.

Vírus zvaný Corona alebo Covid 19 zmenil život väčšine ľudstva na Zemi. Je úplne nepodstatné, či sa jedná o vírus z laboratória alebo nie. Taktiež je nepodstatné, či sa štatistiky nákazy nafukujú alebo nenafukujú, či sa jedná o veľkolepé divadlo za účelom nastolenia nového svetového poriadku. Dôležité je prežívanie a to, čo sa deje. Veci v pozadí svetských záležitostí, nech sú akékoľvek, nehrajú rolu.

V druhej polovici 19. storočia sa v Nemecku narodil Syn Človeka. Týmto sa naplnili Ježišove slová o príchode Toho, ktorý nás má uviesť do všetkej Pravdy v čase Posledného súdu. Mnoho podobenstiev nabáda ľudí, aby nezaspali tento príchod, aby boli duchom bdelí a spoznali Ho. Vieme, že sme Ho nespoznali. Evanjelická cirkev bola blízko prostredníctvom jedného farára, ktorý začal o Ňom hovoriť na svojich kázaniach v kostole. Žiaľ, vrchnosť to zamietla. Katolícka cirkev taktiež mlčí. Hovorí sa, či je alebo nie je to pravda neviem, že každý novozvolený pápež má možnosť svetu oznámiť túto skutočnosť. Taktiež, že Ján Pavol I., ktorý zomrel za záhadných okolností, mal tú snahu. Čas ukáže, čo je na tom pravdy. Zatiaľ však vieme s istotou, že Ježišom zvestovaný Syn Človeka je ľudstvom teraz nespoznaný. S Jeho príchodom samozrejme prišiel aj „Posledný súd.“ Preto žijeme už od druhej polovice 19. storočia v mimoriadnej dobe.

Záleží od samotného čitateľa týchto riadkov, ako sa zariadi v tejto otázke. Tak, ako Syn Boží Ježiš Kristus nechodil prosiaci, aby v Neho uverili, ani Syn Človeka nechodil s prosíkom v Jeho uznanie. Človek sa musí sám hýbať.

Pre tých, ktorí sa hlbšie zaoberali Jeho osobou, možno poznajú zo zaznamenaných rozhovorov s Ním, informáciu, že konečné dianie by malo začať v jednom marci. Gaspard Nesomet, ktorý exaktne matematickou metódou dokázal existenciu Syna Človeka na svojom facebookovom profile napísal, že tento marec je ten spomínaný marec z rozhovorov. Miliardy ľudí sa dostalo do karantény alebo im bol znemožnený voľný pohyb. 12. marca 1938 Gestapo zatklo Syna Človeka, bol uväznený a v septembri toho istého roku prepustený do domáceho väzenia, v ktorom napokon 6. decembra 1941 umiera. V tom istom čase, len o 82 rokov neskôr, v marci 2020 sa do domáceho väzenia dostali miliardy ľudí, naplnil sa zákon „čo zaseješ, to zožneš.“

Corona v preklade znamená koruna. Máme tu Veľkonočné sviatky. Práve počas nich bol zavraždený Syn Boží a na hlavu sme Mu nasadili tŕňovú korunu. Je náhoda, že sa vírus označuje práve koruna? A že práve v tomto období sú miliardy ľudí s obmedzeným pohybom? Slovensko je centrom duchovných síl, máme tu inkarnovaných obrovské množstvá svetlých duší, a je to práve Slovensko, ako jedna časť národa baránka, ktoré prevzali úlohu povolaného národa, po zlyhaní Nemcov. Povolanosť však nie je vyvolenie. Povolanosť je tvrdá práca a nedáva dôvod na pýchu. Slovenský národ bude počas Sviatkov schovaný doma a bez cirkevnej účasti, keďže kostoly sú pozatvárané. Čo nám to chce povedať? Že si máme v tichosti pripomenúť život, posolstvo a smrť Ježiša Krista? Že na to nepotrebujeme cirkvi, ktoré počas celej svojej histórie len krivili Jeho dielo a dokonca nespoznalo alebo zamlčalo príchod Syna Človeka? Že to bola práve cirkev, ktorá brzdila duchovný vývoj človeka? Že národu bolo odňaté zúčastňovať sa jej úkonov, ktoré zdehonestovali a prekrútili Kristovu obetu a veriaci majú sami bez ovplyvňovania skúmať Pravdu?  Všimnite si, Vatikán, úplne symbolicky, je opustený. Pápež káže bez prítomnosti davov. Samozrejme, jeho prejav vysielajú televízie a dostane sa miliónom poslucháčov, ale ten obraz samoty je veľavravný.

Z Posolstva Syna Človeka, ktorý písal pod pseudonymom Abd-ru-shin vieme, že všetko musí byť nové, keďže človek všetky oblasti svojho života vybudoval nesprávne, priečiac sa Bohu. Čo to znamená? Všetko sa musí najprv zrútiť, aby sa postavilo na novo. Úplne všetko, aj myslenie samotného človeka. Aj jeho chcenie a charakter. To bude vynútené zosilnením Božej sily, ktorá už teraz, aj keď ešte nie tak výrazne, je citeľná. Nie tak výrazne preto, lebo zlo tu ešte pôsobí, ale neskôr už nevydrží tlak. Človek bez lásky a vyšších ideálov, bez túžby ku Svetlu bude samočinne odstránený, aby neškodil.

Čože nám povedal nový premiér? Že chce zaviesť blackout? Toto slovíčko však znamená niečo iné ako lockdown, ktorý mal na mysli, keďže blackout je stav bez elektrickej energie. Každý vedúci predstaviteľ štátu má pri sebe duchovného vodcu národa, ktorý mu radí. U nás to je minimálne prezident a premiér. Spomeňme si na Ficove obrovské úsilie dostať sa do novo utváraného jadra Európskej únie pred pár rokmi. Vtedy mu z druhej strany duchovný vodca národa určite radil niečo v zmysle, že Slovensko má byť duchovným jadrom, z ktorého má Božia Múdrosť, Sila, Moc a Dobrota prúdiť do okolitého sveta. On z toho niečo započul, ucítil, napadla ho inšpiratívna myšlienka, avšak vysvetlil si to po svojom. Jadro pochopil ako to hmotné, presadzujúce Európskou úniou. Žiaľ. Započul nový premiér výstrahu blackoutu? Čo je to korona? Je to časť Slnečnej atmosféry. Erupcie na Slnku vyvrhujú korona plazmu do okolitého vesmíru a pri zásahu Zeme, dochádza k poruche satelitov, družíc a výpadkom elektrickej energie. V 19. storočí bola zaznamená veľmi silná slnečná erupcia, v dôsledku ktorej zhorela telegrafická sieť. V tej dobe to nepredstavovalo nebezpečenstvo, keďže ľudstvo bolo ešte len na začiatku procesu globalizácie a jedinou elektrickou sieťou bol práve telegraf. Avšak dnes by blackout znamenal zrútenie systému. Všetko musí byť nové. Na to nezabúdajme. Blackout je teda nevyhnutnosťou. Je znamením názov vírusu – Corona? A nášmu národu navyše, ako bonus, blackout od premiéra? 

Čo ešte Corona môže znamenať? Podľa výskumu Emila Páleša súčasné ľudstvo stojí pod nadvládou, žiarením, vplyvom, nazvime to ako chceme, archanjela Michaela. Jedná sa o slnečnú bytosť. Ešte inak povedané, jeho nebeským telesom, ktoré ma na starosti, je práve Slnko. Michael nás nabáda k hľadaniu vyššej pravdy, k túžbe po vyššom poznaní. Pokiaľ tak ľudia nerobia, pokrivia tento impulz z neho vychádzajúci a máme tu presne to, čo dnes vidíme dennodenne – chaos v zmysle života, relativizmus, nihilizmus, anarchizmus, čo je stav dnešnej demokracie, ktorá v skutočnosti nie je demokraciou, len sa tak tvári. Názov corona, teda atmosféra Slnka, nám ukazuje, aby sme sa zaoberali slnečným atribútom Michaela, ktorý je dušou tohto telesa. Pritom nemusíme nič vedieť o Michaelovi, stačí, že chceme byť užitoční, pomáhať ľuďom, cítiť v sebe lásku celému ľudstvu. Človek sa otvorí a bude správnym spôsobom vedený.


Dodatok 04. januára 2021

Teraz je jasné, že marec 2020 nebol tým marcom, ktorý sa dochoval zo spomienok na Pána. Podľa spomienok má v jednom marci nejaká choroba behom dvoch týždňov vyhubiť dve tretiny ľudstva a vtedy má spoznať, že stojí v súde. Je zbytočné sa príliš zaoberať kedy to príde. Vieme, že stojíme v poslednom súde a musíme sa podľa toho zariadiť, teda v prvom rade sa zachrániť. Zachrániť je myslené duchovne, teda očistiť sa od svojich vnútorných chýb, vlastností a hriechov.

V tejto súvislosti je zaujímavá informácia domáceho väzenia alebo karantény ľudstva, ktoré začalo približne v marci 2020, čo je o 82 rokov neskôr ako bol Pán Imanuel zadržaný gestapom. Šiesteho decembra 1941 v domácom väzení zomiera. Čo bude ľudstvo o 82 rokov neskôr v decembri 2023 prežívať?     


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.