31. 7. 2020

Znamenie Kohút od 19. októbra 2019 do 12. októbra 2020


Martin Hruštínec

Hneď v úvode musíme uviesť, že toto počítanie podľa Novej Astrológie Slovenov sa vzťahuje na planétu Jupitera *) v heliocentrickej sústave  Perúnovho kola (zodiaku) a v tomto časovom úseku je pod vplyvom vyžarovania Znamenia Kohút ako aj fialového žiarenia Krojšňa. Viac podrobností sa čitateľ dozvie z knižky Koledov Dar Slovenom [1].
Vládca Znamenia Kohút Soivojj svojim vplyvom dáva ľudstvu znamenie: „Nezabudni, aby si deň sviatočný svätil!“
Táto známa veta aj z desatora, má prispieť k pochopeniu podstaty Znamenia, lebo samozrejme, samotný bytostný nám toho môže povedať ďaleko viac. Kohút nás teda prostredníctvom ženskej bytosti Jupitera nabáda ale aj tlačí k sväteniu.
Najprv si ujasnime čo znamená svätenie sviatočného dňa, čo nám chce známa veta z desatora povedať.
Zmyslom života je duchovný rozvoj jednotlivca. Teda nadobudnutie morálnych a mravných zásad, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou osobnosti. Na začiatku vývoja stál človek seba nevedomý, na konci po mnohých životoch na Zemi, má seba vedomý a v plnej zrelosti putovať mimo hmotnosť, domov do večného Raja. Tým naplní účel svojho bytia v hmotnostiach.
Človek má žiť tak, aby svojim správaním nespôsoboval utrpenie, bolesť alebo rôzne nepríjemnosti blížnym ako aj prírode. Len tak môže žiť Bohu milým životom a v spätnom pôsobení dozrievať pre večný blažený život. Preto je nevyhnutné vyhradiť si pozemskú chvíľu, ktorú posvätí tým, že si zrekapituluje predošlý čas, prezrie prežitia a vyvodí z nich ponaučenie. Posledných šesť dní si  dokáže ľahko zapamätať, preto je odporúčaný jeden deň v týždni na takúto rekapituláciu. V našich končinách sa ustálila nedeľa, avšak môže to byť ľubovoľný deň. Dôležitá je podstivosť pri tom panujúca, kedy úprimne ľutujeme pochybenia minulých dní s plným predsavzatím polepšenia sa, a naopak, ak sme svojim konaním robili dobro, tak našim predsavzatím bude pokračovať v tomto smere.Človek nie je ideálny, nemá sa trápiť nad minulými chybami, ale ponaučenia si citom osvojiť a konať novým spôsobom. Pre duchovný vývoj sú rekapitulácie nesmierne potrebné, lebo len tak si vieme zhodnotiť svoj život a smerovanie do budúcnosti. Vo väčšom kolobehu zhodnocujeme na konci roka, vytyčujeme nové úlohy a predsavzatia. V malom kolobehu by si mal človek vyhradiť každý deň chvíľku pre seba, aby si premietol deň s jeho dobrými a zlými prežitiami. Preto nám dal Boh tretie prikázanie, aj keď nejde ani tak o príkaz ako skôr o dobre mienenú radu, ktorej uposlúchnutie nám prinesie vlastný duchovný rozvoj a tým šťastie.
Celý život má človek napĺňať celú Božiu vôľu, ale v určitom období nejaká jej časť príde do popredia, aby tých, ktorí jej nedbajú prebudila, a tam, kde sa jej dbá, ešte zdynamizovala úsilie a vyšvihla ho na vyššiu úroveň pre posilnenie poctivo usilujúcich.
Preto aj pre svätenie sviatočného dňa platí, že celý život si máme vyhradzovať chvíle, ktoré posvätíme, približujúc sa tým Bohu, ale v čase od 19. októbra 2019 do 12. októbra 2020, nám bytostný Soivojj pomáha prebudiť sa alebo zlepšiť svoju schopnosť svätenia. Tento čas je teda zaostrený smerom k tretiemu prikázaniu.
Bolo to práve v Kohútovi, kedy po prvý krát boli kostoly zatvorené. Návštevníci ich našli zamknuté s odkazom, že korona... Ani komunistom sa nepodarilo to, čo ona dokázala. Odrazu stál človek zvyknutý nedeľu čo nedeľu navštevovať kostol, pred situáciou, s ktorou sa nikdy nestretol. Čo teraz? Pokiaľ sa zahĺbil do svojho vnútra mohol vycítiť skutočnosť, že návšteva samotného kostola, ešte nemusí byť dodržanie tretieho prikázania. Mnoho ľudí žije v mylnej predstave, že v nedeľu stačí preniesť svoje telo z bodu A do bodu B, teda vyjsť zo svojho domu alebo bytu, sadnúť do kostolnej lavice, popočúvať hodinku farára, alebo aj nepočúvať a tým dodržal toto prikázanie. Za koho má svojho Stvoriteľa, ktorý tieto príkazy alebo dobre mienené rady nedal kvôli sebe, ale pre blaho ľudí? Veď On nepotrebuje ani jedného jediného človeka. Pokiaľ sa takýto návštevník kostola nezahĺbi nad počutou kázňou a nezoberie z nej ponaučenie pre svoj duchovný vzostup, tak mohol radšej sedieť doma. Ľudia mali možnosť v tom čase naozaj precítiť svätosť chvíle, ktorú sa snažili naplniť mimo zatvorený kostol, či už doma alebo v prírode. Mohli pochopiť, že cirkevná „bohoslužba“ ešte nie je automaticky svätenie, ale toto svätenie požaduje vnútro človeka, ktorému je jedno kde sa nachádza. Aj vo voľnej prírode, keď sa človek otvorí, napojí na silu a po odhodlaní byť lepším človekom, svätí na to vyhradený čas. Zatvorené kostoly teda mali pomôcť ich návštevníkom pochopiť tieto skutočnosti, oslobodiť sa od nesprávneho názoru, ak o to stáli. V konečnom dôsledku v Božom prikázaní nie je povedané, že človek musí chrámy navštevovať a zúčastňovať sa jednotlivých náboženských úkonov. Navyše, prikázanie boli dané celému ľudstvu, preto nemožno predpokladať, že iní, okrem kresťanov, sú vylúčení. Do logiky musíme ešte započítať čas zvestovania týchto prikázaní prostredníctvom Mojžiša. Skutočne, oni boli dané ľudstvu skrz židov asi  1300 rokov pred narodením Ježiša Krista, teda veľmi dlhú dobu pred kresťanstvom.
V kostoloch sa nekonali omše ani počas jedného z najväčších cirkevných sviatkov – Veľkej Noci, kedy si cirkev pripomína Ježišovo zmŕtvychvstanie a očistenie ľudstva od hriechu. Podľa nej to bolo práve pribitie Krista o drevený kríž, ktoré malo zabezpečiť odpustenie hriechov všetkým ľuďom alebo aspoň tým, ktorí uveria. Jedná sa o dogmu, ktorú samotné učenie Krista vyvracia. Nie je možné, aby niekto iný a ešte zavraždený, vzal na seba hriechy čo i len jedného človeka. To by bola nespravodlivosť. Ďalšia nelogická dogma o zmŕtvychvstaní zavraždeného a jeho návrat v tomto pozemskom, predtým zavraždenom tele, späť k Otcovi dosvedčuje úbohú malosť chápania ľudstva. Ježiš nevstal z mŕtvych v tom zmysle, že jeho telo ožilo, putovalo s učeníkmi a o pár dní odletel s týmto telom k Otcovi. Ježiš sa po smrti, kedy telo bolo Jozefom z Arimatie ukryté na bezpečné miesto, zjavoval jednotlivým učeníkom raz tu, raz tam, vždy niekomu inému, čo by telesne nedokázal, navyše, ak by sa jednalo o jeho pozemské telo, tak by ho spoznali hneď. Mnohí ho však nespoznávali. Zjavovala sa im Ježišova duša. A takto nehmotne odišiel späť k Otcovi, lebo On prebýva mimo hmotnosť. Hmotné telo predsa nemôže ísť k nehmotnému Otcovi do Jeho nehmotnej ríše. Logicky vzaté, ak by to bolo možné, prečo sa Kristus musel narodiť, prečo sa tu už hotoví nezjavil? A spomeňme na Jeho výrok: „Prv ako Abrahám bol, Ja som bol!“ Podľa vlastného výroku teda musel existovať už pred svojim narodením, kde nemal pozemské telo, teda žil v Božskej časti vo svojom nehmotnom Božskom tele.  Ešte skôr ako bol Abrahám už nehmotne Ježiš Kristus existoval.
Ak nerátame televízne alebo internetové priame prenosy z prázdnych kostolov, boli ľudia počas sviatkov ponechaní sami na seba.Vo väčšej tichosti mali možnosť precítiť nezmyselnosť Veľkonočných dogiem, ktoré brzdia duchovný vývoj človeka a bránia správnemu napĺňaniu tretieho Božieho prikázania. Je naozaj veľavravne symbolický obraz hlavy katolíckej cirkvi – pápeža, ktorý Veľkú noc slávil opustený. V Bazilike svätého Petra vo Vatikáne síce slúžil omšu cez internet, sledujúc ho množstvo ľudí, avšak celkom sám, akoby nám chcela táto udalosť niečo povedať. Tam kde predtým boli davy, odrazu bolo mĺkve ticho. A toto sa udialo práve v Kohútovi, ktorý ľudstvu hovorí, aby sviatočný deň svätil! Poriadne svätil v zmysle Božej vôle. Ale dogmy cirkví sú toho brzdou, preto preč s nimi.
V máji sa už kostoly otvorili (zatvorené boli od 10. marca), avšak človek, pokiaľ nie je povrchný a dokáže sa aj zamyslieť nad životom musí zvážnieť, lebo niečo tu nesedí. Na jednej strane návštevníci prosia Boha o zdravie a na druhej strane nosia rúška, nedotýkajú sa a sedia v dvojmetrových rozstupoch od seba. To svedčí o neviere návštevníkov týchto kostolov, ktorých nie je namieste nazývať „veriaci“. Veď už sám Kristus nabádal svojich nasledovníkov k živej a pevnej viere. Tu sú len dve možnosti, buď dotyční neveria v silu svojej modlitby, ktorá preto nemôže byť vyslyšaná alebo neveria Bohu, že ich ochráni pred chorobami. Ale za to médiám, hygienikom, politikom veria. Spomeňme na apoštola Pavla, ktorého na jednom ostrove po stroskotaní lode poštípal do ruky veľmi jedovatý had. Obyvatelia ostrova očakávali skorú smrť, lebo vedeli, čo je to za hada. Na ich prekvapenie sa Pavlovi nič nestalo, pokračoval v práci ako pred tým. Pavol mal silnú vieru v Boha, vedel, že pokiaľ celým srdcom priľne k Nemu, tak je pod Jeho ochranou podľa Jeho vôle. Teda aj takéto zdanlivé maličkosti by mohli vnímavého pozorovateľa upozorniť na spôsoby svätenia dnešných ľudí a po intenzívnom zaoberaní sa touto veľkou témou sňať masku z falošných spôsobov.
Na gazdovstve je práve kohút tým zvieraťom, ktoré veľmi skoro, nad ránom, svojim kikiríkaním oznamuje všetkým obyvateľom príchod nového dňa. Preto je aj toto Znamenie symbolicky nazvané podľa kohúta, lebo svätením, teda rekapituláciou a vytyčovaním si nových predsavzatí, sa človek duchovne prebúdza do ďalšieho pôsobenia. Tak ako nový deň prináša svetlo, tak aj svätenie prináša svetlo duchovné. 
Naposledy bola Jupitera v identickom postavení od 27. augusta 1948 do 21. augusta 1949. Bolo to obdobie, kedy po prevzatí moci vo februári 1948 komunistami, začali útoky na cirkvi, ktoré sa v ďalších Znameniach stupňovali. Akoby sa vnímalo ich nesprávne pôsobenie a podľa svojrázu jednotlivcov sa oni prejavili. Komunisti začali riešiť veci tak, ako ich riešili. Tu sa naskytá otázka či za tými rôznymi neľudskými konaniami a podvodmi môže Znamenie. Odpoveď je jednoduchá, nie, lebo zlo vychádza len z človeka. Znamenie prinesie určitú kvalitu, na ktorú jednotlivec reaguje buď ušľachtilým spôsobom alebo krivý zámer daného Znamenia. Nikdy ho však nedokáže nepoužiť. Vždy reaguje podľa svojej povahy, dobre alebo zle, pekne alebo nepekne. Momentálne sa nachádzame v období, a to už aj v čase nástupu komunizmu pred 70 rokmi, kedy už aj zlo páchané, v konečnom dôsledku slúži Svetlu. To znamená, že aj keď tu niekto cez média manipuluje s ľuďmi a pozatvára ich doma, aj to v konečnom dôsledku slúži Svetlu, lebo pozatváraní ľudia majú výbornú možnosť si mnohé veci ujasniť. Napríklad už vyššie spomínané spôsoby svätenia, ale aj uvedomiť si, že k životu nepotrebujeme pachtiť sa za peniazmi, aby sme si napokon išli oddýchnuť na drahú dovolenku. Koľkí  si to uvedomili a využili karanténny čas?  Tá možnosť tu bola. Veď samotná karanténa dala príležitosť na rekapitulovanie života, či už jednotlivca alebo vo väčšom meradle samotného ľudstva. Bol to darovaný čas na možnosť svätenia, aj keď nevedomého, každému človeku, či ateistovi alebo veriacemu, bez ohľadu na vierovyznanie, farbu pleti, pohlavie, vek, spoločenské postavenie. V Kohútovi ľudstvo dostalo skvelú príležitosť. Či ju využije a pripraví v sebe pôdu na nasledujúce obdobie Znamenia Psa, ktorý hovorí, že „všetko musí byť nové!“, je už na jeho slobodnej vôli.     
  
*) ženské meno preto, lebo je spravovaná ženským bytostným

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.