3. 12. 2020

Škola logiky – kňazi zoči voči korone

 Martin HruštínecAxióma 1: Podľa katolíckej viery kňazi skrz spoveď odpúšťajú hriechy

Axióma 2: Podľa katolíckej viery kňazi uzatvárajú manželstvo muža a ženy

Axióma 3: Podľa katolíckej viery kňazi krstia

Axióma 4: Podľa katolíckej viery kňazi skrz pohrebný akt odprevádzajú dušu na onen svet

Axióma 5: kňazi sa boja korony (nosia rúška, rozostupy dodržujú, kostoly zatvárajú)

Z axióm 1,2,3,4 vyplýva, že kňazi sú nadľudia, dá sa povedať  bohoľudia, lebo dokážu nevídané veci, ktoré sú iným odoprené. Napríklad odpustiť vrahovi vraždy, spojiť dvoch ľudí v manželstvo a iné, si vyžaduje veľkú výnimočnosť a moc. Na druhej strane sa títo istí nadľudia boja vírusu (axióma 5). Ako je možné, že sa takýto bohočlovek, alebo prostredník medzi Bohom a ľudstvom bojí vírusu? Apoštola Pavla keď poštípal jedovatý had a všetci si mysleli že zomrie, vôbec neprepadal panike, pracoval pokojne ďalej, nič sa mu nestalo. Z axiomy 5 vyplýva, že Axiómy  1 až 4 sú podvodom, kňazi vedia alebo vyciťujú, že moc nemajú žiadnu, nie sú prostredníkmi medzi Bohom a ľudstvom. Korona prišla a kňazi sa demaskovali sami a dobrovoľne. Rímsko-katolícka, ale aj iná viera podobného zamerania, je podvod na ľuďoch, divadlo. Odpúšťať hriechy nevedia ani nemôžu, lebo to je mimo ich právomoc. Uzatvárať manželstvá nevedia ani nemôžu lebo to je taktiež mimo ich právomoc. Krstiť nevedia a nemôžu, lebo to prislúcha inej moci. Odprevádzať dušu na onen svet nevedia a ani nemôžu, lebo to spočíva mimo nich. Mnohí ani neveria, že duša existuje. 

Záver: Prišla korona a z axiómy 5 vyplýva, že celá cirkevná organizačná štruktúra so svojimi schválenými dogmami je podvod. A1,A2,A3,A4 sú podvod, lebo ak by niekto mohol vykonávať tieto veci, nemôže sa obávať korony. Bohočlovek spojený s Božou silou, nemôže mať strach, ani zo smrti, nieto ešte z chrípky, alebo iného vírusu, lebo Božej sile musí všetko zlé ustúpiť. Pozor, prirodzená smrť je Bohom chcená, tá je o niečom inom. Kto pozná Božie zákony vie, že A1 až A4 sú nemožnosťou. Táto nemožnosť spôsobuje absenciu Božej sily a kňazi aj keď žijúc v omyle, že A1 až A4 reálne uskutočňujú, predsa len, kvôli svojmu omylu Božia sila nimi nepreteká, to vyciťujú a pri príchode covidu (alebo inej nepríjemnosti) sa objaví strach ako prirodzená absencia Božej sily. Strach je vždy absencia Božej sily a viery, ktorú kňazi prirodzene nemôžu mať kvôli rúhaniu sa Bohu dogmami svojho svetonázoru.  

Vysvetlivka:

Axióma je veta, o ktorej sa nediskutuje, lebo je celospoločensky alebo v rámci nejakej skupiny uznaná za pravdivú. V tomto prípade boli použité náboženskými obcami uznávané axiómy (1 až 4), ktoré v rámci tejto organizácie predstavujú dogmy.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.