KOLEDOV DAR SLOVENOM


Koledov Dar Slovenom  sú Nové Védy Slovenov spísané v knižke Koledov Dar Slovenom“ od Pribinu Chariotova.

Autor približuje čitateľom Slovo pána Ježiša zaznamenané v Blahoslavenstvách a Slovo pána Imanuela spísané v pôvodnom vydaní Vo Svetla Pravdy. Ukazuje, ako môže človek dané Slovo úspešne použiť pri riešení akýchkoľvek menších i väčších životných problémov. Pričom je dôležité si uvedomiť, že nestačí danému Slovu len veriť, ale je potrebné podľa Slova žiť.

Koledov Dar Slovenom nám ďalej odhaľuje Všemohúceho, ktorého naši predkovia nazývali Triglav, jeho Synov Ježiša a Imanuela, skladbu Prastvorenia, Stvorenia a Kruh Hmotností s ich bytosťami a Posledný súd.

V ďalšej časti sa hlbšie ponoríme do poznania bytostí Slnečnej sústavy, ktorí ako poštári Všemohúceho Triglava napĺňajú jeho Vôlu, podľa nej formujú hmotnosti a vplývajú na vývoj ľudského ducha. Z poznania pôsobenia týchto bytostí sa sformovalo vedenie – Nová Astrológia Slovenov, Nová Numerológia Slovenov, Nové Hodiny Slovenov a Nové Mesiace Slovenov , ktoré špecificky rozvíjajú a pojednávajú o ich daroch v rôznych oblastiach života.

V závere sa dozvieme o skutočnom význame Dvojkríža.

Knižka sa dá objednať u spoločnosti Jaspis, ktorá Koledov Dar Slovenom zastrešuje  na http://www.jaspis.peruno.sk/?q=knihy-a-casopisy