NOVÁ ASTROLÓGIA SLOVENOV

Nová Astrológia Slovenov pracuje v heliocentrickej sústave. Vôkol Slnka krúžia jednotlivé planéty, ktoré sa svojim pohybom vnárajú do jednotlivých znamení. Zdrojom týchto znamení sú bytostní rozostavaní v kruhu (zodiaku) v  určitej vzdialenosti od Slnka. Je viacero týchto kruhov (zodiakov). Každý z nich je špecifický, spojený buď s fyzickým svetom (hrubá hrubohmotnosť), astrálnym svetom (stredná hrubohmotnosť) alebo myšlienkovým svetom (jemná hrubohmotnosť).

Každý človek v čase narodenia dostal od bytostí planét a znamení určité dary do pozemského života.


Venuša   ukazuje, čo vidíme okolo nás

Mars   ukazuje, ako rozmýšľame o svete okolo nás

Pluto   ukazuje, v čom čerpáme našu vnútornú silu

Slnko   ukazuje našu vonkajšiu silu, ktorou dynamicky pôsobíme na naše okolie

Urána   ukazuje, ktorá cesta vedie k nášmu srdcu, čím si nás druhý získa

Neptún   ukazuje, aký impulz na dlhú cestu vieme dať človeku ku pomoci, ako si vytvárať cesty k iným   

Zem   ukazuje v čom spočíva náš vnútorný mier, alebo naša nespokojnosť
Saturn   ukazuje, aký druh pozemskej činnosti, práce potrebujeme k úspešnému
tvorivému naplneniu 

Jupitera   ukazuje, čo nás činí šťastnými a čoho sa môžeme chytiť v beznádeji 
Merkúr   ukazuje, v čom vieme druhým ľuďom dať praktický návod, ako niečo
uskutočniť na zemi


Každá z vyššie uvedených planét nám dáva určitú schopnosť a ako sa prejaví závisí od postavenia danej planéty v konkrétnom znamení.

Príklady:

Venuša v Kozorohovi dáva dar vidieť vo svojom okolí kde čistota je a kde nie je, kde sa druhý vyhovára, že prečo niečo nepekné spravil alebo či sa naozaj snaží napraviť to nepekné čo spravil. Zároveň tento dar uschopňuje jeho nositeľa vidieť až do hĺbky podstaty vecí, teda či za činmi človeka stojí pravá čistá pomáhajúca láska alebo nie.

Mars v Škorpionovi u človeka s týmto darom myšlienky zväčša krúžia okolo ženského a mužského princípu. Často v mysli analyzuje mužov, či sa správajú ako rytieri, ženy ako dobré víly. Popisuje vzťahy medzi oboma pohlaviami.

Pluto v Baranovi dáva schopnosť čerpať vnútornú silu v začínaní nových vecí, alebo keď začne robiť činnosť, ktorú má rozrobenú. 

Slnko v Baranovi dáva silu dynamicky pohnúť vecou vtedy, keď začneme niečo robiť, nejakú činnosť, projekt, úlohu. Taktiež môže takýto človek nabádať svoje okolie k započatiu nejakej činnosti, aktivity.

Urána vo Vodnárovi je dar, ktorý umožňuje  získať si jeho nositeľa vtedy, keď začneme pracovať na tých svojich vlastnostiach, ktoré nás rozčuľujú na ostatných.

Neptún v Býkovi je dar, ktorým si človek  vytvára most, cestu k iným ľuďom keď je v kľude naladený a keď dolaďuje svoje záležitosti alebo nejaké svoje rozbehnuté úlohy. Naopak ak je rozladený, nevrlý a nedolaďuje veci, tak si sám rúca most k inému človeku, stáva sa pre okolie uzavretým.

Zem v Baranovi dáva schopnosť získať vnútorný mier používaním  svojho daru od Slnka v Baranovi. To znamená, že ak človek začne niečo robiť, nejakú činnosť, projekt, úlohu alebo keď nabáda svoje okolie k započatiu nejakej činnosti, aktivity, tak má mier v duši. Naopak, ak to nerobí ma nepokoj v duši. Zem a Slnko sú vždy v tom istom znamení.

Saturn v Rakovi dáva tomuto človeku dar  vo svojej pozemskej činnosti, práci schopnosti skúšania. Napríklad či prístroj funguje, alebo nefunguje. Skúša rôzne možnosti použitia. Má si uvedomiť, že aj sám môže byť osudom skúšaný či vydrží na zvolenej ceste. Napríklad vynálezca skúša v laboratóriu za akých podmienok to bude pracovať a už 1000 krát sa mu to nepodarilo, ale na ten 1001 pokus to už konečne vyšlo.

Jupitera v Blížencoch dáva človeku dar byť  šťastným cez nejaký druh umenia, taktiež sa ho môže chytiť v beznádeji. Keď má nejaké prežitie, či už dobré alebo zlé, tak sa má skrz neho očistiť. Napríklad keď ho okradli, má si uvedomiť, že aj on kradol a v Božom Zákone akcie a reakcie sa mu to vrátilo. Jeho šťastie resp. pomoc v depresii spočíva v uvedomení si tohto Zákona, v odpustení a v predsavzatí, že on kradnúť nebude.

Charakteristika znamení   priebežne aktualizované počas roka 2015
Ako nás vidia ostatní   8.12.2014
Znamenie Drak od 1. 7. 2014 do 14. 7. 2015   27. 9. 2014