NOVÁ NUMEROLÓGIA SLOVENOV


Lucien Siffrid priniesol poznanie o Zákonoch čísel, ktoré aplikujeme pri numerologickom rozbore mena a slov. Nová Numerológia Slovenov je kombináciou Numerologie podľa Luciena SiffridaNovej Astrológie Slovenov podľa Pribinu Chariotova.  Rozbor podľa Novej Numerológie Sklovenov nám odhalí určitú charakteristiku mena a priezviska, povie nám, v čom má byť jeho nositeľ vzorom pre ostatných, čo ma rozvíjať a na čo si má dávať pozor vo svojom živote.

Výpočty môžeme použiť aj pri rozboroch mien štátov, miest, obcí a slov.

                                                     Stĺpce
Číslo      Zákon                   I.         II.       III.               
   1          SILA                     a          e          s                               
   2          STVORENIE      c          d          q
   3          SVETLO              h         r           -       
   4          PRÍRODA            f          t            -
   5          LÁSKA                 g         m         u
   6          MOC                     i j        l           w
   7          VÔLA                   k         v           z
   8          DUCH                  p          x          y
   9          VIERA                 b          n          o


Prvý stĺpec nám ukazuje písmenká jemnej hrubuhmotnosti, ich nositeľ má byť vzorom v danom Zákone.

Druhý stĺpec nám ukazuje písmenká strednej hrubohmotnosti, ich nositeľ sa má daný zákon učiť.

Tretí stĺpec nám ukazuje písmenká hrubej hrubohmotnosti, ich nositeľ si má na daný Zákon dávať pozor alebo prešľapávať cestu ostatným.

Nositeľ daného písmenka je buď človek ak sa jedná o meno, alebo skupina ľudí ak sa jedná o meno obce, mesta alebo štátu. Taktiež slová vyjadrujú určité deje súvisiace s človekom. 


Počítačový program, ktorý používame pri výpočtoch v Novej Numerológii Slovenov  je: Program NNS