NOVÉ HODINY SLOVENOV


Bytosti Svetla  - služobníci Všemohúceho ako Jeho „poštári“ sprostredkovávajú nepretržite Jeho Vôlu vo viacerých kruhoch. Svjetovidov kruh vplýva na naše orgány – orgánové hodiny, Perúnov kruh vplýva na naše meridiány – meridiánové hodinySvarogov kruh vplýva na naše čakry – čakrové hodiny

Človek sa nepretržite v konkrétnom čase vnára do práve pôsobiacich pomocí v jednotlivých kruhoch za účelom správneho pochopenia častí Vôle Všemohúceho. Má sa učiť spoznávať Jeho Vôlu jej správnym používaním v dennodennom živote.  Každý jednotlivý kruh je tvorený z  Bytostí Svetla v presnom rozostavení a každá táto Bytosť sprostredkováva učebnú látku – časť Vôle Všemohúceho  a ak človek, ktorý sa dostal do jej pôsobenia ,,zdraví“ (aplikuje učebnú látku do života) túto Bytosť je zdravý. Ak ,,nezdraví“ (nevšíma si) túto Bytosť, človek stráca zdravie (je nezdravý).

Nové Hodiny Slovenov prinášajú poznanie týchto pomocí, ktoré aplikujeme v zdravotnej oblasti. Prinášajú komplexné informácie o duchovných zákonitostiach zdravia (čo má človek robiť, aby sa vyliečil, resp. ako si udržať zdravie). V Nových Hodinách Slovenov využívame znovu objavené poznanie o pôsobení olejov a farieb na ľudské zdravie. Vzniká tým Nové Slovenské olejkárstvo a farboterapia.Články:
Duchovné zákonitosti zdravia - vysoký krvný tlak, infarkt   8.2.2013
Duchovné zákonitosti zdravia - cukrovka   6.2.2013