Stránky

Vitajte


Táto stránka chce podporiť duchovný rozvoj jednotlivca a napomôcť k výstavbe novej spoločnosti založenej na Zákonoch Všemohúceho.

V hornej časti stránky budem postupne uverejňovať vlastné články, ktoré budú priamo vychádzať z poznania pôsobenia Bytostí Svetla, ktoré popisuje Koledov Dar Slovenom, pričom články podľa svojho druhu budú spadať buď pod Novú Astrológiu Slovenov (NAS), Novú Numerológiu Slovenov (NNS), Nové Hodiny Slovenov (NHS) alebo Nové Mesiace Slovenov (NMS).

Články, ktoré nebudú priamo vychádzať z NAS, NNS, NHS alebo NMS nájdete v sekcii „Ďalšie články“ „Postrehy“ taktiež v hornej časti stránky.

V hornej časti stránky teda nájdete len moje články.

V pravej časti nájdete klasické funkcie stránky. Hneď pod obrázkom je odkaz na facebookovu verziu stránky Jupitera. V poli „Hľadať na tejto stránke“ môžete podľa kľúčových slov vyhľadať článok. V poli „Ak chcete byť informovaný o novinkách vložte svoj mail do políčka nižšie“ po zadaní Vášho mailu Vám budú chodiť správy o nových príspevkoch na stránke Jupitera, takže Vám nič neunikne. V poli „Kategórie článkov“ sú odkazy na rôzne prevzaté  alebo vlastné články podľa témy.  V poli „Odkazy na iné stránky“ nájdete stránky, s ktorými sa vnútorne stotožňujem. V poli „Archív stránky“ nájdete kompletne všetky články moje i prevzaté, radené chronologicky podľa dátumu. V poli „Obľúbené príspevky za posledný mesiac“ sú najčítanejšie články (moje aj prevzaté).  V poli „Odporúčané články na aktuálnu tému“ nájdete články, ktoré sa viažu k nejakej celospoločenskej udalosti alebo téme. V poliach „Na stiahnutie“, „Rozhovory“, „Dokumenty“ „Filmy“ sa nachádzajú odkazy, s ktorými vnútorne súhlasím a som presvedčený o ich prínose pre duchovný rozvoj človeka.

V ľavej časti stránky je odkaz na Abdruschinovo dielo Vo Svetle Pravdy, desatoro Božích prikázaní a modlitby. Pod nimi sú odkazy na články od Abdruschinových učeníkov a v poli "Životopisy" sú uverejnené životopisy významných osobností a deje, ktoré s nimi úzko súviseli. Autormi sú ľudia žijúci v blízkosti Abdruschina, spísané počas Jeho pobytu na Zemi. 


Martin Hruštínec