29. 12. 2013

Láska najvyšším darom


A ukážem vám ešte omnoho vzácnejšiu cestu:

Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, ale lásku by som nemal, som iba duniaci kov a zvučiaci zvon.

Keby som mal dar proroctva, rozumel všetkým tajomstvám a obsiahol všetko poznanie, áno, keby som mal tak veľkú vieru, že by som hory prenášal, ale lásku by som nemal, nič nie som.

A keby som rozdal všetko čo mám, áno keby som vydal sám seba k upáleniu, ale lásku by som nemal, nič mi to neprospeje.

Láska je trpezlivá, láskavá, nezávidí, láska sa nechvastá a nie je domýšľavá. Láska nejedná nečestne, nehľadá svoj prospech, nedá sa vydráždiť, nepočíta krivdy. Nemá radosť zo zla, ale vždy sa raduje z pravdy. Nech sa deje čokoľvek, láska vydrží, láska verí, láska má nádej, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvo - to zanikne; jazyky - tie skončia; poznanie - to bude prekonané. Veď naše poznanie je len čiastočné, i naše prorokovanie je len čiastočné; až príde plnosť, vtedy to, čo je čiastočné, bude prekonané.

Teraz vidíme ako v zrkadle, len v hádanke, potom však uzrieme tvárou v tvár. Teraz poznávam čiastočne, ale potom poznám plne, ako Boh pozná mňa.

A tak zostáva viera, nádej, láska - ale najväčšia z tej trojice je láska.

Apoštol Pavol

27. 12. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Kozorožec, Zajac a Ryby

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 21. 12. 2017 17:17 SEČ do 20. 1. 2018 03:58 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Kozorožec v Svjetovidovom kruhu, Zajac v Perúnovom kruhuRyby v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Kozorožec v Svjetovidovom kruhu je bytostný Studeč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, nauč sa pravej prísnej čistej Láske! Pomáhaj ľuďom nájsť správny cieľ, navádzaj ich na správnu cestu, to je čistá pravá Láska! Chladná prísnosť Božej Čistoty vedie k pravej Láske, Čistota nepozná okrášľovanie, alebo ospravedlňovanie, zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku!“
Studeč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Radič, Moislič, Svietič a Gostič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Kozorožec pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.
Od 21. 12. 2017 do 5. 1. 2018 pôsobia bytostní RadičMoislič.

Radič človeku hovorí: „Človeče, používaj svoj vnútorný hlas, svoje ľudské svedomie, svoj ľudský cit! Sú ti vždy najlepšími radcami! Prijímaj rady svojho citu a udržuj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Moislič hovorí: „Človeče, aby si udržal rovnováhu medzi citom a rozumom, oprosti sa od vecí – od hmoty! Neviaž sa na hmotu, za hodnoty považuj nehmotné – duchovné veci! Je pochabé mať za cieľ svojho života, že niečo hmotné bude tvoje! Nič si odtiaľto nevezmeš na druhý breh, pretože všetko je Pánove! Premysli a zrealizuj to, čo cítiš a nepozeraj na to, či budeš z toho niečo mať! Keď všetko dáš, dostaneš všetko, keď skryješ i pred tebou bude skryté!“

Od 5. 1. 2018 do 20. 1. 2018 pôsobia bytostní Svietič Gostič.

Svietič človeku hovorí:  „Človeče, keď si prijal Slovo a riadiš sa podľa neho, kráčaj s presvedčením ku Svetlu a svieť ostatným na tejto ceste ako pochodeň!“,
Gostič hovorí: „Človeče, buď si vedomý toho, že si v celom Stvorení len hosťom! Bytostní služobníci Všemohúceho tkajú plášť Stvorenia, v ktorého záhyboch sa môžeš ukrývať! Ak tento plášť špiníš, potom vedz, že títo služobníci ho v presne stanovenom čase vyčistia a spolu so špinou zhynieš i ty, ako jej pôvodca! Vedz, že ty ako hosť sa nikdy nemôžeš stať vlastníkom plášťa, ktorý celý patrí Všemohúcemu! Bytostní sú budovatelia a správcovia Stvorenia a ty, ako ľudský duch, v ňom navždy zostaneš hosťom! Preto sa v celom Stvorení správaj tak, ako by si bol na návšteve u najlepšieho priateľa! Nenič, čo nie je tvoje, ale spolu s Bytostnými to zveľaďuj, chváliac tak činom Všemohúceho!“

Vládcom znamenia Zajac v Perúnovom kruhu je bytostný Vojšeň, ktorý človeku hovorí: „Ži spolu s ostatnými blížnymi v láske!“

Vládcom znamenia Ryby v Svarogovom kruhu je bytostný Rod, ktorý človeku hovorí: „Každý zožne to, čo zasieva!“Bytostný Studečštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Vojšeň pôsobí na našu komunikáciu, slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Rod pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

4. 12. 2013

Stávajte Sloveni

Juraj Sitár


Vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel,

Stvoriteľ – Najvyšší na Vás dnes pozrel!
Neste!!! Či čujete???
Neste Pravdy hlas do celého sveta,
by naplnila sa Slova Pánovho veta:
Vy ste mi národom na svete najmilším,
bo Slovo Otcovo Vám sa stalo najbližším.
Vy strach nemajte, Vo Svetle Pravdy stojíte,
národom zvolajte, že len Boha sa bojíte!
Kto trúfne si proti Vám – so Slovom v srdci,
tomu dni zrátajú Otcovi služobníci.
Preto vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel!


Ďalšie básne: 

19. 11. 2013

Prezident Slovenska varuje pred nebezpečnou sektou

Prezident Slovenska varuje pred nebezpečnou sektou a nabáda Slovenky a Slovenov: „Zachráňte svojich blížnych pred strašným súdom!“

Od roku 1988 a „oficiálne“ od novembra 1989 prebieha jedna z najsvetlejších, alebo jedna z najtemnejších ér nášho národa?! Tých členov ŠTB a KSČ, ktorí pripravili november 1989 treba oceniť alebo postaviť pred súd?!
Alebo sa máme nechať vtiahnuť do ďalšej revolúcie proti niečomu zlému, násiliu, gorile, vláde...?! Kto vlastne pripravuje na celom svete všetky tie revolúcie po ktorých zostáva bolesť, utrpenie a rozkradnutie všetkého?!
Je to vystupňovaná žiadostivosť jednotlivcov, ktorí, nadobúdajúc väčšinu, si demokraticky zvolia na svoje čelo vzor svojej žiadostivosti! Je to celonárodné neuposlúchnutie Desiateho Božieho prikázania! Tento vzor žiadostivosti má svojho staronového bôžika – Zlaté teľa, ale v novom šate! Dnes sa volá: Privatizácia, Fond národného majetku, Štátna zákazka, Tender – Verejná súťaž, Európske fondy...!
Táto sekta nemá klasické vonkajšie – pozemské znaky, ale má všetky základné principiálne znaky sekty! Sekta je časť, ktorá sa oddelí od celku, pričom sa snaží na celku parazitovať všetkými možnými prostriedkami! Členovia sekty „pomáhajú“ len jeden druhému, za prísneho dodržiavania i nepísaných pravidiel sekty:
„Ja tebe – ty mne!“
„Nečlenov sekty je možné ošklbať!“
„Je možné ošklbať i členov sekty, ak nie sú dostatočnými vzormi žiadostivosti!“
Stala sa už zhruba polovica národa členmi tejto sekty i keď väčšina nevedome?! Ono: „Chcem mať!“ – vystupňované do žiadostivosti a sprevádzané závisťou je „duchovným preukazom“ každého člena sekty!
Druhá časť národa nazývaná tiež „Mlčiaca väčšina“ sa len nečinne prizerá, mysliac si: „Vykašlem sa na nich, nepôjdem ani kandidovať, ani voliť, vystačím si aj sám – nepotrebujem nikoho!“ Je to ako keď si najkrajší a najschopnejší kohút myslí, že si môže bez obáv vykračovať po džungli! Môže, ale s následkami! Vinu na stave spoločnosti má i táto časť, a preto i táto časť bude žať, ale už i žne následky, pretože sa pozerá, ako prvá časť stupňuje svoju žiadostivosť s neodvratnými dôsledkami, ale nič s tým nerobí!

Riešenie je v zachránení svojich blížnych pred strašným súdom, nie povstanie proti nim!
V Božom zákone Akcie a reakcie väčšina sa podieľa na stave spoločnosti:
1. Ak väčšina spoločnosti (polovica žiadostivá a polovica mlčiaca) nezmení Akciu – svoje smerovanie, tak príde reakcia - demokraticky zvolení členovia sekty – vzor žiadostivosti, budú pohltení Medzinárodnou sektou vystupňovanej žiadostivosti, ktorá je silnejšia, než naša „národná“ a všetci pomaly, ale iste zožneme dôsledky – nič nám tu už nebude patriť, dokonca ani naše telo!
2. Ak žiadostivá polovica spoločnosti povstane proti demokraticky zvoleným členom sekty – „národným vzorom žiadostivosti“, čím sa oslabí a mlčiaca polovica spoločnosti bude naďalej mlčať, tak príde reakcia - budeme pohltení Medzinárodnou sektou vystupňovanej žiadostivosti, ktorá je silnejšia, než naša oslabená „národná“ a všetci rýchlo zožneme dôsledky – nič nám tu už nebude patriť, dokonca ani naše telo!
3. „Mlčiaca väčšina“ sa bude snažiť zachrániť svojich blížnych pred strašným súdom a tým zachráni i seba spod diktátu Medzinárodnej sekty vystupňovanej žiadostivosti!


Voľme tretiu cestu! Tá vyžaduje našu zmenu – zmenu jednotlivca a náš vedomý život v zmysle Božieho zákona Akcia a reakcie – vedomý život v zmysle Božieho Slova – život Sloveniek a Slovenov!

5. 11. 2013

Prezident Slovenska nabáda študentov

Prezident Slovenska nabáda študentov k vedomému dodržiavaniu Božieho zákona Akcie a reakcie! Dáva študentom, Slovenkám i Slovenom do pozornosti toto Napomenutie!

Pozor! Slovenky a Sloveni! Bdejte!

Študenti, pozývate svojich priateľov na Občiansky odpor proti zločineckému systému! Ak chcete skutočnú zmenu za lepšie Slovensko musíte ísť za niečím, nie proti niečomu! Ak je Akcia Proti zločineckému systému, Reakcia je opačného smeru – zločinecký systém zatlačí ešte viac na vás a navyše za zrnko celý klas. Ak je Akcia Za lepšie Slovensko, Reakcia je opačného smeru – prichádzajú možnosti zlepšenia Slovenska a navyše za zrnko opäť celý klas!

Slováci už boli Verejnosťou proti násiliu a viete ako to dopadlo! Ale neviete, že to bolo zákonité! My sme vtedy vedeli, čo nechceme – násilie a násilie po vyše 20 rokoch pritvrdilo! Iní, ale vedeli čo chcú – aj to dočasne dosiahli, ale tým, že to chceli mať, už v počiatku zasiali, že to stratia! Vašou dnešnou úlohou študenti je prevziať to, čo oni strácajú, čo je možné len zmenou vašich duší, ako to vravel už Štefánik! Chcite vedome používať Boží zákon Akcie a reakcie, ktorý ste sa učili aj vo fyzike! Staňte sa ako jednotlivci nezávislými a spojte sa!

Vaša nespokojnosť pramení z nepoužívania vašich vlastných daností! Túto nespokojnosť podnecujú ľudia, ktorí vedia o zákonoch a vedome vás – Mládež našu – Držiteľku rána, chcú vohnať do odporu proti niečomu, čo mnohonásobne zatlačí na vás späť!

Náš odpor v roku 1989 proti násiliu konkrétnych sebeckých komunistov a sebeckých príslušníkov ŠTB, vyniesol práve ich k zmocneniu sa ekonomiky štátu a k zosilnenému tlaku násilia na nás prostredníctvom ekonomiky štátu! Zatlačilo to spätne na nás – niekdajších študentov a taktiež na ostatných ľudí, lebo sa k nám pridali!

Ak sa vám teraz podarí znovu to isté – získať i ostatných ľudí, tlak reakcie nastane oveľa väčší! Nezabúdajte, že sme v EÚ a NATO! Priamo medzi vami sú platení rozoštvávači, ako boli v roku 1989 i medzi nami! Vedia len štvať proti niekomu a niečomu a chcú uskutočniť v Strednej Európe Európsku jeseň, ako uskutočnili Arabskú jar – bolesť a násilie!

Študenti – vytvorte po celom Slovensku Rady mládeže spojte ich do Slovenskej Rady mládeže a jednoducho prevezmite pokojne a legálne štát, ako to urobili ľudia na Islande!

Každý štát môže byť udržovaný buď strachom z temnôt, alebo opakom strachu – Vierou – Živou Vierou vo Svetlo! Nie slepou cirkevnou vierou! Viera – Dôvera v Boží zákon Akcie a Reakcie a jeho použitie v spoločenskom živote! Každé chcenie, myslenie, reč i konanie je súčasne prúdením energie Svetla, ak chcete v Akcii brať, Reakcia je, že vám bude zobraté! Ak chcete v Akcii Dávať, Reakcia je, že vám bude dané! Ak chcete ísť proti niečomu, to niečo na vás ešte viac zatlačí! Ak chcete ísť za niečím, vytvoria sa vám k tomu možnosti. Ako sa do hory volá – tak sa z hory ozýva! Tak znie večne Boží zákon! Je skalopevnou oporou celého Stvorenia.

Študenti, nikdy nezabúdajte, že iba Svetlo má Zdroj, z ktorého pramení pohyb! Tma zdroj nemá, je iba pojmom, ktorý hovorí o nedostatku Svetla! Jediný pohyb tmy, ak sa dá o pohybe vôbec hovoriť, je jej odchod po príchode Svetla! Študenti, buďte našou Pochodňou pre svetlé zajtrajšky! Zasvieťte Živou vierou, nech tma zmizne!

Napomenutie napísal Juraj Sitár 4.11.2013

1. 11. 2013

28. 10. 2013

Dôvody zániku Rímskej ríše

Anglický historik (a neskôr člen parlamentu) Edward Gibbon -publikoval v rokoch 1776 až 1788 svoje najdôležitejšie a najrešpektovanejšie dielo: "História úpadku a pádu Rímskeho impéria". Dielo písal 14 rokov, postupne vychádza v šiestich zväzkoch, a dodnes je považované za jeden z najkvalitnejších historických rozborov tohto obdobia.Gibbon v závere hodnotí dôvody zániku Rímskej ríše takto:

1. Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou.

2. Tradičná úloha otca ako živiteľa rodiny je spochybňovaná, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodné matky.

3. Seniori sú zanedbávaní. Ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac než o svojich starých rodičov.

4. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchými. Vytvára sa planá zábava za každú cenu. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí platia veľké sumy.

5. Základná vojenská služba vlasti je odmietaná, spochybňovaná, vysmievaná a neskôr zákonom zrušená. Armádu tvoria nájomní žoldnieri.

6. Poctivo pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a ako vzor sa stávajú prázdni pokrytci, populisti, pochybní umelci a takzvané celebrity.

7. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále rastie a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké čiastky. Ľudia sa neboja nepracovať, pretože štát sa o nich vždy ìnak postará.

8. Úroveň vzdelania rapídne klesá.

9. Štátny dlh rastie do nikdy nesplatiteľnej výšky.

10. Prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože výroba doma je drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín.

11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou aj tak robí. Postihnuteľnosť týchto zločinov je veľmi malá.

12. Počatie a výchova detí je vnímaná ako obťažujúca a detí sa rodí stále menej.

13. Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi, náhle zlyhávajú.

14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi zisku. Udeľujú sa za úplatky, ak kto ich získal, chce z nich koristiť, aby sa mu vložený úplatok niekoľko násobne vrátil.

15. Storočiami predkov preverené hodnoty - ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované.

16. Šíri sa cynizmus.

17. Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie znalostí, vedomostí a poctivej práce.

18. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.

19. Politici ponúkajú ilúziu, ktorá si vynucuje zábavu a štátnu podporu(chlieb a hry).

20. Občania stále na všetko nadávajú.

26. 9. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Váhy, Myš a Blíženci

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 22. 9. 2017 21:52 SELČ do 23. 10. 2017 07:15 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Váhy v Svjetovidovom kruhu, Myš v Perúnovom kruhuBlíženci v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (počíta Svjetovidov zodiak) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Váhy v Svjetovidovom kruhu je bytostný Zernič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“
Zernič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Gribič, Berezič, Lovič a Zelinič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Váhy pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Váhy druhí dvaja.
Od 22. 9. 2017 do 8. 10. 2017 pôsobia bytostní GribičBerezič.

Gribič človeku hovorí: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“

Berezič hovorí: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“

Od 8. 10. 2017 do 23. 10. 2017 pôsobia bytostní Lovič Zelinič.

Lovič človeku hovorí:  „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!“ a 

Zelinič hovorí: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“
Vládcom znamenia Myš v Perúnovom kruhu je bytostný Chrs, ktorý človeku hovorí: „Udržuj krb svojich myšlienok čistý!“
Vládcom znamenia Blíženci v Svarogovom kruhu je bytostný Kupala, ktorý človeku hovorí: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“

Bytostný Zerničštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Chrs pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Kupala pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

13. 9. 2013

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu veľa požehnaných rozhodnutí v ďalšom pôsobení.

Slovenský národ, prajem Ti a pomáham Ti, aby si si osvojil Slovo Božie – Boží zákon Akcie a reakcie, ktorý sme sa učili vo fyzike a ktorý pôsobí samozrejme aj v spoločenskom živote. Aby si sa naučil v Božom zákone Akcie a reakcie správne smerovať "spoločenský vektor síl akcie v dávaní", aby v reakciách Ti mohlo byť dané!

Slovenky a Sloveni, volám k vám, ktorí dôverujete Božím zákonom, ale aj k vám, ktorí dôverujete Fyzikálnym zákonom, uskutočnime „Nový spoločenský vektor síl akcie v dávaní" a vyvoláme tým reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bude dané! Podobne, ako to v minulosti urobil jeden americký prezident: "...nepýtaj sa, čo Amerika urobí pre teba, pýtaj sa čo ty chceš urobiť pre Ameriku, čo pre ňu spravíš, čo jej dáš..."

Pán Dzurinda v minulosti sľúbil dvojnásobné platy, väčšina ľudí chcela mať dvakrát viac "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté – výsledok reálne dvojnásobné platby! 
Pán Fico v minulosti sľúbil brať bohatým, väčšina ľudí chcela brať – "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté (Slovo bohatý má široký pojem – určitým spôsobom je bohatý aj ten človek, ktorý má garsónku, jesť a piť, on je bohatý oproti iným vo svete, ktorí hladujú!). Výsledok: ľuďom bolo zobraté i keď najmä cez ministerstvá patriace HZDS a SNS, ale zobraté veľa – čo museli a musia splácať.

Pán Fico v posledných voľbách sľúbil ľuďom istoty! Aj keď to mohol myslieť úprimne a výrazne sa mohol chcieť zmeniť v smerovaní, "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvoláva reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti je braná istota strechy nad hlavou, ako to dopredu symbolicky v deň volieb naznačila zhorená strecha hradu Krásna Hôrka!

Slovenky a Sloveni, je najvyšší čas na Zmenu! Pýtajte sa, čo môžete urobiť pre Slovensko a robte to v chcení, myslení, reči i v konaní! Vaše srdcia vám pomôžu precítiť, či smerujete k dávaniu, alebo k braniu! Uskutočnime svojou slobodnou vôľou, pomocou Božieho zákona, Novú spoločnosť! To všetko za použitia Zákona Akcie a reakcie v živote, či ho nazveme fyzikálnym zákonom, ľudovou múdrosťou (ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva), prírodným zákonom, vesmírnym zákonom alebo Božím zákonom (Čo zaseješ, to zožneš!), tento Zákon pôsobí vždy!

Slovenský národ, sám si musíš zvoliť správne smerovanie! Ak chceš byť užitočný, ak chceš vykonať niečo veľké pre iné národy, buď im príkladom v používaní Božieho Slova – v používaní Božieho zákona a staneš sa opäť Národom Slovenov – Národom žijúcim podľa Slova Všemohúceho!

8. 9. 2013

Nov Mesiaca 5.9.2013

Od 5.9.2013 (nov Mesiaca) do 19.9.2013 (spln Mesiaca) pôsobí stupňujúco sila bytostných VietričLipič, kedy je Mesiac pod ich vplyvom.

Počas splnu ich sily budú vrcholiť. V tomto období je preto vhodné (výrazná pomoc od Vietriča Lipiča) piť lipový čaj, ktorý schladzuje organizmus, aby si tým získal odolnosť počas skoku našej planéty do studených energií jesennou rovnodennosťou (22.9.2013). Tento skok často spôsobí chrípkovú epidémiu.    
Navyše od 7.9.2013 do 22.9.2013 je naša Zem pod vplyvom bytostných Solomič a Rojbič, preto je ešte vhodné jesť viac rýb (najlepšie naše slovenské a chladené), ktoré práve v tomto období  priaznivo pôsobia na náš organizmus (umožnia správne rozloženie, stabilizovanie solí).

Súvisiace články:

31. 8. 2013

Západná Európa, čo robíš ?

Martin Hruštínec

Súčasný životný štýl západných Európanov je možné definovať ako nadštandardný, vysoko prevyšujúci svetový priemer.

Na tom by nebolo nič zlé ale sledujeme jednu veľmi významnú vec. Ukazuje sa, že Západná Európa nezvláda tieto podmienky, alebo inak povedané nie je zrelá na tento blahobyt, do ktorého sa dostala.

Mať blahobyt znamená mať aj povinnosť s ním dobre nakladať.

Dobre nakladať však znamená nepodľahnúť mu! Západná Európa mu však podľahla, vysvetlíme si prečo. Keď niečomu podľahnete, prispôsobíte všetko naokolo svojej žiadostivosti. Tak to je aj v západnej Európe. Veci, ktoré sú doslova samovražedné pre národ sa tam stali úplne bežnou vecou a to len preto, že blahobyt na prvé miesto postavili.

Takže poporiadku. Prvotnou príčinou bol odklon od Boha, teda od prirodzeného života a podľahnutie mamonu. Potom nasledovalo prispôsobovanie tejto žiadosti. Západná Európa zlenivela nie len duchovne, zistila, že za mnoho fyzických prác sa im finančne oplatí najať moslimov, afričanov a Východoeurópanov, lebo na tom ušetria.

Čo sa však stalo. Európu pohltili cudzie kultúry. Nie je to zanedbateľné číslo.

Stali sa významnou menšinou v rámci jednotlivých štátov.

26. 8. 2013

Stav počasia od 7.8.2013 do 20.8.2013

Na nov mesiaca 6.8.2013 23:54 SELČ nastúpili na Mesiaci bytostní Klenčič a Gromič, ktorých úlohou je schladiť teplé počasie. Teplé počasie mali na starosti bytostní Nerstič a Zvyzdič. Vzhľadom k tomu, že novom Mesiaca energie bytostných stúpajú na sile, dalo sa očakáva, že bytostní Klenčič a Gromič počas svojho pôsobenia cca. 15 dní budú schladzovať dovtedy veľmi teplé počasie. A tak sa aj  stalo. Počas celého obdobia som zaznamenal chladnejší priebeh leta, ochladenie. Aj ten najteplejší deň už nebol tak horúci, ako si pamätáme z predchádzajúcich dní.

Pozrite tiež súvisiaci článok: Stav počasia od 22.7.2013 do 10.8.2013

Martin Hruštínec

25. 8. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Panna, Sviňa a Rak

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 23. 8. 2017 00:10 SELČ do 22. 9. 2017 21:51 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Panna v Svjetovidovom kruhu, Sviňa v Perúnovom kruhuRak v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (počíta Svjetovidov zodiak v Svjetovidovej guli) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Panna v Svjetovidovom kruhu je bytostný Vynič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Cit! Vzdaj sa seba v prospech druhých, maj dobrú vôľu a budeš vo svojom pôsobení zelený, vzdaj sa seba v prospech druhých, preveruj, či tvoja dobrá vôľa ľuďom naozaj prospieva k duchovnému vzostupu a budeš vo svojom pôsobení fialový! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Precíť, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“
Vinič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Vietrič, Lipič, Solomič a Rojbič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Panna pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Panna druhí dvaja.

10. 8. 2013

Stav počasia od 22.7.2013 do 10.8.2013

Charakteristickým pre toto obdobie boli veľmi vysoké teploty, ktoré striedali veľmi silné búrky.

Mesiac sa nachádzal pod vplyvom bytostných NerstičaZvyzdiča, ktorí sprostredkovávajú veľmi horúce počasie. Ale súčasne sa naša Zem nachádzala pod vplyvom bytostných KlenčičaGromiča, ktorí majú za úlohu schladiť horúce počasie, preklenúť ho chladnejším vzduchom a priniesť búrky, blesky a hromy (preto sa bytostní volajú Klenčič a Gromič).  

Vzhľadom k tomu, že novom Mesiaca kedy energia Nerstiča a Zvyzdiča rastie tak prevládalo suché, teplé a tropické počasie. Avšak ak bola nejaké búrka, tak bola riadne silná, ako sa na toto obdobie patrí. Zoberme si len búrku v noci zo 4.8.2013 na 5.8.2013 kedy bola energetikmi vyhlásená kalamita na niektorých územiach ČR. Ja som sa vtedy díval na túto silu prírody vidiac ohromujúce blesky a hromy. Jeden blesk dokázal na malý okamih osvetliť celú zem akoby bol deň. Aj na Slovensku táto búrka zanechala nejaké hrubohmotné stopy, ľuďmi nesprávne označované ako škody. Ďalšie silné búrky boli zaznamenané v ČR, v Rakúsku a v Nemecku 29.7. 2013 - 30. 7.2013. Jeden novinový titulok písal: „Sužujú nás horúčavy, búrky aj silný vietor, krúpy v Nemecku spôsobili miliónové škody“.

V utorok 6.8.2013 nastal nov Mesiaca, kedy sa on dostal pod vplyv KlenčičaGromiča. To znamená, že charakter chladnejšieho a búrkového počasia by mal narastať, čo sa aj potvrdilo. V ČR 7.8.2013 celým územím prešiel búrkový front. Na Slovensku sa ochladilo 9.8.2013 a silné búrky sme zaznamenali v tento deň podvečer a trvali celú noc. Výdatne pršalo. Silné horúčavy boli preklenuté príjemných sviežim chladnejším vzduchom. 

Možno sa mnohí budú pýtať: "Prečo bytostní spôsobujú také nešťastia najrôznejšieho druhu?" Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak človek dobrovoľne skočí do ohňa a pod vplyvom silných popálenín zomrie, bude za to zodpovedný bytostný ohňa? Nie. Za to môže len a len človek. Ľudstvo sa svojim nesprávnym smerovaním zamotalo a už nie je schopné vidieť jasnú cestu k prirodzenému životu. Svojim chcením, myslením, rečou a konaním tak otrávilo zem, že bytostní, ktorí majú zvýšenú silu v tomto záverečnom zúčtovaní budú čoraz intenzívnejšie očisťovať zem. Ak je nejaká časť zeme zašpinená napr. energiami nenávisti, nemravnosťou a pod. tak bytostní prídu a vyčistia ju. To sa v mnohých prípadoch neobíde bez viditeľných následkov. Preto pribúda katastrof, avšak v skutočnosti je to len požehnanie pre ľudstvo. 


Týmito katastrofami sa aj vybíjajú spätné účinky. Vieme veľmi dobre, čo už Ježiš hovoril: "Čo zaseješ to zožneš!" Takže ak ľudia drancovali, plienili prírodu a tvrdošijne chcú stále v tom pokračovať, tak nech sa nečudujú, keď sa im vracia všetko to, čo si zasadili. Ak nejaký človek okradol niekoho o chalupu či už v tomto alebo minulom živote a nezmenil sa k lepšiemu, tak nech sa nečuduje, ak mu ju voda zobrala. Neexistujú náhody. Každému sa vráti to, čo kedysi zasial vo svojom chcení, myslení, reči alebo konaní! To však neznamená, že tí čo nie sú zasiahnutí živlami prírody nemajú preukazovať takto postihnutým milosrdenstvo.

Kalendár nástupníctva bytostných tu: http://jaspis.peruno.sk/koledov-dar-slovenom/nove-mesiace-slovenov.htm

Martin Hruštínec

4. 8. 2013

Kruhy v obilí (2006) - Dokument

Som šťastný, že kruhmi v obilí sa serióznym spôsobom zaoberá veda, ktorá síce nedala definitívnu odpoveď ako vznikajú ale úplne jasne zamietla činnosť človeka, čo je pozitívny posun smerom k nájdeniu správnej odpovedi. Tento dokument je podľa mňa dobrý, profesionálne spracovaný a preto ho odporúčam pozrieť.


24. 7. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Lev, Pes a Lev

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 22. 7. 2017 17:04 SELČ do 23. 8. 2017 00:09 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Lev v Svjetovidovom kruhu, Pes v Perúnovom kruhuLev v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (počíta Svjetovidov zodiak v Svetovidovej guli) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Lev v Svjetovidovom kruhu je bytostný Žitneč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Rozum! Hlavu máš na to, aby si rozmýšľal nad spôsobom ako urobiť to, čo cítiš, nie nad dôvodom, prečo to nespraviť! Dozrieva všetko, čo si nasial v chcení, myslení, reči a konaní! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Spoznaj, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“
Žitneč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Klenčič, Gromič, Ezernič a Symič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Lev pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Lev druhí dvaja.

20. 7. 2013

Prednáška Ing. Víta Syrového o GMO potravinách, pesticídoch, éčkach, umelých hnojivách, BIO potravinách...

Odporúčam pozrieť toto video. Je absolútny nezmysel keď niekto tvrdí, že načo sa zaoberať zdravou výživou a zdravými potravinami, keď aj tak všade je chémia a nedá sa s tým nič robiť. Sú to lenivci, ktorým sa nechce niečo spraviť pre svoje zdravie. Nie všetko je úplne otrávené a je rozdiel či do seba dáme 100 gramov jedu alebo len 5 gramov.10. 7. 2013

Obdobie Nerstiča

Martin Hruštínec

Podľa Koledovho Daru Slovenom sa naša Zem v druhej polovici znamenia Raka nachádza pod vplyvom bytostného Nerstiča. Treba si uvedomiť, že to, čo v astrológii nazývame znameniami, sú vyžarovania konkrétnych poslov Božích. Títo poslovia, nemajúci slobodnú vôľu ako ľudia, verne napĺňajúc Vôľu Všemohúceho, nám vždy v určitom čase roka dávajú znamenie – ľudia, teraz robte toto!

Bytostný Nerstič ako posol Boží hovorí: Človeče, zbav sa svojich zlozvykov, nerestí! Dbaj na harmóniu medzi ženským a mužským princípom! Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“

Prihovára sa práve v tomto období, kedy vrcholia teploty a ľudia majú na sebe menej odevu. On, ako posol Boží, vyjadruje časť Božej vôle a jasne a zreteľne hovorí mužom: „Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“

Ten muž, ktorý sa chce nazývať pravým mužom musí vzhliadať k žene s úctou. To znamená s láskou ako k svojmu blížnemu. Aj ku žene, ktorá je viac vyzlečená ako oblečená pravý muž musí vzhliadať s láskou. Ale láska bez vnútornej čistoty neexistuje!

Pravý muž si musí uchovať čistotu k žene vždy a za každých okolností. Čistotu vo svojom chcení, myslenírečikonaní. Neexistuje nič medzi tým. Buď, alebo. Buď čistota alebo nečistota. Každý vie, čo je dobré a čo zlé.

Výhovorky mužov, že za to môžu ženy, ktoré v nich vyvolávajú nemravné myšlienky svojim spôsobom obliekania neobstoja! Lebo za svoje myšlienky zodpovedá každý sám! To, že si nevypestovali v sebe pevné chcenie k dobru, láske a čistote je len ich vina. Nerstič jasne hovorí, že práve v tomto období, kedy je, žiaľ, na tele menej odevov máme preukázať my muži svoju skutočnú mužskú hodnotu! Áno, keď prejde okolo muža žena v plavkách práve vtedy nech muž ukáže, aký v skutočnosti je. Samozrejme to „ukáže“ hlavne vo svojom vnútri. Lebo odtiaľ sa odvíja všetko. Aké sú jeho pohnútky, myšlienky? Čisté alebo chlípne? Mravné alebo nemravné? Pravý muž musí vyslať lúč lásky. Aj keby videl prostitútku, aj v tom prípade musí vyslať lúč lásky.

Lebo láska je určujúca a je to najvyšší dar Stvoriteľa!

Keď sa muž stretne s pravou, ušľachtilou ženou, tak jeho láska jej pomáha zachovať si čistotu a pôvab. Keď sa ale stretne s pomýlenou ženou, ktorá uverila Luciferovým prisluhovačom, ktorí jej našepkávajú, že len tá minisukňa a hlboký výstrih  je to pravé, tak jeho láska jej pomáha k pochopeniu svojho omylu.

Pre mnohých mužov sú veľmi vítané polonahé ženy, lebo vtedy sa môžu pásť ich neresti do sýtosti. Už tu na zemi svojim nemravným myslením má veľký počet mužov znetvorené jemnohmotné telo. Po smrti sa potom zákonom príťažlivosti rovnorodého spoja do skupín a venujú sa svojím nerestiam. Navštevujú pozemské bordely, striptízy. Našepkávajú im podobným žijúcim mužom a ženám nechutné návrhy. Sú divákmi alebo aj účastníkmi pri pohlavnom styku tých ľudí, pre ktorých je to len rozkoš, pudové vybitie síl.  Sú spoluprisediaci v obývačke pri sledovaní erotického filmu atď.

Skutoční muži, buďte bojovníkmi Svetla za čisté hodnoty v celom Stvorení! Vy muži, ktorí váhate, majte na pamäti, že to, čo zvíja vašu dušu – nemravnosť, je len Luciferovou bezcennou pozlátkou. Prináša len utrpenie a biedu, aj keď vám jeho prisluhovači našepkávajú niečo iné. 

Momentálne stojíme v Božom súde! Je šialenstvom plytvať silami na ničotnosti. Práve naopak, teraz viac ako kedykoľvek predtým musí človek vynaložiť všetky svoje sily k zušľachteniu svojej osobnosti. K rozvinutiu lásky a čistoty.

Pravých mužov dnešná doba potrebuje. Pomôžte ženám. Pri tom ani nič špeciálne nemusíte robiť. Len si zachovať vlastnú dôstojnosť, čo nie je nič iné ako čistotu a lásku. Vysielajte lúče lásky všade kde vstúpite. Skutočná šľachetnosť potom bude z vás vyžarovať a bude pomáhať aj pomýleným ženám, aby začali prehodnocovať svoj šatník.

Ak vstúpime do iného ročného obdobia, v ktorom už Nerstič nepôsobí, neznamená to, že sa človek môže opäť oddávať svojim nerestiam. Nie! Počas celého roka máme dbať na čistotu a lásku! Len v období Nerstiča je tento problém nerestí najvypuklejší, najintenzívnejší a priamo od neho máme nachystané pomoci. Tak ich využime!


obr. Hermann Wenng

1. 7. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Rak, Kohút a Panna

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 21. 6. 2017 06:12 SELČ do 22. 7. 2017 17:03 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Rak v Svjetovidovom kruhu, Kohút v Perúnovom kruhuPanna v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (zodiak) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Rak je bytostný Synič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo si si zvolil napĺňať na ceste ku Svetlu! Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol!“

Synič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Pšelič, Vodič, Nerstič a Zvyzdič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Rak pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Rak druhí dvaja.

30. 6. 2013

Analýza počasia: Záplavy v strednej Európe koncom mája a začiatkom júna 2013

Koncom mája a začiatkom júna stredná Európa čelila silným povodniam, viac informácii tu: stav počasia.

Pre toto obdobie je však dážď typický a potrebný, lebo pôsobil bytostný Dozdič, ktorý prináša, okrem iného, aj fyzický dážď. Zem pod jeho vplyvom bola od 5.5.2013 do 20.5.2013, Sústava Zeme a Mesiaca (po nove)  od 10.5.2013 do 25.5.2013 a Mesiac (po splne) od 25.5.2013 do 8.6.2013. Navyše treba rátať s modifikáciu počasia, takže ak geoinžinieri budú v jeho pôsobení vytvárať zrážky, tak im to pôjde veľmi ľahko. A my vieme, že geoinžinieri sú v posledných rokoch veľmi aktívni.

Martin Hruštínec

2. 6. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Blíženci, Opica a Váhy

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 20. 5. 2017 22:18 SELČ do 21. 6. 2017 06:11 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Blíženci v Svjetovidovom kruhu, Opica v Perúnovom kruhuVáhy v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (zodiak) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Blíženci je bytostný Koupalo, ktorý človeku hovorí: „Človeče, očisti sa skrze svoje prežitia, v napĺňaní svojich povinností získaj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Koupalo má pod sebou ďalších štyroch bytostných Plodič, Listvič, Jagodenič a Kvietč, ktorí s ním spolupôsobia. Pričom v prvej polovici znamenia Blíženci pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Blíženci druhí dvaja.

28. 5. 2013

Rozdiel medzi duchovne živým a lenivým človekom

Martin Hruštínec 

Keď človek v sebe ucíti napríklad namyslenosť, má len dve možnosti. Buď sa bude snažiť očistiť svoju dušu od tejto energie alebo sa o to snažiť nebude.

Keď je niekto duchovne živý, tak to samozrejme ešte neznamená, že je už dokonalý. Na ceste životom naráža na mnohé kamene, ktoré si v tomto alebo minulom živote postavil do cesty. Každý človek raz musí naraziť na svoje balvany! Ako s nimi potom naloží? To je vecou jeho slobodnej vôle, jeho rozhodnutia. Duchovne živý človek sa zahanbí, že také niečo ešte v ňom drieme, začne sa v modlitbe spájať so Svetlom. Je to otázka práce jeho ducha. Bude prosiť o odpustenie, že v minulosti poskytol takej nečistote svoju neutrálnu silu darovanú Všemohúcim. Bude sa snažiť ešte viac prežhaviť svoju dušu svetlom, láskou, dobrotou, krásnom, milosrdenstvom...Slovom Božím. Táto cesta je správna a jedného dňa všetky balvany budú z cesty vyzametané. Len tak sa môže človek dostať domov.

Duchovne lenivý človek si však nedá námahu tieto balvany zo svojej cesty odpratávať a tak, v tomto prípade bude namyslenosť zohyzďovať jeho dušu. Jeho neaktívny duch dá voľné pôsobenie tejto vlastnosti, ktorá sa bude chcieť prejaviť aj fyzicky. Lenivý človek potom nemôže nadávať na Stvoriteľa, že ho nevpustil do svetlejších úrovní kadiaľ vedie cesta domov. Prírodné Zákony sú neochvejne dané a keď raz platí Zákon tiaže, že človek s namyslenosťou prilepenou na duši nemôže stúpať nahor do svetlých oblastí, tak tento Zákon musí každý, kto chce ísť vyššie proste rešpektovať.

Ježišove slová „modli sa a pracuj“, tak to „pracuj“ znamená, že máme pracovať na svojom vnútri, čistiť ho a zušľachťovať.

24. 5. 2013

Dokument o plytvaní potravinami

Tento dokument v slovenskom znení, odvysielaný slovenskou televíziou odporúčam. Poukazuje na zbytočné plytvanie potravinami "vyspelej" civilizácie, pričom denne zomiera od hladu obrovské množstvo ľudí. Bolo by však chybou viniť len supermarkety, keďže oni robia len to, čo chce väčšina. Zodpovednosť za svoje správanie nesie každý sám. Tento stav sa nedá zmeniť nijako inak, len zmenou správania aspoň kritického minima ľudí, ktorí ešte v sebe nesú ľudskosť. Toto kritické minimum má už dosť síl, aby zmenilo celok. Aj tento dokument je dôkazom, že sa toho kritického minima ešte nedosiahlo, ešte chýbajú činy tej časti ľudstva, ktorá má na to predpoklady.