31. 1. 2015

Modlitba ženy

Monika Bilková Milá ženo, ty, která čteš tyto řádky, zkus na chvíli zapomenout na své pozemské starosti a nechej se zavést do vyšších úrovní netušené krásy, abys mohla opět nabrat posilu pro své další působení.

… Z jasného nebe k tvým uším doléhají rajské tóny nadpozemské nádhery. Připadá Ti, jako by se začalo odehrávat něco zázračného. Zapomínáš na všechno kolem sebe...Vnímáš jen překrásný zpěv a mohutné vibrace snášející se shůry.
Nacházíš se v chrámu, do kterého proniká Světlo nepopsatelného jasu. Vnímáš to, jakoby se strop rozestoupil a vznikl prostor sahající vzhůru až k Bohu.
Stojíš v zářivém sloupu Světla s nitrem překypujícím štěstím...

Tvůj duch dostává křídla a v pokoře šeptá:


Tobě náležím, Pane.
Kéž je celé mé bytí jen díkem Tobě...
Amen

30. 1. 2015

Nástup Krojšňa v januári 2015 a jeho vplyv

Martin Hruštínec

Krojšeň je bytostný, ktorý prináša 6. ročné obdobie Zimu a energiu chladu.

Nastupuje k svojmu žezlu súčasne s bytostným Ledičom, ktorý vytvára znamenie „Vodnár“.

Naša Zem prešla do pôsobenia týchto bytostných 20.1.2015 10:37 SEČ a Mesiac počas novu o cca. 4 hodiny neskôr o 14:16 SEČ. Takže skoro súčasne, čo značí zdvojenú, teda veľmi veľkú silu.

Toto zdvojenie síl znamená silný vplyv Krojšeňa (ale aj Lediča a iných spolupôsobiacich bytostných), ktorý sa prejavil na počasí vo svete. Predtým vplyvom globálnej zmeny klímy teplé počasie (vzhľadom na toto ročné obdobie) sa zmenilo na príval snehových zrážok  ochladenie. Navyše od novu do splnu Mesiaca sila pôsobenia bytostného narastá.

Pozrime sa na správy:

27. 1. 2015

Cesnak medvedí

Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo. Vnútorne nás oblaží a roznieti, obveselí nás prvá zeleň i jasavý svet vtákov a my to všetko precítime celým srdcom ako dobrotivý dar nášho Stvoriteľa. S ohľadom na túto novú, zelenú krásu, mali by sme podstúpiť jarnú kúru odhlieňovania a prečisťovania. Prinesie nám zdravé, zaiste nezanedbateľné osvieženie. 

Cesnak medvedí, ľudovo medvedí lenek, je predovšetkým prvým poslom jari. Jasnozelené, kopijovité, lesklé, konvalinke podobné listy vyrastajú priamo z podlhovastej cibule, obalenej bielymi priehľadnými šupkami. Hladká, jasnozelená stonka s bielym okolíkom kvetov je až 30 cm vysoká.

Cesnak medvedí rastie na vlhkých lúkach, bohatých na humus, v tienistých a vlhkých lužných lesoch, pod krovinami a v listnatých a horských lesoch. Jeho silnú cesnakovú vôňu zacítime skôr, ako rastlinu zbadáme. Pre túto vôňu dostal názov „divý cesnak" a s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky alebo s jedovatou jesienkou obyčajnou. Včasne zjari mnohé lužné lesy pokrývajú čerstvé, zelené listy cesnaku medvedieho. Z pôdy vyrastá v apríli a máji, niekedy aj skôr. Kvety však zbadáme iba uprostred mája. Drieme v ňom mohutná liečivá sila a povráva sa, že ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede, aby si prečistili žalúdok, črevá a krv.

25. 1. 2015

Franchezzov odkaz zo záhrobia

Předmluvy

Tomuto dílu, jež původně vyšlo v anglické řeči a pak v řeči německé, byly předeslány dvě předmluvy.
A. Farnese, prostředník, kterému byla tato kniha diktována zemřelým Italem jménem Franchezzo, píše:
"Toto vyprávění bylo jeho  duchovním autorem tak rychle diktováno, že  bylo často obtížné je sledovat a diktát zapsat. Velmi jsem se snažil  podat diktované co nejpravdivěji a nejpečlivěji., jak jen bylo možné.
Předávám-li toto  vyprávění veřejnosti tak, jak mi bylo sděleno, musím přenechat  odpovědnost za všechno  řečené i napsané  duchovnímu zpravodaji.
Viděl jsem ho často v jemném zhmotnění. Při takových příležitostech byl poznán osobami, které mu byly za pozemského života blízké.

Autor tohoto vyprávění, Franchezzo, praví:

"Věnuji tuto knihu všem, kteří jsou v pochybnostech a nejistotě, co je po pozemském životě očekává. Činím tak v naději, že mnohý čtenář, který jako já mnoho hřešil, se po mých zkušenostech ve svém hříšném životě změní.
Všem milým bratřím a sestrám, kteří se právě  pohybují po cestách dolů, chci důrazně říci:
Jsou-li  následky sobeckého a výstředního života  na této zemi strašné, jsou dvojnásob hrůzné po smrti. Zde, jak vy říkáte, "v záhrobí," žádný obal nezakrývá duši. Zde jsou  zjevné všechny hříchy viníka.
Hříšným životem znetvořená duše se objeví jako duchovní zrůda v celé ohavnosti a na tak dlouho, dokud  pokání a lítost její  rysy nevyhladí a slzy žalu ji neomyjí.
Dále bych chtěl upozornit, že  duchové z vyšší úrovně rádi přicházejí, aby  pozemšťany poučili a často  je jim dán úkol,  aby varovali lidi, kteří zákony  Boží přestupují a poukázali na  osud, který je na onom světě očekává.
Těmito viditelnými zásahy se lidem otevírají dveře, jimiž postupně vniká proud světla do temnoty pozemského života. Obyvatelům onoho světa je tím dávána příležitost poučovat a varovat pozemské bratry. Jako bojovník, který procházel mnohým utrpením, snažím se i já ukázat cestu, tam dole zápasícím bratřím, která je povede k vítězství a dá jim klid a mír

24. 1. 2015

Apoštoli

Obsah

Ježíš odchází k Otci................................................................. 3
Dar síly Ducha svatého............................................................. 4
Uzdravení chromého u chrámu................................................. 6
Učedníci před radou Kaifáše.................................................... 7
Vyvedení učedníků z vězení..................................................... 8
Boha musíme poslouchat více než lidi....................................... 9
Ukamenování Štěpána............................................................ 10
Potrestání Šimona.................................................................. 11
Pokřtění komořího................................................................. 12
Povolání Pavla....................................................................... 13
Pavlův návrat přes Jeruzalém do Tarzu.................................... 14
Povolání Pavla k další práci.................................................... 15
Dozrávání apoštolů................................................................ 16
Mám ještě mnoho ovcí, které nejsou z židovské stáje............... 17
Petr předává zjevení učedníkům.............................................. 19
Jakubova smrt........................................................................ 20
Petr pronásledován................................................................. 20
Poslední varování Herodesovi................................................ 22
Marek píše evangelium........................................................... 23
Pavel kamenován.................................................................... 25
Můj Bůh je silný...................................................................... 27
Opět v Jeruzalémě.................................................................. 29
Vyprošený pomocník apoštola Pavla...................................... 30
Markus odchází..................................................................... 30
Vyslání do Filipi..................................................................... 32
Tessalonie.............................................................................. 35
Athény................................................................................... 36
Korint.................................................................................... 39
V Efezu.................................................................................. 40
Zpáteční cesta........................................................................ 43
V Jeruzalémě.......................................................................... 45
V Bethánii.............................................................................. 46


12. 1. 2015

Lepšie vychovávať a vzdelávať

Ing. Miroslav Padyšák


Niektoré odozvy a doplnenia Komenského Veľkej didaktiky

(zápočtová práca z pedagogiky na DPŠ na Žilinskej univerzite v Žiline)


Motto: Môj Kristus vie, že moje srdce je také jednoduché, že mne je jedno, či učím, alebo sa učím, či napomínam, alebo som napomínaný, či som učiteľom učiteľov (ak by to bolo nejakým spôsobom možné), alebo žiakom žiakov (kde by som len mohol dúfať v úspech).

Komenský: Veľká didaktika


     Tento článok chce byť veľmi stručnou odozvou na Komenského Veľkú didaktiku (ďalej iba Didaktika) prispôsobenú dnešným zmeneným pomerom a vedomostiam. Má byť zameraný na tie časti Didaktiky, ktoré už Komenský novátorsky zamýšľal, ale ktoré ani dodnes nenašli uplatnenia, napriek ich nutnosti a prospešnosti.
     Didaktika bola na svoju dobu dielom revolučným a zostáva ním dodnes. Možno z nej čerpať veľmi veľa podnetov na zlepšenie výchovy žiakov a práce učiteľov. Dielo je to výborné aj preto lebo napriek svojej šírke a hĺbke pôsobí otvorene a vyzýva čitateľa doslovne: "Ak nájde niekto niečo lepšie, nech urobí to isté, aby ho, ak by svoju hrivnu vložil do šatky a uschoval, nevinil zo zločinu Pán, ktorý chce, aby jeho sluhovia kupčili, aby každá hrivna vyložená na stôl, získala iné." [Predslov, odst.23]
     Takto to cítim a preto dávam náhľad na vylepšenie výchovnej práce.
     Vo Venovaní Didaktiky sú ponosy na skazenosť ľudstva a na slepotu ľudstva, ktoré to nevidí. To platí i pre dnešok, ktorý nie je mravným pokrokom. Zdanlivý pokrok vidieť iba z úzkeho materialistického hľadiska, ale pravdou je opak.
     Didaktika však naznačuje aj útechu: Svet stvorený Stvoriteľom je dokonalý, so spravodlivými zákonmi. Odklonil sa od nich iba človek, keď tisícročia svojvoľne konal nesprávne. Ak sa človek opäť bude snažiť žiť podľa zákonov, môže postupne napraviť svoje pochybenia a žiť život šťastnejšie.

5. 1. 2015

Kto sa bojí spomalenia rastu ekonomiky?

Martin Hruštínec


Dnes som po dlhšom čase uvidel televízor a tam vraveli, že nás čaká spomalenie tempa rastu ekonomiky. Čo to vlastne je ten pomalý rast ekonomiky? Je potrebné to pochopiť. Lebo potom budeme mrzutí, že čo zase zlé je tu okolo nás. Takže pomalý rast ekonomiky je to, že sa menej vyrába a predáva. Inými slovami obchod s autami predá o 10 aut menej ako minulý rok, obchod s mobilmi predá o 200 mobilov menej ako minulý rok, alebo že fabrika na výrobu práčok vyrobí menej práčok atď. To podstatné je, že jediný kto sa môže báť tohto stavu a aj sa bojí sú banky resp. tí, ktorí ich vlastnia. Lebo menej výroby a menej predaja rovná sa menej zisku pre firmy, ktoré platia dlhy týmto bankám alebo ktoré platia štátu dane (DPH, odvody a pod) a ten zase platí bankám dlhy aj s úrokmi. A napokon menej zisku pre obyčajného človeka, ktorý sa radšej nezadĺži, resp. nebude schopný splácať dlhy. Podstatné je si uvedomiť, že už dávno žijeme tak, že väčšina robí na banky, korporácie a iných príživníkov. Ak by padol systém, ak by sa vymazali všetky dlhy, tak hodnoty, ktoré máme (dom, auto, jedlo, stroje, pozemky a pod.) by tu ostali. Len príživník by neostal. Preto sa finančnej krízy boja hlavne príživníci.

Dobré učiteľstvo

Ing. Miroslav Padyšák

(zápočtová práca z teórie výchovy na DPŠ na Žilinskej univerzite v Žiline) 

     Zadanie pre túto prácu vyžadovalo opísať môjho bývalého dobrého a zlého učiteľa. Pre dve príčiny som si to však dovolil zmeniť. Poprvé naozaj si nepamätám na dobrého (veľmi dobrého) učiteľa a ani na zlého (veľmi zlého). Jeden bol lepší, iný horší, ale žiaden z nich mi neostal ako vzor, alebo ako odstrašujúci príklad. Podruhé si myslím, že dôležitejšie ako moje osobné názory na dve osoby je naznačiť kde učiteľstvo dnes stojí a kam sa má uberať ak chce byť užitočné, nápomocné a šťastné. Nasledujúce riadky teda budú o tom.

4. 1. 2015

Modlitby, ktoré dal ľuďom Abd-ru-schin

Ranná modlitba

Tvoj som, Pane!
Môj život
nech je len vďakou tebe.
Ó, príjmi milostivo toto chcenie
a daruj mi k tomu
i v tento deň
pomoc tvojej sily!
Amen

1. 1. 2015

SKUTOČNÝ VÝZNAM DVOJKRÍŽA

Juraj Sitár

Dvojkríž Svetla


Dva spojené rovnoramenné krížeSymbolizujú prepojenie pôsobenia oboch Synov Všemohúceho a hovoria ľudstvu: „Vidiac Vôľu Všemohúceho, máte ju s Láskou sprostredkovávať!“