24. 2. 2016

Prof. Chavinson o zdraví, dlhovekosti a bioreguláciiBioregulácia je obnova zdravia, podpora výživy, výkonnosti a dlhovekosti pomocou prírodných preparátov (citamíny), ktoré nastoľujú harmóniu v metabolizme jednotlivých tkanív a orgánov. Je v súlade s prírodou a nevykazuje žiadne nežiadúce účinky. 

Možnosť zakúpenia na Slovensku:


22. 2. 2016

Bronzové náradie sa dá kúpiť aj na Slovensku

Viktor Schauberger (1885-1958)
- muž, ktorého výskumy nás inšpirovali vytvoriť tieto stránky (
http://www.bronzovenaradie.sk/)
Rakúsky prírodovedec, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o poznanie sveta prírody. Vizionár s novým chápaním prírodných zákonov, vynikajúci pozorovateľ prírody a vynálezca.
Viktor Schauberger odmietol akademické vzdelanie a ako mladý muž radšej zbieral skúsenosti  v hornorakúskych lesoch ako lesník. Mal ešte možnosť pozorovať prírodu nedotknutú ľudskou rukou. Inšpirácia panenskou prírodou a výborný pozorovací talent  boli základom  pre jeho budúce  vynálezy v oblasti ozdravenia vody a jej využitia v praxi. Vďaka svojmu talentu skúmať a napodobniť prírodu  bol schopný vysvetliť význam  vody a navrhnúť rôzne metódy pre získanie a udržovanie optimálnych vlastností vody, čo sa týka jej čistoty a vitality.

20. 2. 2016

Atlantída

Valí sa a vlní beh časov a z doznelých tisícročí vynára sa ako prvý

O R O R U N

posledný kráľ Atlantídy, aby teraz, v hodine obratu svetov rozptýlil všetky omyly, ktoré ešte spočívajú nad osudom jeho vtedajšej krajiny. Jeho zrak blúdi ďaleko v minulosti a bolesť sa zračí v jeho vážnych rysoch, zatiaľ čo pred ním vyvstávajú jeden obraz za druhým.

11. 2. 2016

Sloveni a Slovensko (1)Sloven-ský národ sa prebúdza. Už úvod prednášky od Cyrila Hromníka mi urobil o-hrom-nú radosť, keď povedal, že na Sloven-sku začíname používať slovo Sloven. Prednáška z Národnej rady SR 7. 5 .2015.