Stránky

24. 3. 2011

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (1.časť)

Martin Hruštínec

Definícia dvoch základných skutočností
Pokúsme sa čo najjednoduchšie (laicky)  vystihnúť určité aspekty, ktoré viedli a budú vždy viesť k poruchám jednotlivých ekonomík a finančným krízam. 
Hneď na začiatku treba povedať, že väčšina z nás má mylne vsugerovaný názor, že príčinou finančnej krízy je nedostatok peňazí. Prípadne znehodnotenie meny. V skutočnosti je to len dôsledok. Na to, aby sme prišli na samý ,,koreň veci“, teda na skutočnú prapríčinu všetkých tých finančných problémov dnešnej doby, si treba najprv ujasniť dve základné skutočnosti.

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (2.časť)

Martin Hruštínec

Futbal - nový boh
Motto: Akýkoľvek výsledok akéhokoľvek zápasu je menej dôležitý ako zotretý prach na našom stole!
Ku klasickým náboženstvám pribudlo v druhej polovici 20. storočia ďalšie – to futbalové. Forma uctievania tohto športu (a všetkého okolo toho)  je síce odlišná ale v základe obsah ostal. V 20. Storočí si však ľudstvo narobilo nepreberné množstvo nových bohov, ktorým sa klania ako zlatému teľaťu, nie je to teda len futbal, na ňom je to však vidieť asi najmarkantnejšie. Rôzne stánky športu – štadióny, podobne ako koloseum v Ríme kde sa zabával ľud s cézarom na gladiátorských hrách, sú neodmysliteľnou súčasťou každého mesta. Nezmenili sme sa. V základe určite nie. Všimnime si tie uvádzacie ceremoniály či už olympských hier, majstrovstiev sveta vo futbale, atletike a iné. Taká pompéznosť...pre nič. Hráči sú rozmaznávaní, ošetrovaní ako dostihové kone. Obdivovaní ako gladiátori a opäť uvrhnutí do zabudnutia len čo prestanú podávať požadované výkony. U nie zanedbateľného počtu jedincov to prerástlo do vysloveného náboženského fanatizmu. Títo fanúšikovia, vlajkonosiči a bitkári chápajúcimi svet len podľa farby trička svojho klubu sú excelentným príkladom, kam až môže falošné uctievanie, falošné smerovanie viesť. Po ovocí poznáte ich.