14. 12. 2011

Hrozí Slovensku hladomor?

Martin Hruštínec

V regáloch leží zhruba 70% potravín z dovozu. To znamená, že naša sebestačnosť je 30%, podľa iných 47%. V každom prípade veľmi nízka. Choďte do obchodu a overte si.
Možno to pripísať našej strate pudu sebazáchovy?
Málokto si uvedomuje, že svet sa zmenil, taký aký tu bol pred 20 -30 rokmi už proste neexistuje.
Svet ohrozujú dva fenomény:
1.)    Finančná kríza

2.)    Gradujúce výkyvy počasia

18. 9. 2011

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr

Martin Hruštínec

V tomto krátkom článku budeme vychádzať len a len z fyziky.
Logika fyziky nech je našou rečou.
Súčasný vedecký svet sa zhodol na existencii Veľkého Tresku ako počiatku vzniku vesmíru.
To znamená, že tu bol stav kedy náš vesmír neexistoval, až v jednej chvíli týmto Veľkým Treskom započal jeho vývoj.
Hlavnou axiÓmou fyziky je fakt, že kde je sila je aj zdroj sily!
Skúste sa nad tým zamyslieť, videli ste niekedy, aby nejaká sila alebo prejav sily vznikla sama od seba? Vždy pri konkrétnej  sile je identifikovateľný aj ZDROJ tejto konkrétnej sily. Je to proste fakt, sila, jej účinok, jej prejav, nevznikne z ničoho nič.
Preto tento FAKT je AXIÓMOU FYZIKY! A učí sa na všetkých stupňoch škôl.
Keďže vesmír mal svoj počiatok, to znamená, že pred týmto počiatkom žiadna hmota neexistovala je ÚPLNE LOGICKÉ A V SÚLADE S HLAVNOU AXIÓMOU FYZIKY, že táto obrovská sila VEĽKÉHO TRESKU musela mať svoj zdroj!
A je logické, že tento zdroj musel byť ne-hmotný. Nemohol byť hmotný, keďže hmota neexistovala.
ZDROJ Veľkého Tresku je teda NEHMOTNÝ!

21. 7. 2011

Ako fungujú prisluhovači temna

Martin Hruštínec

Na to, aby vás dotiahli tam kam chcú, povedia päť právd a do toho primiešajú  jednu zásadnú, rozhodujúcu lož. Ak by to nemalo stačiť, povedia aj tridsať právd a jednu zásadnú, rozhodujúcu lož.
Takto pracujú tí, ktorí vás potrebujú dostať tam kam chcú.

Keby povedali hneď na začiatku svoj cieľ, normálny človek by sa od nich odvrátil.
A ak by zvolili taktiku samotnej lži, taktiež by boli okamžite identifikovaní a opäť by sa od nich normálny človek odvrátil.

Samé lži a cieľ, môžu hovoriť len psychicky narušeným jedincom.
Väčšina spoločnosti je však spiaca, v driemotách ducha, v zásade nie zlá.  Preto tá taktika.

Celý svet je zamorený touto taktikou, je zbytočné uvádzať príklady, sú všade ako pliaga.
Jedinou možnosťou ako sa tomuto manipulovaniu ubrániť je živosť ducha.

živosť ducha nie je nič iné ako silná intuícia, silne rozvinutý cit.
Človek so silnou intuíciou hravo odhalí skryté nebezpečenstvo, on jednoducho tú nenápadnú ale zásadnú lož prefíkane vloženú do tých všetkých pravdivých viet uvidí.

Preto Ježiš radil ,,bdejte a modlite sa“.
Bdieť je myslené v duchu, v cite človeka, to je tam pri srdci kde cítite lásku k milovanému človeku, tú nikdy neucítite v mozgu. Bdením máme stáť v ostražitosti, aby sme zavčasu odhalili ukryté lži.

Modlitbou sa cit, intuícia, a teda aj schopnosť vidieť Pravdu zosilňuje.  

3. 7. 2011

Kedy školstvo začneš osobnosti vychovávať?


Martin Hruštínec

Vieme to všetci, len sa o tom otvorene nehovorí. Mlčanie zachvátilo národ. Dosť bolo mlčania.
Alebo sa o tom hovorí, ale nie v médiách, ani v oficiálnych inštitúciách. Tam sa zaryto mlčí alebo bagatelizuje alebo zametie problém pod koberec.
Ide o absenciu duchom veľkej mládeže.
Kde vidieť po vstupe na akademickú pôdu či už na základnú, strednú alebo vysokú školu žiariace oči ušľachtilosti kde dôstojnosť a úcta sú prirodzenou vlastnosťou študentov?
Kde vidieť veľký charakter mládenca alebo slečny, chcenie naučiť sa niečo nové s radostnou nádejou, že raz budú smieť ľuďom pomáhať ?
Kde vidieť zasnenú tvár po ideáloch túžiacu?
Kde vidieť prirodzenú lásku k sebe navzájom, k prírode...lásku, ktorá hory prenáša?
Kde vidieť pôvab mladých žien, sviežu veselosť, dôstojné vystupovanie, čisté srdce a stud, pred ktorým sa musí každý muž skloniť?
Kde je tá veľkosť ducha, tá charizma osobnosti nebojácneho bojovníka za Pravdu a Svetlo, za ochranu slabších, žien a detí?   
Kde je česť človeka?
Kde je to Svetlo, ktoré ucítite pri vstupe na takúto pôdu, na ktorej študentský stav s vďačnosťou svoje vzdelanie, svoje vedenie, svoj cit buduje? To Svetlo, ktoré Vám nedovolí vstúpiť skôr kým sa nestriasete všetkých zbytočných myšlienok, aby ste boli hodný takej návštevy?    
Kde to všetko je?

14. 5. 2011

Slovenský hokej ako skryté posolstvo?

Martin Hruštínec

Podľa prieskumu sledovanosti naše zápasy počas MS v ľadovom hokeji (r.2011) pozeralo sedemdesiat percent ľudí. Dá sa teda s istotou povedať, že skoro celý slovenský národ sa v týchto dňoch sústredil na hokej – žil hokejom. Keď berieme do úvahy domácu pôdu a hviezdami nabitý tým bolo oprávnené očakávať aj medailu.  Vieme ako to dopadlo.
Zaujímavé sú výsledky, kde všetky prehry boli len o gól. Veľa sa špekulovalo o neúspechu, hľadali sa vinníci. Naozaj, pri hre akoby nám čosi chýbalo – to povestné šťastie. V rozhodujúcich chvíľach nebolo na našej strane. Keď už bolo rozhodnuté o našom nepostupe zrazu v poslednom zápase proti Dánsku to išlo ,,ako pomasle“. Najmä tretí gól bol vyslovene šťastným.
Som si istý, že naše osudy nie sú len dielom náhody, alebo nejakých len čisto hmotných procesov ale do životov jednotlivcov, skupín i celých spoločenstiev a napokon ľudstva zasahuje vedenie z hora z neviditeľnej dimenzie. Neviditeľnej však len našim pozemským očiam (ani mobilné vlny nevidíme a existujú).

16. 4. 2011

Národovci či luhári?

Martin Hruštínec

Byť skutočným národovcom vyžaduje viac, ako si mnohí myslia. Národovec miluje národ a to slovo ,,milujem“ je určujúce. Nesie v sebe všetko. Skutočnú lásku spojenú s múdrosťou.

Ako je to dnes? Niekto ide na hokej, futbal, basketbal so štátnou vlajkou, vykrikuje "slovenskóóó, slovenskóóó" a má dobrý pocit aký je národovec.
Byť národovcom je však niečo úplne iné!
Skutočný národovec chce žiť tak, aby bol svojmu národu skutočne užitočný, aby ho vyššie povzniesol.
Ale čo je to, to vyššie? K Bohu. Jedine k Bohu ako k východisku, k zdroju života. Taký človek bude prirodzene pomáhať kde sa to len dá a tak, aby to bolo aj skutočne užitočné. Taký človek bude prirodzene  ženu svojho národa chrániť.
Práve žena je kľúčom k celkovému napredovaniu, kľúčom k šťastiu, samozrejme nielen k duchovnému ale i k materiálnemu. Je kľúčom k celkovej vyspelosti, zrelosti národa. Máme si ctiť a vážiť ženy ako také. V dnešnej dobe sci-fi. A preto to s jednotlivcami, s národmi a napokon s celou civilizáciou vyzerá tak ako dennodenne vidíme.

24. 3. 2011

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (1.časť)

Martin Hruštínec

Definícia dvoch základných skutočností
Pokúsme sa čo najjednoduchšie (laicky)  vystihnúť určité aspekty, ktoré viedli a budú vždy viesť k poruchám jednotlivých ekonomík a finančným krízam. 
Hneď na začiatku treba povedať, že väčšina z nás má mylne vsugerovaný názor, že príčinou finančnej krízy je nedostatok peňazí. Prípadne znehodnotenie meny. V skutočnosti je to len dôsledok. Na to, aby sme prišli na samý ,,koreň veci“, teda na skutočnú prapríčinu všetkých tých finančných problémov dnešnej doby, treba si najprv ujasniť dve základné skutočnosti.

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (2.časť)

Martin Hruštínec

Futbal - nový boh
Motto: Akýkoľvek výsledok akéhokoľvek zápasu je menej dôležitý ako zotretý prach na našom stole!
Ku klasickým náboženstvám pribudlo v druhej polovici 20. storočia ďalšie – to futbalové. Forma uctievania tohto športu (a všetkého okolo toho)  je síce odlišná ale v základe obsah ostal. V 20. Storočí si však ľudstvo narobilo nepreberné množstvo nových bohov, ktorým sa klania ako zlatému teľaťu, nie je to teda len futbal, na ňom je to však vidieť asi najmarkantnejšie. Rôzne stánky športu – štadióny, podobne ako koloseum v Ríme kde sa zabával ľud s cézarom na gladiátorských hrách, sú neodmysliteľnou súčasťou každého mesta. Nezmenili sme sa. V základe určite nie. Všimnime si tie uvádzacie ceremoniály či už olympských hier, majstrovstiev sveta vo futbale, atletike a iné. Taká pompéznosť...pre nič. Hráči sú rozmaznávaní, ošetrovaní ako dostihové kone. Obdivovaní ako gladiátori a opäť uvrhnutí do zabudnutia len čo prestanú podávať požadované výkony. U nie zanedbateľného počtu jedincov to prerástlo do vysloveného náboženského fanatizmu. Títo fanúšikovia, vlajkonosiči a bitkári s vygumovanými mozgami chápajúcimi svet len podľa farby trička svojho klubu sú excelentným príkladom, kam až môže falošné uctievanie, falošné smerovanie viesť. Po ovocí poznáte ich.

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (3.časť)

Martin Hruštínec

Hazard
Hazard je jednou z ďalších rozšírených pijavíc narúšajúcich zdravý peňažný systém.
Asi netreba poukazovať na gigantické zisky rôznych spoločností zaoberajúcich sa touto činnosťou. Stávkové kancelárie rastú ako huby po daždi, takisto herne a pod. Už aj v tej najzabudnutejšej dedine je možné si vsadiť a odovzdať tak časť svojich peňazí. Keď sa na to pozrieme z čisto finančného hľadiska, ide o hrubé rozvracanie ekonomiky.
Finančných prostriedkov (bankovky) je určité množstvo. Keď sa časť týchto peňazí odovzdá ničneprodukujúcim špekulantom, tieto peniaze chýbajú či už vo výrobe, vo verejných financiách a následne samozrejme aj na výplatných páskach. Je to jednoduchá logická matematika. Ak človek minie za rok tisíc eur na hazarde, zákonite nepodporil skutočné hodnoty (mohol si kúpiť napríklad bicykel) ale podporil nejakého milionára, ktorý za celý svoj život nič nevytvoril len špekuloval ako dostať z pracujúceho časť jeho výplaty. Predajca bicyklov má zákonite menšie tržby, jeho zamestnanci menšie  výplaty, preto si menej kupujú a nastáva dominový efekt.  My sa pri tom čudujeme, ako je možné, že pri takom nadbytku všetkého niet peňazí – no má ich ten špekulant milionár. Samozrejme celý hazardný systém je nastavený tak, aby bol ziskový, zákazník v strate.

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (4 časť)

Martin Hruštínec

Šoubiznis, celebrity a iné ničotnosti
Už v úvode sme si popísali, že dobrá ekonomika je ako dobre prúdiaca krv v ľudskom organizme. Keď krv vyteká z tela alebo zle prúdi vznikajú väčšie alebo menšie komplikácie. Podobne je tomu pri prúdení peňazí.
Ako je možná, pri takom nadbytku všetkého, existencia ľudí umierajúcich od hladu? Že niet peňazí na ušľachtilé, hodnotné veci? Že niet financií na opravu kaštieľa, hradu, zámku, školy, cesty  atď. ? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Surovín je dosť i peňazí je dosť. Ale tieto peniaze neprúdia v spoločnosti správne a vznikajú ťažkosti. Vznik veľkého množstva miliardárov, milionárov je podmienený vznikom veľkého množstva chudobných. Pričom je zrejmé, že tých ,,vyvolených“ je ďaleko menej ako chudobných. Navyše bohatí sú čoraz bohatší, preto aj stredná vrstva je čoraz chudobnejšia, začína byť ohrozeným druhom.
Vinní sme všetci svojim spôsobom života. Míňame peniaze na hlúposti, ktoré zákonite chýbajú tam, kde by boli potrebné.

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (5.časť)

Martin Hruštínec

Zdravotníctvo
V predchádzajúcich článkoch sme si povedali, že peňazí v obehu je určité množstvo. Ak tieto peniaze neustále nesprávnym nasmerovaním odtekajú kdesi mimo nás, z našich peňaženiek a následne aj z rozpočtu republiky nasledujú problémy, aké prežívame v dnešných časoch. Je nevyhnutné, aby peniaze neodtekali podobne ako je nevyhnutné, aby krv nevytekala z ľudského organizmu. Inak človek vykrváca a zomrie. Analogicky sa toto deje s ekonomikou, ktorá krváca a ak toto krvácanie (odtekanie peňazí) nezastavíme budeme svedkami krachu. Veď jeho predzvesťou sú práve tie reči : ,, chýbajú peniaze, niet peňazí, rozpočet štátu je slabý, vyzbieralo sa málo peňazí na daniach...“ Pritom ale nepočujete vety tipu : ,,je málo murárov, je nedostatok cukru, je málo potravín, supermarkety nemajú čo predávať, nedostať kúpiť notebook...“ Nie, počuť iba o nedostatku financií. Ako je to ale možné, že je tých potlačených papierikov tak málo?! Pričom vyrobiť ich je pre systém detsky jednoduché! Kde sú potom tie peniaze? Ušli? Schovali sa nám? Prečo ich nemáme? Treba si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Neexistuje pojem ,,drahé veci“. Veci sú veci, ktoré stoja určitú sumu potlačených papierikov. Ak ich máme málo je prirodzené, že tie veci sa nám zdajú drahé. Pri dnešných cenách, ak by sme mali trikrát väčšiu výplatu by sa nám už vôbec nezdali také drahé. To znamená, že pojem ,,lacné – drahé“ určuje počet peňazí v našej peňaženke. Ak by ste mali posledné 2 koruny tak aj chleba za 30 korún by sa vám zdal astronomicky vysoký a nedostupný. Podobne ako sa nám teraz javí výlet do vesmíru, pričom pre miliardára je to ako kúpa jogurtu.

8. 2. 2011

Kresťanský pohľad na internet v súvislosti so svetovým dianím

Martin Hruštínec

Tento článok má prispieť k poodhaleniu súčasného diania a fenoménu internet. Je v súlade s kresťanskou náukou, ku ktorej sa hlási asi 80 percent nášho obyvateľstva. Článok vychádza z piliera všetkých kresťanských cirkví, t.j. z Biblie - Nového Zákona. Má byť podnetom k samostatnému skúmaniu a hľadaniu širších súvislostí javov, ktoré nás obkolesujú.

Nepochopenie Kristových slov, a to nielen cirkvami, má v súčasnosti ten následok, že vôbec nevidíme spojitosť dnešnej doby, v ktorej momentálne žijeme, s textami Nového Zákona. A to je katastrofa, lebo dnešná doba je pre každého človeka osobne tak dôležitá, ako žiadna iná v minulosti. Kto si neotupil jemné vnímanie, môže to cítiť. V evanjeliách je nespočetné množstvo poukazov na posledný súd, žatvu, triedenie zŕn od pliev (je jedno ako sa to nazve) a výstrah, ale aj rád ako obstáť. Veľké množstvo poučení, ako nebyť medzi tými, ktorí zhynú. Je dosť nepochopiteľné, s akou ľahkovážnosťou chodíme okolo toho, akoby sa nás to vôbec netýkalo. Cirkev so svojou spiacou nemocou len prispieva k ešte väčším driemotám ľudského ducha. Práve cirkev, ktorá by v tom mala mať asi najjasnejšie. Žiaľ, realita je taká, že blúdi a vôbec nevie, čo sa v súčasnosti deje, nevie nájsť zmysel vecí dnešného diania. Zamýšľal sa niekto vážne, čo Pán Ježiš myslel tým posledným súdom?

6. 2. 2011

Ezoterický pohľad na futbalových fanúškov

Martin Hruštínec

Stali sa už pravidlom informácie z médií o vyčíňaní či besnení tzv. futbalových fanúškov. V poslednej dobe je tento fenomén výraznejší, vystupňovanejší. Stal sa akýmsi módnym hitom veľkej časti populácie prevažne mladšej generácie. Je zaujímavé, že tento druh ,,hobby“ je najviac rozšírený práve v oblastiach s prosperujúcou, rozvinutejšou ekonomikou, čo je spojené s konzumným spôsobom života. Málokto pochybuje, že výtržnosti spojené s takýmto fandením do civilizovaného sveta nepatria.

Otázkou však zostáva, čo tieto masy vedie k takému nezmyselnému plytvaniu času akým je hulákanie, pokrikovanie a zbožňovanie svojho nového boha (futbalový klub, hráč a pod.) v tom lepšom prípade a v tom horšom výtržnosti, vandalizmus a bitie sa navzájom ozlomkrky. Príčinu vidím v nepochopení zmyslu svojho bytia a neochota na tom niečo zmeniť.

Boh je zdrojom všetkého života v celom Stvorení a všetko živé vrátane človeka je v plnej miere závislé na sile nepretržite od Neho vyžarovanej. Bez tejto sily by všetko zaniklo a pomreli by aj ľudia. Preto je správny poukaz na Všemohúceho ako na zdroj života. Všetky sily vo vesmíre, ktoré poznáme, sú len následkom, odstupňovaním Jeho sily. Taktiež, je len na človeku, ako s touto silou naloží. Má slobodnú vôľu, môže ju aj zneužiť na nečisté ciele, čo samozrejme v konečnom dôsledku vedie k nie príliš vítaným spätným účinkom. V dôležitosti tejto sily, energie hľadajme problémy dnešného ľudstva, v našom prípade príčinu vzniku (nielen) futbalových fanúškov.

Súčasný ateistický, konzumný spôsob života nemôže dať človeku onú zázračnú silu, energiu k plnohodnotnému životu. Práve preto a pre nič iné je vidieť v rozvinutejších kútoch sveta narastajúci počet týchto ľudí. Ich rast je priamo úmerný s rastom ekonomiky a životnej úrovne (viď. druhá polovica 20. storočia v Európe). Myslia si (podvedome), že týmto fandením získajú onú, tak pre život dôležitú energiu, ktorú nemôžu získať svojim konzumným fungovaním. Človek odtrhnutý od Boha sa zákonite odtrhol aj od energie potrebnej k prežitiu. Preto tak mnoho nešťastí, chorôb a úmrtí. Niet divu, že podvedome hľadáme náhradné zdroje. Niet divu, že si navzájom kradneme aj tie posledné zbytky síl, ktoré nám ešte ostali. Stali sme sa zlodejmi, energetickými upírmi.

Nárast futbalových fanúškov je  možné vysvetliť zúfalou snahou ukradnúť, uchmatnúť čo najviac cudzej energie pre seba. Nie sú schopní si ju získať prirodzenou cestou a tak siahli po iných metódach. Jemnohmotne je možné vidieť dej, kedy húf takýchto fanúškov idúc, hulákajúc a revúc mestom naháňa strach okoloidúcim. Strach spôsobí trhlinu v aure človeka a je vidieť ako sa energie jednotlivých náhodných okoloidúcich odtrhávajú a smerujú k novodobým upírom, k mase chuligánov. Títo ju pre seba uchmatnú a po takomto jednom pochode mestom sa cítia veľmi dobre až povzbudzujúco. Samozrejme všetko sa deje na podvedomej úrovni. Potom sa chvália, že takéto fanúšikovanie im dodáva silu, eufóriu, súdržnosť. Od koho ju berú (kradnú) nevedia. Strach je to, čo potrebujú vyvolať u druhých. Potrebujú nasiať cudzej sily, keďže si ju nevedia získať prirodzeným spôsobom.

V zmysle zákonov Všemohúceho ide o zločin krádeže, preto je energia, ktorú si takto prisvojili len podružná stačiac na zásobovanie tela, nejde o duchovnú silu. Tá sa takto nedá získať. Z toho dôvodu aj duch takýchto ľudí chradne a človek smeruje k predčasnej smrti, po ktorej ľudský duch vojde na onen svet ako žobrák, potĺkajúc sa nevládne pustou krajinou.

22. 1. 2011

Pseudospravodajstvo

Martin Hruštínec

Zmyslom spravodajstva by podľa môjho sedliackeho rozumu malo byť poskytovanie informácií o dôležitých udalostiach doma i v zahraničí, ktorých charakter a spôsob podania má nejakým spôsobom napomôcť k zušľachteniu osobných kvalít poslucháča. Je zrejmé, že tomu tak nie je.

V tomto článku sa zamerajme len na jeden veľmi rozšírený druh správ. Šport! Aké tragikomické je počúvať spravodajstvo s tým vážnym tónom hlasu moderátora, kedy informuje o povedzme nejakom ľudskom nešťastí s veľkým počtom obetí. A hneď nato s tým istým vážnym tónom hlasu výsledky nočných zápasov NHL. Povedzme si narovinu, čo pozitívne prinesie človeku informácia o nejakom zápase? K čomu je to dobré? Čo človek alebo spoločnosť z toho má? Zhypnotizovaná masa polocvokov toto považuje za korektné spravodajstvo. Žiaľ, rozlišovacia schopnosť jedinca je zakopaná, ako hrivna spomínaná v Biblii. Takéto správy možno prirovnať na úroveň informácie o mojom zápase v ,,šprngacom“ (stolnom) hokeji so susedom. Predstavte si, že by ste boli každé ráno nútení počúvať moje večerné výsledky zápasov odohrávajúcich sa na chodbe (neutrálnej pôde) našej bytovky. Smejete sa, ale je to presne to isté. Detto. Len v NHL, tenise, futbale a všetkých iných profesionálnych športoch sa točia obrovské peniaze. Naše peniaze. Otázka znie, komu a prečo vyhovuje takýto druh spravodajstva, a ako je možné, že s takým veľkým úspechom?

17. 1. 2011

Prečo sú vedci - materialisti nebezpeční!

Martin Hruštínec

  V tomto článku si popíšeme o skutočnostiach, dosť významných pre náš každodenný život, súvisiacich  s činnosťou určitej skupiny vedcov, avšak v tom negatívnom zmysle. Na začiatku si treba definovať určité spoločné vlastnosti práve tej skupiny vedcov, ktorú bude tento článok popisovať. Tieto určité znaky, vlastnosti sú práve tým identifikátorom, ktorý nám umožní spoznať ich, analyzovať ich zhubný vplyv na spoločnosť a nájsť východiská. Je jasné, že nemožno hádzať každého človeka do jedného vreca ale tieto určité spoločné vlastnosti sú mimoriadne silnou váhou ich svetonázorového smerovania s reálnym dopadom na naše každodenné bytie!

    Popíšme si teda, o aké spoločné (svetonázorové, ideové) vlastnosti ide:

  • ateizmus, Boh neexistuje, je to len pojem, ľudský výmysel. Ak o sebe tvrdia, že sú veriaci, tak len kvôli etickému charakteru ,,viery“ s absenciou Boha. Alebo je to len zásterka
  • všetko je len náhoda, človek sa tu objavil náhodou, vesmír vznikol náhodou ,,Veľkým treskom“
  • neexistuje konečná spravodlivosť
  • smrťou nastáva rozklad tela a zánik vedomia, existencie človeka
  • duša neexistuje
  • neexistujú 5-zmyslami nepozorovateľné veci ako sú anjeli, duchovné sily, aura, telepatia a pod.
  • neexistuje vyšší tvorivý zámer (s človekom, s prírodou, s vesmírom). Negujú vyššie (Božie) zámery
  • ak niečo nevedia vysvetliť svojim ,,vedeckým“ jazykom, povedia, že ide o podvod alebo placebo. Neštítia sa klamstiev (podaktorí)

4. 1. 2011

Vtieraví príživníci vianočného obdobia

Počas Vianoc sa naša Zem, v rámci svojho obehu okolo Slnka, nachádza fyzicky najbližšie k stredu našej Galaxie, a teda najbližšie k domovu ľudských duchov, keďže cesta tam ide cez tento stred. Cítime dotyk domova, ktorý nikdy nebude tu na Zemi, ale v svetlých úrovniach, ktoré nazývame Rajom. Od nepamäti je obdobie Vianoc sviatkom spojenia sa práve s týmto Rajom, sviatkom precítenia Božej sily, ktorú máme pre dobro blížnych sprostredkovávať, sviatkom čistej lásky a sviatkom pripomenutia si Slova Božieho zanechaného Ježišom Kristom. Vianoce sú teda obdobím vnútorného stíšenia a precítenia svetla v sebe, kedy túžba po domove, po opravdivom človečenstve, po uskutočňovaní Kráľovstva Nebeského na Zemi je viac ako po iné obdobia v roku naliehavejšia. Takto to vždy bolo, je a bude! Ľudská nedokonalosť na tom nič nezmení.
Obdarovanie darčekom blížneho je peknou, aj keď najnepodstatnejšou ,,čerešničkou na torte“. Práve z lásky k ľuďom tento pekný vianočný zvyk vznikol.
Kapitalizmus, ako rýdzo bezbožná ideológia, sa šikovne votrela do tohto obdobia. Tento druh ideológie (zarobiť na všetkom) si veľmi dobre uvedomuje atmosféru sviatkov, ľudskú psychiku a slabosti v nej. Je až komické sledovať ako títo navonok seriózni ,,financmajstri“ berú do úst vznešený pojem ,,Vianoce“ s jediným cieľom ,,vytrieskať“ z nich čo najväčší kapitál.  Nenechajme sa nalákať na ich hru, držme sa nášho cieľa, ktorým je prežiť Vianoce tak, ako sa v skutočnosti má. Teda s túžbou po Svetle, Pravde a Čistote. Toto sú naše sviatky a z reklám revúci paraziti sú len votrelci. Nemajú a nikdy nebudú mať miesta a pravú účasť na tomto vznešenom období.
Aký len úžitok môže mať dieťa z najnovšieho plazmového televízora, z najnovšieho mobilu, keď lásku nedostalo? Dieťa, ktoré by dostalo aj celý svet a lásku od rodičov by postrádalo, v skutočnosti nedostalo nič. A dieťa, ktoré je ochudobnené o darček, lebo rodičia na to proste nemajú, ale získalo od nich lásku, úctu, pocit spoluúčasti dostalo všetko! Lebo láska je všetko. Človek bez lásky je ten najchudobnejší bedár pod slnkom.
Hmotné veci nie sú vôbec zlé alebo neužitočné, práve naopak, len nám nesmú vládnuť. Len nesmieme byť otrokmi hmoty. Dnes je to celé naopak. Paraziti parazitujú. Ľudia sa nechajú oklamať. Buďme silní! Práve v tomto období máme možnosť spojenia s takou ohromnou silou, ktorá nám umožní aj zázraky.
 Jeden parazit sa nám pokúša vsugerovať, že Vianoce sú o tej jeho žbrnde, teda o tom sladkom nápoji. Druhý parazit sa vtiera do nášho sviatku s najnovším notebookom, tretí s najvýkonnejším mobilom a najvýhodnejšími volaniami. Ďalšia pijavica nás cez leták presviedča o najlacnejších mandarínkach, banánoch a kurčatách len a len v jej obchodnom centre. A ďalšia, aby toho nebolo málo to začne bľačať z rádia, že človeka až strasie. Naozaj, buďme skutočnými hrdinami a choďme po ulici slobodne uvedomujúc si svoju cestu k Bohu. Buďme veľkými v tomto malom svete, v ktorom sa za vrchol  považuje plné brucho. O to väčšia radosť zažiari v našom vnútri, pri uvedomení si našej túžby po Bohu, práve v tak na plné bruchá orientovanom svete. No nie je to šťastím, keď  odmietneme ten zaručene dobrý šampón z reklamy, keď sa odmietneme pretekať o tie najlacnejšie pomaranče v nejakom bezvýznamnom supermarkete, keď odmietneme mobil za korunu s výhodným paušálom, keď prestaneme rozmýšľať len nad hmotou s uvedomením si svojej ceny ako ľudského ducha? Je to šťastím.  A o to väčším, keď je svet hore nohami, lebo vtedy viem, že som silný, a že ma ani tá najprefíkanejšia „vtierka“ neodradí od túžby po Svetle.    

Martin Hruštínec