30. 10. 2015

Čo majú spoločné SNP a jeseň 2015 z pohľadu astrológie?

Martin Hruštínec

Podľa Novej Astrológie Slovenov je Jupitera [1] v rámci Perúnovho kola (zodiaku) heliocentrickej sústavy na jeseň 2015 v rovnakej pozícii na akej bola počas Slovenského národného povstania.

Presnejšie povedané 29. 8. 1944 vypuklo SNP a tomuto dátumu zodpovedá 21. 10. 2015.

To znamená, že sme teraz (jeseň 2015) v období povstania. Avšak čo znamená „povstanie“? Znamená to, že národ má povstať proti niečomu, čo nás tlačí. Má k tomu zvýšenú, veľmi priaznivú silu.

Ak si však niekto myslí, že povstať máme so zbraňou v ruke, tak je na veľkom omyle. Stačí sa poučiť z SNP, ktoré bolo útokom na náš štát, stabilitu a mier v krajine. A aj židovské transporty už boli pozastavené. SNP pritiahlo na naše územie nemecké vojská, prinieslo zbytočnú krv a rozbitú krajinu.  Po jeho potlačení sa transporty z vôle Nemcov opäť obnovili, organizovali ich a mali vo svojej réžii.  Navyše nemecké vojská sem pritiahli červenú armádu a opäť ďalšie krviprelievanie, ďalšie pustošenie krajiny. A my ho dnes paradoxne oslavujeme.

Na jeseň 2015 sa teda môžu opäť predpokladať sabotérske iniciatívy s cieľom destabilizovať krajinu, aj keď rozsahom prispôsobené dnešnej dobe, ktorá je mierová. Nejaké druhy demonštrácií sa už črtajú vo vzduchu a iniciovaný vznik 2. Slovenského národného povstania [2] je len prirodzeným dôsledkom paralelnej doby. Uvedomme si, že v tomto roku (2015) nie je okrúhle výročie SNP (je 71. výročie) a od osláv 29.8. ubehli 2 mesiace. Nebol žiaden racionálny dôvod nazvať tieto aktivity ako 2. SNP, pričom v minulosti silné demonštrácie (napr. v kauze Gorila) sa takýmto názvom neoznačovali. Organizátori podvedome cítia energiu povstania a tak aj svoje snahy nazvali týmto nám známym  menom a dokonca svoje aktivity označujú presne v jeho duchu  s presne rovnakými cieľmi – zvrhnúť systém (v r. 1944 domáci a nemecký vplyv a v r. 2015 domáci a vplyv Bruselu a NATO).

Povstať skutočne môžeme a musíme! Máme však povstať proti vlastným hriechom! Naše slabosti, zlozvyky je to čo nás v skutočnosti ťaží, sú to okovy zotročenia. Sme nevoľníkmi vo vlastnom vnútri, lebo toto vnútro je plné haraburdia. Už pred 2000 rokmi nás predsa Syn Boží nabádal, aby sme bielili svoje rúcho. Nehovoril predsa židom, aby mečom povstali proti Rimanom, ktorí ich okupovali. Tak prečo sa nechceme podriadiť Jeho radám? Teraz je dobrý čas, aby národ povstal duchovne, aby sa obrodil a oslobodil od okov vlastných necností. Len vtedy môže byť jednotlivec slobodný a z tejto slobody vzídu iné vonkajšie okolnosti. Diktát Bruselu, USA, okrádanie nadnárodnými zločincami je len dôsledkom nášho vnútorného života.

Osobne som ešte nevidel jedinú revolúciu, ktorá by priniesla blaho a prosperitu. Pričom ľudia ju chceli práve revolúciami dosiahnuť neuvedomujúc si, že násilie plodí ďalšie násilie a na vlne krviprelievania sa do čela nových vlád dostali rovnakí ba ešte horší tyrani.

Preto hrdo a odvážne povstaňme – každý sám za seba proti vlastným slabostiam![1] – Preto ženské meno Jupitera, lebo správcom tejto planéty je ženská bytosť. Jupitera je planétou, ktorá je označovaná ako druhé Slnko Slnečnej sústavy, keďže viac energie dáva ako prijíma. Jej pôsobenie určuje generačné úlohy a úlohy jednotlivca v živote. Každých 72 rokov prináša 12 ročný súd, v ktorom sa celé ľudstvo súdi za skutky z predchádzajúcich 60 rokov.

[2]–http://www.zemavek.sk/articles/view/praha-brno-a-bratislava-koordinovane-organizuju-ceskoslovenske-narodne-povstanie

Dodatok: Ak platí, že na jeseň 2015 sme na Slovensku v období SNP , tak z toho vyplýva, že celá zem sa v súčasnosti nachádza v období  roku 1944. Kto pozorne sleduje súčasné dianie veľmi dobre vie, že fašizmus neskončil a ten sa všemožnými silami snažil o vyvolanie nukleárnej  vojny s Ruskom. Ukrajina  mala byť miestom stretu, alebo inak povedané rozbuškou. Dejiny sa budú opakovať. Stalingrad bol miestom obratu vo vojne a stal sa jednou z najvýznamnejších udalostí 40. rokov. Pozícia Jupitery v čase obsadenia Krymu Ruskou federáciou je identická ako pri stalingradskom víťazstve Červenou armádou. Aj Krym je jednou z najvýznamnejších udalostí súčasnosti a predstavuje obrat vo vojne. Na Krym ako strategické miesto si brúsili zuby USA.

Za zmienku stojí komentár Benjamína Fulforda z jeho posledného odstavca z 2. 11. 2015, ktorý určite nič nevie o Novej Astrológii Slovenov pomocou ktorej sme cez postavenie Jupitery zistili, že sa teraz nachádzame v identickom období s rokom 1944. „Tam je ešte veľa práce, ale každý, kto sleduje správy z celého sveta, nemôže poprieť, že teraz nacisionisti strácajú silu. Ak chcete použiť metaforu druhej svetovej vojny, súčasná situácia je veľmi podobná 1944, kedy nacistická porážka bola nevyhnutná, ale ešte sa muselvybojovať veľa bitiek. Pokiaľ by sme všetci tvrdo tlačili, môžeme s týmito nacisionistickými zločincami natrvalo skoncovať do roku 2016.“  http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/tajna-jednani-na-vysoke-urovni-pokracuji-zatimco-armada-lotrovskeho-statu-izrael-je-blokovana-jak-ve-vzduchu-tak-na-mori/

Ešte je mnoho paralelných súvislostí a mnohé sa ešte len ukážu.   

19. 10. 2015

Súčasný priebeh celosvetového súdu - konca súčasného sveta a začiatku Nového sveta

Experimentálne štúdio JASPIS - cyklus relácií o spoločenskom dianí vo svetle poznania


Prvá relácia:
Súčasný priebeh celosvetového súdu - konca súčasného sveta a začiatku Nového sveta18. 10. 2015

Spôsob obliekania našich žien pred nedávnom a blízkovýchodných žien teraz

Ženy so sv. Ďura, obr. https://www.facebook.com/Dedi%C4%8Dstvo-otcov-zachovaj-n%C3%A1m-Pane-368038406625438/

Všimnime si prosím jednu zaujímavú vec. Naše ženy (ale i ženy v rámci Európy) chodili zahalené, mali aj šatku na hlave. Po vojne , teda v druhej polovici 20. storočia sa Európa vydala cestou odhaľovania, cestou kultu nahoty. Predtým (až na výnimky) nič také ako minisukňa, obtiahnuté nohavice a iné výstrednosti neexistovalo. Ale blízky východ nešiel touto cestou. Nedívajme sa na oblečenie žien z blízkeho východu ako na niečo neuveriteľné, keď ešte pred nedávnom aj naše ženy chodili podobne oblečené. Kde tu je ešte vidieť nejakú babku so šatkou na hlave lebo od mala je na to zvyknutá. Samozrejme, burky sú už na európske pomery prehnané.

Martin Hruštínec

15. 10. 2015

Mohamed

ŽIVOT A PŮSOBENÍ PŘIPRAVOVATELE CESTY V ARÁBII

V Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který k tomu byl povolán.
  
PŘEDMLUVA NAKLADATELSTVÍ
Tato kniha je součástí knižní řady »Zaváté doby se probouzejí«, která informuje, jak se lidstvu během jeho dějinného vývoje dostávalo bezpro­středních pomocí ze Světla a jak z něho bylo duchovně vedeno.
Ze seznamu všech svazků uvedeného na konci knihy vyplývá, které vý­znamné historické osobnosti se podílely na tomto rozsáhlém koloběhu dění.
Knihy vznikly ve 30. letech dvacátého století pozoruhodným způsobem. Jejich obsah byl duchovně přijat, nebyl vymyšlen. Ve stvoření se totiž nic neztrácí, ale všechno živé dění zůstává nesmazatelně zachováno. Schop­ností přijmout a zaznamenat obsah jednotlivých spisů byli obdařeni povo­laní lidé žijící v blízkosti Abd-ru-shina, autora Poselství Grálu »Ve světle Pravdy«. Z toho důvodu neuvádíme ani jejich jména.
Spisovatelé sledovali vždy zcela určité vývojové linie událostí. Protože každý z nich si všímal linie jiného druhu, je někdy určitá událost vylíčena z různých zorných úhlů.
Nezaujatý čtenář může sám v sobě prožít, že obsah knih odpovídá sku­tečnosti. Vyciťuje, že autory při jejich tvorbě nevedla fantazie, ale skutečné dění, které procitlo z tajuplného mlčení. S úžasem, možná i hluboce pohnut pozoruje, jak se zvedají závoje zakrývající velikou, významnou minulost. Získává tak široký duchovní přehled a dospívá k poznání souvislostí od minulosti až po dnešní dobu.
Děje popisované v jednotlivých svazcích se odehrávaly na zemi i mimo ni. Jejich výklad podává z hlediska zákonů stvoření logicky a bez mezer Abd-ru-shinovo dílo »Ve světle Pravdy«.
Abd-ru-shin čtenářům rovněž připomněl:
»Ve všech knihách, které smíte poznat a které vám podávají zprávy ze zavátých dob, je vám zřetelně a jasně ukázáno, jak mají lidé žít a jak musí jednat, aby měli úspěch.
Účelem toho, že vám to všechno smí být dáno, není pouze obohatit vaše vědění, ale ukázat vašemu duchu opět cesty, po kterých musí jít, aby po­stupně dospěl k poznání.
Na prožití jiných lidí je vám ukázáno, co vám Poselství zvěstuje a co od vás požaduje.«
V knižní řadě jsou zastoupeny osobnosti pocházející z mnoha různých oblastí. I to lze snadno pochopit.
Poznáme-li totiž učení všech těchto mudrců - počínaje Hjalfdarem (kniha Efesus) až po Krišnu, Zoroastra, Lao-c’a, Buddhu, Mohameda a ještě mno­ho jiných - v podobě, jakou jim kdysi dali, zřetelně vidíme, že pozemské lidstvo bylo duchovně vedeno ze Světla jednotným způsobem.
Abd-ru-shin o tom ve svém odkazu píše:
»Kdyby lidé po tisíciletí nejednali vždy tak, jak jednají ještě dnes, kdyby všechno, čeho se jim dostalo ku pomoci, stále znovu nepřekrucovali, aby to přizpůsobili svým lidským názorům a pozemským přáním, bylo by nyní zde na zemi jen jedno jednotné učení, vycházející z vůle Boží. Neexisto­valo by tolik různých vyznání.
Všechna učení, která dosud přišla na zemi, by společně tvořila jen jediný stupeň k podstavci, na němž má spočinout Pravda, jak to bylo v mnoha zaslíbeních lidem často zvěstováno.
Nebyly by rozdíly ve výkladech a tím méně v učeních samých!
Neboť všechna učení byla kdysi Bohem chtěna, byla přesně přizpůsobe­na jednotlivým národům a zemím a zformována zcela podle jejich tehdejší duchovní zralosti a vnímavosti.
Všechna učení původně vedla ve zcela přímém směru k Pravdě, kterou nacházíte v Poselství.
...Ti, kdo jednotlivá učení přinesli, byli připravovateli cesty pro samotné Slovo Pravdy.«

11. 10. 2015

Energetickí paraziti

Na človeka môžu útočiť energetické inteligentné bytosti. O týchto subjektoch sa píše aj v starovekých zápisoch, ktoré spomínajú, že s nami žijú neviditeľné „éterické“ bytosti, ktorých hustota je tak malá, že sú vnímané ako neviditeľné tiene. Avšak súčasné zariadenia sú schopné odhaliť tieto neviditeľné bytosti v infračervenom, ultrafialovom a inom spektre.

Vedci z Rostova na Done v Rusku sa snažili skúmať a študovať týchto zástupcov energetických tvorov. Na základe mnohých experimentov vyvodili záver, že energetické bytosti majú rovnakú povahu ako guľový blesk, ale s tým rozdielom, že tieto bytosti konajú racionálne, inými slovami, ako rozumné bytosti.                                  

9. 10. 2015

70 ročné proroctvo : "Zem bude čoskoro zaplavená mimoriadne rýchlymi vlnami kozmickej elektriny"

Petr Konstantinov Deunov, známy ako Beins Douno, sa narodil v roku 1886 v Bulharsku, a zomrel v roku 1944. Niekoľko dní pred jeho smrťou sa mu dostalo v tranze proroctvo. To presne zapadá do dnešnej doby, keď ide o zmenu nášho vedomia, zmeny na našej planéte a dobu zlatého veku. Douno bol si už vtedy o tom vedomý a učil o prechode do veku Vodnára na základe astrólogie. 


Proroctvo