26. 3. 2015

Nebojujte proti tým, ktorí vás utláčajú!

Milan Šupa
 
Svojho času som stál na strane utláčaných a nevraživo hľadel na tých, ktorí ich utláčajú. Typickým príkladom takéhoto, vo všeobecnosti tak veľmi rozšíreného nepriateľského postoja, sú politici, ktorí klamú, kradnú a jednajú nečestne, takže takýto postoj ľudí voči nim sa zdá byť celkom oprávnený.
 
Pravda je však úplne iná! Pravda spočíva v poznaní, že takéto jednanie politikov je zákonitosťou! Zákonitosťou, o ktorej predsa jasne hovorí známe úslovie, že každý národ má presne takú vládu, akú si zaslúži.
 
To totiž nie je nijaká náhoda! Je to prejav spravodlivosti, na základe ktorej sa každému národu dostáva presne takého druhu vlády, aký je on sám! Aká je jeho mravná, morálna a duchovná výška! Lebo práve výška mravnej, morálnej a duchovnej úrovne národa tvorí základňu, z ktorej povstáva jeho elita. Spoločenská a politická elita národa je teda len akýmsi zrkadlom, ktoré ľudu verne zrkadlí jeho vlastnú tvár.
 
Predstavme si človeka, ktorý v noci flámoval a ráno vstane a pozrie sa do zrkadla. Pri pohľade doň sa zhrozí svojej vlastnej opuchnutej a znetvorenej tváre a v hneve nad tým zrkadlo rozbije.

18. 3. 2015

Rozhovor o Tomášovi Baťovi a jeho systéme vedenia podniku

Ing. Dušan Bukva
Ing. Dušan Bukva pracoval v létech 1939 -1947 v Baťových závodech ve Zlíně.

Později působil ve Svazu vynálezců s šesti registrovanými patenty v oblasti tepelného inženýrství.

Za léta ve funkci podpředsedy bratislavského Klubu absolventů Baťovy školy práce poskytl mnohokrát cenná svědectví o svých baťovských zkušenostech.


Pane Bukvo, vy jste pro Tomáše Baťu pracoval osm roků: a mnozí – teď už staří muži – dodnes vzpomínají na svá mládenecká léta u Bati s určitou nostalgií a zároveň s respektem: jako na zlaté časy: něco neopakovatelného, na co se nedá zapomenout…

Víte, to co se Baťovi podařilo uskutečnit, to – bez přehánění – dodnes nemá ve světě obdoby. Tam bylo něco objevené: on pochopil ten smysl života, tedy tu službu – ale spravedlivou, bez jakýchkoliv politických anebo jiných odchylek – dokonale. Baťa byl – a to není jen můj osobní názor – pravděpodobně nejgeniálnější podnikatel, pokud jsme dnes schopni to vůbec posuzovat z celosvětového hlediska. Protože těch schopných podnikatelů bylo víc: V Americe to byl Ford a Taylor, ale v Evropě takový podnikatel nebyl a dá se směle říci, že Baťa předstihl i ty americké, neboť dokázal tolik co oni v mnohem těžších podmínkách.

Jak se mu to podařilo? Zavedl strojní velkovýrobu?

15. 3. 2015

Láska!

Hermann Wenng

Láska je slovo, kterému se na této zemi nic nevyrovná. Při tom není ani třeba myslet na apoštolská slova, říkající: „Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jesti láska“, ani ne na slova všednější o tom, že běh světa jest řízen hladem a láskou.
Stačí podívati se do svého vlastního života – láska je tu vysloveným i nevysloveným obsahem všeho! Je možno říci: tam, kde se zdá, že chybí, hrává často tu největší úlohu. Láska je všude, i tam, kde bychom ji nejméně hledali.
Je snad některé jiné slovo, které by bylo častěji zneužíváno než slovo „láska“? Miliony knih byly o něm napsány a neustále vychází nové na tentýž motiv.
Stále se člověk snaží nalézti vysvětlení této ohromné moci, jíž se zdá být podroben, aniž by se mu to podařilo. Ví jen, že ji neustále hledá, aniž by ji našel. Když se mu zdá, že již ji našel, uklouzne mu pod rukama, aniž by si mohl vysvětliti její podstatu i účinky.
Tato moc vystupuje před ním jako záhada s dvojí tváří. Jednou ukazuje tvář nejušlechtilejší a hned na to sešklebenou masku sprostoty. Často vnucuje svému pozorovateli mínění, že ona je to, která způsobuje mnohem více zla a neštěstí než hledaného v ní štěstí. Lidé, jako byl Napoleon, považují proto za lepší ji popírati a zredukovati na ukojení čistě zvířecího přírodního pudu.
Skutečně také hraje tento politováníhodný tělesný sklon hlavní úlohu v lidském životě. Zdá se, jakoby lásky bez tělesnosti vůbec nebylo, s výjimkou několika zvláštních odrůd, jako jest láska k veškerenstvu, láska k lidstvu, dále láska k vlasti nebo láska k domovu. Z nich první dvě se obyčejně považují za podivínské blouznění a ty poslední za nejvyšší povinnosti, ba za samozřejmosti.

14. 3. 2015

Mamička, otecko, prečo som taký, aký som?

MUDr. Ivan Rusnák CSc.


***
Tento text vznikol prepisom záznamu živej prednášky. Vážny čitateľ nech si uvedomí, že prepisom môžu v zázname vzniknúť nepresnosti, ktoré môžu spôsobiť mierny odklon záznamu od pôvodných myšlienok prednášajúceho. Budeme radi, ak sa čitateľ bude snažiť prijať tento text tak, ako bolo želaním prednášajúceho podať ho poslucháčom.

Budeme hovoriť o príchode dieťaťa na svet, o všetkých tých dejoch, ktoré vedú k spojeniu pozemského telíčka s duchom, o narodení a prvých krokoch ľudského ducha na tomto svete. Myslím si, že sa nás to týka všetkých. Všetci sme boli deťmi, niektorí sa chystajú byť rodičmi, niektorí už sú, niektorí sú už na sklonku svojho života, ale to znamená, že sa znovu chystajú vteliť v ďalšom narodení.

Je to téma večná, od ktorej sa nemožno odtrhnúť a nikdy jej nie je dosť. Takže keby sme si to povedali len v troch bodoch, príchod človeka to je splodenie, inkarnácia a narodenie. Ale k tomu úvodu treba, či chceme či nechceme, začať hovoriť o vzťahu muža a ženy - o manželstve. Dieťa sa môže narodiť ako manželské alebo ako nemanželské. Ale čo to vôbec manželstvo je? My ho stále veľmi posudzujeme pozemsky. Teda ak sa uzavrie na mestskom úrade, prípadne v kostole ... a bude to manželstvo? To nechám na zamyslenie všetkým. Veď predsa vieme, že skutočné manželstvá sa uzatvárajú v nebi. To znamená, že manželia sú tí dvaja, ktorí k sebe patria po duchovnej stránke. A tu sme pri jednom zo základných problémov nášho života. Myslím, že všetci, čo tu sedíme by sme si mali uvedomiť, že vstup do manželstva pre muža a ženu je tým najdôležitejším rozhodnutím pre ľudského ducha tu na tomto svete. Ešte raz, uvedomme si to dobre, je to najdôležitejšie rozhodnutie pre ľudského ducha na tomto svete. Pretože z omylov, ktoré z toho plynú, nastáva veľmi veľa komplikácií tu na tomto svete.

13. 3. 2015

Ako môžem v dennom živote pestovať cudnosť?

Lucien Siffrid

Pán povedal: "Cudnosť je pozemský pojem pre Čistotu, ktorá je Božská." A pretože božskou čistotou je Irmingard, vyúsťuje tiež cesta, ktorá vedie k cudnosti, v Irmingard! Ona je dokonalou jednotou v Ňom, v Pánovi!

Ako sa teda v dennom živote môžeme uberať touto cestou?

Venujme predsa plne všetky svoje myšlienky Pánovi tak, aby sa stali vďakou, ďakovaním Bohu.

A v tom nás ihneď napadne otázka, ktorá je pre náš ďalší vzostup, pokiaľ zostane nezodpovedaná, veľkou prekážkou a ochromuje naše duchovné hľadanie:

"Ale ako môžem všetky svoje myšlienky venovať len Pánovi, keď musím pri dnešnom tvrdom boji v zamestnaní sústrediť všetky svoje myšlienky na to, aby som  sa so svojou rodinou uživil. Musím sa úplne oddávať práci, a preto nemôžem venovať svoje myšlienky ani Pánovi, ani Márii, ani Irmingard. Svätuškárskym pokrytectvom sa nič nevykoná ani pre mňa, ani pre ostatných. A pre mňa, ako pre veriaceho vo svätý Grál, je taká, pretvárka tým prvým, proti čomu mám vystupovať!"

Avšak práve táto myšlienka ja úplne negatívna, je viazaná na rozum.

A taká myšlienka nikdy nepripustí, aby vznikol a uplatnil sa cit, ktorý člove­ku prepožičiava prejav radosti z toho, že pracovať môže, ba že vôbec pracovať smie. A iba tento cit je podmienkou pre vznik správnej, teda Bohom chcenej, cudnej myšlienky!

Uvažujme raz o svojom počínaní:

12. 3. 2015

Pyramidálne hry


Emil Páleš

V posledných rokoch k nám prenikli rozličné hry a obchodno-finančné systémy, ktorých vtip spočíva v tom, že každý účastník získava vždy nových a nových účastníkov (AMWAY, Herbalife, rakúska poisťovňa, Golden World Club).

    Chceme ukázať, že tieto systémy sú založené na matematickom princípe nepretržitého geometrického rastu, ktorý nevyhnutne vedie ku krachu a sklamaniu. Je zbytočné, aby aj obyvatelia Slovenska patrili k tým, čo sa ponižujú a nechajú vodiť za nos.

11. 3. 2015

Ženské časopisy škodia

Vlastimil Marek


Škodí zdraví. Tomu psychickému, a ve svých důsledcích i rodinnému. Čtenářky si to ale asi neuvědomují, jinak by ty časopisy přece musely zkrachovat!

Neodolal jsem a v trafice zakoupil (trafikantka zvědavě koukala) zvláštní přílohu jednoho typického ženského časopisu s názvem Jak milovat a být milována. Už na obálce se rozdychtěným ženám slibuje:

"Chcete s ním zešílet touhou? Zkuste 10 našich osvědčených fíglů. Neumí to s vámi? Nevadí, 5 žhavých tipů z něj udělá skvělého milence. Nabrala jste a on se dívá jinam? Víme co s tím! Velký horoskop sexu! 4 úžasné erotické finty - naučíme vás, jak dokonale okouzlit přísného šéfa. Máte chuť ho dostat do varu? Máme na to 20 chytrých tipů! Sexy prádlo, které mu zaručeně zvýší tlak. Jak se dotýkat nahého muže, aby s vámi vzplál?"

Časopisu vévodí celostránková reklama na bylinný extrakt "ke zvýšení přirozené chuti na sex pro ženu v každém věku". Je určen i ženám, které nedosahují orgasmu, nebo nejsou spokojeny s jeho průběhem. Účinnost se dostavuje po 30-60 minutách a reakce trvá 24-48 hodin.