31. 12. 2014

Život Ježišov na zemi


Jakmile pohasla hvězda nad Betlémem, vyhasl také v lidech jásot, který je naplňoval při narození Syna Božího. Jen na krátký čas dovedlo Světlo rozzářit jejich srdce.

Tak nalezli králové z Orientu dalekou cestu, která je přivedla k Božskému dítěti. Poznali je, poklekli u jeslí a odevzdali mu své dary. Ale tím změnili duchovní v nepatrné pozemské. Sami sebe mu měli přinést darem, jak bylo určeno shůry, proto žili na této zemi! Měli pozemsky chránit Vyslance Světla! Zklamali však ve svém poslání, vrátili domů. Jejich život se stal bezúčelným.

Také Maria a Josef poznali v dítěti toužebně očekávaného Mesiáše. Oba věřili, že Ježíš je Spasitelem... ale pak v nich tuto víru utlumil každodenní život se svými mnoha drobnými starostmi. Stále řidčeji se k nim vracely vzpomínky na tichou noc v Betlémě a pomalu všechno upadlo v zapomenutí. -

Tak vyrůstal Ježíš nepochopen a téměř bez povšimnutí. Neměl nikoho, kdo by stál po jeho boku, Ani přítele, ani kamaráda k dětským hrám. Jeho bytí dávalo lidem Světlo, slabým sílu, malomyslným odvahu, ale nikdy se mu za to nedostávalo díků!

Ježíš viděl svět krásnější než jeho bližní. Jeho oči propůjčovaly přírodě nový lesk. Dokud byl ještě dítě, připadala mu země nádherná. Ničím nezatížen kráčel svou přímou cestou, radoval se ze všeho krásného, uděloval všemu požehnání a oblažoval vše kolem. Každé zvíře a každá rostlina mu byly důvěrně známy. Mluvily s ním svou řečí a Ježíš všemu rozuměl. Každé zvlnění travin mu řeklo víc než hovory lidí.

27. 12. 2014

Modlitba za Slovensko


Milan Rúfus
Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
je mnoho mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať,
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlaté mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž mi ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
Keď si ho stvoril malé.

14. 12. 2014

Samoliečebný pud

Slovensko má svetový objav hodný nobelovej ceny – bardejovčan Štefan Zakuťanský objavil pre svet doteraz neznámy pud
 Instinct for self-healing
Všetky živočíchy na svete, vrátane nás ľudí, majú vrodený samoliečebný pud, ktorý je zakódovaný v génoch každého živočícha. Toto je nová správa pre celý svet, ktorú Vám teraz oznamujem“.
Vrcholom mojej 30 ročnej liečiteľskej a bádateľskej práce je objav existencie samoliečebného pudu. Tak ako I.P. Pavlov skúmal reflexy a objavil podmienené a nepodmienené reflexy u živočíchov a získal Nobelovu cenu za objav vprírodovednej oblasti, mne sa podarilo prísť na vrodený samoliečebný pud u živočíchov. Skôr by som to povedal tak, že existencia samoliečebného pudu sa mi vynorila počas mojej dlhoročnej bádateľskej práce, že kroky aké som v živote volil, ma doviedli k správnym dverám, za ktorými sa skrýval pre svet doteraz neznámy pud.
Samoliečebný pud zohráva v živote živočíchov svoje nezastupiteľné miesto tak, ako zohrávajú svoje nezastupiteľné miestá ostatné existujúce pudy (rozmnožovací, materinský, sací pud a pud sebazáchovy). Rozmnožovací pud sa realizuje sexuálnym stykom, aby pokračoval život ďalej. Materinský pud sa realizuje živením a ochranou mláďaťa,  kým mláďa bude sebestačné v živení sa a obrane. Sací pud sa realizuje satím prsníka. Samoliečebný pud sa realizuje masírovaním zárodkov a ložísk choroby. Vďaka znovuobjaveniu samoliečebného pudu je človek kompletnejší a dokonalejší. Je to návrat “strateného syna”. Tak ako na ruke existujú päť prstov, tak u živočíchov existujú päť základných pudov – inštinktov. Je kompletná ruka bez jedného prsta? Je kompletný človek  bez jedného pudu? Kto by nechcel byť kompletný a dokonalý?
Každý živočích je autonómny. Aby mohol byť živočích autonómny – nezávislý, aby žil a prežil, musí byť sebestačný v živení sa, obrane a samoliečbe. Sebestačnosť v samoliečbe živočícha príroda zabezpečila tak, že mu zakódovala do génov samoliečebný pud. Samoliečebný pud je najvyšší princíp liečenia, lebo on zastrešuje samoliečbu. Za samoliečbu garantuje sama príroda, lebo ak ona niečo zariadi, je to poriadne, dokonalé a funkčné. Vďaka samoliečebnému pudu vlastní každý živočích ako keby vlastné zdravotníctvo. V tom zdravotníctve má jedinec vlastný liek vo forme masáži a je sám sebe lekárom. Je to prvé a prapôvodné zdravotníctvo sveta, ktoré tu bolo dávno pred tým ako vzniklo súčasné zdravotníctvo. Je to súkromné vlastníctvo každého jedinca, ktoré nevyužíval, lebo o ňom nevedel, pritom celá živočíšna ríša ho počas svojho života využíva. Aj naší predkovia túto samoliečbu využívali v každej domácnosti počas všetkých generácii. Uvediem príklad,  v čom sa človek  ukracoval, keď nevedel o tom, že má  svoje “vlastné zdravotníctvo”: Máte doma vo dvore vlastnú studňu s kvalitnou vodou a nie ste na vlastnú studňu pripojený. Ste pripojený na iného dodávateľa vody, za ktorú musíte platiť, čo je proti zdravému sedliackemu rozumu. Nehovorím že štátne zdravotníctvo nie je potrebné, ale čo je bližšie, vlastné zdravotníctvo alebo štátne. Čo je bližšie, košeľa alebo kabát?Podobnú paralelu môžeme použiť pri stravovaní. Ktoré stravovanie je bližšie, domáce alebo reštauračné? Nehovorím, že reštaurácie nepotrebujeme.
Celá živočíšna ríša vyžíva samoliečbu masírovaním pri liečení 80% zdravotných problémov. Ony do dokážu a my nie? Aj naši predkovia používali samoliečbu v každej domácnosti. Ony mohli a my nie? Verte mi, že ak celá živoč. ríša sa tak lieči, aj naší predkovia sa takto liečili, že asi sa to oplatí. Všetci ľudia vidia, že Samoliečebný pud existuje, že je to svetový objav v prírodovednej a medicínskej oblasti, len vedecké inštitúcie akosi nie. Robme s tým niečo, aby sa aj ony prebudili a aby sa náš slovenský objav dostal do celého sveta! 
Štefan Zakuťanský 
Viac na stránke: http://samoliecba.szm.com/

10. 12. 2014

DNES VONIATE AKO MOJA MAMKA...

Na začiatku školského roka triedna učiteľka v šiestej triede zastala pred jej bývalými piatakmi. Rozhliadla sa po triede a povedala, že všetkých má rovnako rada a všetkých rada vidí. Bola to veľká lož, pretože v prednej lavici schúlený do klbka sedel chlapec, ktorého nemala rada.

Ešte v piatej triede si všimla, že sa nehrá so spolužiakmi, je oblečený v špinavých šatách a smrdí, akoby sa nikdy neumýval. Postupom času sa jej vzťah k tomuto žiakovi, stále viac a viac zhoršoval, až mala chuť poškrtať všetky jeho písomné práce červeným perom a dať mu päťku. Tentoraz dostala za úlohu od riaditeľky školy vypracovať posudok a analyzovať charakteristiky všetkých žiakov. Hodnotenie svojho neobľúbeného žiaka uložila až na samý koniec. Keď sa dopracovala k rozboru jeho osobnosti, neochotne začala študovať jeho materiály a zostala úplne ohúrená. Učiteľka, ktorá viedla malého chlapca v prvej triede, napísala: "Je to brilantné dieťa s rozžiareným úsmevom. Robí domáce úlohy čisto a správne. Je mi potešením byť vedľa neho.“ Učiteľka v druhom ročníku o ňom napísala: "Je to vynikajúci žiak, ktorého si jeho spolužiaci cenia, ale mal problémy v rodine. Jeho matka má smrteľnú chorobu a jeho život doma je podľa mňa neustály boj so smrťou" Učiteľka v treťom ročníku napísala: "Smrť jeho matky ho veľmi ťažko zasiahla. Snaží sa zo všetkých síl ako sa najlepšie vie, ale jeho otec nepreukazuje o neho záujem a jeho život doma môže čoskoro mať vplyv na jeho vzdelanie, ak sa s tým nič neurobí." V štvrtej triede učiteľ napísal: "Tento chlapec je neakurátny, nemá záujem o učenie, nemá takmer žiadnych priateľov a často zaspáva priamo na vyučovaní."

Po prečítaní charakteristík sa učiteľka veľmi zahanbila. Cítila sa ešte horšie, keď jej na Vianoce všetci žiaci priniesli darčeky zabalené v lesklom baliacom papieri s farebnou stužkou. Darček jej neobľúbeného žiaka bol zabalený v hrubom hnedom papieri. Niektoré deti sa začali smiať, keď učiteľka vybrala z balíčka náramok, na ktorom chýbalo niekoľko kamienkov a spolovice prázdnu fľaštičku parfumu. Potlačila výsmech, keď zvolala: „Oh, to je krásny náramok!“ A otvoriac fľaštičku pokvapkala si trochu voňavky na zápästie. V tento deň chlapec vychádzal z triedy ako posledný. „Dnes voniate ako moja mamka,“ povedal. Keď odišiel, dlho plakala.

8. 12. 2014

Ako nás vidia ostatní

Martin Hruštínec

Podľa znamenia vieme zistiť, ako viditeľne pôsobíme na svoje okolie a ako nás ono vidí pri našom bezprostrednom konaní.

U ľudí narodených v znamení Baran, Býk, Blíženci vidíme buď prejavovanú DOBROTU alebo zlotu.

U ľudí narodených v znamení Rak, Lev, Panna vidíme buď ich poMOC druhým alebo zneužitie moci. Poprípade bezmocnosť.

U ľudí narodených v znamení Váhy, Škorpión, Strelec vidíme buď ich SILU správne použitú alebo nesprávne použitú. Poprípade slabosť.

U ľudí narodených v znamení Kozoroh, Vodnár, Ryby vidíme buď ich MÚDROSŤ alebo hlúposť.


7. 12. 2014

Piate ročné obdobie Predzimie

Martin Hruštínec

V Znameniach Strelec a Kozoroh sa na Zemi nachádzame v ročnom období Predzimie.

Predzimie má na starosti bytostný Koledo, ktorý hovorí: „Človeče, urob si čas, aby si pochopil a precítil spojenie s nebom! Pripomeň si Dar Slova prineseného z Lásky Synmi Božími i zvestovateľmi a prorokmi! Koleduj, nes Blahozvesť – Dar Slova Slovenom! Postaraj sa o uskutočňovanie Kráľovstva Nebeského na Zemi! Prinášaj mier a harmóniu do domácností a aj do ľudských duší!“
Bytostný Koledo prináša Predzimie a energiu sucha.

Toto je ročné obdobie vianoc. Vrchol vianoc je v strede, teda na zimný slnovrat, kedy je Zem fyzicky najbližšie k jadru našej Galaxie, cez ktorý vedie cesta domov do Raja a zároveň 29. 12. kedy sa na Zem, ako dar Boží, vylieva láska. Je to sviatok Ruže, ktorý sa v budúcnosti zjednotí s dnešným štedrým večerom.  

V tomto dvojmesačnom období máme precítiť blízkosť domova teda Raja, máme si pripomenúť Dar Slova prineseného z Lásky synmi Božími i zvestovateľmi a prorokmi. Máme koledovať, teda niesť túto Blahozvesť – zvesť o Pravde, ktorú keď budeme nasledovať a milovať, tak budeme šťastní a vrátime sa raz domov, ktorý je nám v tomto ročnom období fyzicky najbližšie a môžeme ho cítiť intenzívnejšie.

Prvá polovica Predzimia je v znamení Strelec a druhá v znamení Kozoroh.  

O období, v ktorom sa naša Zem ponára do vyžarovania znamenia Strelec je písané tu:

O období, v ktorom sa naša Zem ponára do vyžarovania znamenia Kozoroh je písané tu: