21. 12. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Kozoroh, Zajac a Ryby


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

23. 11. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Strelec, Tiger a Baran


 Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

16. 11. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Škorpión, Býk a Býk


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.


Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.


Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Nežná revolúcia bola vlastizradou


Martin Hruštínec

Skúsme logicky uvažovať. Československo bolo súčasťou východného impéria, nelegálne prekročenie hranice do toho západného sa tvrdo postihovalo. Trest smrti znamenal, že režim sa s človekom nemaznal. Vládla jedna strana. Systému sa dnes hovorí totalitný, keďže išlo o totálnu moc, demokracia neexistovala.


A teraz si predstavte, že na ulicu napochodujú 20 roční študenti, na balkónoch sa objavia nejakí starší páni, ktorí budú kričať, rozprávať a deklarovať nejaké heslá, teda niečo pekné na povzbudenie stojacich študentov (napríklad, aká je demokracia fantastická). Sem tam si zaspievajú a to je všetko, nič iné sa nedialo, žiadne krvavé násilnosti...preto sa jej hovorí „nežná.“ Pričom na dnešnom futbalovom stretnutí je často viac násilností, ako ukazuje tých pár srdce vrúcich televíznych záberov z týchto manifestácii. A teraz systém, lepšie povedané ľudia stojaci za týmto systémom, vidiac týchto pokojne zhromaždených študentov jednoducho rezignujú. Chápete? Systém, ktorý mal v sebe zakotvený aj trest smrti nemaznajúc sa s človekom, systém, ktorý tvrdo počas celej svojej existencie potláčal akékoľvek nepriateľstvo, teraz len tak jednoducho pri pohľade na pokojných študentov si povie „neviem sa im ubrániť, nech sa nenávidený kapitalizmus moci chopí.“

Je vôbec možné, aby komunistický systém zo svojej povahy vždy bojujúci proti kapitalizmu a demokracii, len tak bez akéhokoľvek odporu, nežne, zamatovo nechal sám seba padnúť a pustiť do vlasti protichodnú ideológiu? To je absolútne vylúčené okrem jedného jediného prípadu. A ten sa aj stal. Vtedajšia mocenská elita jednoducho nechala celý systém povaliť. Nežná revolúcia je len zastierací manéver nimi viac alebo menej organizovaný, tak ako vždy s využitím koho iného ako mladých ľudí po ideáloch túžiacich a najlepšie manipulovateľnú akčnú skupinu populácie. Množstvo hodnotných ľudí sa týchto manifestácii zúčastnilo netušiac nitky v pozadí. Autor článku vtedy chodil do škôlky. Bol tiež nahuckaný nič netušiacimi pani učiteľkami, aby mával vlajočkami na pozdrav spolu s ostatnými deťmi týmto pochodujúcim študentom, keď sa odrazu objavili. Na moju terajšiu radosť som chytil sovietsku vlajku. Samozrejme tú som dlho v ruke nedržal.

11. 11. 2018

Blahoslavenstvá - úvod
Témy vo videu:
- arianske kresťanstvo bez hierarchie
- Bus Belojar a nástup nového veku
- Krškany a Ivanka pri Nitre
- Samo - najväčší slovenský arián
- okolo roku 600 u nás stále pôvodné (arianské) kresťanstvo
- Origenes a zneužitie jeho spisov 
- zneužitie Kristovho učenia Rímom a vzbura národov (Samo, Mohamed...)
- neskoršie origenovské hnutie, ktorého predstaviteľmi u nás boli Cyrila a Metod  
- zavraždenie Ježiša Krista a traja králi

7. 11. 2018

Mravné poznanie ako úloha východnej Európy

Emil Páleš

RNDr. Emil Páleš CSc.

Ako každá doba, aj tá naša potrebuje hrdinov, čo sa postavia drakovi. Len dnes musíme vedieť náš boj poňať duchovne, a nie fyzicky, aby sme ho mohli vybojovať. Sme v kultúrnej vojne. Každú pravdivú myšlienku, každý etický princíp musíme brániť ako pevnosť a hrad, ktorý nesmie prepadnúť nepriateľovi. Na to je potrebný meč jasného rozlišovania, kopija dobrej vôle a štít čistého cítenia, aby sme neboli napadnuteľní. Musíme zvádzať slovné a myšlienkové súboje, ako keby nám išlo o život, lebo ak ich nevybojujeme mentálne, potečie fyzická krv. Musíme byť pripravení niečo riskovať a obetovať, inak prídeme o všetko a stratíme aj večnosť.

Celá moja práca sa točí okolo príčinného prepojenia medzi neviditeľným a viditeľným svetom. Ako súvisia naše duševné predstavy, myšlienky, citové hnutia so zdravotným stavom, stavom ekonomiky, politiky či vznikom nových tvorov v evolúcii? Všetko na svete, čo má pre nás ľudský význam, má dve stránky: hmotnú a duchovnú, vonkajšiu a vnútornú. Spojením oboch vznikajú a trvajú veci.

Zlé myšlienky musia najprv oslabiť imunitu, aby telo otvorilo brány choroboplodným zárodkom. Mikróby nespôsobujú chorobu, iba ju zviditeľňujú. Kokaín sám osebe nespôsobuje závislosť. Len kto nenašiel prameň duševnej sladkosti v mystickej láske, je odkázaný na psychoaktívne látky.

Ekonomické zákony nespôsobili finančnú krízu. Zákonitosti ekonomiky sú len opakované správanie veľkého počtu ľudí. Zmenia sa ak zmeníme priority. Peniaze denne skloňujeme ako synonymum tej najtvrdšej reality. Ale peniaze sú len systém viery. Zlato nemá takmer žiadnu úžitkovú hodnotu a tisícročná viera v zlato je čistým náboženstvom. Rovnako digitálne peniaze v počítačoch na Wall Street by stratili akúkoľvek moc, keby sa vytratila zdieľaná predstava, že ju majú.

Svet sú zhmotnené hodnoty. Aj technika je len zhmotnený duch. Napríklad mechanika sa zrodila z náboženského impulzu. V polovici 16. storočia cirkevní kazatelia vystúpili s fatalizmom a predestináciou. Všetko je vraj nezvratne predurčené. Tento vôľový postoj sa premenil na dramatickú umeleckú náladu v cítení, deterministický svetonázor v myslení a v priebehu sto rokov viedol k založeniu mechaniky ako novej vedy. Obklopili nás kladky a ozubené kolieska. No nie orloje a parné stroje stvorili človeka zmýšľajúceho deterministicky, ale kalvinista veriaci v neúprosného Boha postavil stroje.

21. 9. 2018

Koho Ježiš Kristus označil za svoju cirkev

Jaroslav Rajnoha

Iste mnohí poznajú Ježišove slová nachádzajúce sa v biblii: „A ja ti hovorím. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ Mt 16-18. Peter bol Ježišov učeník, ktorý sa snažil aj žiť podľa slov, ktoré Ježiš Kristus učil. Bol jedným z najviac zapálených pre Ježišovo učenie, pre poznávanie skutočnej Pravdy a zákonitostí života. Získal si tak Ježišovu pozornosť ako ten, do ktorého vkladal nádej, že bude pravdivo a oduševnene ďalej podávať jeho učenie. Peter mal v ľuďoch zapáliť plamienok pravdy a lásky vedúci k Svetlu, k Bohu. Ježiš teda predpokladal, že sa jeho Slová a Pravda, ktorú ľudom hlásal, môže šíriť naozaj taká, akú on skutočne dával, teda neskalená. Svojou cirkvou teda označoval: ľudí žijúcich podľa Božieho Slova, ľudí žijúcich podľa Jeho učenia, resp. čo najväčší počet ľudí žijúcich podľa Slova Božieho vedúceho k spáse, teda k Raju ľudských duchov. Toto mala byť cirkev. Pridŕžanie sa Slov Ježišových má teda pre človeka zabezpečiť správny smer k záchrane, preto sa tiež uvádza, že: „brány pekelné ju nepremôžu“. Jednoducho takýchto ľudí vo všeobecnosti si predstavoval pod svojou cirkvou, vtedy bez akéhokoľvek ďalšieho rozvádzania.

Jeho učenie je v skratke takéto: Stále hovoril, že: Čo zaseješ, to i zožneš! Teda že, Každému sa raz všetko vráti!, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto!, že Náhody neexistujú! ...a hovoril to týmito slovami:
- „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ - Matúš 7:1-2;
- „Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám.." - Lukáš 6:37-38;
- „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!" – Lukáš 6:31;
- „Bez príčiny sa vám ani vlas na hlave neskriví" inak povedané: „Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.“ – Matúš 10:29-30;
- „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú." - Matúš 26-52;
- „Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera." - Lukáš 12:59;
- „Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými" – Matúš 19:30;

Človek má vlastným prežitím a skúsenosťami dôjsť k uvedomeniu: že ako teraz koná, tak sa bude neskôr mať! Teda má správnym prežívaním života dôjsť k uvedomeniu, že vo stvorení existuje zákonitosť spätného pôsobenia, v skratke povedané: „Čo zaseješ, to i zožneš“. Teda, že už teraz by sa mal radšej každý snažiť zasievať niečo pekné, dobré, správne a láskavé, aby sa mu v budúcnosti aj mohlo zasa vracať to pekné, dobré, správne a láskavé. K tomuto sa má človek dopracovať, teda k uvedomeniu, že už dnes treba konať dobro a nie jeho opak, ktorý v dôsledkoch znamená len "pliesť si na seba bič". Preto Ježiš Kristus tiež učil: Miluj svojho blížneho ako seba sameho, alebo miluj aj svojich nepriateľov.

29. 8. 2018

O vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSR v roku 1968


Pjakin veľmi zaujímavým spôsobom poukazuje na vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSR. Tieto informácie v mienkotvorných médiach neexistujú. Až teraz v ére internetu si ich musí človek "pracne" dohľadať mimo hlavný prúd.


26. 8. 2018

Duševná vyrovnanosť

Monika BílkováUdržet si v životě duševní rovnováhu je základní prostředek vedoucí k dobrému zdraví. Život lze prožít buď s neustálým strachem a starostmi nebo s nadhledem a radostí. Teď si určitě každý řekne, že kdybych znala jeho starosti, tak mluvím jinak, ale vězte, že vaše starosti nejsou v porovnání s problémy druhých lidí zase tak velké. Jsou pouze tak velké, jak si je připustíme aby byly. Život je pouze hra, kterou všichni hrajeme na tomto světě a v tomto životě. Každý může svůj život ovlivnit a všechny jeho činy se mu vrátí v jiné podobě. Čím více radosti, tím budeme mít krásnější a zdravější život. Pozitivní myšlení se odráží nejen v dobré náladě člověka, ale také na jeho zdraví. Starosti, strachy, závist, lhaní, chamtivost, arogance a zlo ve všech jeho podobách nám ubírají životní energii a projevují se onemocněním těla.

 Základní teze vedoucí k pozitivnímu myšlení a ke zdraví:
 1) Miluj sám sebe a svoje okolí jako sám sebe. Okolím se rozumí příroda, zvířata, lidé. Pokud má člověk rád sám sebe a dokáže se milovat a také si odpouštět, umí milovat a také odpouštět svému okolí. Když člověk miluje, život je krásný. Hledejme lásku ve svém nitru a ne u druhých lidí či věcí. Každý má klíč k sám sobě u sebe, stačí ho jenom nalézt.

2) Miluj nepodmíněnou láskou. Milujeme druhého protože je a ne pro peníze a společenské postavení. Milujeme své děti protože jsme moc rádi, že je máme a ne proto, že mají ve škole samé jedničky. Milujeme svého pejska, protože se o něho chceme postarat a ne protože je zrovna “in“ mít zvířátko. Netrýzníme a nestresujeme sami sebe úsilím po dokonalosti abychom se měli rádi. Mějme se rádi takoví jací jsme, ale poučme se z naších chyb.
 Nepodmíněná láska je vyjádřením nezávislosti člověka. Člověka, který není závislý na společenském dogma. Člověka, který se nemusí přizpůsobovat “většině“, aby nejprve ukázal druhým, jak je dobrý a teprve potom se mohl mít rád.

 3) Raduj se ze života. Mít rád každou chvilku života dělá celý život radostný. Dívejte se na svět radostně a hledejte každou drobnou příležitost pro radost. Od obláčků na modré obloze přes listí na stromě třepetající se ve větru až po krásnou barvu vašeho nového trička. I “bouřkové mraky“ mají své neopakovatelné kouzlo a jsou krásné.

 4) Vše co dělám, dělám s radostí. Nenechte se nakazit stereotypem. Každá prospěšná práce je záslužná a přináší pozitivní pocit z dobře vykonané práce a radost ze života a lásku sám k sobě a lásku k vašemu okolí a to všechno se k vám zase vrátí pozitivním činem od vašeho okolí a přinese vám zase radost a lásku…

5) Mír v duši. Mír v duši je vnitřní svoboda a vyrovnanost sám se sebou a se svým životem. Navozuje životní klid a jistotu se sebou samým. Je to vnitřní síla člověka, která mu pomůže překonat všechny starosti, problémy a především životní krize. Pomocí míru v duši je člověk vyrovnaný, sebejistý, svobodný a láskyplný.24. 8. 2018

Čo zaseješ, to i zožneš – platí to pre všetkých ?!?!


Jaroslav Rajnoha


Čo zaseješ, to i zožneš, resp. Každému sa raz všetko vráti, Božie mlyny melú pomaly, ale isto – platí toto pre všetkých!?!? Určite že áno, pretože zákonitosti vložené Stvoriteľom do stvorenia, platia rovnako pre každého, no napriek tomu niektorí tvrdia, že Ježiš Kristus prišiel na zem preto, aby tu ukrižovaním umrel a zobral tým na seba ich hriechy, teda ich zlé „sejby“, aby spätné účinky svojich zlých skutkov už teda nemuseli „zožať“. Touto potupnou smrťou dokonca, že zároveň zmieril ľudstvo s Bohom. A keďže Bohu mal tento zlý počin ľudí priniesť ešte aj zmierenie, musel by ho teda nejako odobriť, schváliť, uvítať, v opačnom prípade, ako by mu mohol priniesť zmierenie??? Spravodlivý Boh by teda musel odobriť aj všetky počiny, ktoré tomu predchádzali a k tomu smerovali: posmievanie sa, zradu, neľudské zaobchádzanie, nenávisť voči Božiemu Synovi a napokon teda i fyzickú likvidáciu - vraždu. Všetko toto by malo byť potrebné na Jeho zmierenie sa s ľuďmi!?!?

Títo istí zároveň tvrdia, že tomuto vyššie popisovanému, všetci ostatní musia len veriť, ak chcú aby mali zabezpečené aj spasenie. No okrem tohto odporúčania sa musia k tomu aj hrdo hlásiť, podporovať tých, ktorí toto šíria, odmeňovať ich za ich „duchovné vedenie“ a čo je tiež ich dôležité odporúčanie: spovedať sa! Spovedať sa im zo svojich prehreškov. Tí, ktorým sa spovedajú, majú tak potom dokonalý prehľad a podľa toho môžu voliť aj potrebnú stratégiu ako si udržať svojich podporovateľov a vplyv na nich... Stačí vraj, keď sa zo svojich hriechov „duchovne vedúcim“ vyspovedajú, ktorí im "v mene Boha" udelia rozhrešenie, tým aj odpustenie a potom sú "duchovne čistý". Teda týmto uvedeným počinom vlastne hovoria, že slová: "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať." – Gal. 6:7, resp. že, Každému sa raz všetko vráti, alebo: Božie mlyny melú pomaly, ale isto – ŽE TOTO NEPLATÍ !!!, ale naopak, že platí: Čo zlé zaseješ, vyspovedáš sa z toho a už tým hneď získavaš duchovnú čistotu. Čo ak budeš zasa hrešiť znova a znova?...no tak sa jednoducho znova a znova vyspovedáš a si zasa duchovne čistý, teda bez hriechu. Takto ďaleko sa až vyšlo v ústrety podporovateľom, aby to predsa mali pohodlné a ľahké. Táto pohodlnosť je však len návňada, lákadlo! Doslova ako keby tomuto „veriaci“ smelo mohol hrešiť, zas a zas, pretože si totiž môže povedať: no veď čo na tom, predsa mi bol zriadený inštitút spovede, stačí keď ho kedykoľvek znovu využijem, keď bude treba a som opätovne, či znova opätovne čistý. Niektorí „duchovne vedúci“ teda týmto hovoria: neverte takej ceste pre vás, že si musíte všetko zlé, čo ste v živote „zasiali“, vykonali, aj odčiniť, že vám musí byť každá vina vyrovnaná, existuje predsa táto jednoduchšia a duchovne pohodlnejšia cesta, ktorú vám ponúkame.
KRISTUS VŠAK HOVORIL NIEČO ÚPLNE INÉ !!, že: Čo zaseješ, to i zožneš! Teda, že Každému sa raz všetko vráti!, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto!, že Náhody neexistujú! ...a hovoril to týmito slovami:

10. 8. 2018

Jeseň


Anonym

Na jeseň tohto roka bude dôležité, aby ľudia zmenili svoje návyky ohľadom dýchania, požívania nápajov, jedla, alkoholu, vykonávanie fyzických a sexuálnych aktivít (základné inštikty). Ak doteraz mohli v podstate beztresne holdovať obžerstvu (smrteľný hriech), alkohlizmu, mohli zneužívať pohlavnú silu, prepínať svoje fyzické telo k nezmyslom, nesprávne dýchať a ako tak to vedeli ustáť, na jeseň to už bude iné. Akékoľvek zneužitie pohlavnej sily,  jej nepoužitie správným teda tvorým spôsobom, nadmerné požívanie jedla či alkoholu, nesprávne dýchanie, nezmyselné prepípanie fyzických možností tela k nie prospechu seba a iných,  spôsobí okamžité oslabenie organizmu, doslova to vysaje všetku energiu z človeka. Človek bude chorý (NEmocný), bude veľmi unavený, cítiť sa bude nemocný, zničený, bez energie, bude mať obrovské problémy vykonávať bežné aktivity počas dňa. Ak však bude pohlavná sila použitá správnym spôsobom, ak bude človek jesť to čo má a v primeranom množstve, ak bude správne dýchať, používať fyzickú aktivitu k prospechu sebe a iným, požívať alkohol ako prirodzenú medzicínu,  potom získa také množstvo sily, že to čo mu trvalo urobiť hodiny stihne bez problémov za minúty, vôbec nebude unavený, bude plný síl a šťastný.

Aby bolo jasné nieje zmyslom alebo potrebou vzdať sa úplne sexuálneho života, byť abstinentom, prípadne sa týrať nejedením toho alebo tamtoho ale základné inštinkty ovládnuť a používať správnym spôsobom a vo vhodných časových intervaloch. Základom musí byť cit - svedomie, až potom všetko ostatné. Ak cit – svedomie je nad základným inštiktom, ovláda ho, potom  je možné ozdraviť sa na tele i duši (kalokagatia).

28. 7. 2018

Vírus digitálnej demencie


Ešte v roku 2007 odborníci zaznamenali, že čoraz viac detí – predstaviteľov digitálnej generácie, trpí poruchami pozornosti, stratou pamäte, nízkou úrovňou sebakontroly, kognitívnymi poruchami a depresiami. Vedci tvrdia, že v mozgu týchto detí sú pozorované zmeny podobné tým, ktoré sa objavujú po traumatickom poškodení mozgu, alebo v ranom štádiu demecie, ktorá sa zvyčajne vyvíja v starobe.
Priemerný 7 ročný Európan strávil u obrazoviek viac ako rok svojho života a 18 ročný viac ako štyri roky života. Deti sú iné, ale mozog majú spočiatku rovnaký ako pred tisíc rokmi – približne 100 miliárd neurónov a každý z nich je spojený s desiatimi tisíckami jemu podobných. Ale mozog je potrebné rozvíjať a kŕmiť. Všetky naše myšlienky, skutky, riešenia zložitých úloh a hlboké reflexie zanechávajú stopu v našom mozgu.
„Nič nemôže nahradiť to, čo deti získajú z vlastného, slobodného a nezávislého myslenia, keď skúmajú fyzický svet a sú konfrontované s niečím novým,“ tvrdí britská profesorka Tanya Byronová.
Od roku 1970 klesol okruh aktivity detí (priestor okolo domu, v ktorom deti slobodne skúmajú vonkajší svet) o 90 %. Svet sa zmenšil do obrazovky smartfónu. Deti zabudli, aké to je bežať v daždi, púšťať si lodičky, loziť po stromoch, alebo iba tak sa rozprávať medzi sebou. Celé hodiny sedia a sledujú obrazovku smartfónu, alebo počítača. Ale oni potrebujú rozvíjať svoje svaly, vedieť o rizikách, ktoré pre ne pripravil svet a spolupracovať so svojimi priateľmi.
„Je zaujímavé, ako rýchlo sa vyformoval úplne nový typ prostredia, kde chuť, vôňa a dotyk nie sú stimulované, kde väčšinu času sedíme pri obrazovkách a neprechádzame sa na čerstvom vzduchu a netrávime čas rozprávaním sa tvárou v tvár,“ hovorí profesorka Susan Greenfieldová.
Mozog sa formuje, keď existujú vonkajšie podnety a čím ich je viac, tým lepšie pre mozog. Preto je dôležité, aby deti skúmali svet fyzicky a nie iba virtuálne. To je potrebné vyvíjajúcemu sa mozgu rovnako ako pred tisíc rokmi. Dieťa taktiež potrebuje zdravý a plnohodnotný spánok, ale deti sa v súčasnosti nemôžu odpútať od internetu a počítačových hier. To výrazne znižuje dĺžku spánku a vedie k poruchám.
U mnohých vzniká otázka, ako môžu digitálne technológie zmeniť mozog dieťaťa? Po prvé, počet vonkajších stimulov je obmedzený kvôli monotónnej činnosti. Dieťa nezískava skúsenosti potrebné na dostatočný rozvoj dôležitých oblastí mozgu, ktoré zodpovedajú za empatiu, sebaovládanie, rozhodovanie… A to, čo nepracuje, postupne degraduje. Aj u človeka, ktorý prestal chodiť, postupne atrofujú nohy. Deti nie sú zvyknuté pamätať si informácie, pre nich je ľahšie nájsť ich vo vyhľadávačoch. A pamäť je potrebné trénovať.
Súčasné 11 ročné deti, aspoň podľa zdrojov zo západnej Európy, vypĺňajú úlohy na úrovni, ktorú pred 30 rokmi demonštrovali deti vo veku 8, alebo 9 rokov. Vedci poznamenávajú, že jednou z príčin tohto javu je život vo virtuálnom svete.
„Obávam sa, že digitálne technológie infantilizujú mozog a menia ho na akúsi podobu mozgu malých detí, ktorých priťahujú zvuky bzučania a jasné svetlo a ktoré sa nemôžu sústrediť a žijú v prítomnom okamihu,“ hovorí profesorka Susan Greenfieldová.
Zachrániť deti je možné obmedzením času používania digitálnych technológií. Ľudia na vedúcich pozíciach digitálneho priemyslu, ako bol Steve Jobs, obmedzujú dostup svojím deťom k týmto technológiám. Chris Anderson, jeden zo spoluzakladateľov 3D Robotics, obmedzuje používanie týchto technológií svojím deťom: „Ja ako nikto iný vidím nebezpečenstvo v nadmernom záujme o internet. Sám som čelil tomuto problému a nechcem, aby mali tie isté problémy moje deti.“ Deti zakladateľov Bloggeru a Twitteru môžu používať svoje smartfóny iba 1 hodinu denne a riaditeľ OutCast Agency obmedzuje doma používanie digitálnych technológií na 30 minút.

Článok prevzatý z biosféra

27. 7. 2018

Milionár postavil pre bežných ľudí jedno z najmodernejších zdravotníckych centier v Rusku

Milionár, vedec, filantrop Vladislav Tetjuchin neutrácal svoj majetok odhadovaný podľa Forbes pred tromi rokmi na 650 miliónov dolárov na jachty a tropické ostrovy, ale namiesto toho predal všetky svoje akcie a peniaze investoval do moderného zdravotníckeho diagnostického centra, ktoré sa vyrovná najlepším podobným inštitúciám v Európe.
Najzaujímavejšie na tom je, že jeho „Nemocnica rekonštrukčných inovatívnych technológií“ nachádzajúca sa v uralskom meste Nižnij Tagil, ktoré leží na hranici Európy a Ázie, nie je určená pre bohatú elitu, ale liečia sa tam bežní ľudia.
Zdravotnícky personál vyberal 83 ročný generálny riaditeľ nemocnice veľmi pozorne a priviezol talentovaných lekárov z celej krajiny a aj zo zahraničia. Pre personál vybudoval vedľa zdravotníckeho centra komfortné obytné budovy. Zdravotnícke centrum, ktoré sa špecializuje na titánové implantáty, je vybavené najmodernejším vybavením a vykonáva zložité operácie.
Vladislav Tetjuchin, inak tiež špecialista na spracovanie titánu a titánových zliatin, s kovovou protézou v nohe každé ráno bodro prichádza do svojej nemocnice, vo svojich 83 rokoch každý deň cvičí a chodí lyžovať. „Na čo sú mi peniaze? Čo s nimi budem robiť? Mne úplne stačí, že mám dôchodok a výplatu, to mi stačí na život,“ hovorí Vladislav.

Článok prevzatý z biosféra

23. 7. 2018

Kedy príde Vek Vodnára

Martin Hruštínec


V článku „Globalizácia z pohľadu Novej Astrológie Slovenov [1]“ bolo povedané, že Nová Astrológia Slovenov prináša ľudstvu datovanie tzv. Vekov.

Okolo nich sa toho v poslednom čase mnoho popísalo. Bádatelia dnešnú dobu posúvajú do Veku Vodnára alebo tento Vek v krátkej budúcnosti očakávajú. Z ich strany ide o omyl a ten si na konci článku vysvetlíme.

Najskôr však k samotným Vekom. Čo je to Vek? Planéty sa svojim nepretržitým pohybom do veľkého množstva vyžarovaní vnárajú, ktorých pôvodcami sú Priame sily Bytostné, našimi predkami označované tiež Bytosti Božia alebo fyzikou známe ako vlny svetla. V astrologickej terminológii im hovoríme Znamenia. Časový úsek jednotlivého vyžarovania (Znamenia), pôsobiaceho na nás, je rôzny. Napríklad jeden z tých menších je v trvaní dvoch hodín. To je Zodiak počítaný od východu Slnka. Alebo najzaužívanejší a najpopulárnejší v trvaní tridsiatych dní. Tu sa Zodiak ráta od jarnej rovnodennosti. A takto by sme mohli pokračovať až  by sme došli k Zodiaku tzv. Vekov. Avšak tieto Veky sa nepočítajú vzhľadom na postavenie našej planéty ale vzhľadom na postavenie Jupitery, ktorá je svojim spôsobom veľmi špecifická, keďže ako jediná planéta viac energie dáva ako prijíma, preto sa jej hovorí druhé Slnko Slnečnej sústavy. Navyše tieto Veky vychádzajú zo Svarogovho kola Slnečnej sústavy. Okrem Svarogovho kruhu, počítame aj Perúnov a Svjetovidov. Viac o týchto kruhoch, ako aj iných vedomostiach, sa čitateľ dozvie z knihy Koledov Dar Slovenom  [2].

Obeh Jupitery celým Svarogovím kolom kedysi trval presne 25 920 pozemských rokov a hovoríme mu aj „Platónsky rok“. Jeden Vek je jedno Znamenie, v ktorom Jupitera pobudne 25 920 : 12 Znamení = 2160 pozemských rokov a tomuto časovému úseku – Veku, hovoríme aj „Platónsky mesiac.“  Dnes sa „Platónsky rok“ pohybuje v časovej dĺžke okolo 25 639,2 roka a „Platónsky mesiac“ 25 639,2 : 12 Znamení = cca. 2136,6 pozemských rokov.

Zdrojom jednotlivých Vekov, ako sme si už vyššie uviedli, sú Priame sily Bytostné, našimi predkami označované tiež Bytosti Božia.

Vo Veku Rýb, Rod dáva ľudstvu Znamenie: „Každý zožne to, čo zasieva!“  
Vo Veku Vodnára, Kryšeň dáva ľudstvu Znamenie: „On je Život!“
Vo Veku Kozorožca, Indro dáva ľudstvu Znamenie: „Prežarujte celé Stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobeh žiarení nahor k Nemu!“
Vo Veku Strelca, Kitovras dáva ľudstvu Znamenie: „Vážte si svetlých nitiek nad vami!“
Vo Veku Škorpióna, Perún dáva ľudstvu Znamenie: „Neuhýbajte z cesty svojho poznania!“
Vo Veku Váh, Volos dáva ľudstvu Znamenie: „Nezáviďte si navzájom a sami sa namáhajte!“
Vo Veku Panny, Maja dáva ľudstvu Znamenie: „Láskou zhojíte všetky rany ľudstva!“
Vo Veku Leva, Dadžbog dáva ľudstvu Znamenie: „Buďte pevnými vo svojom presvedčení!“
Vo Veku Raka, Koliedo dáva ľudstvu Znamenie: „Buďte poslami Svetla na Zemi!“
Vo Veku Blížencov, Kupala dáva ľudstvu Znamenie: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“
Vo Veku Býka, Lada dáva ľudstvu Znamenie: „Nenechávajte chladnými svoje duše!“
Vo Veku Barana, Bielojar dáva ľudstvu Znamenie: „Len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do Raja!“


16. 7. 2018

Simon Khorolskiy - Moja rodina v Nebi
Nebo je moja rodná krajina ... Nebo je môj domov!
Môj milujúci Otec je tam ... Nebo je môj domov!
Som tu cudzinec,
Temnota okolo a strach,
Bolesť je vždy blízko ... Nebo je môj domov!

A keď trpím ťažko ... Nebo je môj domov!Nebudem sa pýtať Boha, Nebo je môj domov!Kristus trpel ešte viacA sľúbil, že ozdobíJa so zlatou korunou ... Nebo je môj domov!

Život je krátky ako bliknutie - Nebo je môj domov!Hoci ťažkosti vojna môže priniesť ... Nebo je môj domov!Prejde ako sen,Moja cesta bude úplná,Môj Otec sa stretnem ... Nebo je môj domov!

Môj duch túži po nebi, je môj domov!Boží ľud tam ... Nebo je môj domov!S nimi budem radovať,Chváľte Ježiša svojim hlasom,Pred svätým trónom ... Nebo je môj domov!Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Amen!