30. 12. 2017

Tridsať rokov po prevrate. Budujme na hodnotách

Martin Hruštínec

Pamätáte si na filmy, v ktorých belosi ohurovali zaostalých domorodcov výdobytkami moderného sveta – fľašami, fotografiami, okuliarmi, zapaľovačmi a pod? Div, že ich títo divosi nevnímali ako bohov. Spomínam si, hneď po prevrate v 89 roku, ako malí chlapci sme obdivovali  umelo-hmotné fľaše nielen od PEPSI, rôzne žuvačky so samolepkami, nové druhy sladkostí a hračiek... Po páde železnej opony nám ,,civilizovaný“ západ ukázal svoje čaro konzumu. Všetky spoločenské vrstvy boli ohúrené novátorskými tovarmi za komunizmu u nás neznámymi a vrhali sa po nich ako zaostalí domorodci po prázdnej konzerve od paštéty. Ako hlúpy náčelník Tangua z filmu Vinnetou , ktorý vymenil svoju česť za ,,ohnivú“ vodu, my sme vymenili poprevratové ideály za porno, akčné filmy, sladenú limonádu s vitamínom C a superrozprávky tipu Tom a Jerry. My sme v tom videli slobodu (aká naivita), západ v tom videl ďalšie zisky. A medzitým sme k západu prihliadali ako k božstvu, podobne ako kedysi zaostalí africkí domorodci k belochom. Teraz, keď sú vymoženosti konzumu prístupné komukoľvek, keď sme sa nimi nechali dobrovoľne zaplaviť (zotročiť) azda už aj chápeme, že šťastie nespočíva v naháňaní sa za najnovším televízorom, najnovším telefónom, najnovším filmom...Teda, že tieto konzumné veci nemôžu nikdy, ale skutočne  nikdy, byť cieľom. Možno, že už mnohí pochopili, že tridsať rokov po prevrate  bolo tridsať rokov premrhaných, kedy sme mali budovať slobodu (ducha) a nie pseudoslobodu (konzum). Mali sme budovať, ale aj máme budovať na skutočných hodnotách, tých kresťanských, na hodnotách poznania našich predkov. Jedine znovunájdená úcta k predkom a k ich poznaniu, jedine orientácia na duchovné hodnoty a skutočnú lásku k blížnemu zaručí prežitie nášho národa. Nič iné! 

29. 12. 2017

25 rokov a ako ďalej

Odporúčam. Nevystupuje tam len pán profesor Stanek ale aj iní. Prednášky slovenskej inteligencie pre posilnenie slovenského národa.

28. 12. 2017

Krása nahoty neexistuje

Martin Hruštínec

Článok chce osvetliť boľavé miesto, s ktorým sa  dennodenne stretávame. Ide o kult nahoty, ktorému sa mnohí vedome, iní zas podvedome celkom bezmyšlienkovite klaňajú.

Pre pochopenie celej veci je dôležité určité základy si ujasniť. Vedieť si odpovedať na otázky „kto je človek“, „aký je zmysel života“, „odkiaľ sme prišli a kam smerujeme.“ 

Podstatou človeka je naše „ja“ – nehmotný ľudský duch. Pred mnohými tisícročiami sme ako nevedomé duchovné semienka odišli z Raja, ktorý je našim skutočným a večným domovom, do hmotného prostredia, ktorou je aj naša Zem. Prišli sme sem za účelom vlastného dozrievania, podobne ako keď semeno vnoríme do pôdy a za nejaký čas sa z neho vyvinie krásna rastlina. Aj my sa máme vyvinúť. Z duchovného nevedomého semienka máme vzísť ako nádherní, sebavedomí ľudskí duchovia, ktorí sa raz vrátia späť odkiaľ ako nevedomí prišli – do Raja. Tak je to Bohom určené. K tomu nám dal aj slobodnú vôľu, v ktorej je zakotvené aj to, že tempo vývoja si každý určuje sám, preto je na Zemi tak mnoho rozdielností v duchovnej kvalite jednotlivcov.

Na to, aby mohlo dôjsť k možnosti dozrievania v hmotnom prostredí Zeme, musel sa ľudský duch inkarnovať do pozemského tela, ktoré je rovnorodé z hmotou, lebo z nej vzišlo. Bez tohto tela by ľudský duch na Zemi nemohol pôsobiť  a samozrejme vyvíjať sa. Predstavme si to ako kozmonauta letiaceho do vesmíru, aby tam mohol prežiť, potrebuje si obliecť skafander. Aj ľudské telo je taký skafander nehmotného ducha.

Telo je teda skafandrom nášho „ja“. Keď splní svoju funkciu zanecháme ho Zemi, v ktorej sa rozloží na pôvodné častice. Je v každom prípade veľkým darom Všemohúceho, nesúc v sebe všetko to, čo potrebujeme k vlastnej existencii a vývoju na Zemi.

Ako už bolo spomenuté, náš duch pochádza z Raja, ktorý je duchovný. Pod touto duchovnou sférou je oblasť bytostného (aj ono je nehmotné). Duchovné a bytostné sú dva úplne rozdielne druhy. Bytostné má za úlohu formovať náš viditeľný hmotný vesmír a aj duše zvierat sú bytostného druhu. Samozrejme aj v týchto sférach sú odstupňovania a druhy. Zvieracie telá sú oživované bytostnou dušou. Každé zvieracie telo sa zdokonaľovaním vyvíja. Tak aj jeden zvierací druh na tejto planéte vyvinul svoje telo do takej miery, že v určitom momente  v nasledujúcej inkarnácii do nastávajúceho zvieracieho tela už nevnikla zvieracia duša ale ľudský duch. Preto sa správne hovorí, že naše telo nám dalo zviera, avšak nie naše vedomie, naše „ja“, ktoré jestvovalo už predtým a v určitom čase vniklo do tohto tela.

Toto je len taký malý základ, aby sme pochopili, že naše telo je zvieracieho, hmotného druhu, avšak my sami sme nehmotní.

16. 12. 2017

Prečo je Mikuláš, dedo mráz, Santa Klaus červený?

Martin Hruštínec
Viete prečo sú Mikuláš, dedo mráz, Santa Klaus oblečení do červeného? Vďaka Novým Védam Slovenov by mala byť odpoveď jasná. Na Vianoce totiž končí Svarogov kruh začínajúci Rybami končiac Baranom. Tento kruh, o ktorom slovenská kultúra vedela, je pre vývoj ľudského ducha najpodstatnejší. Znamenie Baran je svojim vyžarovaním červený a bytosť (Priama sila Bytostného) ktorá sprostredkováva toto Znamenie sa volá Bielojar! Videli Bielojara v červenej žiare. Neskôr iní už v neporozumení nazvali túto bytosť svojimi menami, deduška obliekli do červeného kožucha s červenou čiapkou.