28. 3. 2018

Zamyslenie k Veľkej noci

Martin Hruštínec

Ako správne chápať obetu Ježiša Krista, ktorou prelial krv za poblúdené ľudstvo?

Je mnohými cirkvami  a sektami správny výklad tejto obety, podľa ktorého Ježiša Krista poslal sám Otec ne Zem preto, aby sme ho priklincovali o drevo a tento čin má zmyť naše hriechy?

Ako je však možné, že tento výklad vyslovene odporuje Božiemu prikázaniu nezabiješ, odporuje mnohému čo Ježiš sám učil a odporuje aj známym slovám povedanými na kríži: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia?“

Zhodneme sa na jednej veci. Išlo o obetu.

Avšak ľudský výklad tejto obety je v hlbokom rozpore s tým čo sám učil.

Skúsme sa obrazne pozrieť na celú vec.

Predstavme si, že nejaký podpaľač dom podpáli a v tom dome sú ľudia. Na pomoc príde záchranár, ktorý vidiac situáciu sa rozhodne zachrániť ľudí uviaznutých v horiacom dome. On vie, že ho to môže stáť život ale i napriek tomu sa vrhá do plameňmi  zasiahnutého domu a pomáha jednotlivým ľuďom – či už ich hádže z okien do pripravených plachiet alebo ich vynáša von. V jednom okamihu sa  celá horiaca stavba zrúti a v ruinách zomiera aj záchranár. Každý vie, že daný záchranár sa obetoval, teda že riskoval vlastný život, aby mohol zachrániť svojich blížnych. Nikto nebude hovoriť, že táto jeho obeta sa môže nazvať obetou len preto, že pri nej zomrel. A nikto nebude hovoriť, že chvála podpaľačovi za jeho čin, lebo inak by nebolo obety. Naopak, vieme, že z jeho strany by išlo o obetu aj keby prežil.

Hovoríme našim požiarnikom riskujúcich životy, že „až keď pri svojej akcii zomriete, až vtedy budeme hovoriť, že sa obetovávate? Vy čo žijete, máte smolu, nebudeme hovoriť, že sa obetovávate, kto z vás umrie, až ten sa obetoval.“ To je absolútny nezmysel. A takýto nezmysel sme prijali aj voči Ježišovi Kristovi.

Ježiš Kristus sa obetoval podobne ako požiarnik – záchranár, vidiac zblúdené ľudstvo išiel mu vysvetliť Božie (prírodné) zákony, alebo zákonitosti. Lebo len rešpektovaním týchto zákonitostí môže byť človek šťastný. A to, že pri tejto misii ho temnom ujarmené ľudstvo pribilo na drevo, je to isté ako smrť záchranára v horiacom dome. 

Skúsme nad tým uvažovať, rozmýšľať a pýtať sa svojho vnútra ako to celé je. Je našou povinnosťou byť aktívny pri hľadaní Pravdy. Tak smelo do toho! 

6. 3. 2018

Vražda Tisu, prevrat komunistov a dnešná doba z pohľadu Novej Astrológie Slovenov


Martin Hruštínec

Naši predkovia Sloveni poznali pôsobenie a vplyv planéty Jupitera. Táto znovuzrodená múdrosť vďaka Novým Védam Slovenov nám odhaľuje mnohé. Pozrime sa na súčasné dianie u nás. Jupitera prináša vždy niečo špecifické a v tomto období okrem iného aj 12-ročný súd. Keď sa pozrieme na jej postavenie v Perúnovom kole Slnečnej sústavy teraz a pozrieme si jej identické postavenie naposledy, tak sme vo veľmi zaujímavom období. Tieto identické postavenia nám prinášajú podobné deje.

18. 4. 1947 bol popravený prezident Tiso – tomuto dátumu prislúcha 8. 6. 2018

25. 2. 1948 sa k moci dostali komunisti (na 50 rokov sa zmenil režim) – k tomuto dátumu prislúcha  18. 4. 2019

Takže na základe tohto vieme usúdiť, že identické snahy budú chcieť byť realizované. Odstránenie Tisu bolo odstránením osobnosti slovenského národa. Môžme očakávať chcenie odstrániť „vodcu“, pritom za vraždu považujme aj morálnu, politickú, inak povedané odstavenie od vplyvu a moci. Následne za pár mesiacov prevzatie politickej moci niekým a zmena režimu na Slovensku, ktoré sa bude uberať už inými cestami. Totožnosť vývoja neexistuje, preto ak to v minulosti boli komunisti teraz to bude určite niekto iný.

Do úvahy musíme nevyhnutne zahrnúť slobodnú vôľu jednotlivcov, postavenie iných planét, ktoré sa už zmenilo, zvyšujúci sa tlak Svetla, preto nejde o identickú dobu, ale planéta Jupitera ako veľmi špecifická, našimi predkami nazývaná tiež Kráľomoc, je v identickom postavení.

Pripodobniť to môžeme napríklad zime. V tomto ročnom období sa tiež nachádzame v určitom špecifickom postavení ako každú zimu, avšak ona je vždy podobná ale nikdy nie rovnaká.

Obdobný článok: