27. 10. 2019

ŠKOLA LOGIKY – zdravotníctvo

Martin Hruštínec


Axiómy:
A1: Každý podnikateľ chce zisk produkovať
A2: Chorý človek farmaceutickému priemyslu zisk prináša
A3: Zdravý človek farmaceutickému priemyslu zisk neprináša
A4: Mŕtvy človek farmaceutickému priemyslu zisk neprináša
A5: Farmaceutický priemysel je vysoko zarábajúcim

Použitie axióm:

Keďže každý podnikateľ chce zisk produkovať (A1) a zdravý človek to farmaceutickému priemyslu neumožňuje (A3), ani mŕtvy človek (A4), iba chorý (A2), tak z axióm A1, A2, A3, A4 je zrejmé, že farmaceutický priemysel bude robiť všetko preto, aby pacienta nezabil, ale ani nevyliečil, ale držal ho v trvalej chorobe, teda v stave stáleho zákazníka. Z (A5) vyplýva, že sa mu to darí.   

Záver: Efektívnou logikou sme si ozrejmili skutočnosť, prečo veľké množstvo pacientov trvalo a doživotne berú lieky.

26. 10. 2019

Patrí televízor a rádio do domácnosti?


Martin Hruštínec 

Už nejaký čas vo mne rezonuje myšlienka, ktorej nikto alebo len pár jedincov môže porozumieť. A tá myšlienka v krátkosti je takáto: "Kto doma drží televízor a rádio likviduje seba a svoje deti na mentálnej úrovni. Platí to aj o internete pokiaľ si nevie vybrať a nedokáže ho zvládnuť. Internet jeho a jeho deti potom už len dorazí. Televízor je absolútne nekompatibilný so zdravou výchovou detí a so zdravou psychikou jednotlivca akéhokoľvek veku, pohlavia, vierovyznania, politického presvedčenia a rasy. Absolútne nekompatibilný."