26. 9. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Váhy, Myš a Blíženci

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 22. 9. 2017 21:52 SELČ do 23. 10. 2017 07:15 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Váhy v Svjetovidovom kruhu, Myš v Perúnovom kruhuBlíženci v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (počíta Svjetovidov zodiak) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Váhy v Svjetovidovom kruhu je bytostný Zernič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, zo siatí svojho ducha zozbieraj plody prežití! Utrieď ich podľa toho, kde si príkladom, a kde ešte nie! Maj ochotu podeliť sa s ostatnými, poraď im zo svojich prežití, aby aj oni dozrievali! Všetci ste súčasťou veľkého celku, každý jeden je dôležitý, ale všetci máte pôsobiť spoločne ako hviezdy na nebi!“
Zernič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Gribič, Berezič, Lovič a Zelinič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Váhy pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Váhy druhí dvaja.
Od 22. 9. 2017 do 8. 10. 2017 pôsobia bytostní GribičBerezič.

Gribič človeku hovorí: „Človeče, tvoje prežitia sú ako rozkrájaný hríb na malé tenké čiastočky a všetky pohromade tvoria kopec skúseností! Dávajte všetci svoje prežitia na spoločný kopec skúseností, aby ste všetci z neho mohli čerpať rady a inšpirácie na svoje nevyriešené otázky! Ženy, upevňujte a posilňujte svoju čistotu! Muži, uvedomujte si svoju zodpovednosť! Vaše spolupôsobenie nech je v čistote! Vaša čistota má vykuknúť ako biely hríb zo zeme!“

Berezič hovorí: „Človeče, očisti žatvu svojho ducha od nánosov, od nepekného, čo si zlé urobil, alebo nedorobil! Pamätaj, že aj z negatívneho prežitia môžeš dať radu, ako výstrahu, čoho sa majú ľudia vyvarovať, hoc sám nie si príkladom ako riešiť problém, ktorý si nezvládol! Svoje telo vyčisti pred zimou brezou a svoj domov brezovou metlou!“

Od 8. 10. 2017 do 23. 10. 2017 pôsobia bytostní Lovič Zelinič.

Lovič človeku hovorí:  „Človeče, konkrétne plody ducha, ktoré si ulovil, daj do sýpky! Všetky svoje skutky - chcenie, myslenie, reč a konanie si zhromažďuj! Buď dôsledný v tom, čo robíš! Zalov vo svojej živej pamäti a daj do sýpky všetko, čo môže tebe i iným pomôcť! Dôsledne priprav svojho ducha na zimu, ako zviera dôsledne nahodí svoj zimný kožuch! Pozri, či žiješ tak, ako si si predsavzal, či splňuješ to, čo si sľúbil!“ a 

Zelinič hovorí: „Človeče, maj radosť z toho, čo si urobil dobre, prichádza ti odmena za dobré skutky! Radosť je to jemné z transformovaných skutkov, nevracaj sa a nelipni na niečom hmotnom! Hmota nie je trvácna, ale tvoje prežitia áno, tie si ponechaj! Aj v prírode je transformácia zelene, hrubé sa rozpadá a jemné žiarenie uniká, aby v novom kolobehu znovu podporilo vývoj! Neviaž sa na svoju minulosť, prežívaj prítomný okamih, raduj sa z neho! Dostávaš odmenu za všetko, čo si zhromažďoval, precíť, čo si činil! Maj dôveru v spravodlivé prežívanie prítomnosti! Často sa nechceš niečoho vzdať a o pol roka ďakuješ, že ti to bolo zobraté! Čo ti život prináša zober tak, ako to prichádza a nesťažuj sa!“
Vládcom znamenia Myš v Perúnovom kruhu je bytostný Chrs, ktorý človeku hovorí: „Udržuj krb svojich myšlienok čistý!“
Vládcom znamenia Blíženci v Svarogovom kruhu je bytostný Kupala, ktorý človeku hovorí: „Budete sa čistiť v krvi Baránkovej!“

Bytostný Zerničštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Chrs pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Kupala pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

13. 9. 2013

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu veľa požehnaných rozhodnutí v ďalšom pôsobení.

Slovenský národ, prajem Ti a pomáham Ti, aby si si osvojil Slovo Božie – Boží zákon Akcie a reakcie, ktorý sme sa učili vo fyzike a ktorý pôsobí samozrejme aj v spoločenskom živote. Aby si sa naučil v Božom zákone Akcie a reakcie správne smerovať "spoločenský vektor síl akcie v dávaní", aby v reakciách Ti mohlo byť dané!

Slovenky a Sloveni, volám k vám, ktorí dôverujete Božím zákonom, ale aj k vám, ktorí dôverujete Fyzikálnym zákonom, uskutočnime „Nový spoločenský vektor síl akcie v dávaní" a vyvoláme tým reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bude dané! Podobne, ako to v minulosti urobil jeden americký prezident: "...nepýtaj sa, čo Amerika urobí pre teba, pýtaj sa čo ty chceš urobiť pre Ameriku, čo pre ňu spravíš, čo jej dáš..."

Pán Dzurinda v minulosti sľúbil dvojnásobné platy, väčšina ľudí chcela mať dvakrát viac "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté – výsledok reálne dvojnásobné platby! 
Pán Fico v minulosti sľúbil brať bohatým, väčšina ľudí chcela brať – "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté (Slovo bohatý má široký pojem – určitým spôsobom je bohatý aj ten človek, ktorý má garsónku, jesť a piť, on je bohatý oproti iným vo svete, ktorí hladujú!). Výsledok: ľuďom bolo zobraté i keď najmä cez ministerstvá patriace HZDS a SNS, ale zobraté veľa – čo museli a musia splácať.

Pán Fico v posledných voľbách sľúbil ľuďom istoty! Aj keď to mohol myslieť úprimne a výrazne sa mohol chcieť zmeniť v smerovaní, "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvoláva reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti je braná istota strechy nad hlavou, ako to dopredu symbolicky v deň volieb naznačila zhorená strecha hradu Krásna Hôrka!

Slovenky a Sloveni, je najvyšší čas na Zmenu! Pýtajte sa, čo môžete urobiť pre Slovensko a robte to v chcení, myslení, reči i v konaní! Vaše srdcia vám pomôžu precítiť, či smerujete k dávaniu, alebo k braniu! Uskutočnime svojou slobodnou vôľou, pomocou Božieho zákona, Novú spoločnosť! To všetko za použitia Zákona Akcie a reakcie v živote, či ho nazveme fyzikálnym zákonom, ľudovou múdrosťou (ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva), prírodným zákonom, vesmírnym zákonom alebo Božím zákonom (Čo zaseješ, to zožneš!), tento Zákon pôsobí vždy!

Slovenský národ, sám si musíš zvoliť správne smerovanie! Ak chceš byť užitočný, ak chceš vykonať niečo veľké pre iné národy, buď im príkladom v používaní Božieho Slova – v používaní Božieho zákona a staneš sa opäť Národom Slovenov – Národom žijúcim podľa Slova Všemohúceho!

8. 9. 2013

Nov Mesiaca 5.9.2013

Od 5.9.2013 (nov Mesiaca) do 19.9.2013 (spln Mesiaca) pôsobí stupňujúco sila bytostných VietričLipič, kedy je Mesiac pod ich vplyvom.

Počas splnu ich sily budú vrcholiť. V tomto období je preto vhodné (výrazná pomoc od Vietriča Lipiča) piť lipový čaj, ktorý schladzuje organizmus, aby si tým získal odolnosť počas skoku našej planéty do studených energií jesennou rovnodennosťou (22.9.2013). Tento skok často spôsobí chrípkovú epidémiu.    
Navyše od 7.9.2013 do 22.9.2013 je naša Zem pod vplyvom bytostných Solomič a Rojbič, preto je ešte vhodné jesť viac rýb (najlepšie naše slovenské a chladené), ktoré práve v tomto období  priaznivo pôsobia na náš organizmus (umožnia správne rozloženie, stabilizovanie solí).

Súvisiace články: