28. 10. 2013

Dôvody zániku Rímskej ríše

Anglický historik (a neskôr člen parlamentu) Edward Gibbon -publikoval v rokoch 1776 až 1788 svoje najdôležitejšie a najrešpektovanejšie dielo: "História úpadku a pádu Rímskeho impéria". Dielo písal 14 rokov, postupne vychádza v šiestich zväzkoch, a dodnes je považované za jeden z najkvalitnejších historických rozborov tohto obdobia.Gibbon v závere hodnotí dôvody zániku Rímskej ríše takto:

1. Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou.

2. Tradičná úloha otca ako živiteľa rodiny je spochybňovaná, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodné matky.

3. Seniori sú zanedbávaní. Ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac než o svojich starých rodičov.

4. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchými. Vytvára sa planá zábava za každú cenu. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí platia veľké sumy.

5. Základná vojenská služba vlasti je odmietaná, spochybňovaná, vysmievaná a neskôr zákonom zrušená. Armádu tvoria nájomní žoldnieri.

6. Poctivo pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a ako vzor sa stávajú prázdni pokrytci, populisti, pochybní umelci a takzvané celebrity.

7. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále rastie a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké čiastky. Ľudia sa neboja nepracovať, pretože štát sa o nich vždy ìnak postará.

8. Úroveň vzdelania rapídne klesá.

9. Štátny dlh rastie do nikdy nesplatiteľnej výšky.

10. Prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože výroba doma je drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín.

11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou aj tak robí. Postihnuteľnosť týchto zločinov je veľmi malá.

12. Počatie a výchova detí je vnímaná ako obťažujúca a detí sa rodí stále menej.

13. Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi, náhle zlyhávajú.

14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi zisku. Udeľujú sa za úplatky, ak kto ich získal, chce z nich koristiť, aby sa mu vložený úplatok niekoľko násobne vrátil.

15. Storočiami predkov preverené hodnoty - ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované.

16. Šíri sa cynizmus.

17. Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie znalostí, vedomostí a poctivej práce.

18. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.

19. Politici ponúkajú ilúziu, ktorá si vynucuje zábavu a štátnu podporu(chlieb a hry).

20. Občania stále na všetko nadávajú.

26. 10. 2013

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Škorpión, Býk a Býk


Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 23. 10. 2017 07:16 SELČ do 22. 11. 2017 03:52 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Škorpión v Svjetovidovom kruhu, Býk v Perúnovom kruhuBýk v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Škorpión v Svjetovidovom kruhu je bytostný Ovsynič, ktorý človeku hovorí: „Ženy, vedome dbajte na to, aby ste zo svetlých výšin prijímali inšpirácie pre riešenie problémov na Zemi! Muži, viac podporujte a ochraňujte ženy, pretože sú krehké a veľmi zraniteľné! Ženy i muži, prejavujte viac svoju tvorivosť!“
Ovsynič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Biesidič, Goryč, Snezič a Stradič ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Škorpión pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.
Od 23. 10. 2017 do 7. 11. 2017 pôsobia bytostní BiesidičGorič.

Biesidič človeku hovorí: „Človeče, zahĺb sa na okamih nad svojimi skutkami! Do hĺbky precíť, čo si urobil dobre, a čo si mohol lepšie spraviť! Pozor však, aby si nezotrvával dlho v zahlbovaní! Vcíť sa, zvažuj a presne si pomenuj, čo môžeš vo svojom chcení, myslení, reči a konaní ešte vylepšiť! Chvíľkovo sa zahĺb, len na prítomný okamih, potom upusti od hĺbania a čiň! Beseduj s blížnymi o svojich prežitiach, aby ste sa vzájomne obohacovali!“

Goryč hovorí: „Človeče, tvoja viera nech je pevná ako skala, aby sa ti mohla stať presvedčením! Staň sa pevnou horou prežití, ktorá je blahodárnou inšpiráciou pre iných ľudí! V pokore zastaň pred horou prežití iných ľudských duchov, ľudí z iných kultúr i z ľudí z iných svetov, potom v duchu vystúp na ich horu prežití, aby si z nej mohol čerpať rady i poučenie do svojho života!“

Od 7. 11. 2017 do 22. 11. 2017 pôsobia bytostní Snezič Stradič.

Snezič človeku hovorí:  „Človeče, nastáva obdobie pokoja a pokory! Vnútorne sa očisti, buď  ako biely sneh! Nech tvoja dlaň rozsieva vločky čistých a krásnych prežití, jedinečných ako sú vločky snehu! Nech tvoje prežitia a skúsenosti naplnené čistotou sa sypú na ľudských duchov vo Stvorení, ako sa sype sneh z oblohy! Rozsievaj čistotu, naplň ňou celý svoj život! Žena, v tomto dianí buď mužom príkladom ako Strážkyňa čistej túžby ku Svetlu! “
Stradič hovorí: „Človeče, keď máš plný pohár, musíš ho vyliať, aby si si mohol znovu nabrať! Nebuď na nič pozemsky viazaný! Musíš vedieť niečo stratiť bez toho, aby si sa nahor díval s výčitkou! Ži v rovnováhe citu a rozumu a neviaž sa na nič, čo máš, neviaž sa na minulosť, ani na budúcnosť, ale ži v prítomnosti! Buď voľný, ako orol žijúci v Zákonoch! Urob si miesto pre nové veci, oprosti sa od starých, aby si mohol prijať nové! Abrahám bol pripravený stratiť i svojho syna... Nauč sa strádať! Ak si myslíš, že si stratil, určite niečo získaš! Ak strádaš, je určite dôvod, prečo strádaš! V tvojom živote je ti často brané, lebo niečo iné je dôležité a potrebné, aby si získal k vývoju svojho ducha!“
Vládcom znamenia Býk v Perúnovom kruhu je bytostný Veľs, ktorý človeku hovorí: „Uctievaj Najvyššieho svojim žitím!“
Vládcom znamenia Býk v Svarogovom kruhu je bytostný Lada, ktorý človeku hovorí: „Nenechávajte chladnými svoje duše!“

Bytostný Ovsyničštyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Veľs pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Lada pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.