22. 2. 2014

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Ryby, Had a Kozorožec

Martin Hruštínec

Budeme si hovoriť o období od 18. 2. 2018 18:07 SEČ do 20. 3. 2018 17:02 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Ryby v Svjetovidovom kruhu, Had v Perúnovom kruhuKozorožec v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Tento druh astrológie (Nová Astrológia Slovenov) sa ráta v heliocentrickej sústave.

Vládcom znamenia Ryby v Svjetovidovom kruhu je bytostný Ljuteč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, pozri sa do zrkadla, aby si vedel aký si! Nie aký si bol, aký si teraz! Pozri, ako často používaš smerom k blížnym svoje pekné vlastnosti, a ako často im spôsobuješ utrpenie svojimi zlými vlastnosťami! Daj si hlboké predsavzatie k zmene svojich postojov v novom Kolobehu! Od ničoho a pred ničím neutečieš, tvoji skutkovia na teba čakajú! Oľutuj všetko zlé, čo si blížnym spravil a naprav to! Oľutuj každú minútu svojho života, v ktorej si nespravil niečo dobré pre blížneho a v novom Kolobehu pre blížneho, každú minútu svojho života v chcení, myslení, reči, alebo konaní, niečo dobré urob! Buď pre blížnych čistou horskou bystrinou, krištáľovočistou vodou horského jazera!“
Ljuteč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Travič, Čurič-Rdič, Steblič a Ognebog, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Ryby pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.
Od 18. 2. 2018 do 5. 3. 2018 pôsobia bytostní TravičČurič-Rdič.

Travič človeku hovorí: „Človeče, všetko staré otrávené v sebe zrúť! Oddeľ to od seba, aby mohlo vyrásť nové – čerstvé, zelené, ako tráva na Jar! Zelená je symbol dôvery, snaž sa celým svojím životom, aby si bol hodný dôvery svojich blížnych! Neotravuj blížnych, otrávené nesmie mať viac miesta v tebe! Odstráň u seba to, čím si stratil dôveru u blížnych a naprav svojím novým spôsobom života svoje doterajšie chyby! Tým sa zazelenáš ako nová svieža tráva!“

Čurič-Rdič hovorí: „Človeče, aby rozkvital tvoj rod, musíš svoj plod počať v čistej láske a nie v hriešnej smilnosti! Musíš zabezpečiť jeho vývoj a potom to staré musí prenechať miesto novému! Mládež vaša, ktorá kvitne a formuje sa, je držiteľkou rána! Daj si však veľký pozor, nezväzuj sa pozemsky v rodinných vzťahoch! Len pozemsky existuje otec, mama, dieťa..., avšak duchovne ste všetci bratia a sestry! Odpútaj sa od vnímania pokrvných zväzkov a vnímaj všetko v duchovnej rovine! Precíť a mysli na to, že náš skutočný Otec je len jeden a ten je tam hore! Všetci ľudskí duchovia vo vývoji sú deťmi Stvorenia, máte sa však stať deťmi Všemohúceho!“

Od 5. 3. 2018 do 20. 3. 2018 pôsobia bytostní Steblič Ognebog.

Steblič človeku hovorí:  „Človeče, buď svojím vlastným stromom, aj keby si mal byť malý ako steblo! Nemáš byť jablkom, aj keď najkrajším, na strome niekoho iného! Buď sám sebou! V snahe ísť za Svetlom, staň sa vlastným stromom, majúcim svoje ovocie, o ktoré sa s láskou staráš! Máš v duchovnom vývoji pod sebou iných ľudských duchov, o ktorých sa máš starať ako záhradník! Ak však nadíde ich čas, pusti ich od seba, ako strom zhodí svoje jablká! Je to potrebné pre ich vývoj, aby sa každý z nich stal svojím vlastným stromom, starajúcim sa o svoje ovocie!“
Ognebog hovorí: „Človeče, si zvlášť vítaný vo Stvorení, ak svoju ľudskú jedinečnosť spojíš s pokorou! Čím viac budeš vedieť o Stvorení, tým viac budeš pokorný a môžeš sa viac rozvíjať k duchovnej samostatnosti! Máš v sebe iskru ducha, zapáľ ju a rozvíjaj, nech tvoj duch horí ako neuhasiteľný plameň! Keď vieš byť samostatný, máš plný priestor na sebarealizáciu! Stoj pevne na Zemi a ak už správne stojíš, buď si vedomý ochrany zhora - z Prameňa Života a Zdroja Svetla!“

Vládcom znamenia Had v Perúnovom kruhu je bytostný Lietic, ktorý človeku hovorí: „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“
Vládcom znamenia Kozorožec v Svarogovom kruhu je bytostný Indro, ktorý človeku hovorí: „Prežarujte celé Stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobeh žiarení nahor k Nemu!“

9. 2. 2014

„AntiFico“ nie je na Slovensku nič nové

Martin Hruštínec

V roku 1989 sa slovenský národ búril proti komunizmu. V roku 1998 sa búril proti Mečiarovi.

Typickým znakom týchto období je skutočnosť, že národ vedel čo nechce. Avšak nevedel čo chce.

Keď človek vie len to čo nechce ale nevie čo chce, tak je manipulovateľný.

Je to presne to isté ako s nejakou záhradou. Prídete na záhradu a viete čo nechcete – burinu. Tak ju vytrháte a odídete, lebo neviete čo chcete. Záhrada bude za pár týždňov opäť zarastená burinou.

Tak ako po roku 1989 sa k moci dostala iná burina, ktorá rozpredala majetok, tak ako po Mečiarovi prišiel ďalší druh buriny, tak po Ficovi príde niekto možno ešte horší.

My totižto stále nevieme čo chceme!  My sa stále sťažujeme a vieme len čo nechceme.

Takže čo máme chcieť, aby sme sa mali lepšie? Máme to zakódované v štátnom znaku!

Prebuď sa slovenský národ, život má vyšší zmysel ako ti materialisti tvrdia!

Máme chcieť Božie Zákony poznať a na týchto Zákonoch spoločnosť budovať.

Zákon akcie a reakcie hovorí to isté ako tvrdil Ježiš, že čo zaseješ to zožneš. Vektorová fyzika o tom tiež hovorí. To znamená, že naše vnútorné nastavenie pri akejkoľvek činnosti musí byť v dávaní, aby sme mohli v spätnom účinku dostať. Naše citové, vnútorné chcenie musí chcieť dávať. Nie brať, mať prospech, lebo nám bude vzaté. Pri voľbách keď volíme máme dávať, to znamená ísť do volieb s tým, že svojim hlasom túžime Slovensku pomôcť. Nie s tým, že chcem mať istoty, chcem mať dvojnásobné platy, aby som sa ja a rodina mali dobre.

Keď človek bude svojim vnútorným chcením dávať, tak sa rozšíri jeho schopnosť vnímania a bude nezávislým. Nik s ním už nebude jednať ako s figúrkou na špagátiku.

Byť vnútorne slobodným znamená chcieť dávať, byť užitočný, vnútorne cítiť k ľuďom lásku.

Toto dávanie je hnacou silou, túžbou ku Svetlu. Lebo keď chce človek dávať, byť osožný, keď cíti lásku k druhým tak ho to automaticky k Bohu ťahá. Vzťah k Bohu je osobný vzťah, nie je myslený skrz nejaké náboženstvo. Národ takto konajúci dostane ochranu a inšpiráciu z hora.

Toto by mala byť naša istota, že Božie Zákony fungujú absolútne spravodlivo a neochvejne a keď podľa nich budeme konať, tak až vtedy šťastní budeme. Skôr nie.

Vôbec nemusíme poukazovať na politikov, vôbec nemusíme robiť ďalšie prevraty, vôbec nemusíme nadávať a hnevať sa. Stačí keď pôjdeme za istotami Božích Zákonov a tie budeme napĺňať v každodennom živote, potom absolútne istotne sa lepšieho života dočkáme.

Uvidel som smrť!

Milan Šupa

Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!

Veľa cestujem a stretávam množstvo ľudí. Rád ich pozorujem a často vidím, ako sa tešia a smejú. Vidím ich mladosť a bujarosť, ich inteligenciu a rozhľad, ich sebaistotu a sebavedomie. A v takých chvíľach sa občas stáva, akoby zrazu spadol závoj a ja som mal možnosť uvidieť, čo je za tým. Čo je pod povrchom. A tam nie je nič iného, ako zničenie, skaza, bolesť a smrť!


Lebo žiaľ, takmer všetka ľudská radosť a smiech, takmer všetka ľudská sebaistota, rozhľad a inteligencia majú svoju oporu buď v tele, alebo v rozvinutom a vzdelanom rozume.

Avšak všetká táto radosť a smiech, všetka sebaistota, rozhľad a inteligencia nie sú vôbec pravé a preto ani pevné! Nestoja totiž, neopierajú sa a nevyvierajú z poznania Zákonov univerza a zo života podľa nich.

Všetko je preto len prelud, stojaci na ľudských prianiach, názoroch a domnienkach. Je to stavba na hlinených nohách, ktorej zrútenie je iba otázkou času.

Lebo ten, koho život, koho radosť, sebaistota, inteligencia, sila a úspechy nie sú postavené na znalosti a dodržiavaní Zákonov univerza, ten sa podobá nemúdremu človekovi, ktorý postavil svoj dom na piesku. A prišiel vietor a dážď, oborili sa na onen dom a on spadol, pretože nemal pevných základov. A jeho pád bol veľký!

Takto sa povodí každému, koho radosť, sebaistota, inteligencia, sila, úspechy, či čokoľvek iné nestoja na poznaní a naplňovaní Zákonov univerza.

Jeden z dávnych filozofov kedysi povedal: Dajte mi pevný bod a ja pohnem vesmírom.

Tento hľadaný a doposiaľ nenájdený pevný bod však vskutku jestvuje! Ak sa oň človek dokáže oprieť, je schopný konať zázraky! Je schopný prenášať hory! Vlastnou vôľou a vlastným chcením! Vlastnou vôľou a vlastným chcením, ktoré sú dôsledne podriadené chodu Zákonov univerza.

V nijakom prípade však nie ľubovôľou a svojvôľou! V ľubovôli a svojvôli žijú ľudia dneška a podľa toho to všade okolo nás aj vyzerá.

Prvým krokom k skutočnej sile, veľkosti a k pravému ľudskému šťastiu je poznanie Zákonov univerza a druhým krokom je ich dôsledné naplňovanie. Jedine tak bude naša radosť, náš smiech, naša sebaistota, múdrosť i všetky naše diela pravé, trvalé a stojace na pevných, neotrasiteľných základoch. Jedine potom sa budeme podobať človeku, ktorý postavil svoj dom na skale. A keď prišiel vietor a dážď a oborili sa naň, on odolal, lebo stál na pevných základoch.

6. 2. 2014

2% z dane pre Detské kráľovstvo o.z.
Detské kráľovstvo o.z.
www.detskekralovstvo.peruno.sk


Ďakujeme všetkým láskavým dušičkám, ktoré podporili našu činnosť dôverou, prácou, hmotnou pomocou aj príspevkom 2% z dane.


ĎAKUJEME Sitárovci :o)
                        


Ak nás chcete podporiť príspevkom 2% z dane aj v tomto roku:

Zamestnanec potrebuje VYHLÁSENIE 2% Vyhlasenie_editovatelne.pdf a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.


FYZICKA OSOBA - Živnostníci podávajúci daňové priznanie vypĺňajú 2% z dane na daňovom priznaní:


a) TYP A Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) na strane 5. b) TYP B Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) na strane 10. 


PRÁVNICKÁ OSOBA vypĺňa 1,5% z dane na daňovom priznaní daňové priznanie právnických osôb na strane 8.


Naše údaje:IČO: 35611961Právna forma: Občianske združenieObchodné meno (názov): Detské kráľovstvo o.z.Sídlo: č.d.208, 951 15 Poľný Kesov