9. 4. 2020

Čo nám chce povedať dianie okolo vírusu zvaného Corona?


Martin Hruštínec


Tento článok bude stručný, s naznačenými indíciami. Čitateľ si už sám musí doplňujúce informácie dohľadať.

Vírus zvaný Corona alebo Covid 19 zmenil život väčšine ľudstva na Zemi. Je úplne nepodstatné, či sa jedná o vírus z laboratória alebo nie. Taktiež je nepodstatné, či sa štatistiky nákazy nafukujú alebo nenafukujú, či sa jedná o veľkolepé divadlo za účelom nastolenia nového svetového poriadku. Dôležité je prežívanie a to, čo sa deje. Veci v pozadí svetských záležitostí, nech sú akékoľvek, nehrajú rolu.

V druhej polovici 19. storočia sa v Nemecku narodil Syn Človeka. Týmto sa naplnili Ježišove slová o príchode Toho, ktorý nás má uviesť do všetkej Pravdy v čase Posledného súdu. Mnoho podobenstiev nabáda ľudí, aby nezaspali tento príchod, aby boli duchom bdelí a spoznali Ho. Vieme, že sme Ho nespoznali. Evanjelická cirkev bola blízko prostredníctvom jedného farára, ktorý začal o Ňom hovoriť na svojich kázaniach v kostole. Žiaľ, vrchnosť to zamietla. Katolícka cirkev taktiež mlčí. Hovorí sa, či je alebo nie je to pravda neviem, že každý novozvolený pápež má možnosť svetu oznámiť túto skutočnosť. Taktiež, že Ján Pavol I., ktorý zomrel za záhadných okolností, mal tú snahu. Čas ukáže, čo je na tom pravdy. Zatiaľ však vieme s istotou, že Ježišom zvestovaný Syn Človeka je ľudstvom teraz nespoznaný. S Jeho príchodom samozrejme prišiel aj „Posledný súd.“ Preto žijeme už od druhej polovice 19. storočia v mimoriadnej dobe.

Záleží od samotného čitateľa týchto riadkov, ako sa zariadi v tejto otázke. Tak, ako Syn Boží Ježiš Kristus nechodil prosiaci, aby v Neho uverili, ani Syn Človeka nechodil s prosíkom v Jeho uznanie. Človek sa musí sám hýbať.

27. 2. 2020

Deti narodené od 3. septembra 2018 do 9. januára 2026 podľa Novej Astrológie Slovenov


Martin Hruštínec
Nová Astrológia Slovenov pracuje v heliocentrickom systéme, teda pozeráme na polohu planét vzhľadom na Slnko. Tie okolo neho krúžia a svojim pohybom sa vnárajú do jednotlivých Znamení, ktorých zdrojom sú Priame sily Bytostné rozostavané v tridsať stupňových úsekoch na okraji Slnečnej sústavy.  
V tomto článku si budeme hovoriť o planéte Urána, ktorá vo vyššie uvedenom období je pod vplyvom žiarenia Znamenia Škorpión. Uráne hovoríme ženským tvarom preto, lebo druh bytosti, ktorý ju spravuje je ženský.

Rodičia a nielen vy, dávajte pozor. Dieťa narodené v uvedenom čase si dar, ktorý dostane od planéty Urána a Znamenia Škorpión, nesie celý život. Urána nám hovorí o ceste k nášmu vnútru. Ktorý rodič by chcel, aby mu jeho dieťa túto cestu zatvorilo? Aby sa dieťa stalo neprístupným? Zabetónovaným? Po takejto skúsenosti zrejme nik netúži. Avšak cesta k duši človeka, teda aj dieťaťa je vždy špecifická a pokiaľ nerobíme v zmysle tejto cesty, tak druhý človek pustí padací most a pre nás to znamená jediné, že sme nevítaným hosťom.

22. 2. 2020

Prečo sa vytratili sedliaci?

Sedliaci sú dnes v spoločnosti nežiadúcim elementom, preto ich za posledných 100 rokov systematicky ničili. Keďže sedliak bol sebestačný, mal svoje hospodárstvo, bol veľmi univerzálny, rozumel takmer všetkému, a ani v obchode nenakúpil viac, len toľko, čo potreboval. Nedalo sa na ňom ľahko zarobiť!!

Čo chcel, to si sám vypestoval. Mal svoje jedlo, pálenku, víno, chlieb, mlieko, med a syry. Všetko si vyrábal svojpomocne doma. Ženy vedeli tkať, šiť, poznali liečivé rastliny, a nerady chodili k lekárovi.

Pásivky zemiakové zbierali ručne, nepoužívali chemikálie.

Môj otec vždy rozprával, že do obchodu chodili iba pre cukor a petrolejový olej. Všetko ostatné mali doma svoje!

Nepáchali trestné činy, žili jednoduchým ale poctivým životom. Kradnutie bolo hanbou, právnikov a advokátov preto ani nepotrebovali.

Obchody a dohody sa uzatvárali podaním ruky a dané slovo bolo sväté. Preto, presne kvôli týmto veciam, neboli závislí od systému.

Okrem toho, nezaujímali sa o hlúposti. Nemali radi obkecávačky, klamstvo. Žili vo veľkej, súdržnej rodine. Mali veľa súrodencov ktorí si navzájom pomáhali v dobrom aj v zlom.

Namiesto nich bolo treba vytvoriť spoločnosť, ktorá chodí na vysoké školy, žije v panelákoch, kde nevie vypestovať ani svoje paradajky. Najlepšie bolo, keď mu chýbala aj obyčajná vlastná záhrada, keď komoru mal prázdnu, a keďže nemal čo jesť, tak išiel pracovať. A čo je podstatné, nakupuje veľa. Kúpi všetko. Nakupuje z nudy, stále viac a viac...

A keďže ničomu nerozumie, za všetko čo v živote potrebuje, si musí zaplatiť. Preto začali slovo sedliak používať pejoratívne. Aby znevážili tento životný štýl.

Pretože to nespĺňalo ich záujmy. K vzniku dnešnej konzumnej spoločnosti museli najprv rozbiť sedliacku spoločnosť. Tú, ktorá bola sebestačná, rozumná, so skutočnými vedomosťami a hodnotami.

A tak povyberali deti z rodinných hospodárstiev do ďalekých škôl , ktoré potom nedokázali prevziať vedomosti od svojich rodičov. V školách ich učia alternatívne veci, a tak ľudia zostávajú závislí.“



1. 2. 2020

Tajomstvo extrémizmu ľudskej psychiky


Martin Hruštínec

Viem si celkom živo predstaviť, ako nejaký obdivovateľ Hitlera v tridsiatich rokoch minulého storočia, je teraz v novej inkarnácii najtvrdším odporcom fašistov a zúrivo sa stavia proti nim. Vidí ich aj tam, kde nie sú.

V minulom živote bol niekto mäsiarom, vlastnil bitúnok, majúc z toho veľký zisk. Dnes chodí po demonštráciách za slobodu zvierat, je vegetarián a strašným spôsobom vypisuje na facebooku, ako by hlavu odrezal človeku týrajúceho psa alebo mačku.

V stredoveku bol z neho fanatickým katolíkom, prenasledoval ľudí, lebo si vedeli z byliniek liečivý čaj uvariť. Taktiež tvrdo potlačoval pôvodnú kultúru a násilím chcel presadiť svoj svetonázor. Dnes je z neho absolútny odporca katolíckej viery, je vyznávačom tradičnej viery našich predkov a katolicizmus by najradšej zrušil.

V minulosti bol popredným štúrovcom, dnes háji Maďarov a pľuje na slovenský národ.

V staroveku faraónov finančník kradol z faraónovej pokladnice, v stredoveku zas z kráľovej, užíval si luxusný život a dnes ako obyčajný robotník, nadáva v krčme na skorumpovaných politikov, ktorí vlastnia prepychové vily, jachty a vedú bohémsky život.

V minulosti lovil černochov na predaj do otroctva. Dnes je z neho ochranca ľudských práv, avšak práv len černochov. Cíti, že má nejaký dlh, nevie aký, ale tvrdo potlačí čo i len krivé slovo na čiernu farbu pleti a Afrika je u neho kontinent číslo jedna, najradšej by ju presťahoval do Európy.

V 18. storočí dovážal z Ameriky tabak, dnes je z neho bojovník za práva nefajčiarov, legislatívne chce fajčiarov dostať mimo zemeguľu.

V predchádzajúcom živote vyvolával umelé potraty, v novej inkarnácii nenávidí všetkých čo k potratom nabádajú, priživujú sa na tom alebo sú voči tomu naklonení.

Niekoľko životov dozadu podceňoval ženy. Nezniesol, aby mali vlastný názor a museli poslúchať mužov. Považoval ich za menejcenné, nemohli mať volebné práva. Dnes sa z neho stal nekompromisným prívržencom feministického hnutia. Žena je bohyňa a všetko sa točí okolo nej. Mužov netreba, lebo ona dokáže aj mužské práce vykonávať.     

Táto krátka úvaha vychádza z reálnych skutočností a z poznania zákonitostí života, avšak nejde paušalizovať a nie vždy sa to tak deje.

11. 1. 2020

Traja králi


Sviatok Troch kráľov je záverom vianočného obdobia. Mladí chlapci obchádzajú domácnosti, v dlhých bielych košeliach na hlavách majú položené korunky. V každej domácnosti predvádzajú trojkráľovú hru – napodobnenie návštevy Troch Kráľov pri Ježišovom narodení. Na dedinách prebieha aj koledovanie kňazov so sprievodom, pri ktorom kňaz napíše na dvere iniciálky troch biblických mudrcov - G. M. B. , pokropí dom svätenou vodou a zavinšuje zdravie, šťastie a hojnosť.
Napriek dobrej vôli ľudí o udržanie tradície sa nik nepozastaví nad skutočným spoznaním obsahu tejto udalosti a nikoho nenapadne pozrieť na svoj život vo Svetle poznania!
Čo sa stalo? Už pri narodení Pána Ježíša ukázalo ľudstvo svoj postoj, ktorý gradoval až do jeho vraždy. Traja králi boli zvlášť obdarení poznaním, mocou a pozemskými prostriedkami, vyslaní napred na Zem, aby pozemsky zabezpečili príchod a pobyt vyslanca Svetla na Zemi.
Poznanie, Bohatstvo a Moc použili výhradne pre zabezpečenie Jeho života alebo zabezpečenie seba a iba raz symbolicky prišli vzdať hold narodenému a priniesli symbolické dary? Celý život ochraňovali Syna Svetla aby ľudstvo žijúce v hriechu mu neublížilo, kým ho naučí správne žiť podľa Božích zákonov, alebo ho tomuto ľudstvu nechali napospas, išli domov a užívali si bohatstvo ktorým boli cielene obdarení, čo umožnilo hriešnemu ľudstvu spáchať zločin, nepohodlného hlásateľa Svetla Pravdy – kráľmi nechráneného zavraždiť!
Teda ktorý postoj je správny? A aký postoj máme dnes? Zvlášť keď sme pozemsky obdarení? Dáme jednorazovo almužnu a užívame si? Podporujeme darebákov, ktorí nás vraždia, alebo tých, ktorí nás učia správne používať duchovné dary, sú nám príkladom a správne koledujú? Odpoveď si musí dať každý z nás!
Skúsme podobenstvo pre jasnejšie spoznanie obsahu:
Syn zo Svetla poprosí Otca, aby mu dovolil ísť do Ameriky zastaviť totálny úpadok ľudí, ktorí zabudli, že pozemský život prežitý v čistote, láske a spravodlivosti ich privedie domov ku Svetlu. Obaja po vyrieknutej prosbe, vidiac morálny stav ľudí tušili, že ľudia buď môžu prijať Synovu pomoc, alebo zavrhnúť, odmietnuť ju a Jeho zlynčovať ako mnohokrát už zlynčovali Otcových vyslancov.
Aby k predvídanej hroziacej vražde nemohlo prísť, Otec napred poslal do troch najväčších, najsilnejších a najbohatších štátov Ameriky Troch kráľov, aby tam prevzali pozemskú moc a chránili Jeho Syna. Následne tam prišiel i Jeho Syn... Traja králi, obdarení i jasnovidnosťou ho vyhľadali, jednorazovo ho obdarovali, potom odišli a nechali ho v štáte pozemsky bezmocnom, pretože jeho obyvatelia svoje duchovné dary nesprávne používali, ale za to v štáte plného hnevu a násilia v hľadaní vinníka svojho bezútešného stavu. Bolo už jasné, ako to dopadne. Vinník bude Syn Svetla ak ich neoslobodí z tohto bezútešného stavu.
Syna ako nepohodlného, ktorí ich žiadal o správne používanie ich duchovných darov, aby nimi vynikli, znovu príkladne vybudovali svoj štát a obdarili svojim príkladom aj ľudí v ostatných štátoch, podlo a nenávistne zavraždili. Napokon do ostatných štátov nechali niesť zvesť o tom, že tá vražda bola chcená a že nikto nemusí nič robiť, pracovať na správnom použití svojich duchovných darov, aby smel ísť domov ku Svetlu, ale že letenku tam majú istú, len čo uveria tomu, že Syn Svetla zomrel za nich a za ich hriechy, ktoré zobral na seba! Touto lžou na dlhú dobu zotročili všetky ostatné štáty, ľudia v nich sa prestali snažiť a nastal mohutný a totálny úpadok mravov.
Syn Svetla ako nechránený Tromi kráľmi pred hriechmi ľudí skutočne počas Jeho lynčovania tieto hriechy ľudí i viditeľne niesol na svojom tele, čo však nebolo chcené a práve Traja králi mali tomu zabrániť. Bez ujasnenia tohto závažného obsahu a zmeny našich postojov niet možnosti uniknúť úpadku, zvlášť v dnešnej dobe po zosilnení Sily Svetla v hmotnostiach! Spoznaním skutočného obsahu tohto deja a zmenou našich postojov na čisté, láskavé a spravodlivé je však možná tou istou Silou Svetla nebývalá a netušená výstavba Božieho kráľovstva.
Otec sa rozhodol v našej dobe predvolať ľudstvo za svoje nesprávne postoje k Poslednému súdu, aby už nikdy viac nebolo niečo podobné možné a všade zavládol len mier a radosť... Ešte pred našou dobou poslal k poslednej výstrahe Druhého Syna, ktorého Posolstvo Grálu ľudia opäť nepoužili, pretože sa stále domnievajú, že niekto príde a za nich urobí prácu, bez ktorej nie sú koláče! To naozaj chceme vyhynúť? Je tu ešte niekto, Kto za Pravdu horí?
Karol Kuzmány hovoril:
Kto za Pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Kto si stojí slovu; čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večne On pre podlosť peklo podpálil;
kto ctí Pravdy Božskej Božské Zákony:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.