16. 4. 2011

Národovci či luhári?

Martin Hruštínec

Byť skutočným národovcom vyžaduje viac, ako si mnohí myslia. Národovec miluje národ a to slovo ,,milujem“ je určujúce. Nesie v sebe všetko. Skutočnú lásku spojenú s múdrosťou.

Ako je to dnes? Niekto ide na hokej, futbal, basketbal so štátnou vlajkou, vykrikuje "slovenskóóó, slovenskóóó" a má dobrý pocit aký je národovec.
Byť národovcom je však niečo úplne iné!
Skutočný národovec chce žiť tak, aby bol svojmu národu skutočne užitočný, aby ho vyššie povzniesol.
Ale čo je to, to vyššie? K Bohu. Jedine k Bohu ako k východisku, k zdroju života. Taký človek bude prirodzene pomáhať kde sa to len dá a tak, aby to bolo aj skutočne užitočné. Taký človek bude prirodzene  ženu svojho národa chrániť.
Práve žena je kľúčom k celkovému napredovaniu, kľúčom k šťastiu, samozrejme nielen k duchovnému ale i k materiálnemu. Je kľúčom k celkovej vyspelosti, zrelosti národa. Máme si ctiť a vážiť ženy ako také. V dnešnej dobe sci-fi. A preto to s jednotlivcami, s národmi a napokon s celou civilizáciou vyzerá tak ako dennodenne vidíme.