18. 9. 2011

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr

Martin Hruštínec

V tomto krátkom článku budeme vychádzať len a len z fyziky.
Logika fyziky nech je našou rečou.
Súčasný vedecký svet sa zhodol na existencii Veľkého Tresku ako počiatku vzniku vesmíru.
To znamená, že tu bol stav kedy náš vesmír neexistoval, až v jednej chvíli týmto Veľkým Treskom započal jeho vývoj.
Hlavnou axiÓmou fyziky je fakt, že kde je sila je aj zdroj sily!
Skúste sa nad tým zamyslieť, videli ste niekedy, aby nejaká sila alebo prejav sily vznikla sama od seba? Vždy pri konkrétnej  sile je identifikovateľný aj ZDROJ tejto konkrétnej sily. Je to proste fakt, sila, jej účinok, jej prejav, nevznikne z ničoho nič.
Preto tento FAKT je AXIÓMOU FYZIKY! A učí sa na všetkých stupňoch škôl.
Keďže vesmír mal svoj počiatok, to znamená, že pred týmto počiatkom žiadna hmota neexistovala je ÚPLNE LOGICKÉ A V SÚLADE S HLAVNOU AXIÓMOU FYZIKY, že táto obrovská sila VEĽKÉHO TRESKU musela mať svoj zdroj!
A je logické, že tento zdroj musel byť ne-hmotný. Nemohol byť hmotný, keďže hmota neexistovala.
ZDROJ Veľkého Tresku je teda NEHMOTNÝ!