14. 12. 2011

Hrozí Slovensku hladomor?

Martin Hruštínec

V regáloch leží zhruba 70% potravín z dovozu. To znamená, že naša sebestačnosť je 30%, podľa iných 47%. V každom prípade veľmi nízka. Choďte do obchodu a overte si.
Možno to pripísať našej strate pudu sebazáchovy?
Málokto si uvedomuje, že svet sa zmenil, taký aký tu bol pred 20 -30 rokmi už proste neexistuje.
Svet ohrozujú dva fenomény:
1.)    Finančná kríza

2.)    Gradujúce výkyvy počasia