24. 5. 2012

Vývoj vakcinácie očami klinického farmaceuta

Mgr. Alois Komorous
Najskôr by som chcel uviesť, že nie som nepriateľom ani očkovania ani lekárov. Ako študent klinickej farmácie som hltal účinky liekov na človeka a na jeho psychiku a nepochyboval som o ničom, čo bolo v medicínskych knihách napísané. Ale v okamihu, keď som sám na svojom tele začal testovať v rámci výskumu jeden z liekov a kedy som ja sám pomocou veľmi presnej meracej metódy pre analýzu látok, tzv. polarografie, dával dohromady výsledky o tomto lieku, zistil som, aké sú výsledky relatívne a závislé na zodpovednosti osoby, ktorá výskum vykonáva; na hľadiskách, ktoré zaangažované osoby majú na výskume a na vyhodnotení výsledkov a na použití metód, ktorými možno dospieť k určitým výsledkom.

18. 5. 2012

Profesionálny šport do vyspelej civilizácie nepatrí

Martin Hruštínec

Ak sa pozrieme pozorne na spoločnosť uvidíme v nej jednu dôležitú črtu, ktorá hrá významnú úlohu v smerovaní jednotlivcov, celých skupín, národov až po samotnú súčasnú civilizáciu.

Tou črtou je boj. Či už boj v tej agresívnej forme ako vojny alebo v tej jemnejšej ako konkurenčný boj, závisť, profesionálny šport. Tých foriem je mnoho.
Takže dnešná spoločnosť sa vyznačuje bojom a súperením v najrozličnejších podobách.

Tento trend je nezdravý. Pojmy ako súperenie o zákazníka, konkurencia, ktoré sa votreli do ekonomiky sú prejavom našej nezrelosti. Aj akékoľvek porovnávanie sa, nezdravá ctižiadostivosť či už v škole, v práci, v rodine...to všetko je niečo čo neprináša ten mier v duši, po ktorom tak túžime.
Vyspelá spoločnosť je založená na spolupráci.

Spolupráca je hybnou silou. Spolupráca silu dodáva, naopak boj s druhými unavuje a silu odčerpáva. Spolupráca je o láske a boj s druhými o neláske.
Boj s konkurenciou v ekonomických otázkach je dôsledkom pokrivenia a znetvorenia ušľachtilého marketingu. Môže byť aj marketing ušľachtilý? Samozrejme.

Ak chceme ako ľudia byť naozaj ľudskejšími, skúsme nad tým porozmýšľať. Ako by asi vyzeral svet v radostnej spolupráci?
Už naše deti vychovávame k porovnávaniu sa s druhými: ,,pozri, aké si v škole známky dostal, pozri na sestru, ako sa dobre učí“.

Ďalšou formou je smerovanie detí k športu. K tomu profesionálnemu, aj vyzdvihovaním úspešných športovcov, čo opäť vedie k porovnávaniu sa a k boju. A to má za následok, že už nie ku spolupráci ale k súpereniu je dieťa strhávané!

Civilizácia vyzdravie ak budeme hľadať cestu k sebe vzájomnou spoluprácou.
Nech už sú chvály na športové súperenia akékoľvek, faktom ostáva, že silný duchovný jedinec také niečo nepotrebuje.

Silný duchovný jedinec chce ľuďom pomáhať, nie ich porážať.

11. 5. 2012

Cyril A. Hromník v Štrbe

Slovenský národ sa prebúdza a pravdivá história o našom národe sa dostáva do povedomia širokej verejnosti. Čo je potešujúce. Prednáška Cyrila A. Hromníka v Štrbe:

http://www.matica.sk/?id_menu=80697&module_action__215130__id_ci=21672

1. 5. 2012

Cyril A. Hromník v Prešove

Prednáška z 30. 4. 2012:

časť 1.
časť 2.

Cyril A. Hromník v Spišskej Novej Vsi

upútavka z TV Reduta - Spišská Nová Ves

Cyril A. Hromník v Nitre

prednáška v Nitre

Cyril A. Hromník na Šariši

Ďalšie prednášky Cyrila A. Hromníka:

časť 1.
časť 2.
časť 3.
časť 4.
časť 5.
časť 6.
časť 7.
časť 8.

Cyril A. Hromník v Považskej Bystrici

Autor excelentnej knihy ,,Sloveni/Slováci, kde sú vaše korene?" navštívil Považskú Bystricu.Po prečítaní knihy som nadobudol širší význam Ježišovho výroku : Prví budú poslední a poslední budú prví. Dejiny Slovenského národa boli doteraz vykladané falošne a tak, aby náš ľud žil v duševnej mizérii a v umelovytvorenom nesebavedomí z našej akože malej, slabej, mladej a nevýznamnej histórie. A to sme ešte prijali počeštenú verziu mena ,,Slovák", ktorá nám dokonale pomiatla hlbšie súvislosti našej histórie a našich predkov. Do toho nám primiešali akúsi staroslověnčinu alebo staroslovienčinu, aby nám opäť skalili čisté spojenie s vlastnou kultúrou.

Jednotlivé rozhovory pána Cyrila A. Hromník v Považskej Bystrici nájdete tu:

časť 5.