22. 11. 2012

,,EÚ má problém s vianočnými odmenami a nepáči sa jej minca s krížom“ Poučíme sa z toho?


Vo svojom článku  ,,Aj 23 rokov po nežnej revolúcii stále nevieme, ako budovať spoločnosť. Zmeňme to!“ [1] som upozorňoval na fakt, že ak sa chceme mať dobre musíme sa spoliehať hlavne sami na seba. Mnohí zástancovia eurovalu argumentujú tým, že vďaka jeho schváleniu bude pri nás EU a že sa ,,zvezieme“ popri silnejších štátoch v čase krízy. Napísal som ,,figu borovú“.


Teraz má EÚ problém s takou triviálnou vecou akou sú vianočné dôchodky [2]. Ako keby nemala dosť iných závažnejších problémov, ako šikanovať slovenský národ, keď ten chce  k tým omrvinkám čo dôchodcovia dostávajú, prilepšiť o trošku viac omrviniek.


16. 11. 2012

Ani 23 rokov po nežnej revolúcii stále nevieme, ako budovať spoločnosť. Zmeňme to!

Martin Hruštínec

V novembri 1989 kedy započalo aktívne budovanie nového spoločenského života sme síce veľmi dobre vedeli čo nechceme – komunizmus, ale nevedeli sme, ako budovať náš život, aby bol lepším. Dôkazom tejto nevedomosti boli naše snahy od počiatku demokracie až po dnešné dni.

A aké sú to snahy? Otvorili sa hranice a my naivní sme sa domnievali, že západniari a západný štýl života urobí zo Slovenska raj na zemi. Celý problém bol v tom, že sme svoje snahy do cudzích rúk vkladali! Seba sme podceňovali! Druhý a taktiež závažný problém bol v tom, že sme naše snahy väčšinou zameriavali k blahu materiálnemu, pôžitkárskemu a sebeckému. A z tohto základu sa vygenerovali tí najambicioznejší, dnes označovaní ako privatizéri či oligarchovia.

Všetko čo nestojí na duchovných, morálnych, etických hodnotách sa skôr alebo neskôr v trosky zrúti !

Preto je známe a pravdivé tvrdenie, že pád mravov, predchádza pád civilizácie!

13. 11. 2012

Chemické analýzy z Nórska odhaľujú možné mechanizmy


Geoinžiniering zabíja rastlinstvo
Pôdohospodári v Nórsku postupne strácajú finančný dych. Leto 2011 bolo upršané, až tak daždivé, že sotvaktorý farmár dostal svoje seno pod strechu suché. Približne tretinu dobytka by bolo treba poraziť, ak by nebol dostatok peňazí na nákup krmiva zo zahraničia. A napriek tomu, celé dva mesiace chýbalo na regáloch supermarketov maslo, dovozy z Dánska boli predávané za vysoké ceny čierneho trhu.
Tento rok bolo veľmi dobré leto pre krajinu, ktorá produkuje prevažne seno na živočíšnu výrobu. Straty spôsobené dažďom boli zriedkavé. Od augusta však – čo sa týka sena – na mnohých statkoch napriek tomu niet čo zožať. Tráva rástla po prvom pokosení už iba pomaly, prípadne celkom prestala rásť. Ani so stromami niečo nebolo v poriadku: mnohé brezy zhodili svoje lístie už začiatkom septembra, čo sa môže stať – ale iba v suchších rokoch. A aj jasene prišli o svoje listy príliš skoro.
Ak to zasiahne jedného farmára, je to smola, ak sa tak však vodí mnohým, skôr či neskôr sa o tom začne hovoriť. Prvé chemické analýzy pochádzajú z augusta. Čo sa tiahlo ako červené vlákno všetkými laboratórnymi hodnotami – bez ohľadu na to, či bola analyzovaná dažďová voda, pôda alebo rastliny, boli anomálie v prípade hliníka, bária, stroncia a titánu. Prvky, ktoré sa (odhliadnuc od hliníka, viazaného v hlinitokremičitanoch) v pôde pôvodne vôbec nevyskytovali – čo možno preukázať, ak si porovnáme tieto hodnoty s analýzou pôdy nachádzajúcej sa pod starými zásobníkmi umiestnenými na koloch, ktoré pôdu chránia pred dažďom v niektorých prípadoch viac ako sto rokov.

7. 11. 2012

Prednáška Dr. Cyrila A. Hromníka v Považskej Bystrici 23. 4. 2012


http://www.youtube.com/watch?v=wXRimfLbR7w&feature=share&list=UUyFE9N5fR0XdO9tjyy6OETw

Výborná prednáška svetovo uznávaného historika, autora knihy "Sloveni/Slováci kde sú vaše korene?" Cyrila A. Hromníka.


Vo svojej vedeckej činnosti popisuje slovenský národ ako prastarú kultúru, prastarý národ oproti doteraz chybne vykladaným dejinám, ktorých súčasťou je aj  vymyslené sťahovanie národov.  
Diskusia po prednáške: klikni


3. 11. 2012

Nový názov stránky

Stránka dostala nový názov ,,Jupitera". V najbližšej dobe prejde významnými zmenami. Máte sa na čo tešiť :-) Adresa stránky zostáva nezmenená.

1. 11. 2012

DUŠE PREDKOV UCTIEVAME V DUŠI, NIE V OBCHODE

Žiarislav píše


Keď sa spýtate ľudí, čo je duša, každý vám povie niečo iné. Duša nemá poučku. Každý má trošku inú dušu a každý má trochu inú predstavu o duši. Vieme, že duša je. Niektorí si myslia, že duša nie je. Ale aj oni majú dušu - cítia a tušia. Ich myslenie vychádza z nejakých podkladov, ktoré sa k nim niekedy dostali a oni ich nejako vzali za svoje. Netreba opovrhovať ľuďmi len preto, že si myslia niečo iné, ako my.