29. 12. 2013

Láska najvyšším darom


A ukážem vám ešte omnoho vzácnejšiu cestu:

Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, ale lásku by som nemal, som iba duniaci kov a zvučiaci zvon.

Keby som mal dar proroctva, rozumel všetkým tajomstvám a obsiahol všetko poznanie, áno, keby som mal tak veľkú vieru, že by som hory prenášal, ale lásku by som nemal, nič nie som.

A keby som rozdal všetko čo mám, áno keby som vydal sám seba k upáleniu, ale lásku by som nemal, nič mi to neprospeje.

Láska je trpezlivá, láskavá, nezávidí, láska sa nechvastá a nie je domýšľavá. Láska nejedná nečestne, nehľadá svoj prospech, nedá sa vydráždiť, nepočíta krivdy. Nemá radosť zo zla, ale vždy sa raduje z pravdy. Nech sa deje čokoľvek, láska vydrží, láska verí, láska má nádej, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvo - to zanikne; jazyky - tie skončia; poznanie - to bude prekonané. Veď naše poznanie je len čiastočné, i naše prorokovanie je len čiastočné; až príde plnosť, vtedy to, čo je čiastočné, bude prekonané.

Teraz vidíme ako v zrkadle, len v hádanke, potom však uzrieme tvárou v tvár. Teraz poznávam čiastočne, ale potom poznám plne, ako Boh pozná mňa.

A tak zostáva viera, nádej, láska - ale najväčšia z tej trojice je láska.

Apoštol Pavol

4. 12. 2013

Stávajte Sloveni

Juraj Sitár


Vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel,

Stvoriteľ – Najvyšší na Vás dnes pozrel!
Neste!!! Či čujete???
Neste Pravdy hlas do celého sveta,
by naplnila sa Slova Pánovho veta:
Vy ste mi národom na svete najmilším,
bo Slovo Otcovo Vám sa stalo najbližším.
Vy strach nemajte, Vo Svetle Pravdy stojíte,
národom zvolajte, že len Boha sa bojíte!
Kto trúfne si proti Vám – so Slovom v srdci,
tomu dni zrátajú Otcovi služobníci.
Preto vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel!


Ďalšie básne: 

19. 11. 2013

Prezident Slovenska varuje pred nebezpečnou sektou

Prezident Slovenska varuje pred nebezpečnou sektou a nabáda Slovenky a Slovenov: „Zachráňte svojich blížnych pred strašným súdom!“

Od roku 1988 a „oficiálne“ od novembra 1989 prebieha jedna z najsvetlejších, alebo jedna z najtemnejších ér nášho národa?! Tých členov ŠTB a KSČ, ktorí pripravili november 1989 treba oceniť alebo postaviť pred súd?!
Alebo sa máme nechať vtiahnuť do ďalšej revolúcie proti niečomu zlému, násiliu, gorile, vláde...?! Kto vlastne pripravuje na celom svete všetky tie revolúcie po ktorých zostáva bolesť, utrpenie a rozkradnutie všetkého?!
Je to vystupňovaná žiadostivosť jednotlivcov, ktorí, nadobúdajúc väčšinu, si demokraticky zvolia na svoje čelo vzor svojej žiadostivosti! Je to celonárodné neuposlúchnutie Desiateho Božieho prikázania! Tento vzor žiadostivosti má svojho staronového bôžika – Zlaté teľa, ale v novom šate! Dnes sa volá: Privatizácia, Fond národného majetku, Štátna zákazka, Tender – Verejná súťaž, Európske fondy...!
Táto sekta nemá klasické vonkajšie – pozemské znaky, ale má všetky základné principiálne znaky sekty! Sekta je časť, ktorá sa oddelí od celku, pričom sa snaží na celku parazitovať všetkými možnými prostriedkami! Členovia sekty „pomáhajú“ len jeden druhému, za prísneho dodržiavania i nepísaných pravidiel sekty:
„Ja tebe – ty mne!“
„Nečlenov sekty je možné ošklbať!“
„Je možné ošklbať i členov sekty, ak nie sú dostatočnými vzormi žiadostivosti!“
Stala sa už zhruba polovica národa členmi tejto sekty i keď väčšina nevedome?! Ono: „Chcem mať!“ – vystupňované do žiadostivosti a sprevádzané závisťou je „duchovným preukazom“ každého člena sekty!
Druhá časť národa nazývaná tiež „Mlčiaca väčšina“ sa len nečinne prizerá, mysliac si: „Vykašlem sa na nich, nepôjdem ani kandidovať, ani voliť, vystačím si aj sám – nepotrebujem nikoho!“ Je to ako keď si najkrajší a najschopnejší kohút myslí, že si môže bez obáv vykračovať po džungli! Môže, ale s následkami! Vinu na stave spoločnosti má i táto časť, a preto i táto časť bude žať, ale už i žne následky, pretože sa pozerá, ako prvá časť stupňuje svoju žiadostivosť s neodvratnými dôsledkami, ale nič s tým nerobí!

Riešenie je v zachránení svojich blížnych pred strašným súdom, nie povstanie proti nim!
V Božom zákone Akcie a reakcie väčšina sa podieľa na stave spoločnosti:
1. Ak väčšina spoločnosti (polovica žiadostivá a polovica mlčiaca) nezmení Akciu – svoje smerovanie, tak príde reakcia - demokraticky zvolení členovia sekty – vzor žiadostivosti, budú pohltení Medzinárodnou sektou vystupňovanej žiadostivosti, ktorá je silnejšia, než naša „národná“ a všetci pomaly, ale iste zožneme dôsledky – nič nám tu už nebude patriť, dokonca ani naše telo!
2. Ak žiadostivá polovica spoločnosti povstane proti demokraticky zvoleným členom sekty – „národným vzorom žiadostivosti“, čím sa oslabí a mlčiaca polovica spoločnosti bude naďalej mlčať, tak príde reakcia - budeme pohltení Medzinárodnou sektou vystupňovanej žiadostivosti, ktorá je silnejšia, než naša oslabená „národná“ a všetci rýchlo zožneme dôsledky – nič nám tu už nebude patriť, dokonca ani naše telo!
3. „Mlčiaca väčšina“ sa bude snažiť zachrániť svojich blížnych pred strašným súdom a tým zachráni i seba spod diktátu Medzinárodnej sekty vystupňovanej žiadostivosti!


Voľme tretiu cestu! Tá vyžaduje našu zmenu – zmenu jednotlivca a náš vedomý život v zmysle Božieho zákona Akcia a reakcie – vedomý život v zmysle Božieho Slova – život Sloveniek a Slovenov!

5. 11. 2013

Prezident Slovenska nabáda študentov

Prezident Slovenska nabáda študentov k vedomému dodržiavaniu Božieho zákona Akcie a reakcie! Dáva študentom, Slovenkám i Slovenom do pozornosti toto Napomenutie!

Pozor! Slovenky a Sloveni! Bdejte!

Študenti, pozývate svojich priateľov na Občiansky odpor proti zločineckému systému! Ak chcete skutočnú zmenu za lepšie Slovensko musíte ísť za niečím, nie proti niečomu! Ak je Akcia Proti zločineckému systému, Reakcia je opačného smeru – zločinecký systém zatlačí ešte viac na vás a navyše za zrnko celý klas. Ak je Akcia Za lepšie Slovensko, Reakcia je opačného smeru – prichádzajú možnosti zlepšenia Slovenska a navyše za zrnko opäť celý klas!

Slováci už boli Verejnosťou proti násiliu a viete ako to dopadlo! Ale neviete, že to bolo zákonité! My sme vtedy vedeli, čo nechceme – násilie a násilie po vyše 20 rokoch pritvrdilo! Iní, ale vedeli čo chcú – aj to dočasne dosiahli, ale tým, že to chceli mať, už v počiatku zasiali, že to stratia! Vašou dnešnou úlohou študenti je prevziať to, čo oni strácajú, čo je možné len zmenou vašich duší, ako to vravel už Štefánik! Chcite vedome používať Boží zákon Akcie a reakcie, ktorý ste sa učili aj vo fyzike! Staňte sa ako jednotlivci nezávislými a spojte sa!

Vaša nespokojnosť pramení z nepoužívania vašich vlastných daností! Túto nespokojnosť podnecujú ľudia, ktorí vedia o zákonoch a vedome vás – Mládež našu – Držiteľku rána, chcú vohnať do odporu proti niečomu, čo mnohonásobne zatlačí na vás späť!

Náš odpor v roku 1989 proti násiliu konkrétnych sebeckých komunistov a sebeckých príslušníkov ŠTB, vyniesol práve ich k zmocneniu sa ekonomiky štátu a k zosilnenému tlaku násilia na nás prostredníctvom ekonomiky štátu! Zatlačilo to spätne na nás – niekdajších študentov a taktiež na ostatných ľudí, lebo sa k nám pridali!

Ak sa vám teraz podarí znovu to isté – získať i ostatných ľudí, tlak reakcie nastane oveľa väčší! Nezabúdajte, že sme v EÚ a NATO! Priamo medzi vami sú platení rozoštvávači, ako boli v roku 1989 i medzi nami! Vedia len štvať proti niekomu a niečomu a chcú uskutočniť v Strednej Európe Európsku jeseň, ako uskutočnili Arabskú jar – bolesť a násilie!

Študenti – vytvorte po celom Slovensku Rady mládeže spojte ich do Slovenskej Rady mládeže a jednoducho prevezmite pokojne a legálne štát, ako to urobili ľudia na Islande!

Každý štát môže byť udržovaný buď strachom z temnôt, alebo opakom strachu – Vierou – Živou Vierou vo Svetlo! Nie slepou cirkevnou vierou! Viera – Dôvera v Boží zákon Akcie a Reakcie a jeho použitie v spoločenskom živote! Každé chcenie, myslenie, reč i konanie je súčasne prúdením energie Svetla, ak chcete v Akcii brať, Reakcia je, že vám bude zobraté! Ak chcete v Akcii Dávať, Reakcia je, že vám bude dané! Ak chcete ísť proti niečomu, to niečo na vás ešte viac zatlačí! Ak chcete ísť za niečím, vytvoria sa vám k tomu možnosti. Ako sa do hory volá – tak sa z hory ozýva! Tak znie večne Boží zákon! Je skalopevnou oporou celého Stvorenia.

Študenti, nikdy nezabúdajte, že iba Svetlo má Zdroj, z ktorého pramení pohyb! Tma zdroj nemá, je iba pojmom, ktorý hovorí o nedostatku Svetla! Jediný pohyb tmy, ak sa dá o pohybe vôbec hovoriť, je jej odchod po príchode Svetla! Študenti, buďte našou Pochodňou pre svetlé zajtrajšky! Zasvieťte Živou vierou, nech tma zmizne!

Napomenutie napísal Juraj Sitár 4.11.2013

1. 11. 2013

Bohatieri

Dôležitou vlastnosťou bohatierov bolo vždy odhodlanie chrániť ženy, deti, starých ľudí a slabších

28. 10. 2013

Dôvody zániku Rímskej ríše

Anglický historik (a neskôr člen parlamentu) Edward Gibbon -publikoval v rokoch 1776 až 1788 svoje najdôležitejšie a najrešpektovanejšie dielo: "História úpadku a pádu Rímskeho impéria". Dielo písal 14 rokov, postupne vychádza v šiestich zväzkoch, a dodnes je považované za jeden z najkvalitnejších historických rozborov tohto obdobia.Gibbon v závere hodnotí dôvody zániku Rímskej ríše takto:

1. Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou.

2. Tradičná úloha otca ako živiteľa rodiny je spochybňovaná, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodné matky.

3. Seniori sú zanedbávaní. Ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac než o svojich starých rodičov.

4. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchými. Vytvára sa planá zábava za každú cenu. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí platia veľké sumy.

5. Základná vojenská služba vlasti je odmietaná, spochybňovaná, vysmievaná a neskôr zákonom zrušená. Armádu tvoria nájomní žoldnieri.

6. Poctivo pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a ako vzor sa stávajú prázdni pokrytci, populisti, pochybní umelci a takzvané celebrity.

7. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále rastie a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké čiastky. Ľudia sa neboja nepracovať, pretože štát sa o nich vždy ìnak postará.

8. Úroveň vzdelania rapídne klesá.

9. Štátny dlh rastie do nikdy nesplatiteľnej výšky.

10. Prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože výroba doma je drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín.

11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou aj tak robí. Postihnuteľnosť týchto zločinov je veľmi malá.

12. Počatie a výchova detí je vnímaná ako obťažujúca a detí sa rodí stále menej.

13. Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi, náhle zlyhávajú.

14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi zisku. Udeľujú sa za úplatky, ak kto ich získal, chce z nich koristiť, aby sa mu vložený úplatok niekoľko násobne vrátil.

15. Storočiami predkov preverené hodnoty - ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované.

16. Šíri sa cynizmus.

17. Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie znalostí, vedomostí a poctivej práce.

18. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.

19. Politici ponúkajú ilúziu, ktorá si vynucuje zábavu a štátnu podporu(chlieb a hry).

20. Občania stále na všetko nadávajú.

13. 9. 2013

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu

Slovenský Prezident želá Slovenskému národu veľa požehnaných rozhodnutí v ďalšom pôsobení.

Slovenský národ, prajem Ti a pomáham Ti, aby si si osvojil Slovo Božie – Boží zákon Akcie a reakcie, ktorý sme sa učili vo fyzike a ktorý pôsobí samozrejme aj v spoločenskom živote. Aby si sa naučil v Božom zákone Akcie a reakcie správne smerovať "spoločenský vektor síl akcie v dávaní", aby v reakciách Ti mohlo byť dané!

Slovenky a Sloveni, volám k vám, ktorí dôverujete Božím zákonom, ale aj k vám, ktorí dôverujete Fyzikálnym zákonom, uskutočnime „Nový spoločenský vektor síl akcie v dávaní" a vyvoláme tým reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bude dané! Podobne, ako to v minulosti urobil jeden americký prezident: "...nepýtaj sa, čo Amerika urobí pre teba, pýtaj sa čo ty chceš urobiť pre Ameriku, čo pre ňu spravíš, čo jej dáš..."

Pán Dzurinda v minulosti sľúbil dvojnásobné platy, väčšina ľudí chcela mať dvakrát viac "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté – výsledok reálne dvojnásobné platby! 
Pán Fico v minulosti sľúbil brať bohatým, väčšina ľudí chcela brať – "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvolal reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti bolo zobraté (Slovo bohatý má široký pojem – určitým spôsobom je bohatý aj ten človek, ktorý má garsónku, jesť a piť, on je bohatý oproti iným vo svete, ktorí hladujú!). Výsledok: ľuďom bolo zobraté i keď najmä cez ministerstvá patriace HZDS a SNS, ale zobraté veľa – čo museli a musia splácať.

Pán Fico v posledných voľbách sľúbil ľuďom istoty! Aj keď to mohol myslieť úprimne a výrazne sa mohol chcieť zmeniť v smerovaní, "spoločenský vektor síl akcie bol v braní" a vyvoláva reakciu na spoločnosť opačného smeru – spoločnosti je braná istota strechy nad hlavou, ako to dopredu symbolicky v deň volieb naznačila zhorená strecha hradu Krásna Hôrka!

Slovenky a Sloveni, je najvyšší čas na Zmenu! Pýtajte sa, čo môžete urobiť pre Slovensko a robte to v chcení, myslení, reči i v konaní! Vaše srdcia vám pomôžu precítiť, či smerujete k dávaniu, alebo k braniu! Uskutočnime svojou slobodnou vôľou, pomocou Božieho zákona, Novú spoločnosť! To všetko za použitia Zákona Akcie a reakcie v živote, či ho nazveme fyzikálnym zákonom, ľudovou múdrosťou (ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva), prírodným zákonom, vesmírnym zákonom alebo Božím zákonom (Čo zaseješ, to zožneš!), tento Zákon pôsobí vždy!

Slovenský národ, sám si musíš zvoliť správne smerovanie! Ak chceš byť užitočný, ak chceš vykonať niečo veľké pre iné národy, buď im príkladom v používaní Božieho Slova – v používaní Božieho zákona a staneš sa opäť Národom Slovenov – Národom žijúcim podľa Slova Všemohúceho!

12. 9. 2013

8. 9. 2013

Nov Mesiaca 5.9.2013

Od 5.9.2013 (nov Mesiaca) do 19.9.2013 (spln Mesiaca) pôsobí stupňujúco sila bytostných VietričLipič, kedy je Mesiac pod ich vplyvom.

Počas splnu ich sily budú vrcholiť. V tomto období je preto vhodné (výrazná pomoc od Vietriča Lipiča) piť lipový čaj, ktorý schladzuje organizmus, aby si tým získal odolnosť počas skoku našej planéty do studených energií jesennou rovnodennosťou (22.9.2013). Tento skok často spôsobí chrípkovú epidémiu.    
Navyše od 7.9.2013 do 22.9.2013 je naša Zem pod vplyvom bytostných Solomič a Rojbič, preto je ešte vhodné jesť viac rýb (najlepšie naše slovenské a chladené), ktoré práve v tomto období  priaznivo pôsobia na náš organizmus (umožnia správne rozloženie, stabilizovanie solí).

Súvisiace články:

31. 8. 2013

Západná Európa, čo robíš ?

Martin Hruštínec

Súčasný životný štýl západných Európanov je možné definovať ako nadštandardný, vysoko prevyšujúci svetový priemer.

Na tom by nebolo nič zlé ale sledujeme jednu veľmi významnú vec. Ukazuje sa, že Západná Európa nezvláda tieto podmienky, alebo inak povedané nie je zrelá na tento blahobyt, do ktorého sa dostala.

Mať blahobyt znamená mať aj povinnosť s ním dobre nakladať.

Dobre nakladať však znamená nepodľahnúť mu! Západná Európa mu však podľahla, vysvetlíme si prečo. Keď niečomu podľahnete, prispôsobíte všetko naokolo svojej žiadostivosti. Tak to je aj v západnej Európe. Veci, ktoré sú doslova samovražedné pre národ sa tam stali úplne bežnou vecou a to len preto, že blahobyt na prvé miesto postavili.

Takže poporiadku. Prvotnou príčinou bol odklon od Boha, teda od prirodzeného života a podľahnutie mamonu. Potom nasledovalo prispôsobovanie tejto žiadosti. Západná Európa zlenivela nie len duchovne, zistila, že za mnoho fyzických prác sa im finančne oplatí najať moslimov, afričanov a Východoeurópanov, lebo na tom ušetria.

Čo sa však stalo. Európu pohltili cudzie kultúry. Nie je to zanedbateľné číslo.

Stali sa významnou menšinou v rámci jednotlivých štátov.

26. 8. 2013

Stav počasia od 7.8.2013 do 20.8.2013

Na nov mesiaca 6.8.2013 23:54 SELČ nastúpili na Mesiaci bytostní Klenčič a Gromič, ktorých úlohou je schladiť teplé počasie. Teplé počasie mali na starosti bytostní Nerstič a Zvyzdič. Vzhľadom k tomu, že novom Mesiaca energie bytostných stúpajú na sile, dalo sa očakáva, že bytostní Klenčič a Gromič počas svojho pôsobenia cca. 15 dní budú schladzovať dovtedy veľmi teplé počasie. A tak sa aj  stalo. Počas celého obdobia som zaznamenal chladnejší priebeh leta, ochladenie. Aj ten najteplejší deň už nebol tak horúci, ako si pamätáme z predchádzajúcich dní.

Pozrite tiež súvisiaci článok: Stav počasia od 22.7.2013 do 10.8.2013

Martin Hruštínec

10. 8. 2013

Stav počasia od 22.7.2013 do 10.8.2013

Charakteristickým pre toto obdobie boli veľmi vysoké teploty, ktoré striedali veľmi silné búrky.

Mesiac sa nachádzal pod vplyvom bytostných NerstičaZvyzdiča, ktorí sprostredkovávajú veľmi horúce počasie. Ale súčasne sa naša Zem nachádzala pod vplyvom bytostných KlenčičaGromiča, ktorí majú za úlohu schladiť horúce počasie, preklenúť ho chladnejším vzduchom a priniesť búrky, blesky a hromy (preto sa bytostní volajú Klenčič a Gromič).  

Vzhľadom k tomu, že novom Mesiaca kedy energia Nerstiča a Zvyzdiča rastie tak prevládalo suché, teplé a tropické počasie. Avšak ak bola nejaké búrka, tak bola riadne silná, ako sa na toto obdobie patrí. Zoberme si len búrku v noci zo 4.8.2013 na 5.8.2013 kedy bola energetikmi vyhlásená kalamita na niektorých územiach ČR. Ja som sa vtedy díval na túto silu prírody vidiac ohromujúce blesky a hromy. Jeden blesk dokázal na malý okamih osvetliť celú zem akoby bol deň. Aj na Slovensku táto búrka zanechala nejaké hrubohmotné stopy, ľuďmi nesprávne označované ako škody. Ďalšie silné búrky boli zaznamenané v ČR, v Rakúsku a v Nemecku 29.7. 2013 - 30. 7.2013. Jeden novinový titulok písal: „Sužujú nás horúčavy, búrky aj silný vietor, krúpy v Nemecku spôsobili miliónové škody“.

V utorok 6.8.2013 nastal nov Mesiaca, kedy sa on dostal pod vplyv KlenčičaGromiča. To znamená, že charakter chladnejšieho a búrkového počasia by mal narastať, čo sa aj potvrdilo. V ČR 7.8.2013 celým územím prešiel búrkový front. Na Slovensku sa ochladilo 9.8.2013 a silné búrky sme zaznamenali v tento deň podvečer a trvali celú noc. Výdatne pršalo. Silné horúčavy boli preklenuté príjemných sviežim chladnejším vzduchom. 

Možno sa mnohí budú pýtať: "Prečo bytostní spôsobujú také nešťastia najrôznejšieho druhu?" Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak človek dobrovoľne skočí do ohňa a pod vplyvom silných popálenín zomrie, bude za to zodpovedný bytostný ohňa? Nie. Za to môže len a len človek. Ľudstvo sa svojim nesprávnym smerovaním zamotalo a už nie je schopné vidieť jasnú cestu k prirodzenému životu. Svojim chcením, myslením, rečou a konaním tak otrávilo zem, že bytostní, ktorí majú zvýšenú silu v tomto záverečnom zúčtovaní budú čoraz intenzívnejšie očisťovať zem. Ak je nejaká časť zeme zašpinená napr. energiami nenávisti, nemravnosťou a pod. tak bytostní prídu a vyčistia ju. To sa v mnohých prípadoch neobíde bez viditeľných následkov. Preto pribúda katastrof, avšak v skutočnosti je to len požehnanie pre ľudstvo. 


Týmito katastrofami sa aj vybíjajú spätné účinky. Vieme veľmi dobre, čo už Ježiš hovoril: "Čo zaseješ to zožneš!" Takže ak ľudia drancovali, plienili prírodu a tvrdošijne chcú stále v tom pokračovať, tak nech sa nečudujú, keď sa im vracia všetko to, čo si zasadili. Ak nejaký človek okradol niekoho o chalupu či už v tomto alebo minulom živote a nezmenil sa k lepšiemu, tak nech sa nečuduje, ak mu ju voda zobrala. Neexistujú náhody. Každému sa vráti to, čo kedysi zasial vo svojom chcení, myslení, reči alebo konaní! To však neznamená, že tí čo nie sú zasiahnutí živlami prírody nemajú preukazovať takto postihnutým milosrdenstvo.

Kalendár nástupníctva bytostných tu: http://jaspis.peruno.sk/koledov-dar-slovenom/nove-mesiace-slovenov.htm

Martin Hruštínec

4. 8. 2013

Kruhy v obilí (2006) - Dokument

Som šťastný, že kruhmi v obilí sa serióznym spôsobom zaoberá veda, ktorá síce nedala definitívnu odpoveď ako vznikajú ale úplne jasne zamietla činnosť človeka, čo je pozitívny posun smerom k nájdeniu správnej odpovedi. Tento dokument je podľa mňa dobrý, profesionálne spracovaný a preto ho odporúčam pozrieť.


20. 7. 2013

Prednáška Ing. Víta Syrového o GMO potravinách, pesticídoch, éčkach, umelých hnojivách, BIO potravinách...

Odporúčam pozrieť toto video. Je absolútny nezmysel keď niekto tvrdí, že načo sa zaoberať zdravou výživou a zdravými potravinami, keď aj tak všade je chémia a nedá sa s tým nič robiť. Sú to lenivci, ktorým sa nechce niečo spraviť pre svoje zdravie. Nie všetko je úplne otrávené a je rozdiel či do seba dáme 100 gramov jedu alebo len 5 gramov.10. 7. 2013

Obdobie Nerstiča

Martin Hruštínec

Podľa Koledovho Daru Slovenom sa naša Zem v druhej polovici znamenia Raka nachádza pod vplyvom bytostného Nerstiča. Treba si uvedomiť, že to, čo v astrológii nazývame znameniami, sú vyžarovania konkrétnych poslov Božích. Títo poslovia, nemajúci slobodnú vôľu ako ľudia, verne napĺňajúc Vôľu Všemohúceho, nám vždy v určitom čase roka dávajú znamenie – ľudia, teraz robte toto!

Bytostný Nerstič ako posol Boží hovorí: Človeče, zbav sa svojich zlozvykov, nerestí! Dbaj na harmóniu medzi ženským a mužským princípom! Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“

Prihovára sa práve v tomto období, kedy vrcholia teploty a ľudia majú na sebe menej odevu. On, ako posol Boží, vyjadruje časť Božej vôle a jasne a zreteľne hovorí mužom: „Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“

Ten muž, ktorý sa chce nazývať pravým mužom musí vzhliadať k žene s úctou. To znamená s láskou ako k svojmu blížnemu. Aj ku žene, ktorá je viac vyzlečená ako oblečená pravý muž musí vzhliadať s láskou. Ale láska bez vnútornej čistoty neexistuje!

Pravý muž si musí uchovať čistotu k žene vždy a za každých okolností. Čistotu vo svojom chcení, myslenírečikonaní. Neexistuje nič medzi tým. Buď, alebo. Buď čistota alebo nečistota. Každý vie, čo je dobré a čo zlé.

Výhovorky mužov, že za to môžu ženy, ktoré v nich vyvolávajú nemravné myšlienky svojim spôsobom obliekania neobstoja! Lebo za svoje myšlienky zodpovedá každý sám! To, že si nevypestovali v sebe pevné chcenie k dobru, láske a čistote je len ich vina. Nerstič jasne hovorí, že práve v tomto období, kedy je, žiaľ, na tele menej odevov máme preukázať my muži svoju skutočnú mužskú hodnotu! Áno, keď prejde okolo muža žena v plavkách práve vtedy nech muž ukáže, aký v skutočnosti je. Samozrejme to „ukáže“ hlavne vo svojom vnútri. Lebo odtiaľ sa odvíja všetko. Aké sú jeho pohnútky, myšlienky? Čisté alebo chlípne? Mravné alebo nemravné? Pravý muž musí vyslať lúč lásky. Aj keby videl prostitútku, aj v tom prípade musí vyslať lúč lásky.

Lebo láska je určujúca a je to najvyšší dar Stvoriteľa!

Keď sa muž stretne s pravou, ušľachtilou ženou, tak jeho láska jej pomáha zachovať si čistotu a pôvab. Keď sa ale stretne s pomýlenou ženou, ktorá uverila Luciferovým prisluhovačom, ktorí jej našepkávajú, že len tá minisukňa a hlboký výstrih  je to pravé, tak jeho láska jej pomáha k pochopeniu svojho omylu.

Pre mnohých mužov sú veľmi vítané polonahé ženy, lebo vtedy sa môžu pásť ich neresti do sýtosti. Už tu na zemi svojim nemravným myslením má veľký počet mužov znetvorené jemnohmotné telo. Po smrti sa potom zákonom príťažlivosti rovnorodého spoja do skupín a venujú sa svojím nerestiam. Navštevujú pozemské bordely, striptízy. Našepkávajú im podobným žijúcim mužom a ženám nechutné návrhy. Sú divákmi alebo aj účastníkmi pri pohlavnom styku tých ľudí, pre ktorých je to len rozkoš, pudové vybitie síl.  Sú spoluprisediaci v obývačke pri sledovaní erotického filmu atď.

Skutoční muži, buďte bojovníkmi Svetla za čisté hodnoty v celom Stvorení! Vy muži, ktorí váhate, majte na pamäti, že to, čo zvíja vašu dušu – nemravnosť, je len Luciferovou bezcennou pozlátkou. Prináša len utrpenie a biedu, aj keď vám jeho prisluhovači našepkávajú niečo iné. 

Momentálne stojíme v Božom súde! Je šialenstvom plytvať silami na ničotnosti. Práve naopak, teraz viac ako kedykoľvek predtým musí človek vynaložiť všetky svoje sily k zušľachteniu svojej osobnosti. K rozvinutiu lásky a čistoty.

Pravých mužov dnešná doba potrebuje. Pomôžte ženám. Pri tom ani nič špeciálne nemusíte robiť. Len si zachovať vlastnú dôstojnosť, čo nie je nič iné ako čistotu a lásku. Vysielajte lúče lásky všade kde vstúpite. Skutočná šľachetnosť potom bude z vás vyžarovať a bude pomáhať aj pomýleným ženám, aby začali prehodnocovať svoj šatník.

Ak vstúpime do iného ročného obdobia, v ktorom už Nerstič nepôsobí, neznamená to, že sa človek môže opäť oddávať svojim nerestiam. Nie! Počas celého roka máme dbať na čistotu a lásku! Len v období Nerstiča je tento problém nerestí najvypuklejší, najintenzívnejší a priamo od neho máme nachystané pomoci. Tak ich využime!


obr. Hermann Wenng

30. 6. 2013

Analýza počasia: Záplavy v strednej Európe koncom mája a začiatkom júna 2013

Koncom mája a začiatkom júna stredná Európa čelila silným povodniam, viac informácii tu: stav počasia.

Pre toto obdobie je však dážď typický a potrebný, lebo pôsobil bytostný Dozdič, ktorý prináša, okrem iného, aj fyzický dážď. Zem pod jeho vplyvom bola od 5.5.2013 do 20.5.2013, Sústava Zeme a Mesiaca (po nove)  od 10.5.2013 do 25.5.2013 a Mesiac (po splne) od 25.5.2013 do 8.6.2013. Navyše treba rátať s modifikáciu počasia, takže ak geoinžinieri budú v jeho pôsobení vytvárať zrážky, tak im to pôjde veľmi ľahko. A my vieme, že geoinžinieri sú v posledných rokoch veľmi aktívni.

Martin Hruštínec

28. 5. 2013

Rozdiel medzi duchovne živým a lenivým človekom

Martin Hruštínec 

Keď človek v sebe ucíti napríklad namyslenosť, má len dve možnosti. Buď sa bude snažiť očistiť svoju dušu od tejto energie alebo sa o to snažiť nebude.

Keď je niekto duchovne živý, tak to samozrejme ešte neznamená, že je už dokonalý. Na ceste životom naráža na mnohé kamene, ktoré si v tomto alebo minulom živote postavil do cesty. Každý človek raz musí naraziť na svoje balvany! Ako s nimi potom naloží? To je vecou jeho slobodnej vôle, jeho rozhodnutia. Duchovne živý človek sa zahanbí, že také niečo ešte v ňom drieme, začne sa v modlitbe spájať so Svetlom. Je to otázka práce jeho ducha. Bude prosiť o odpustenie, že v minulosti poskytol takej nečistote svoju neutrálnu silu darovanú Všemohúcim. Bude sa snažiť ešte viac prežhaviť svoju dušu svetlom, láskou, dobrotou, krásnom, milosrdenstvom...Slovom Božím. Táto cesta je správna a jedného dňa všetky balvany budú z cesty vyzametané. Len tak sa môže človek dostať domov.

Duchovne lenivý človek si však nedá námahu tieto balvany zo svojej cesty odpratávať a tak, v tomto prípade bude namyslenosť zohyzďovať jeho dušu. Jeho neaktívny duch dá voľné pôsobenie tejto vlastnosti, ktorá sa bude chcieť prejaviť aj fyzicky. Lenivý človek potom nemôže nadávať na Stvoriteľa, že ho nevpustil do svetlejších úrovní kadiaľ vedie cesta domov. Prírodné Zákony sú neochvejne dané a keď raz platí Zákon tiaže, že človek s namyslenosťou prilepenou na duši nemôže stúpať nahor do svetlých oblastí, tak tento Zákon musí každý, kto chce ísť vyššie proste rešpektovať.

Ježišove slová „modli sa a pracuj“, tak to „pracuj“ znamená, že máme pracovať na svojom vnútri, čistiť ho a zušľachťovať.

24. 5. 2013

Dokument o plytvaní potravinami

Tento dokument v slovenskom znení, odvysielaný slovenskou televíziou odporúčam. Poukazuje na zbytočné plytvanie potravinami "vyspelej" civilizácie, pričom denne zomiera od hladu obrovské množstvo ľudí. Bolo by však chybou viniť len supermarkety, keďže oni robia len to, čo chce väčšina. Zodpovednosť za svoje správanie nesie každý sám. Tento stav sa nedá zmeniť nijako inak, len zmenou správania aspoň kritického minima ľudí, ktorí ešte v sebe nesú ľudskosť. Toto kritické minimum má už dosť síl, aby zmenilo celok. Aj tento dokument je dôkazom, že sa toho kritického minima ešte nedosiahlo, ešte chýbajú činy tej časti ľudstva, ktorá má na to predpoklady.16. 5. 2013

MMS - žádost o pomoc

Co teď uděláte, ovlivní, kolik lidí bude žít a kolik jich zemře. A mám tím na mysli právě vás. Jistěže vím, že kromě vás to čtou ještě tisíce dalších, ale přesto bude mít to, co uděláte, jednoznačný účinek.


Jan Bergmann  14. květen 2013 v 22:24...
Přátelé, dnešní poznámka vychází z přepisu soukromé korespondence. Fotograf Ota Nepilý obdržel detailní rozpis výsledků klinických testů při použití přípravku s názvem MMS (Master Mineral Solution) při léčbě Malárie v africké Ugandě, a to přímo od objevitele této metody léčení p. Jima Humble.
Malárie
Nejhorší nemoc lidstva, malárie, která zabila víc lidí než všechny války dohromady, byla konečně přemožena. Toto vítězství uznal jako skutečné 16. prosince 2012 i Červený kříž. Stalo se to v Africe, v zemi zvané Uganda, v oblasti Luuka.
Testy prováděli Mezinárodní Červený kříž, Ugandský Červený kříž, místní zdravotnické úřady, ugandské laboratoře a místní vědci. V průběhu celé čtyřdenní akce docházelo ke kompletnímu vědeckému testování. Byli zde lékaři, kteří kontrolovali a podepisovali krevní testy, testovací sady na malárii a oficiální technici, kteří u jednotlivých pacientů ověřovali pod mikroskopem počty parazitů, způsobujících malárii. Technici denně oficiálně identifikovali parazity způsobující malárii. Přítomny byly zdravotní sestry, které pomáhaly lékařům, a testů se účastnili také video technici, pozorovatelé a další.
100 % úspěšnost
Klaas Proesmans, přední představitel Červeného kříže a výkonný předseda Water Reference Center, mi řekl, že ho zajímalo, jestli je něco pravdy na tvrzení Jima Humbleho, že MMS (oxid chloričitý) údajně zlikvidoval malárii a napomohl vyléčení jejích obětí. Nakonec se rozhodl osobně financovat řádný klinický experiment nikoli na laboratorních myších, ale přímo v džungli na skutečných obětech malárie. Klaas Proesmans přijel do Mexika na náš seminář, kde učíme jak používat oxid chloričitý k léčbě nemocí. Sem do Mexika přijel asi dva měsíce před samotným klinickým testem. Test probíhal v Ugandě od 11. do 16. prosince 2012. Tenkrát mi řekl, že si nemyslel, že oxid chloričitý může léčit nemoci, ale že se domníval, že je jeho práce dokázat jedno nebo druhé. V době testu již MMS vyléčilo hodně nemocí, ale nemoc, o kterou byl nyní zájem, byla malárie. V 154 případech dostali pacienti s malárií MMS, jehož účinnou složkou je samozřejmě oxid chloričitý. Ve všech 154 případech se pacienti zbavili malárie do 24 hodin už po první, a jen v 11 případech byla potřebná druhá dávka. Vše se zaznamenávalo na DVD i na dokumentech, které podepisovali technici a lékaři. Nemohlo dojít k žádné chybě. Z malárie bylo vyléčeno sto padesát čtyři pacientů. Máme originální DVD, kopie DVD, kopie podpisů nebo i originály podpisů a kopie všech dokladů. Vše je nahráno na YouTube.
Chtěl bych upozornit, že Klaas pozval Leo Koehofa jako MMS konzultanta a pozorovatele. V jednu chvíli došlo k zádrhelu a díky tomu, že se Leovi podařilo poukázat na chybu, ta mohla být odstraněna a experiment pokračoval dál podle plánu. Leo je již přes pět let jednou z klíčových osob v používání MMS k léčbě nejrůznějších onemocnění v Africe. Zasadil se o natočení celého projektu na DVD a dával pozor, aby byly všechny nahrávky v bezpečí v průběhu experimentu i po jeho skončení.

14. 5. 2013

Analýza počasia: Nov Mesiaca 10. 5. 2013 2:31 SELČ

Týmto novom sa v Sústave Zeme a Mesiaca v Slnečnej sústave dostal do pôsobenia bytostný Dozdič, u ktorého naši predkovia vypozorovali, že prináša dážď. Samotná Zem bola pod jeho vplyvom už od 5.5.2013, takže týmto novom bolo jeho pôsobenie posilnené, čo sa ukázalo hneď cez víkend (11. a 12. 5. 2013), kedy sa nad nami objavila veľmi veľká oblačnosť s intenzívnymi zrážkami (vrámci vlastného pozorovania). Aj pondelok bol oblačný aj keď už bez dažďa. Keď som si pozrel stav počasia v Európe pre pondelok 14.5.2013 na väčšine územia bolo oblačno a niekde s prehánkami a búrkami.

Martin Hruštínec

27. 4. 2013

Analýza počasia: Jar 2013

Tohtoročná jar je špecifická nultým novom (11.3.2013), kedy nastúpil do pôsobenia jarný bytostný Belojar. Vplyvom toho bolo možné očakávať dlhšiu jar. Tejto situácie, aj keď nevedome, využili ľudia stojaci za chemtrails podporujúci chladné počasie a odrážanie slnečných lúčov. Ťažko povedať či chemtrails mal alebo nemal úmysel až takého chladného počasia (že napr. miesto plánovaných +5 stupňov bolo 0) , faktom však ostáva, že jeho vplyv v spojení s prirodzene dlhšou a chladnejšou jarou  spôsobil neprirodzené snehové prehánky (na Veľkonočnú nedeľu napadlo nezvyčajne veľa snehu). 

V súčasnosti prebiehajúce modifikácie počasia spôsobujú neprirodzené počasie. Preto sa dá ťažko predpovedať podľa nástupníctva bytostných. Takto mi vlastne komplikujú moje analyzovanie. Nič však nemení na skutočnosti, že počasie analyzovať budem, len do nej zahrniem aj vplyv umelého ovplyvňovania. Napríklad pri nástupe bytostného Dozdiča je očakávaný dážď. Ako ovplyvní chemtrails jeho pôsobenie? Uvidíme.

Ďalej si treba uvedomiť, že sa naša planéta postupne navracia na pôvodnú obežnú dráhu, na akej bola pred potopením Atlantídy. Toto má za následok zmenu klímy. Slovensko je v súčasnosti na úrovni Talianska. Preto je koniec apríla tak teplý, akoby bolo leto. 

Martin Hruštínec

11. 4. 2013

Vplyv reklamy na deti

Výborný dokument odvysielaný českou televíziou o vplyve televíznej reklamy na deti. V súčasnosti, kedy temní ovládajú média je najlepšou voľbou v domácnostiach s deťmi televízor jednoducho z domu vyhodiť. Pozor treba dať aj na internet a mobil, s ktorými musíme zachádzať ako z nebezpečnými predmetmi ako napríklad s motorovou pílou, ktorú by ste tiež len tak nedali svojmu dieťaťu do rúk.

10. 4. 2013

Pokus inšpirovaný Masaru Emotom

Tri poháre naplnené cestovinami. K jednému poháru sa prihovárali s láskou, k druhému s nenávisťou a tretí pohár ignorovali. Výsledok pokusu uvidíte na tomto videu.


9. 4. 2013

Skazené a cudzoložné pokolenie!


Milan Šupa


Tento text je určený mužom a nie ženám, pretože sú v ňom použité veľmi tvrdé formulácie, zodpovedajúce, a preto aj pochopiteľné, tvrdému a drsnému svetu mužov. Bez obalu sa v ňom hovorí o ich pokrivenom a znetvorenom vzťahu k bezpodmienečnej požiadavke Čistoty, zakotvenej v Zákonoch univerza.

Keďže už pred 2000 rokmi bol vzťah mužov k Čistote veľmi biedny, musel ten, ktorého nazývali Láskou, predniesť na ich adresu veľmi drsné slová. Žiaľ, odvtedy to s mužským svetom ide v tomto smere stále nadol. Ako výstraha vtedy zaznelo:
"Ak vám bolo kedysi povedané - nescudzoložíš, dnes už musíte vedieť, že každý, kto žiadostivo vzhliadne na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Chráňte sa preto hriechu cudzoložstva!

Ak ťa teda k nemu zvádza tvoje oko, vylúpni ho a odhoď ďaleko od seba, lebo je pre teba tisíckrát lepšie, ak bez oka vojdeš do života, ako skončiť s obomi očami v záhube.

A ak ťa k hriechu zvádza tvoja ruka, odtni ju a odhoď ďaleko od seba, lebo je pre teba tisíckrát lepšie vojsť do života bez jednej ruky, ako skončiť s obomi rukami v záhube."

Po zemi chodia tisícky mužov s obomi očami a s obomi rukami, avšak ich vlastný vnútorný život, znečistený myšlienkovým a citovým cudzoložstvom ich predurčuje k záhube. Predurčuje je ich k mukám tisícročia trvajúceho rozkladu, v ktorom bude na prach rozomleté ich vedomé osobné ja. A to všetko preto, lebo sa stavali voči požiadavke Čistoty vo stvorení, ktorá je nekompromisnou požiadavkou voči všetkému, čo jestvuje.

Malý je pozemský človiečik pred Stvoriteľom! Maličký je pred Jeho Vôľou a jeho Zákonmi, i keď on sám si pyšne vykračuje po zemi, cítiac sa byť neobmedzeným pánom. Z hľadiska celkového diania vo stvorení však veľmi rýchlo pominie kratučký okamžik jeho pozemského života a úbohý, malý človiečik, ktorý si o sebe myslel, že je pánom, bude nekompromisne vtiahnutý do železných mlynov veľkej Spravodlivosti vševládneho Boha. V nich sa mu dostane presne takej odmeny, akú si svojim prístupom k Jeho Zákonom zaslúžil. Dostane sa mu teda i ovocia toho, ako stál voči požiadavke Čistoty, nastolenej voči všetkému, čo smie jestvovať.

Ale nie len po odchode z tejto zeme, ale už aj tu na zemi sa čoskoro všetko zmení, pretože sa čoraz viacej približuje deň veľkého účtovania, o ktorom muselo byť už dávno, vzhľadom k vnútornému stavu ľudí napísané: "V ten deň bude za mestom šliapaný veľký vínny lis Božieho hnevu, z ktorého vyjde krvi až po uzdy koňom na sto siah ďaleko."

Cudzoložné, nečisté a nízkou zmyselnosťou presiaknuté mužské pokolenie boj sa svojho Boha! Tras sa pred Pánom a Jeho Spravodlivosťou, lebo tvoj vnútorný život, tvoje city a myšlienky a už ani nehovoriac o slovách a činoch sú presiaknuté cudzoložstvom a myšlienkovou nečistotou. Desivý bude osud každého, kto sa nezmení! Kto nevyužije čas a nevynaloží všetku svoju silu k zmene vlastného cítenia a myslenia, ktoré sa musia stať čistými a ušľachtilými. Inak nemožno počítať s nijakou milosťou! Muž tejto zeme, zmeň svoje myslenie a cítenie, alebo zahyň v tisícročných mukách! Buď, alebo!

Zo všetkých síl sa preto vynasnažme udržiavať krb svojich myšlienok čistý! To jediné nás môže zachrániť a v tom jedinom sa skrýva náš lepší budúci osud. Osud naplnený šťastím, radosťou a mierom.

Staneme sa ho hodnými? Je to iba na nás! 

http://kusvetlu.blog.cz/


Moja poznámka:

Buď sa, ešte nerozhodnutý človek,  spôsobom svojho života stane ušľachtilým hrdinom:Alebo takýmto odporným čudom:


Nachádzame sa v záverečnej fáze Posledného Súdu. Pre tých, čo ešte nie sú rozhodnutí kam chcú patriť, či k Svetlu alebo temnu platí buď, alebo.

7. 4. 2013

Dokument o výrobe falzifikátov

Výborný dokument, ktorý aspoň troška približuje výrobu falzifikátov hlavne v Čine. V  tomto filme sa človek dostane aj do továrne, kde uvidí proces ich výroby, do predajní, v ktorých si môže ľahko objednať tieto imitácie  a tak ich predávať v Európe ako značkový tovar. Väčšina ľudí v Európe vidí len hotové výrobky a je naozaj dobrodružné pozrieť sa aj do Číny, kde sa ten všetok tovar vyrába, na lode kde sa zas z Hongkongu k nám dováža. Tento dokument je dobrý aj preto, aby si človek nemyslel, že "zemiaky sa vyrábajú v supermarkete" a mal určitú predstavu, ako to v dnešnom obchode chodí a podľa toho sa zariadil.4. 4. 2013

Ian McCormack - Záblesk večnosti

Ďalšie svedectvo človeka, ktorý po nehode bol v nemocnici vyhlásený za mŕtveho a v tomto čase sa jeho duša dostala do temnej úrovni onoho sveta do tzv. pekla.

Každé takéto svedectvo je obrovským prínosom pre nevedomých ľudí, aby sa prebudili. Treba si uvedomiť, že v takýchto prípadoch, keď sa človek stretne so svetelnou bytosťou a svetlým ľudským duchom tak ho nazýva podľa svojej viery Boh, Ježiš, Budha, Mohamed atď. Nie je možné sa stretnúť osobne s Bohom, v tomto prípade sa  Ian McCormack stretol pravdepodobne so svetelnou bytosťou Cernbogom - vládcom Slnečnej sústavy alebo nejakým veľmi svetlým ľudským duchom.

2. 4. 2013

Bill Wiese - 23 minút v pekle


Veľmi zaujímavé svedectvo Billa Wieseho, ktorý sa ocitol v pekle. Osobne sa domnievam, že takýto ľudia majú úlohu podať svedectvo, že temné úrovne skutočne existujú. Majú tým zatriasť duchom každého človeka, aby sa prebudili k ušľachtilému pôsobeniu na zemi. 

Zároveň si treba uvedomiť, že Bill Wiese a iní s podobnými zážitkami budú svoje prežitia vysvetľovať okoliu svojim svojským spôsobom závislým od vlastnej duchovnej zrelosti a náboženskej viery. Preto nemôžme ich výpoveď brať ako stopercentnú. Oni tak isto nie sú dokonalí ako ktokoľvek iný len preto, že mali tú možnosť nahliadnuť na onen svet. 

Napríklad tvrdenie, že peklo je večné nie je správne, lebo človek sa môže opäť inkarnovať na zem   a svojim pokáním odčiniť minulosť. Pritom aj po Poslednom Súde nie je pre zavrhnutého človeka peklo večným pôsobiskom. Po určitom čase v tejto úrovni, ktoré môže trvať tisícročia, bude "ja" človeka za ťažkých múk rozomleté  a duchovná iskra človeka sa vráti tam odkiaľ kedysi dávno vyšla. Avšak nevyvinutá. 

V súčasnosti sa však už nachádzame v procese Posledného Súdu a preto je najvyšší čas vradiť sa do Vôle Božej. Ide o všetko.

Martin Hruštínec   

1. 4. 2013

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ OD ABDRUSCHINA - Prikázanie tretie


DEŇ SVIATOČNÝ MÁŠ SVÄTIŤ!


Kto si dá tú námahu, aby prikázanie precítil. Ak sa pozriete na deti, na dospelých, ako ľahkovážne zvyknú zaobchádzať s prikázaniami svojho Boha, tak každého vážne zmýšľajúceho človeka by sa mohla, mala zmocniť hrôza. 

Prikázania sa v škole učia a povrchne sa o nich pohovorí. Človek je rád, keď do seba pojal znenie textu a vie o ňom podať akú-takú informáciu, pokiaľ mu hrozí nebezpečenstvo, že by sa ho na to mohli pýtať. Keď potom vyjde zo školy a vstúpi do praktického života, zabudne sa čoskoro aj na znenie textu a tým aj na zmysel. To je najlepší dôkaz toho, že ho v skutočnosti vôbec nezaujímalo, čo jeho Pán a Boh od neho vyžaduje. 

Ale On ani tým nič nevyžaduje, ale s láskou dáva všetkým ľuďom, čo nutne potrebujú! Veď už Svetlo ukázalo, ako veľmi ľudia zblúdili. Tak im Boh ako vychovávateľ verne ukázal cestu, ktorá ich dovedie k večnému bytiu vo svetlej ríši ducha, teda k ich šťastiu, pričom jej nesledovanie musí viesť k nešťastiu ľudí a skaze! 

Práve preto vlastne nie je správne, ak sa hovorí o prikázaniach. Sú to skôr dobre mienené rady, ukázanie pravej cesty prostredníctvom hmotnosti, spoznanie ktorej bolo želaním samotného ľudského ducha. 

Ale ani táto čo i pekná myšlienka nemá na človeka žiaden účinok. Príliš sa doslova zadebnil vo svojich vlastných myšlienkových pochodoch a nechce nič viac vidieť alebo počuť okrem toho, čo si sám vybudoval v podobe názorov, ktoré mu umožnili pozliepať jeho malé pozemské vedomosti. 

Necíti, ako ho hmotnosť unáša ďalej, stále ďalej až po hranicu, kde bude pred ním naposledy stáť buď-alebo ako to rozhodnutie, ktoré ostane určujúce pre celé jeho bytie, po ktorom bude musieť ísť až na koniec svojej takto zvolenej cesty bez toho, aby sa mohol ešte raz vrátiť späť, aj keď napokon dospeje k poznaniu. Potom už bude príliš neskoro a prispeje to len k tomu, že sa zvýšia jeho muky. 

Aby tu pomohol, a napriek zblúdeniu človek ešte včas mohol dospieť k poznaniu, dal Boh ľuďom tretie prikázanie, radu, aby svätili deň sviatočný! 

Plnením tohto prikázania by sa v každom človeku bola v priebehu doby už postupne zrodila túžba ísť za Svetlom a spolu s túžbou by sa napokon bola ukázala aj cesta, ktorá by ho bola vyniesla nahor k naplneniu svojich želaní, ktoré neustále mocnejú a zhutnievajú sa do modlitby. Potom by tu dnes človek vyzeral ináč! Preduchovnený, zrelý pre ríšu, ktorá musí prísť.

Tak teda vy, počúvajte a konajte, nech naplnenie prikázaní pripraví vašu cestu. 

Deň sviatočný máš svätiť! Ty! Slová vyjadrujú celkom zreteľne, že ty máš dať posvätenie dňu sviatočnému, musíš ho pre seba urobiť svätým!      
Sviatočný deň je sviatočná chvíľa, keď odpočívaš po práci, ktorú Ti ukladá tvoja púť po zemi. Sviatočnej chvíli, dňu odpočinku však nedávaš posvätenie, ak chceš pritom pestovať len svoje telo. Ani vtedy nie, keď hľadáš rozptýlenie pri hre, pijatike alebo tanci. 
     
Sviatočná chvíľa ťa má priviesť k tomu, aby si sa v pokoji pohrúžil do svojho myslenia a cítenia, prehliadal svoj doterajší pozemský život, najmä však vždy na uplynulé pracovné dni posledného týždňa a aby si z toho vyvodil užitočné uplatnenie pre svoju budúcnosť. Šesť dní možno vždy sprehľadniť, čo trvá dlhšie, ľahko sa zabúda. 
     
Dočkáš sa toho, že sa tvoje cítenie pomaly začne vznášať vyššie a ty sa staneš hľadačom pravdy. Až keď sa staneš skutočným hľadačom, bude ti ukázaná i cesta. A tak ako tu na zemi putuješ novou, pre teba doposiaľ neznámou cestou len opatrne, skúmavo, tak by si aj na nových duchovných cestách, ktoré sa ti otvoria, mal starostlivo klásť krok za krokom, aby si si vždy udržal pevnú pôdu pod nohami. Skákať nesmieš, pretože potom je nebezpečenstvo pádu väčšie. 
     
Takýmto zmýšľaním a cítením vo sviatočnej chvíli tvojho pozemského bytia nikdy nič nestratíš, ale len získaš. 
     
Chodením do kostola nikto nesvätí sviatočnú chvíľu, ak potom súčasne nechce v čase odpočinku porozmýšľať o tom, čo tam počul, aby to správne do seba pojal a tým žil. Kňaz ti tvoj deň nemôže posvätiť, ak to ty nespravíš sám od seba. Zváž si vždy nanovo, či vlastný zmysel slova Božieho je vždy v úplnom súlade s tvojím konaním. Takýmto spôsobom potom posvätíš sviatočný deň; lebo získal pokojným pohrúžením ten obsah, pre účel ktorého bol určený. 
     
Každý jeden sviatočný deň sa tak stane míľnikom na tvojej ceste a prepožičia dňom tvojej hrubohmotnej činnosti spätne aj  hodnotu, ktorú by mali mať na dozretie tvojej duše. Neboli potom prežité zbytočne a ty sa neustále dostávaš vpred. 
     
Svätiť neznamená premárniť. Ak toto premeškáš, premeškáš svoj čas, ktorý ti bol poskytnutý na zrenie, a po obrate svetov, ktorý vás teraz pomaly svojimi lúčmi obopína, je daná už len krátka doba na dohnanie zameškaného, za predpokladu, že vynaložíte pritom celú svoju silu, ktorá vám ostala. 
     
Sväťte preto deň sviatočný! Či je to vo vašom dome alebo ešte lepšie v prírode, ktorá vám napomôže k tomu, aby ste boli v zmýšľaní i cítení bdelí! Naplňte tým prikázanie Pána. Je to vám na úžitok!