27. 4. 2013

Analýza počasia: Jar 2013

Tohtoročná jar je špecifická nultým novom (11.3.2013), kedy nastúpil do pôsobenia jarný bytostný Belojar. Vplyvom toho bolo možné očakávať dlhšiu jar. Tejto situácie, aj keď nevedome, využili ľudia stojaci za chemtrails podporujúci chladné počasie a odrážanie slnečných lúčov. Ťažko povedať či chemtrails mal alebo nemal úmysel až takého chladného počasia (že napr. miesto plánovaných +5 stupňov bolo 0) , faktom však ostáva, že jeho vplyv v spojení s prirodzene dlhšou a chladnejšou jarou  spôsobil neprirodzené snehové prehánky (na Veľkonočnú nedeľu napadlo nezvyčajne veľa snehu). 

V súčasnosti prebiehajúce modifikácie počasia spôsobujú neprirodzené počasie. Preto sa dá ťažko predpovedať podľa nástupníctva bytostných. Takto mi vlastne komplikujú moje analyzovanie. Nič však nemení na skutočnosti, že počasie analyzovať budem, len do nej zahrniem aj vplyv umelého ovplyvňovania. Napríklad pri nástupe bytostného Dozdiča je očakávaný dážď. Ako ovplyvní chemtrails jeho pôsobenie? Uvidíme.

Ďalej si treba uvedomiť, že sa naša planéta postupne navracia na pôvodnú obežnú dráhu, na akej bola pred potopením Atlantídy. Toto má za následok zmenu klímy. Slovensko je v súčasnosti na úrovni Talianska. Preto je koniec apríla tak teplý, akoby bolo leto. 

Martin Hruštínec

11. 4. 2013

Vplyv reklamy na deti

Výborný dokument odvysielaný českou televíziou o vplyve televíznej reklamy na deti. V súčasnosti, kedy temní ovládajú média je najlepšou voľbou v domácnostiach s deťmi televízor jednoducho z domu vyhodiť. Pozor treba dať aj na internet a mobil, s ktorými musíme zachádzať ako z nebezpečnými predmetmi ako napríklad s motorovou pílou, ktorú by ste tiež len tak nedali svojmu dieťaťu do rúk.

10. 4. 2013

Pokus inšpirovaný Masaru Emotom

Tri poháre naplnené cestovinami. K jednému poháru sa prihovárali s láskou, k druhému s nenávisťou a tretí pohár ignorovali. Výsledok pokusu uvidíte na tomto videu.


9. 4. 2013

Skazené a cudzoložné pokolenie!


Milan Šupa


Tento text je určený mužom a nie ženám, pretože sú v ňom použité veľmi tvrdé formulácie, zodpovedajúce, a preto aj pochopiteľné, tvrdému a drsnému svetu mužov. Bez obalu sa v ňom hovorí o ich pokrivenom a znetvorenom vzťahu k bezpodmienečnej požiadavke Čistoty, zakotvenej v Zákonoch univerza.

Keďže už pred 2000 rokmi bol vzťah mužov k Čistote veľmi biedny, musel ten, ktorého nazývali Láskou, predniesť na ich adresu veľmi drsné slová. Žiaľ, odvtedy to s mužským svetom ide v tomto smere stále nadol. Ako výstraha vtedy zaznelo:
"Ak vám bolo kedysi povedané - nescudzoložíš, dnes už musíte vedieť, že každý, kto žiadostivo vzhliadne na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Chráňte sa preto hriechu cudzoložstva!

Ak ťa teda k nemu zvádza tvoje oko, vylúpni ho a odhoď ďaleko od seba, lebo je pre teba tisíckrát lepšie, ak bez oka vojdeš do života, ako skončiť s obomi očami v záhube.

A ak ťa k hriechu zvádza tvoja ruka, odtni ju a odhoď ďaleko od seba, lebo je pre teba tisíckrát lepšie vojsť do života bez jednej ruky, ako skončiť s obomi rukami v záhube."

Po zemi chodia tisícky mužov s obomi očami a s obomi rukami, avšak ich vlastný vnútorný život, znečistený myšlienkovým a citovým cudzoložstvom ich predurčuje k záhube. Predurčuje je ich k mukám tisícročia trvajúceho rozkladu, v ktorom bude na prach rozomleté ich vedomé osobné ja. A to všetko preto, lebo sa stavali voči požiadavke Čistoty vo stvorení, ktorá je nekompromisnou požiadavkou voči všetkému, čo jestvuje.

Malý je pozemský človiečik pred Stvoriteľom! Maličký je pred Jeho Vôľou a jeho Zákonmi, i keď on sám si pyšne vykračuje po zemi, cítiac sa byť neobmedzeným pánom. Z hľadiska celkového diania vo stvorení však veľmi rýchlo pominie kratučký okamžik jeho pozemského života a úbohý, malý človiečik, ktorý si o sebe myslel, že je pánom, bude nekompromisne vtiahnutý do železných mlynov veľkej Spravodlivosti vševládneho Boha. V nich sa mu dostane presne takej odmeny, akú si svojim prístupom k Jeho Zákonom zaslúžil. Dostane sa mu teda i ovocia toho, ako stál voči požiadavke Čistoty, nastolenej voči všetkému, čo smie jestvovať.

Ale nie len po odchode z tejto zeme, ale už aj tu na zemi sa čoskoro všetko zmení, pretože sa čoraz viacej približuje deň veľkého účtovania, o ktorom muselo byť už dávno, vzhľadom k vnútornému stavu ľudí napísané: "V ten deň bude za mestom šliapaný veľký vínny lis Božieho hnevu, z ktorého vyjde krvi až po uzdy koňom na sto siah ďaleko."

Cudzoložné, nečisté a nízkou zmyselnosťou presiaknuté mužské pokolenie boj sa svojho Boha! Tras sa pred Pánom a Jeho Spravodlivosťou, lebo tvoj vnútorný život, tvoje city a myšlienky a už ani nehovoriac o slovách a činoch sú presiaknuté cudzoložstvom a myšlienkovou nečistotou. Desivý bude osud každého, kto sa nezmení! Kto nevyužije čas a nevynaloží všetku svoju silu k zmene vlastného cítenia a myslenia, ktoré sa musia stať čistými a ušľachtilými. Inak nemožno počítať s nijakou milosťou! Muž tejto zeme, zmeň svoje myslenie a cítenie, alebo zahyň v tisícročných mukách! Buď, alebo!

Zo všetkých síl sa preto vynasnažme udržiavať krb svojich myšlienok čistý! To jediné nás môže zachrániť a v tom jedinom sa skrýva náš lepší budúci osud. Osud naplnený šťastím, radosťou a mierom.

Staneme sa ho hodnými? Je to iba na nás! 

http://kusvetlu.blog.cz/


Moja poznámka:

Buď sa, ešte nerozhodnutý človek,  spôsobom svojho života stane ušľachtilým hrdinom:Alebo takýmto odporným čudom:


Nachádzame sa v záverečnej fáze Posledného Súdu. Pre tých, čo ešte nie sú rozhodnutí kam chcú patriť, či k Svetlu alebo temnu platí buď, alebo.

7. 4. 2013

Dokument o výrobe falzifikátov

Výborný dokument, ktorý aspoň troška približuje výrobu falzifikátov hlavne v Čine. V  tomto filme sa človek dostane aj do továrne, kde uvidí proces ich výroby, do predajní, v ktorých si môže ľahko objednať tieto imitácie  a tak ich predávať v Európe ako značkový tovar. Väčšina ľudí v Európe vidí len hotové výrobky a je naozaj dobrodružné pozrieť sa aj do Číny, kde sa ten všetok tovar vyrába, na lode kde sa zas z Hongkongu k nám dováža. Tento dokument je dobrý aj preto, aby si človek nemyslel, že "zemiaky sa vyrábajú v supermarkete" a mal určitú predstavu, ako to v dnešnom obchode chodí a podľa toho sa zariadil.4. 4. 2013

Ian McCormack - Záblesk večnosti

Ďalšie svedectvo človeka, ktorý po nehode bol v nemocnici vyhlásený za mŕtveho a v tomto čase sa jeho duša dostala do temnej úrovni onoho sveta do tzv. pekla.

Každé takéto svedectvo je obrovským prínosom pre nevedomých ľudí, aby sa prebudili. Treba si uvedomiť, že v takýchto prípadoch, keď sa človek stretne so svetelnou bytosťou a svetlým ľudským duchom tak ho nazýva podľa svojej viery Boh, Ježiš, Budha, Mohamed atď. Nie je možné sa stretnúť osobne s Bohom, v tomto prípade sa  Ian McCormack stretol pravdepodobne so svetelnou bytosťou Cernbogom - vládcom Slnečnej sústavy alebo nejakým veľmi svetlým ľudským duchom.

2. 4. 2013

Bill Wiese - 23 minút v pekle


Veľmi zaujímavé svedectvo Billa Wieseho, ktorý sa ocitol v pekle. Osobne sa domnievam, že takýto ľudia majú úlohu podať svedectvo, že temné úrovne skutočne existujú. Majú tým zatriasť duchom každého človeka, aby sa prebudili k ušľachtilému pôsobeniu na zemi. 

Zároveň si treba uvedomiť, že Bill Wiese a iní s podobnými zážitkami budú svoje prežitia vysvetľovať okoliu svojim svojským spôsobom závislým od vlastnej duchovnej zrelosti a náboženskej viery. Preto nemôžme ich výpoveď brať ako stopercentnú. Oni tak isto nie sú dokonalí ako ktokoľvek iný len preto, že mali tú možnosť nahliadnuť na onen svet. 

Napríklad tvrdenie, že peklo je večné nie je správne, lebo človek sa môže opäť inkarnovať na zem   a svojim pokáním odčiniť minulosť. Pritom aj po Poslednom Súde nie je pre zavrhnutého človeka peklo večným pôsobiskom. Po určitom čase v tejto úrovni, ktoré môže trvať tisícročia, bude "ja" človeka za ťažkých múk rozomleté  a duchovná iskra človeka sa vráti tam odkiaľ kedysi dávno vyšla. Avšak nevyvinutá. 

V súčasnosti sa však už nachádzame v procese Posledného Súdu a preto je najvyšší čas vradiť sa do Vôle Božej. Ide o všetko.

Martin Hruštínec   

1. 4. 2013

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ OD ABDRUSCHINA - Prikázanie tretie


DEŇ SVIATOČNÝ MÁŠ SVÄTIŤ!


Kto si dá tú námahu, aby prikázanie precítil. Ak sa pozriete na deti, na dospelých, ako ľahkovážne zvyknú zaobchádzať s prikázaniami svojho Boha, tak každého vážne zmýšľajúceho človeka by sa mohla, mala zmocniť hrôza. 

Prikázania sa v škole učia a povrchne sa o nich pohovorí. Človek je rád, keď do seba pojal znenie textu a vie o ňom podať akú-takú informáciu, pokiaľ mu hrozí nebezpečenstvo, že by sa ho na to mohli pýtať. Keď potom vyjde zo školy a vstúpi do praktického života, zabudne sa čoskoro aj na znenie textu a tým aj na zmysel. To je najlepší dôkaz toho, že ho v skutočnosti vôbec nezaujímalo, čo jeho Pán a Boh od neho vyžaduje. 

Ale On ani tým nič nevyžaduje, ale s láskou dáva všetkým ľuďom, čo nutne potrebujú! Veď už Svetlo ukázalo, ako veľmi ľudia zblúdili. Tak im Boh ako vychovávateľ verne ukázal cestu, ktorá ich dovedie k večnému bytiu vo svetlej ríši ducha, teda k ich šťastiu, pričom jej nesledovanie musí viesť k nešťastiu ľudí a skaze! 

Práve preto vlastne nie je správne, ak sa hovorí o prikázaniach. Sú to skôr dobre mienené rady, ukázanie pravej cesty prostredníctvom hmotnosti, spoznanie ktorej bolo želaním samotného ľudského ducha. 

Ale ani táto čo i pekná myšlienka nemá na človeka žiaden účinok. Príliš sa doslova zadebnil vo svojich vlastných myšlienkových pochodoch a nechce nič viac vidieť alebo počuť okrem toho, čo si sám vybudoval v podobe názorov, ktoré mu umožnili pozliepať jeho malé pozemské vedomosti. 

Necíti, ako ho hmotnosť unáša ďalej, stále ďalej až po hranicu, kde bude pred ním naposledy stáť buď-alebo ako to rozhodnutie, ktoré ostane určujúce pre celé jeho bytie, po ktorom bude musieť ísť až na koniec svojej takto zvolenej cesty bez toho, aby sa mohol ešte raz vrátiť späť, aj keď napokon dospeje k poznaniu. Potom už bude príliš neskoro a prispeje to len k tomu, že sa zvýšia jeho muky. 

Aby tu pomohol, a napriek zblúdeniu človek ešte včas mohol dospieť k poznaniu, dal Boh ľuďom tretie prikázanie, radu, aby svätili deň sviatočný! 

Plnením tohto prikázania by sa v každom človeku bola v priebehu doby už postupne zrodila túžba ísť za Svetlom a spolu s túžbou by sa napokon bola ukázala aj cesta, ktorá by ho bola vyniesla nahor k naplneniu svojich želaní, ktoré neustále mocnejú a zhutnievajú sa do modlitby. Potom by tu dnes človek vyzeral ináč! Preduchovnený, zrelý pre ríšu, ktorá musí prísť.

Tak teda vy, počúvajte a konajte, nech naplnenie prikázaní pripraví vašu cestu. 

Deň sviatočný máš svätiť! Ty! Slová vyjadrujú celkom zreteľne, že ty máš dať posvätenie dňu sviatočnému, musíš ho pre seba urobiť svätým!      
Sviatočný deň je sviatočná chvíľa, keď odpočívaš po práci, ktorú Ti ukladá tvoja púť po zemi. Sviatočnej chvíli, dňu odpočinku však nedávaš posvätenie, ak chceš pritom pestovať len svoje telo. Ani vtedy nie, keď hľadáš rozptýlenie pri hre, pijatike alebo tanci. 
     
Sviatočná chvíľa ťa má priviesť k tomu, aby si sa v pokoji pohrúžil do svojho myslenia a cítenia, prehliadal svoj doterajší pozemský život, najmä však vždy na uplynulé pracovné dni posledného týždňa a aby si z toho vyvodil užitočné uplatnenie pre svoju budúcnosť. Šesť dní možno vždy sprehľadniť, čo trvá dlhšie, ľahko sa zabúda. 
     
Dočkáš sa toho, že sa tvoje cítenie pomaly začne vznášať vyššie a ty sa staneš hľadačom pravdy. Až keď sa staneš skutočným hľadačom, bude ti ukázaná i cesta. A tak ako tu na zemi putuješ novou, pre teba doposiaľ neznámou cestou len opatrne, skúmavo, tak by si aj na nových duchovných cestách, ktoré sa ti otvoria, mal starostlivo klásť krok za krokom, aby si si vždy udržal pevnú pôdu pod nohami. Skákať nesmieš, pretože potom je nebezpečenstvo pádu väčšie. 
     
Takýmto zmýšľaním a cítením vo sviatočnej chvíli tvojho pozemského bytia nikdy nič nestratíš, ale len získaš. 
     
Chodením do kostola nikto nesvätí sviatočnú chvíľu, ak potom súčasne nechce v čase odpočinku porozmýšľať o tom, čo tam počul, aby to správne do seba pojal a tým žil. Kňaz ti tvoj deň nemôže posvätiť, ak to ty nespravíš sám od seba. Zváž si vždy nanovo, či vlastný zmysel slova Božieho je vždy v úplnom súlade s tvojím konaním. Takýmto spôsobom potom posvätíš sviatočný deň; lebo získal pokojným pohrúžením ten obsah, pre účel ktorého bol určený. 
     
Každý jeden sviatočný deň sa tak stane míľnikom na tvojej ceste a prepožičia dňom tvojej hrubohmotnej činnosti spätne aj  hodnotu, ktorú by mali mať na dozretie tvojej duše. Neboli potom prežité zbytočne a ty sa neustále dostávaš vpred. 
     
Svätiť neznamená premárniť. Ak toto premeškáš, premeškáš svoj čas, ktorý ti bol poskytnutý na zrenie, a po obrate svetov, ktorý vás teraz pomaly svojimi lúčmi obopína, je daná už len krátka doba na dohnanie zameškaného, za predpokladu, že vynaložíte pritom celú svoju silu, ktorá vám ostala. 
     
Sväťte preto deň sviatočný! Či je to vo vašom dome alebo ešte lepšie v prírode, ktorá vám napomôže k tomu, aby ste boli v zmýšľaní i cítení bdelí! Naplňte tým prikázanie Pána. Je to vám na úžitok!