19. 11. 2013

Prezident Slovenska varuje pred nebezpečnou sektou

Prezident Slovenska varuje pred nebezpečnou sektou a nabáda Slovenky a Slovenov: „Zachráňte svojich blížnych pred strašným súdom!“

Od roku 1988 a „oficiálne“ od novembra 1989 prebieha jedna z najsvetlejších, alebo jedna z najtemnejších ér nášho národa?! Tých členov ŠTB a KSČ, ktorí pripravili november 1989 treba oceniť alebo postaviť pred súd?!
Alebo sa máme nechať vtiahnuť do ďalšej revolúcie proti niečomu zlému, násiliu, gorile, vláde...?! Kto vlastne pripravuje na celom svete všetky tie revolúcie po ktorých zostáva bolesť, utrpenie a rozkradnutie všetkého?!
Je to vystupňovaná žiadostivosť jednotlivcov, ktorí, nadobúdajúc väčšinu, si demokraticky zvolia na svoje čelo vzor svojej žiadostivosti! Je to celonárodné neuposlúchnutie Desiateho Božieho prikázania! Tento vzor žiadostivosti má svojho staronového bôžika – Zlaté teľa, ale v novom šate! Dnes sa volá: Privatizácia, Fond národného majetku, Štátna zákazka, Tender – Verejná súťaž, Európske fondy...!
Táto sekta nemá klasické vonkajšie – pozemské znaky, ale má všetky základné principiálne znaky sekty! Sekta je časť, ktorá sa oddelí od celku, pričom sa snaží na celku parazitovať všetkými možnými prostriedkami! Členovia sekty „pomáhajú“ len jeden druhému, za prísneho dodržiavania i nepísaných pravidiel sekty:
„Ja tebe – ty mne!“
„Nečlenov sekty je možné ošklbať!“
„Je možné ošklbať i členov sekty, ak nie sú dostatočnými vzormi žiadostivosti!“
Stala sa už zhruba polovica národa členmi tejto sekty i keď väčšina nevedome?! Ono: „Chcem mať!“ – vystupňované do žiadostivosti a sprevádzané závisťou je „duchovným preukazom“ každého člena sekty!
Druhá časť národa nazývaná tiež „Mlčiaca väčšina“ sa len nečinne prizerá, mysliac si: „Vykašlem sa na nich, nepôjdem ani kandidovať, ani voliť, vystačím si aj sám – nepotrebujem nikoho!“ Je to ako keď si najkrajší a najschopnejší kohút myslí, že si môže bez obáv vykračovať po džungli! Môže, ale s následkami! Vinu na stave spoločnosti má i táto časť, a preto i táto časť bude žať, ale už i žne následky, pretože sa pozerá, ako prvá časť stupňuje svoju žiadostivosť s neodvratnými dôsledkami, ale nič s tým nerobí!

Riešenie je v zachránení svojich blížnych pred strašným súdom, nie povstanie proti nim!
V Božom zákone Akcie a reakcie väčšina sa podieľa na stave spoločnosti:
1. Ak väčšina spoločnosti (polovica žiadostivá a polovica mlčiaca) nezmení Akciu – svoje smerovanie, tak príde reakcia - demokraticky zvolení členovia sekty – vzor žiadostivosti, budú pohltení Medzinárodnou sektou vystupňovanej žiadostivosti, ktorá je silnejšia, než naša „národná“ a všetci pomaly, ale iste zožneme dôsledky – nič nám tu už nebude patriť, dokonca ani naše telo!
2. Ak žiadostivá polovica spoločnosti povstane proti demokraticky zvoleným členom sekty – „národným vzorom žiadostivosti“, čím sa oslabí a mlčiaca polovica spoločnosti bude naďalej mlčať, tak príde reakcia - budeme pohltení Medzinárodnou sektou vystupňovanej žiadostivosti, ktorá je silnejšia, než naša oslabená „národná“ a všetci rýchlo zožneme dôsledky – nič nám tu už nebude patriť, dokonca ani naše telo!
3. „Mlčiaca väčšina“ sa bude snažiť zachrániť svojich blížnych pred strašným súdom a tým zachráni i seba spod diktátu Medzinárodnej sekty vystupňovanej žiadostivosti!


Voľme tretiu cestu! Tá vyžaduje našu zmenu – zmenu jednotlivca a náš vedomý život v zmysle Božieho zákona Akcia a reakcie – vedomý život v zmysle Božieho Slova – život Sloveniek a Slovenov!

5. 11. 2013

Prezident Slovenska nabáda študentov

Prezident Slovenska nabáda študentov k vedomému dodržiavaniu Božieho zákona Akcie a reakcie! Dáva študentom, Slovenkám i Slovenom do pozornosti toto Napomenutie!

Pozor! Slovenky a Sloveni! Bdejte!

Študenti, pozývate svojich priateľov na Občiansky odpor proti zločineckému systému! Ak chcete skutočnú zmenu za lepšie Slovensko musíte ísť za niečím, nie proti niečomu! Ak je Akcia Proti zločineckému systému, Reakcia je opačného smeru – zločinecký systém zatlačí ešte viac na vás a navyše za zrnko celý klas. Ak je Akcia Za lepšie Slovensko, Reakcia je opačného smeru – prichádzajú možnosti zlepšenia Slovenska a navyše za zrnko opäť celý klas!

Slováci už boli Verejnosťou proti násiliu a viete ako to dopadlo! Ale neviete, že to bolo zákonité! My sme vtedy vedeli, čo nechceme – násilie a násilie po vyše 20 rokoch pritvrdilo! Iní, ale vedeli čo chcú – aj to dočasne dosiahli, ale tým, že to chceli mať, už v počiatku zasiali, že to stratia! Vašou dnešnou úlohou študenti je prevziať to, čo oni strácajú, čo je možné len zmenou vašich duší, ako to vravel už Štefánik! Chcite vedome používať Boží zákon Akcie a reakcie, ktorý ste sa učili aj vo fyzike! Staňte sa ako jednotlivci nezávislými a spojte sa!

Vaša nespokojnosť pramení z nepoužívania vašich vlastných daností! Túto nespokojnosť podnecujú ľudia, ktorí vedia o zákonoch a vedome vás – Mládež našu – Držiteľku rána, chcú vohnať do odporu proti niečomu, čo mnohonásobne zatlačí na vás späť!

Náš odpor v roku 1989 proti násiliu konkrétnych sebeckých komunistov a sebeckých príslušníkov ŠTB, vyniesol práve ich k zmocneniu sa ekonomiky štátu a k zosilnenému tlaku násilia na nás prostredníctvom ekonomiky štátu! Zatlačilo to spätne na nás – niekdajších študentov a taktiež na ostatných ľudí, lebo sa k nám pridali!

Ak sa vám teraz podarí znovu to isté – získať i ostatných ľudí, tlak reakcie nastane oveľa väčší! Nezabúdajte, že sme v EÚ a NATO! Priamo medzi vami sú platení rozoštvávači, ako boli v roku 1989 i medzi nami! Vedia len štvať proti niekomu a niečomu a chcú uskutočniť v Strednej Európe Európsku jeseň, ako uskutočnili Arabskú jar – bolesť a násilie!

Študenti – vytvorte po celom Slovensku Rady mládeže spojte ich do Slovenskej Rady mládeže a jednoducho prevezmite pokojne a legálne štát, ako to urobili ľudia na Islande!

Každý štát môže byť udržovaný buď strachom z temnôt, alebo opakom strachu – Vierou – Živou Vierou vo Svetlo! Nie slepou cirkevnou vierou! Viera – Dôvera v Boží zákon Akcie a Reakcie a jeho použitie v spoločenskom živote! Každé chcenie, myslenie, reč i konanie je súčasne prúdením energie Svetla, ak chcete v Akcii brať, Reakcia je, že vám bude zobraté! Ak chcete v Akcii Dávať, Reakcia je, že vám bude dané! Ak chcete ísť proti niečomu, to niečo na vás ešte viac zatlačí! Ak chcete ísť za niečím, vytvoria sa vám k tomu možnosti. Ako sa do hory volá – tak sa z hory ozýva! Tak znie večne Boží zákon! Je skalopevnou oporou celého Stvorenia.

Študenti, nikdy nezabúdajte, že iba Svetlo má Zdroj, z ktorého pramení pohyb! Tma zdroj nemá, je iba pojmom, ktorý hovorí o nedostatku Svetla! Jediný pohyb tmy, ak sa dá o pohybe vôbec hovoriť, je jej odchod po príchode Svetla! Študenti, buďte našou Pochodňou pre svetlé zajtrajšky! Zasvieťte Živou vierou, nech tma zmizne!

Napomenutie napísal Juraj Sitár 4.11.2013

1. 11. 2013

Bohatieri

Dôležitou vlastnosťou bohatierov bolo vždy odhodlanie chrániť ženy, deti, starých ľudí a slabších