31. 5. 2014

Generačné úlohy a 12-ročné obdobia

Martin Hruštínec

Poznáme 6 generácií )*, ktoré môžeme nazvať podľa mien bytostných, od ktorých dostali svoje generačné úlohy.

Mená týchto bytostných sú: Vyšeň, Lelo, Letenic, Radegast, Koledo a Krojšeň.

Každá generácia sa rodí v priebehu cca. 12–tich rokov, počas ktorých pôsobí jeden zo šiestich bytostných, od ktorého získajú svoju generačnú úlohu.

Generácia Vyšňu prišla na svet v období od 25.6.1951 11h 12min do 3.5.1963 20h 17min

Generácia Lela prišla na svet v období od 3.5.1963 20h 18min do 13.3.1975 2h 01min

Generácia Letenica prišla na svet v období od 13.3.1975 2h 02min do 22.1.1987 4h 31min

Generácia Radegasta prišla na svet v období od 22.1.1987 4h 32min do 1.12.1998 5h 00min

Generácia Koledu prišla na svet v období od 1.12.1998 5h 01min do 9.10.2010 4h 56min SELČ

Generácia Krojšňa prišla na svet v období od 9.10.2010 4h 57min SELČ do 17.8.2022 10h 35min

Potom sa kolo opakuje a bude prichádzať na svet opäť generácia Vyšňu, za cca. 12 rokov generácia Lela atď. 

Každá generácia má určitú úlohu a prejavuje sa špecifickými danosťami, ktoré jej pomáhajú túto úlohu naplniť.


Generácia Vyšňu sú ľudia, ktorých úlohou je začínať niečo nové. Začínajú, projektujú, prichádzajú s impulzom k začatiu nejakej činnosti. Ich úlohou je teda priniesť plán, projekt „stavby“, „stavebný materiál“ a postaviť základy. Sú na samom začiatku budovania.

Generácia Lela má za úlohu budovať. Je to budovateľská generácia. Predchádzajúca generácia niečo začala, priniesla projekty, postavila základy a generácia Lela má stavať „múry stavby“.

Generácia Letenica má „stavbu“ dokončiť, doviesť do dokonalosti. Má postaviť „strechu stavby“ a nutné vnútorné úpravy, aby bola funkčná, používateľná.

Generácia Radegasta má to, čo predchádzajúce generácie vybudovali používať a  svoje poznatky, prežitia nadobudnuté pri používaní roztriediť, spísať. Majú rozanalyzovať danú „stavbu“, zistiť jej klady, zápory, chyby a pod.

Generácia Koledu má zas informácie, ktoré zistila predchádzajúca generácia Radegasta rozniesť kde sa len dá, ku blahu spoločnosti.

Generácia Krojšňa je generácia, ktorá má byť vzorom ostatným. Lebo veci sú už vybudované, klady, zápory, potrebné informácie spísané a roznesené do sveta. Všetko je pripravené k plnému použitiu a rozkvetu, čo má táto generácia ukazovať svojim životom iným.

27. 5. 2014

Druhé ročné obdobie Predletie

Martin Hruštínec

V Znameniach Blíženci, Rak sa na Zemi nachádzame v ročnom období Predletie.

Predletie má na starosti bytostný Lelo, ktorý hovorí: „Človeče, k svojej snahe o Čistotu tvorivého Bytia prijmi z Lásky Všemohúceho Triglava Jeho „Novú Silu“, ktorá je pre teba „Živnou pôdou“ pre vzostup ku Svetlu!“

Lelo prináša už spomínané Predletie a energiu tepla.

Táto „Nová Sila“ sa každoročne vylieva na našu zem 30. 5. Je to sila vyliata skrz Ducha Svätého, ktorá udržuje celé Stvorenie pri živote. Podobne ako telo potrebuje krv k prežitiu, tak aj Stvorenie potrebuje túto Božiu Silu k svojej existencii. V budúcnosti bude ľudstvo tento deň sláviť  vedome a s vďakou Všemohúcemu.

Lelo nás teda upozorňuje na túto Silu a pomáha nám ju prijať.

Na to, aby sme ju mohli prijať musíme mať v sebe pokoru, láskučistotu. Teda platí, že máme i naďalej čistiť svoje rúcha. Toto čistenie sme započali už na jar.

Pokiaľ sa nesnažíme byť tvoriví, prejaví sa to únavou, ktorej sa ľudovo hovorí jarná únava. Tlak vyliatej Sily tlačí na človeka a on svojou netvorivosťou, duchovnou lenivosťou pociťuje protitlak prejavujúci sa ako únava. Pokiaľ sa človek snaží byť tvorivým, pozitívnym, pokorným a čistým tak z tejto Sily zákonite prijíma.

Prvá polovica Predletia je v znamení Blížencov a druhá polovica v znamení Raka.

O období v ktorom sa naša Zem ponára do vyžarovania znamenia Blížencov je písané tu:

O období v ktorom sa naša Zem ponára do vyžarovania znamenia Raka je písané tu:

23. 5. 2014

Ženský odev

Monika Bílková


Co je to vlastně oděv? Oděv tvoří doslova poslední záhal duše. Nechrání jenom fyzické tělo před nevlídným počasím, ale hlavně před žádostivými pohledy opačného pohlaví. Hodně lidí nad tím mávne rukou a řekne si, že na oblékání sotva může záležet. Jenže opravdu záleží.

Zvláště u ženy, která je svým uzpůsobením mnohem jemnější než muž. Stejně tak i její tělo je více citlivé a potřebuje silnější ochrany před vnějšími vlivy.

Pokud se ženské tělo odhaluje tak, jako je tomu v dnešní době, kdy je vidět bez sebemenšího studu téměř vše, stává se spíše výstavním zbožím či dekorativním předmětem, místo aby splňovalo svůj důležitý účel, který tkví v umožnění vývoje a zrání lidského ducha na Zemi.


22. 5. 2014

Buďme ako stromy

Monika Bílková

Stromy nám mohou být velikým vzorem.

Oni v každé chvíli stojí bez reptání na svém místě a radostně plní úkol Stvořitelem jim svěřený.

Jejich větve směřují neustále ke Světlu, aby mohly v každém okamžiku přijímat světlou Sílu od Boha a tak ji předávat dále svému okolí.

Jsou užiteční ve všech směrech. 

15. 5. 2014

Vplyv Dozdiča v máji 2014

Martin Hruštínec


Od 5.5.2014 do 21.5.2014 pôsobí bytostný Dozdič. Splnom Mesiaca 14.5.2014 nastúpil ďalší Dozdič na Mesiaci. Takže splnom nastúpila dvojnásobná sila Dozdiča.

Naši predkovia dali meno tomuto bytostnému odvodením od slova dážď, lebo pod jeho pôsobením sa na našom území vyskytuje viac zrážok. Samozrejme, že v rámci Európy, ktorú naši predkovia obývali. Na opačnom konci planéty sa jeho pôsobenie môže prejaviť  úplne inak a tamojší ľudia by ho mohli nazvať iným menom. Napr. v zime pôsobí bytostný Snežič, ktorý na naše územie prináša prvý sneh ale v Austrálii je leto, tam bude teda jeho prejav iný a Austrálčania by ho určite nenazvali Snežičom.

Vďaka vedeniu o bytostných sa môžeme v rámci strednej Európy, možno aj celej Európy alebo zemepisného pásma, v ktorom sa Európa nachádza pripravovať už dopredu na určité špecifické prírodné javy.

Aké máme teda prejavy počasia?

Rakúski meteorológovia dnes varovali pred silným dažďom, búrkami a snežením, pričom zlé počasie má trvať až do soboty. Centrálny ústav pre meteorológiu a geodynamiku (ZAMG) uviedol, že na severnej strane Álp a na východe Rakúska bude silno pršať. Pre východ a juh krajiny vydal úrad aj výstrahu pred búrkami.  Zdroj: TASR (14.5.2014)

Balkán bičuje silná búrka, vyžiadala si najmenej dva ľudské životy (15.5.2014): 
http://www.teraz.sk/zahranicie/balkan-burka-obete/84503-clanok.html

Európu sužuje zima, dážď a povodne, hlásia i obete (15.5.2014):

Hladiny riek na východe Slovenska prudko stúpajú. Najvážnejšia situácia je na toku Liptovská Sielnica, kde hladina dosiahla úroveň 3.povodňového stupňa. Na prítokoch rieky Orava dosahujú hladiny úroveň 2. stupňa povodňovej aktivity. V oblasti východného Slovenska je na tokoch dosiahnutý prevažne 1.SPA. Rieky v najbližších hodinách začnú ešte výraznejšie stúpať. (15.5.2014)

Veľmi kritická situácia panuje na juhu Poľska. Po výdatných zrážkach dosahujú viaceré toky úroveň 3. povodňového stupňa. (15.5.2014)

V Srbsku pre povodne evakuovali  desaťtisíce ľudí. Vyhlásili štátny smútok (20.5.2014):
http://hn.hnonline.sk/svet-120/v-srbsku-pre-povodne-evakuovali-desattisice-ludi-vyhlasili-statny-smutok-618395

Sao Paulo zasiahlo intenzívne krupobitie. Mesto sa zahalilo do ľadu. Pod vrstvou ľadových krúp boli cesty, chodníky aj parky. Brazílske mesto zasiahli intenzívne búrky po 32 dňoch bez zrážok. Počas búrok sa ochladilo z +25°C na úroveň okolo +16°C. Intenzívne búrky okrem nádielky krúp priniesli aj prívalové zrážky, ktoré spôsobili povodne v niektorých štvrtiach Sao Paula. Búrky taktiež dočasne uzavreli letiská Congonhas a Guarulhos. (20.5.2014)

Aj hlavnú metropolu Paríža včera zasiahli pomerne intenzívne búrky. (21.5.2014)

V Írsku sa v priebehu včerajšieho dňa vyskytli pomerne intenzívne búrky s krúpami. Na cestách sa vytvorila zhruba centimetrová vrstva krúp. (21.5.2014)

8. 5. 2014

Výzva slovenskej inteligencii ku príležitosti 69. výročia víťazstva nad fašizmom

Martin Hruštínec 8.5.2014

Nebolo tomu tak dávno čo sa slovenský národ v mnohonárodnom Uhorsku ocitol pod silnejúcim maďarským šovinizmom. Odrazu bola maďarčina úradným jazykom. Slovenčina bola potlačovaná!

Zoberme si ponaučenie z tejto minulosti. Ako sa zachovala naša inteligencia?

Jeden prúd išiel pohodlnou cestou, naučili sa po maďarsky a ako maďari chceli žiť. K svojim koreňom sa nepriznávali.

Druhý prúd šiel cestou ťažšou ale duchovnou, cestou statočnosti. Hájili Slovensko! Hovorili po slovensky a k svojim predkom sa priznávali. Finančne i morálne podporovali slovenskú tlač, školy a iné dôležité národné zaujmi. Vďaka tejto inteligencii – duchovnej elite národa môžete čítať  tento článok slobodne po slovensky. A vďaka tejto inteligencii máme vlastný štát!

Tá inteligencia, ktorá sa v zrkadle chcela vidieť ako maďarská bola v mnohých našich literárnych dielach prezentovaná ako smiešna a groteskná. Proste bola a je národu len na smiech.

Píše sa rok dvetisícštrnásť. Pripomíname si šesťdesiate deviate výročie ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom. Mnohí by si priali, aby sa ľudstvo poučilo, avšak pri tom všetkom, čo sa dnes deje musíme konštatovať, že od tých ideálov sme ešte na míle  vzdialení.

Slovenská republika je súčasťou Európskej Únie. Tej únie, ktorá je prezentovaná niekedy ako božstvo samo. Avšak sme svedkami aplikácie takých zákonov a nariadení z jej strany, ktoré v minulosti VŽDY viedli civilizácie ku svojmu trpkému koncu. EÚ zavádza do svojich smerníc pochybnú sexuálnu výchovu už na prvom stupni základných škôl a možno aj škôlok s obhajobou rôznych úchyliek, homosexualizáciu a adopcie detí homosexuálnymi pármi. V Nemecku zaviedli (čudujme sa všetci) tretie pohlavie! Toto nie je samozrejme všetko, ale už aj tieto veci stačia na zrútenie Európy. Pád mravov predchádza pádu civilizácií!

Navyše boli to práve predstavitelia EÚ, ktorí financovali fašistov (pravý sektor) a iné nebezpečné živli na Ukrajine, aby sa títo za európske peniaze dostali násilím k moci. Áno, toto je fakt, EÚ podporuje (ona sa bezostyšne hlási k novému vedeniu na Ukrajine)  fašizmus aj po šesťdesiatich deviatich rokoch od jeho oficiálneho ukončenia.

Slovenská republika je súčasťou vojenského zoskupenia pod názvom NATO. Hlavným partnerom NATO sú USA. Bilancia? Vojny v Juhoslávii, Afganistane, Iraku, Líbyi...a dosadené bábkové vlády v mnohých štátoch vrátane teraz na Ukrajine. Všetky tieto vojny boli nezmyselné (nehovoriac o iných vojnách a operáciách, ktoré som tu nespomenul). Aj NATO spolu s USA podporujú fašistický prevrat na Ukrajine.

Je dôležité, aby sa slovenská inteligencia jednoznačne dištancovala od politiky EÚ a vojenskej osi zla USA – NATO, inak hrozí, že opäť bude na smiech národu.

Slovenská inteligencia, ak chceš byť národom vážená, tak precitni z hypnózy prospešného spojenectva s EÚ a NATO, otvor oči a slobodne sa pozri dookola.

Európske fondy...ako omamný jed to zaplavilo krajinu. Či sme už takými tupcami, že sa spoliehame na cudziu pomoc?!?! Pomoc od podporovateľov fašistov? A čo naša česť?!?!

A čo Mor ho?!?! Radšej nebyť, ako byť otrokom?!?!

Slovenská inteligencia, zober si príklad z minulosti. Aj napriek maďarskému tlaku, podporou skutočných hodnôt sme sa dokázali pozdvihnúť a obnoviť svoj štát, našu samostatnosť!

Teraz je pred nami iný tlak, postavme sa ako naši predkovia hrdo na stranu dobra, za skutočné hodnoty.

3. 5. 2014

Sukne

Proč je potřeba nosit sukně a oblékat a svlékat je vždy přes hlavu

Sukně vždy bývala nezaměnitelnou součástí oděvu žen. Teprve poslední desetiletí změnily mnoha tisíciletou tradici. Sukně z nás žen dělají ženy. Zejména dlouhé sukně v různém provedení nám pomáhají pocítit, že jsme žádoucími, milými a křehkými krasavicemi. Díky tomu, že se vrátíme k nošení sukní, umožníme mužům ponechat si právo být silnými, smělými a chrabrými. Navíc nošení dlouhých sukní upevňuje naše fyzické zdraví. Když ponecháme mužům jejich úlohu vnější ochrany, získáváme vnitřní chráněný prostor pro sebe, pro šíření ženské magie a pro naplnění ženské a mateřské úlohy.

Jak tedy správně nosit sukně?

Naše mámy a babičky ještě říkávaly, že sukně se obléká pouze přes hlavu, protože se věřilo, že „se jinak nevdáš“. Jako malá děvčata jsme se tomu jen smály. Později jsme odpovídaly, že to je stejně jen pověra. Nyní se nám chce znovu smát, protože v současné moderní éře technického světa a velkoměst nebudeme přeci věřit na nějaké báchorky. Někdo věří, někdo nevěří - bere to jako přežitek a sukni obléká tak, jak je mu pohodlně. ALE … Pro ty z vás, které vnímáte souvislosti, toky energií a dávné Moudrosti přijímáte s úctou, nikoli jako báchorky starců, jsou určené následující odpovědi na prvotní otázku:

Proč je potřeba nosit sukně a oblékat a svlékat je vždy přes hlavu?
Sukně - energie