26. 4. 2015

Materstvo

Monika BílkováMateřství je pro ženu jedním z nejkrásnějších úkolů na Zemi. Je nádherným Božím darem, ale je třeba také vědět, že není hlavní úlohou ženy.      

Nejdůležitějším jejím posláním a smyslem celého bytí je přivádění světlých proudů shůry a tím povznášení a zušlechťovaní svého okolí i celého Stvoření. Žena má stát neustále v zářivých paprscích Světla a tím posilovat v každém člověku neutuchající touhu po světlých výšinách. Měla by působit tak, aby svým projevem vytvářela obraz, který by upomínal na náš duchovní původ. Abychom nezapomněli, odkud jsme přišli a kam má směřovat naše snažení, jehož korunou je život věčný v úrovních Rajských zahrad, naplněný nejkrásnější blažeností a radostným činorodým prožíváním.           

Mateřství je velikým požehnáním pro každou ženu a znásobuje se tím více, čím maminka stojí pevněji svým dětem v každé situaci jako zářící vzor a tvoří jim svým jemným zachvíváním silnou ochranu po celé období  dětství i dospívání. 

25. 4. 2015

Charakteristika znamení

Martin Hruštínec

Táto časť sa bude priebežne aktualizovať – dopĺňať sa bude to znamenie, ktoré práve pôsobí. V tomto prípade ide o rozbor vlastností podľa v spoločnosti najfrekventovanejšej časti horoskopu – v geocentrickej astrológii postavenie Slnka v čase narodenia. V heliocentrickej sústave je toto postavenie Slnka to isté. Vzhľadom k tomu, že každý človek vie, ako sa ľudovo hovorí, v ktorom znamení sa narodil, môže si na tomto mieste prečítať o sebe alebo svojich blížnych určitú charakteristiku viažucu sa na tento bod horoskopu – našu silu dynamicky pôsobiť na okolie a náš viditeľný prejav. Prosím berte na zreteľ, že ide len o tento jeden dar – jeden bod horoskopu, pričom človek má samozrejme aj iné planéty, dary, vlastnosti, karmu atď.

22. 4. 2015

Prírodné bytosti a žalmy

Neznámy autor

Obrázok je zo stránky http://www.duchovni-poradna.cz/

V křesťanské nauce jsem neslyšel o Božích bytostech v širokém slova smyslu. Jenom se mluví o andělích a archandělech. A to velmi málo. Teď jsem se znovu začetl do bible a tam jsem objevil stručné záznamy i o jiných bytostech.

Toto vědění je velmi důležité. Tyto bytosti mají různé úkoly. Okolo člověka je taková malá dílna. Jedni zapisují myšlenky člověka, druzí zapisují slova a třetí zase zapisují činy. Další zase spojují lidi. Např. urazíš člověka a on Tě začne nenávidět. Vznikne spojení mezi Vámi, které trvá tak dlouho dokud trvá nenávist. Nebo si něco pozemského zamiluješ. Například máš dům s pěknou zahradou a je Ti tam moc dobře. Po smrti jsi k němu připoutaná a jako duch nevraživě sleduješ každého, který se Ti tam nastěhuje. Můžeš ho i otravovat, nebo i strašit. To bude záležet na tom jak bude citlivý. Atd. Taková spojení nevzniknou jenom sama od sebe. Ony jsou realizovány Božími bytostmi.

Ale jsou i bytosti jiného řádu. Např. bytosti moře, lesa, potůčků, řek, podzemí, moře, větru, mračen, ohně, celých pohoří, zeměkoule atd. Ti se starají o chod všeho živého na zemi i ve vzduchu.

5. 4. 2015

Skutočné príčiny chorôb - MUDr. Ivan Rusnák CSc.

Odporúčam vypočuť si tohto lekára, ktorý hovorí o tom, ako naša psychika ovplyvňuje naše zdravie.

Skutočné príčiny chorôb, hosť: MUDr. Ivan Rusnák, CSc. - dlhoročný lekár a primár Interného oddelenia v nemocnici v Liptovskom Mikuláši.4. 4. 2015

Rozprávky a vekové stupne detí

Jakob Streit

Prapůvodní morální obrazy a symboly, jak jsme je našli v pohádkách, jsou důležitými duševními zárodky, vhodnými právě pro věk okolo sedmého roku, které by mělo dítě v této době dostávat. Pohádky dokážou probouzet z otupělosti duše, prosvětlovat ji a posilovat pozdější zájmy dítěte. A proto se radujte, rodiče dětí, které hladoví po obrazech a v jednom kuse by poslouchaly vyprávěnky a pohádky! Hodiny, které věnujete vyprávění, mají pro dítě cenu zlata a přinesou bohaté ovoce při probuzení jeho lidské niternosti. Hrají bezpochyby také podstatnou roli v raném rozvoji myšlenkových schopností. Dospělí 20. století bývají v pokušení seznamovat děti co nejdříve s technickými problémy a souvislostmi. Aby děti obstály ve století techniky, domnívají se mnozí, že je třeba co nejdříve je lapidárně obeznámit s jednoduchými a později složitými technickými pochody. Tento realismus se silně prosazuje zejména v pedagogice západních zemí. Pohádková fantazie se tu plně odmítá. Už předškolní děti dostávají obrázkové knížky na téma "Co všechno táta zvládá?": tady zalepuje kolo, umývá automobil, spravuje rozbitou židli, maluje pokoj a támhle rozlil barvu a musí ji uklízet a tak dále.

Jedna švýcarská učitelka z mateřinky se kdysi vydala do vzorové mateřské školy v New Yorku, kterou tam vedli podle "nejnovějších zásad" a, jak říkali, pro praktický život! Dětská fantazie zde byla tabu jako cosi nereálného a nepraktického. Vyprávění jakýchkoli pohádek bylo přísně zakázáno. Kromě povídek o tělesné zdatnosti a kamarádství se dovolovalo jen čistě zábavné humoristické povídání. Učitelka mluvila o tom, že u těchto dětí, které nedostávaly žádné duševní obrazy, došlo k určitému vnitřnímu zpustnutí. Byly neustále udržovány v hlučné činorodosti a neměly čas chvilku naslouchat, přemýšlet, zasnít se. Aby poslouchaly naprosto dokonale vyprávěné příběhy, pouštěly se většinou gramofonové nahrávky nebo je přednášely důkladně proškolené profesionální vypravěčky. Dohlížející učitelka měla jen disciplinární povinnosti; hejno dětí bylo totiž ochotné poslouchat vyprávění jen krátkou chvíli a vzápětí se chtělo vrátit k halasnému pobíhání. Jednou byla ředitelka celý den pryč. Naše učitelka se odvážila překročit zákaz a vyprávěla pohádku; hluboce ji dojalo, jak dychtivě děti naslouchaly. Zavládlo nábožné ticho a hluboká oddanost, a nebývalá pozornost vydržela až do konce. A když vytáhla pohádkovou knížku o lučních skřítcích, zavládlo mezi dětmi radostné nadšení, protože něco podobného ještě neviděly a neslyšel. Odpoledne přinesla do hodiny vyprávění švýcarskou pohádku o Honzíkovi v lese. Když  všichni bez dechu naslouchaly, otevřely se najednou dveře a do třídy vešla ředitelka ústavu. Jako bez dechu zírala na ztichlou třídu, načež zděšeně zvolala: "Co se tu děje? Co s těmi ubohými dětmi provádíte? To je hrůza, držet je v takovém tichu! To je hrozně nezdravé!" Hodiny pohádek byly jednou provždy vykázány a naše učitelka si co nevidět musela sbalit svých pět švestek.

(z knihy Včelka Sluněnka - nakladatelství FABULA)