29. 8. 2015

Budujme silný štát!


Silný štát sa skladá z vedomých jednotlivcov, ktorí si vedia správne odpovedať na najzákladnejšie otázky: "existuje Boh", "aký je zmysel života", "kto som", "kam smerujem po smrti" ? a podľa toho správne jednať!

Martin Hruštínec

28. 8. 2015

Buďme silní!


Pozorujme prírodu. Dravci lovia a ulovia len choré, slabé jedince. Baktérie, vírusy a rôzni škodcovia napadnú a zničia len slabé rastliny, úrodu, plody. A len človek s oslabenou imunitou podľahne chorobám. 

Tak je to aj s civilizáciami a národmi. Vždy je vidieť padnúť len takú civilizáciu napadnutú nepriateľom, ktorá je vnútorne slabá (hádky, boj o moc, lenivosť, nemravnosť...). Vždy padne pod vonkajším náporom len to čo je vnútorne oslabené! Silná civilizácia vždy odolá! To si vštepme do srdca! 

Svätopluk nás na to varoval príkladom cez prúty.

Martin Hruštínec

23. 8. 2015

Muž, ktorý nás zbavil olova

Negatívne následky olova v benzíne na ľudské zdravie bolo dlhé desaťročia považované za konšpiračnú teóriu a prominentní vedci a vedecké časopisy dávali jednoznačné a nevyvrátiteľné dôkazy o jeho neškodnosti. Hmmm...teraz už vieme, že konšpirátori mali pravdu. Súd túto kapitolu dejín ukončil a máme bezolovnatý benzín. Viac sa dozviet v článku tu:

10. 8. 2015

Stud 2. časť

Naše tělo má být ochranou a čistým chrámem našeho ducha. Jak jej někdo může odhalovat a nechávat na odiv před zraky všech? Ba dokonce vnímat jako běžný tělesný kontakt obojího pohlaví, který je nad rámec slušného zdvořilého chování?

Tělesný stud je naší velkou ochranou. Dokonce můžeme s jistotou říci, že stud je měřítkem skutečné hodnoty ducha. Protože zdusí-li se pocit studu, zadusí se tím současně i cenné jemnější duchovní vlastnosti. Tím se také člověk jako duchovní bytost stává bezcenným a promarňuje tak své pozemské bytí.

My ženy máme v rukou mravní vzestup nebo úpadek našeho národa a celé země. Buďme stále bdělé a ve svém citu zvažujme, co je správné, a co není. Náš stud nám vždy napoví, kde je ona hranice v našem chování a odívání, abychom si vždy zachovaly čistotu.

8. 8. 2015

Stud 1. časť

Dnešní společnost je doslova skrz naskrz prosáklá vším, co si žádá tělesný pud. Ten byl původně člověku dán Stvořitelem, aby se mohl jeho jemnější duch spojit s hutností této země, a také samozřejmě k tomu, aby lidstvo nevyhynulo. Avšak v dnešní době je tak vystupňován, že na nemravné výjevy narazíme téměř na každém kroku- v televizi, časopisech, pouličních reklamách a zejména na internetu. Každý, komu není lhostejná čistota jeho duše, jasně cítí, že je to špatně a doslova to volá: „Člověče, vzpamatuj se, vždyť to vše tě není hodno.“

Ano, vše, co nás v tomto smyslu obklopuje, lidi svádí na scestí a přímo je přikovává k zemi, ba ještě hlouběji. Neboť ani na Zem taková nízkost nepatří.

Vezměme si kupříkladu dorůstající mladé lidi. Jak má jejich duch stoupat v čisté touze vzhůru, když je hned při svém procitnutí obklopen pavučinami všeho nízkého. Tyto pavučiny jej pomalu a nenápadně omotávají, až je jimi zcela sevřen a spoután a nenachází cestu vzhůru, jen se potácí ve stálém opojení smyslů.

7. 8. 2015

Igor Ljadov a jeho postupy pri hnojení záhrady

Igor používa 4 typy výživných zálievok.

Myslím si, že si každý pestovateľ môže sám pre seba pripraviť mikrobiálne preparáty takmer s rovnakým rôznorodým zložením ako predávané. Doma vyrobené majú výhodu, že sú z miestnych mikróbov prispôsobených daným klimatickým podmienkam a pôdam, čo je ekologické a praktické.

Ponúkam praktický, jednoduchý a lacný spôsob obnovenia úrodnosti pôdy a zvýšenie výnosov rastlín. Vzhľadom k tomu, že hlavnou zložkou EM sú kvasinky a baktérie mliečneho kvasenia, ktorých je aj bez toho dostatok v pôde, doporučujem ako kvasinky do zálievky použiť obyčajnú zmes cukru a droždia.

Príprava zálievky:

6. 8. 2015

Kritika ženského odievania

Milan Šupa
To, akým spôsobom sa žena odieva, veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje jej okolie a spätne aj ju samotnú. Ba dokonca jej vlastný osud! Jedným z takýchto príkladov je určitá miera prepojenia vplyvu kvality odievania ženy na kvalitu nadväzovania jej známostí a partnerských vzťahov.
Vezmime si najskôr ženu cudne a ušľachtilo odetú, ktorá je v dnešnej dobe skôr výnimkou. Ženu, ktorá sa navonok nesnaží pôsobiť zmyselne vyzývavo, ako je to v súčasnosti zaužívané, ale ktorá naopak kultivovanosťou svojho odevu kladie do popredia predovšetkým duševno – duchovnú podstatu svojej osobnosti.
Žiaľ, dnešné dievčatá a mladé ženy však dávajú svojim spôsobom odievania do pozornosti predovšetkým telesnú a zmyslovú zložku vlastnej osobnosti, čo samozrejme musí mať a aj má značný vplyv i na kvalitu nadväzovania vzťahov.
Mladí muži sa totiž nechávajú výrazne ovplyvňovať povrchom a zmyselnosťou. Hľadia viac na kvality zovňajška, ako na kvality vnútorné. Ak ku tomu pripočítame vekom ešte duševne nevyzretú osobnosť, nešťastie je na svete.

4. 8. 2015

Ženy na vidieku vyzerajú o 10 rokov mladšie ako ženy mestské

Vidiecke ženy si udržujú mladosť dlhšie ako ženy v meste, k tomuto záveru sa dopracovali vedci z Procter & Gamble. Vedci skúmali pokožku 200 žien vo veku od 30 do 45 rokov.

Mestský život urýchľuje starnutie pokožky o 10 % rýchlejšie ako život na vidieku. Odborníci na kozmetiku zo spoločnosti Procter & Gamble tvrdia, že znečistený vzduch obsahuje 224 chemických látok, ktoré poškodzujú pokožku.

Výskum ukázal, že pokožka mestských žien nemôže dlho odolávať starnutiu kvôli rýchlemu tempu života, stresu, znečisteniu životného prostredia. Pokožka žien v meste rýchlejšie vysychá ako u žien na vidieku. Rýchlejšie sa stenčuje, stráca farbu, pružnosť, rýchlejšie sa tvoria vrásky a pigmentové deformácie. U žien na vidieku proces starnutia prebieha s oneskorením 10 rokov aj napriek chýbajúcej ochrane pred ultrafialovým žiarením.

„Výsledky nášho výskumu dokazujú, že život v meste urýchľuje proces starnutia našej kože v priemere o 10 % v závislosti od veľkosti mesta,“ hovorí profesor Liu Wei.

„V minulosti sa predpokladalo, že toxické častice v mestskom prachu sa môžu prilepiť na tvár, ale sú príliš veľké na to, aby mohli preniknúť cez kožu. Teraz už vieme, že častice veľkosti do 0,1 mikrónov, ktoré sú niekoľkonásobne menšie ako zrnká piesku, sú nosičmi rôznych toxínov a môžu preniknúť pod kožu. Niet pochýb o tom, že znečistené ovzdušie môže poškodiť kožu. Nemáme žiadne konkrétne číselné údaje o tom, aký je to veľký problém, ale fakty zostávajú faktom,“ hovorí profesor Liu Wei.

Možno je to jedna z príčin, prečo mestské ženy vyzerajú staršie v pokročilom veku a ďalším argumentom v prospech života na vidieku, kde je vzduch čistejší.


3. 8. 2015

Čo spôsobuje odhaľovanie ženského tela

Mnohým dnešním ženám nenapoví cit ani přirozený pocit studu, aby nyní v letních měsících neodhalovaly značnou část svého těla.

 ...Je přece léto a chodí tak všichni...

Ale pomyslely někdy na to, co vše to může způsobovat? 

My ženy máme v rukou velmi mnoho, ale svou velkou zodpovědnost často zcela lehkomyslně přehlížíme. Mnohé z nás neví a snad ani nechtějí vědět, co všechno letní sporé oblékání způsobuje mužům a jak tím ubližují samy sobě.

Jsou to škody, které nejsou viditelné na první pohled- škody na duši, které postupně zcela prostoupí a zásadně ovlivní náš život. Tím, že ženy v mužích nepřirozeně vydražďují tělesné pudy, oslabují jejich ušlechtilé city. Marně pak hledáme u mužů galantnost a rytířskost, neboť se naučili v ženách vidět jen zalíbení na fyzické rovině.