24. 5. 2016

Velebenie Triglava"Nuž teda začnite,
poprvé - Triglavu pokloniac!"
sa tvárou,
a Jemu velikú slávu spievajúc,
chváliac i Svaroga - Deda Božia,
ako očakáva od nás.
Je Rodov Božských Náčelník
a všetkého Rodu - Studnic večný,
keď vytečie v lete od kraja svojho,
a v zime nikdy nezamrzne,
a tú vodu žijúci pijú!
Oživujeme sa dokým neprejdeme,
ako čakajúci sa k Nemu uberajúc
do lúčin gojských rajských!

Aj Bogu Perúnovi - Hromovládcovi
a Bogu vojny a zápasov
orodujúc:
"Života zjaveného,
neprestávajte obracať Kolá!
A koho z nás vediete cestou pravou
do obrany a trýzne velikej!"
Ó všetci padlí,
ako vy že idú von, žijúc večne
v pluku Perúnovom!

20. 5. 2016

Príčiny a dôsledky degenerácie západnej civilizácie

Milan Šupa

Existuje určitá hranica optimálneho príjmu potravy, po prekročení ktorej dochádza k obezite. Existuje i optimálna hranica ľudskej fyzickej záťaže, po ktorej prekročení dochádza k absolútnej vyčerpanosti. A existuje tiež hranica primeraného uspokojovania ľudských potrieb, po ktorej prekročení dochádza k nadbytku. A tento nadbytok, tak ako všetky vyššie spomenuté prekročenia optimálnej miery vecí, má na väčšinu ľudí negatívne dôsledky. Prejavuje sa totiž postupným lámaním ich charakteru a degradáciou ich spôsobu myslenia. Človek sa jednoducho stáva vyšinutým bez toho, že by to on sám pozoroval.

Podstatu tohto vyšinutia dokonale vystihuje príklad istej podnikateľskej dcérky, ktorá v škole odhodila do koša celú nedotknutú desiatu. Keď ju učiteľka napomenula, že to nie je správne, jej odpoveď bola nasledovná: "My na to máme. My nepotrebujeme počítať každý cent ako vy, pani učiteľka."

Ide tu o ukážkový príklad zmeny spôsobu myslenia a nazerania na život pod vplyvom dostatku. A presne toto isté, ibaže vo veľkom, sa prihodilo blahobytným západným národom.

Úroveň ich blahobytu dosiahla totiž takej nezdravej miery, že ak by rovnakým štýlom života žili všetky ostatné národy, potrebovali by sme k tomu energetické zdroje a surovinovú základňu štyroch podobných planét, ako je tá naša. A už notoricky známou je i skutočnosť, že 20 percent populácie najbohatších štátov sveta má na svedomí 80 percent znečistenia našej planéty.

2. 5. 2016

Znamenie Had od 14. 7. 2015 do 9. 8. 2016

Martin Hruštínec

14. júla 2015 sa Jupitera dostala pod vyžarovanie znamenia Hada v Perúnovom kole heliocentrického systému a vymaní sa z neho 9. augusta 2016. Táto planéta je špecifická v tom, že viac energie zo seba vydáva ako prijíma a sprostredkováva ľudstvu veľme dôležité sily. Tieto, podľa znamenia v akom sa nachádza, majú svojráznu povahu.

Znamenie Had sprostredkováva bytostný Lietic, ktorý ľudstvu alebo človeku hovorí: „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“

V tomto období bude táto požiadavka nielen na jednotlivca ale i celé ľudstvo viac kladená. Musíme si uvedomiť, že dary bytostných sú vyžarovania, pod ktorých vplyv sa dostávame a nedajú sa nepoužívať. Bez ohľadu či o nich vieme alebo nevieme sme podrobení tejto moci a buď ich používame správne alebo nesprávne.

Požiadavku „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“ majú ľudia samozrejme plniť stále, nielen v tomto období, avšak práve teraz je táto najvypuklejšia a najrazantnejšia.

1. 5. 2016

Reinkarnácia a spoločnosť

Rozhovor: Naši predkovia verili v reinkarnáciu. Cyril a Metod a reinkarnácia je totožný pojem, lebo ju učili. Dejiny cirkvi. Origenes. Fócius a jeho žiak Konštantín (Cyril) a snaha o obnovenie ranného kresťanstva – origenesovho učenia. Hnutie odporu u Sama a Mohameda. Židia a Palestínci. Maďari a Slováci. Milan Rastislav Štefánik ako navrátivší knieža Rastislav.