5. 1. 2017

Mravec

BÁJKA

Klasická verzia:

Mravec pracuje cele dlhé horúce leto; postaví si dom a
vytvorí zásoby na zimu.Cikáda si hovorí, aký je mravec hlúpy, také pekné počasie a
on stále len drie. Cikáda sa smeje, tancuje a užíva si.

Potom príde zima, mravec sa skryje do tepla domu a pochutnáva si na zásobách,  kým sa cikáda trasie od zimy a bez jedla čoskoro zomiera.

Súčasná verzia: