27. 3. 2017

Prečo ten čas tak rýchlo letí?

Martin Hruštínec

Ľudia dnes už cítia, že s časom to nie je také ako kedysi. Preto vravia, že nemajú čas, čas sa zrýchlil alebo, že tempo života sa zrýchlilo a podobne. Pri pohľade na všetky tie technické vymoženosti ako počítač, telefón, lietadlo a mnohé iné je to dosť zvláštne. Nemá to byť naopak? Veď dnes dokáže človek urobiť  desať, sto alebo aj tisíckrát viac vecí, ako tomu bolo len pred pár desaťročiami, alebo dokonca rokmi. Ak teda dokážeme urobiť tak mnoho, malo by nám zákonite aj dostatok času zostať. Napríklad je samozrejmé, že vytiahnete mobil z vrecka, dvakrát niečo stlačíte a rozprávate s človekom nech je kdekoľvek a môžete si s ním vybavovať veci okamžite. Väčšina si pamätá dobu kedy toto možné nebolo. Takže k rozhovoru došlo neskoršie, poprípade sa musel list alebo telegram napísať.

Z Európy do Ameriky človek priletí za pár hodín. Pred pár storočiami bola možná len cesta loďou, sprevádzaná týždňovými prípravami a dotyčný cestovateľ sa z Ameriky potom aj za celé roky vrátil. A to mohol počas tej doby zahynúť, teda ani táto vec nebola bezpečná, rôzne úskalia na neho číhali.

26. 3. 2017

Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii

Milan Šupa

Pri objasňovaní týchto závažných faktov sa budem opierať o kapitolu s názvom „Dielo Ducha Svätého“ z Jánovho evanjelia (16,5), ktorej znenie je oným nesmiernym a žiaľ, ľuďmi vôbec neočakávaným zasľúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne cirkvi si slová tohto zasľúbenia vykladajú úplne inak.
S uvedeným textom pred sebou sa však naň teraz skúsme pozrieť nezaujato, vecne a dôsledne. Skúsme strhnúť z očí závoj, zakrývajúci pravý význam slov, dôverne síce známych, ale doteraz v správnom zmysle nepochopených.
Najskôr sa však trochu pozrime do histórie židovského povolaného národa, ktorá v sebe nesie výraznú pečať jeho cieleného usmerňovania a ovplyvňovania z Výšin smerom k čoraz väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu.
Prvý bol Abrahám, ktorý mal spojenie s Najvyšším a stal sa otcom židovského národa. Potom, prostredníctvom Mojžiša prichádza k poznaniu Vôle Stvoriteľa v Desatore prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňovali proroci a tí predpovedajú príchod Mesiáša.
Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zrelosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca, ktorý ho má vždy posunúť o niečo vyššie v jeho poznávaní a dozrievaní. Nakoniec, ako posledné ohnivko reťaze, prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie, približujúce ho opäť viacej k Svetlu a Pravde.
Mesiáš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti, avšak uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá Pravda. Preto Kristus predniesol nasledovné slová: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ A v ďalšej vete dáva ľudstvu ono veľké zasľúbenie, ktoré znie: „Keď však príde on, Duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci.“

25. 3. 2017

Bytčiansky zámok z pohľadu angelológie

Martin Hruštínec

S pojmom „anjel“ sa stretol každý. Je súčasťou kresťanskej náuky a ešte v stredoveku bol súčasťou európskych univerzít. V roku 1508 napísal opát kláštora v Sponheime Johannes Trithemius  cisárovi Maximiliánovi: „Slávny cisár! Je názorom mnohých osobností starých čias, že tento stvorený svet je z vôle Najvyššej Inteligencie (ktorou je Boh) usporiadaný a usmerňovaný druhotnými inteligenciami...medzi nimi siedmimi duchmi, ktorí sú ustanovení vládcami siedmich planét...z ktorých každý, od počiatku neba a zeme, vládne svetu 354 rokov a 4 mesiace.“ Toto je úvod jeho pojednávania „O siedmych druhotných príčinách alebo inteligenciách, ktoré riadia obehy nebeských sfér podľa Božej vôle“.

Opát Trithemius tvrdil, že sedem archanjelských inteligencií, ktoré sú vládnucimi duchmi planetárnych sfér, sa v poradí – Orifiel, Anael, Zachariel, Rafael, Samael, Gabriel, Michael – cyklicky striedajú ako duchovia času. Každý z nich vládne 354 rokov a 4 mesiace, potom odovzdá žezlo nasledujúcemu.
Obr. 1

Vo svojich prácach ďalej udáva: „Gabriel, anjel Mesiaca, obdrží správu nad svetom 4. júla roku Pána 1525 a bude usmerňovať svet 354 rokov a 4 mesiac, až do roku Pána Krista 1879, jedenásteho mesiaca. Predpovedanie budúcich udalostí si vyžaduje proroctvo.“

Táto náuka o anjeloch je prastará a aj opát Trithemius priznáva, že iba predkladá informácie získané zo starých prameňov obdržaných Petrom Abanom, učencom z 13. storočia alebo Abrahamom ibn Ezra.

Babylončania taktiež vedeli o striedaní siedmych božstiev, ktoré nazvali Sín, Nabu, Inanna, Šamaš, Nergal, Marduk, Ninurta. Sú to tie isté inteligencie aké poznáme v kresťanskej terminológii, len samozrejme v reči Babylončanov.

Okrem toho nielen slovenská ale aj indická, egyptská, židovská, arabská, čínska, či indiánska kultúra vedela o vplyve duchov času zanechajúc nám mená a dátumy ich pôsobenia.

10. 3. 2017

Prianie k medzinárodnému dňu žien

Pri príležitosti medzinárodného dňa žien prajem ženám, aby pochopili jednu veľmi dôležitú vec. Nie ste tu kvôli tomu, aby ste sa mužom páčili. Ak to pochopíte, veľmi sa uľaví nielen vám, ale aj samotným mužom.


8. 3. 2017

GMO – nebezpečná nekontrolovaná hra s génmi

Rozhovor s jedným z popredných ruských genetikov, bývalým riaditeľom Ústavu rastlinárstva Vavilova, doktorom biologických vied, vedcom a akademikom Ruskej akadémie vied a akadémie prírodných vied Viktorom Dragavcevom.
„Lobisti americkej firmy Monsanto šíria lži o tom, že génové inžinierstvo zvyšuje výnosy. Citujem spravodajcu amerického ministerstva poľnohospodárstva pre rok 2001: „Využitie biotechnológií a génového inžinierstva v súčasnej dobe nezvyšuje výnosy plodín.“
Ide o to, že génové inžinierstvo, ktoré môže transplantovať iba jednotlivé veľké mendelove gény je génová špinavá technológia, pretože pri prenose jedného génu sa do cudzej bunky dostane množstvo iných nekontrolovaných génov, vrátane génov agrobaktérií a vírusov. Okrem toho, pri prenose sa veľký mendelov gén môže posadiť na ľubovoľný chromozóm a preto tento proces nie je pod kontrolou.
Samotný výraz „génové inžinierstvo“, s ktorým prišli títo ľudia, nemá nič spoločné s inžinierstvom. Inžinieri pri projektovaní napríklad bicykla predvídajú a projektujú každú skrutku, alebo nit. Ale táto technológia je totožná s príbehom baróna Prášila, ktorý vystrelil na jeleňa čerešňovou kôstkou a o rok stretol tohto jeleňa s čerešňovým stromom na čele.

3. 3. 2017

Zdravé včely sa potrebujú živiť medom

Výskum kolapsu včelstiev postihujúceho predovšetkým včelu medonosnú predpokladal, že všetky faktory –  škodcovia, patogény, pesticídy v tom hrajú svoju úlohu. Nový výskum preukázal, že strava včiel ovplyvňuje ich schopnosť odolávať aspoň niektorým z týchto faktorov. Niektoré komponenty nektáru a peľu včely zbierajú za účelom zvýšenia expresie génu detoxikácie v úli, čo im pomáha zachovať si zdravie.
Profesorka entomológie May Berenbaumová z Univerzity v Ilinois, ktorá viedla výskum, uviedla, že mnohé organizmy používajú skupinu enzýmov nazývaných cytochróm P450  monooxygenáza na ničenie cudzorodých látok ako sú pesticídy a fytochemické zlúčeniny vyskytujúce sa v rastlinách. Avšak, ako vysvetlila profesorka, včely medonosné majú v porovnaní s inými druhmi hmyzu relatívne málo génov určených pre daný detoxikačný proces.

„Včely sa živia tisíckami rôznych nektárov a peľov a sú potenciálne vystavené vplyvu tisícom rôznych druhov fytochemických zlúčenín. Pritom majú iba tretinu, alebo polovicu enzýmov schopných rozkladať tieto toxíny v porovnaní s inými druhmi hmyzu,“ vysvetľuje profesorka Berenbaumová.
Určenie, ktorý zo 46 génov P450 v genóme včely medonosnej sa používa na metabolizovanie zložiek prirodzenej potravy a ktorý na metabolizovanie syntetických pesticídov je hlavným vedeckým cieľom tímu profesorky Berenbaumovej.