17. 8. 2017

Edward Snowden: Amerika už dávno infikuje Rusov biologickými zbraňami

Ďalší videozáznam posolstva bývalého zamestnanca spravodajských služieb USA Edwarda Snowdena vysielaný v televízii vyvolal v ruskej verejnosti šok. Viac ako 80 % potravín, tovarov, hnojív a liekov dovážaných do Ruska z USA predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľstvo.

"Rusi nevedia, že väčšina z toho, čo jedia, je už dávno infikovaná…"

Dôveryhodnosť týchto informácií sa v súčasnosti potvrdzuje odborníkmi. Informátori Snowdena mu neustále hlásia nové spravodajské informácie o aktivitách USA proti Rusku.

Ako je známe, potravinové embargo sa nevzťahuje na dovoz amerických mäsových a rybích produktov, poľnohospodárskej produkcie, rôznych vyhľadávaných tovarov ako je rýchle občerstvenie a nealkoholické nápoje. Taktiež polotovarov pre fast foodové reštaurácie, ktoré sú v Rusku veľmi populárne. Podľa Snowdena, vo všetkých potravinách, ktoré konzumujú Rusi, sa nachádza bomba pomalého pôsobenia - špeciálna rôznorodosť parazitov.

Snowden: "Na prvý pohľad sa to zdá smiešne, ale v USA sa už dávno vedie rozsiahly výskum škodlivých účinkov na ľudský organizmus. Testovaných infikujú špeciálnymi vyšľachtenými formami parazitov. Zistiť ich v organizme je takmer nemožné. Ide o nebezpečný biomateriál, ktorého hlavným účelom je doslova "požierať" a ničiť človeka zvnútra!"

16. 8. 2017

Sú UFO ľuďmi vytvorené?

Som si istý, že ste čítali o vedcovi menom Nikola Tesla. Bola to jeho vedecká práca, ktorá dala vzniknúť modernej ére UFO. On a Viktor Schauberger boli super hviezdami nových technológií lietajúcich diskov. V 2. svetovej vojne nacisti silne spoliehali na Teslov výskum, keď vytvárali niečo, čo piloti bombardérov nazývali "Foo Fighters" alebo "Kraut Balls". Keď sa Spojenci pokúšali bombardovať Porýnie, tieto žeravé objekty lietali proti bombardérom neuveriteľnou rýchlosťou, ktorú si predtým nikto nevedel predstaviť. Tieto Foo Fighters boli schopné vyradiť z prevádzky ich radary, takže americkí piloti boli nútení odvolať misiu. Potom, čo boli mimo oblasť, "gule s farebnými svetlami" sa náhle vydali iným smerom. Toto všetko je dobre zdokumentované a dokonca dodnes existujú ich fotografie.

Nasledujúci úryvok je z článku s názvom UFO 's Alien or Man Made, ktorý napísal Al Pinto:

Možno sú tieto stroje nejakým tajným vládnym projektom. Existuje mnoho dôkazov, ktoré to naznačujú a sú datované na koniec 2. svetovej vojny. Existuje správa Marshalla Yarrow, vtedajšieho osobitného korešpondenta agentúry Reuters, pre najvyššie ústredie v oslobodenenom Paríži. Tento článok bol uverejnený v South Wales Argus 13. decembra 1944. Hovorí sa v ňom:

"Nemci v období Vianoc vyvinuli 'tajnú' zbraň. Toto nové zariadenie, ktoré je zrejme zbraňou pre vzdušnú obranu sa podobá skleneným guliam, ktoré zdobia vianočné stromčeky. Boli videné, ako visia vo vzduchu nad nemeckým územím, niekedy osamotene, inokedy v skupinách. Majú strieborné sfarbenie a sú zrejme priehľadné. " 

11. 8. 2017

Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

Milan Šupa

Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy.

Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

"Pre západ sú Slovania stále čosi menejcenné, čo mu má slúžiť. Západ totiž vždy bol a stále je voči Slovanom neprajný a nevraživý. Mali by sme si preto konečne uvedomiť, že náš charakter a naše záujmy nie sú totožné so západnými.

Základný bytostný princíp západu totiž spočíva v expanzii, výbojnosti a v parazitovaní na bohatstve porazených a podmanených, z čoho až doteraz profitoval. Heslá o slobode, suverenite, humanite a ľudských právach sú iba zastieracie manévre, za ktorými sa skrýva agresia a expanzia. A to hlavne pod vedením s USA. V súčasnosti sa tento bytostný princíp západu dostáva do ťažkostí, problémov a kríz. Preto narastá agresivita a úsilie znovu expandovať. A to zase predovšetkým na východ.

Slovanom boli vždy cudzie západné princípy života a bytia. Slovanský princíp života a bytia totiž nie je založený na expanzii, výbojoch a parazitovaní na materiálnych zdrojoch a prírodnom bohatstve podmanených, ale na vlastnej práci.

Čím viac sa však spoločenský systém na západe rozkladá, tým viac investuje do expanzívnych a represívnych zložiek. Profesionálne, to jest žoldnierske armády môžu síce vyhrávať marginálne bitky, ale nie vojny, pretože zániku rozkladajúcej sa spoločnosti nedokážu zabrániť ani mnohopočetné kordóny ťažkoodencov."

8. 8. 2017

Dokazuje Pálešove dielo existenciu Syna Človeka?

Martin Hruštínec

Chcel by som vecným spôsobom z pohľadu, ktorý mi umožnila knižka „Sedem archanjelov“ [1] napísať ohľadne súčasného obdobia archanjela Michaela, ktorý ako menší duch času pôsobil v období rokov 1845 – 1917 a ako väčší duch času začal pôsobiť v roku 1879 (do roku 2233).

Na str. 56 sa píše: „V Jánovom zjavení je opísaný Michael ako archanjel, ktorý stojí v slnku a bojuje s drakom. Je to kresťanský archanjel smrti a posledného súdu. Na západných priečeliach katedrál s váhami a mečom váži a triedi duše.“

To váženie a triedenie duší sa deje po smrti človeka. Egypťania zobrazovali tento dej ako misku váh, kde na jednej miske je pierko (symbol absolútnej ľahkosti) a na druhej naše srdce. Len ak naše srdce bude ľahšie ako toto pierko, tak Michael nás pustí zo Slnečnej sústavy ďalej do vyšších svetov. Ak nebude ľahšie, ak tam bude nejaká väčšia alebo menšia špinka, tak sa opäť narodíme alebo budeme prebývať v blízkosti Zeme k odčineniu. Avšak je zaujímavé, že súčasne je archanjelom posledného súdu. Pričom na tento posledný súd upozorňoval Ježiš, ktorý tvrdil, že sa tak stane v dobe Syn Človeka, a že keď príde uvedie nás do všetkej pravdy. Abdrushin vyhlásil, že je tým Synom Človeka, ktorého Syn Boží Ježiš zvestoval k Súdu a ku spaseniu. Nie je zaujímavým faktom, že sa narodil v roku 1875 práve v období menšieho ducha času a len štyri roky pred začiatkom toho väčšieho?

Michael nemôže vykonať posledný súd, môže vykonať len ten malý po pozemskej smrti. Ale ak sa traduje, že je archanjelom posledného súdu, nie je to preto, že v niektorom jeho období tento súd nastane a samotný Syn Človeka sa narodí?

Zaujímavé je, že Michael sa zobrazuje ako ten, ktorý kopijou prebodne draka a kresťania tohto draka nazvali Lucifer. V spise „Mária Magdaléna 2. časť, zo séria Zaviate doby sa prebúdzajú“, ktorého autor pochádza z Abdrushinovho okolia, je vylíčený dej, ako Abdrushin spútava Lucifera na 1000 rokov a svoju nohu položí na jeho krk. Nevideli jasnovidní ľudia v zjaveniach tento dej a pripísali víťazstvo omylom k Michaelovi? Tento dej sa udial práve v čase pôsobenia tohto archanjela. Žeby títo ľudia vedeli alebo tušili, že sa Luciferovo spútanie udeje v Michaelovi a preto ho aj označili ako archanjela posledného súdu?

Na str. 57 sa píše, že slovania pomenovali pod menom Svarožic slnečné božstvo. Podľa Koledovho Daru Slovenom od Juraja Sitára (Pribina Chariotov) naši predkovia pomenovali Parsifala – Syna Človeka ako Svarožic a očakávali jeho príchod k súdu. Zároveň menovali malým Svarožicom aj slnečné božstvo, teda bytosť Slnka, ktorá je zástupcom Svarožica v Slnečnej sústave.  No a nie je zaujímavé, že Syn Človeka, teda Svarožic prišiel na Zem práve v čase pôsobenia svojho zástupcu – archanjela Michaela?

Autor ďalej uvádza, že Michael inšpiruje človeka k vyššiemu poznaniu pravdy, k filozofii a nabáda človeka k vnútornej slobode. Na str. 64 je napísané: „Patrí k úlohe doby vytvoriť novú filozofickú syntézu a ukuť nové pojmy, takrečeno nové Platónske spisy, ktoré budú v nasledujúcich 25 storočiach tvoriť ideovú kostru spoločenského života. Snom michaelských dôb je celistvá múdrosť...“

V ktorom inom období sa mal narodiť ten, ktorý nás má podľa Ježiša Krista uviesť do celej pravdy? Ten, ktorý nám prostredníctvom svojho diela [2] odhaľuje obrovské múdrosti, vďaka ktorým sa očistíme, získame vnútornú slobodu a správnu cestu z bludiska a zmätku dneška?

To, že sa hlásim k Abdrushinovi – Synovi Človeka – Svarožicovi (ako ho nazvali naši predkovia) neznamená, že toto vyššie napísané je niečo, k čomu som dospel po nejakom násilnom chcení vidieť tieto dôkazy. „Sedem archanjelov“ som čítal postupne, jedného archanjela za druhým a keď som sa dostal k Michaelovi, odrazu pri čítaní mi len naskakovali súvislosti. Aj bez tejto knižky, by som samozrejme vedel a mal presvedčenie. Ale je pekné a úžasné, že tieto spojitosti sa v nej nachádzajú.


7. 8. 2017

Čo znamená slovo „reklama“?

Martin Hruštínec

„Reklama“ pozostáva z dvoch slov. Zo slova „re“ a slova „klama“.

„Klama“ znamená klam, lož, ilúzia.

Re“ je prevzaté zo starého Egypta, kde týmto termínom nazývali Lucifera.

Reklama teda znamená Luciferová lož, Luciferová klama, Luciferová ilúzia...

6. 8. 2017

List synovi

Milý syn,
prichádza čas, keď budem musieť nastúpiť cestu, z ktorej niet návratu. Nemôžem Ťa vziať so sebou a preto Ťa nechávam tu, vo svete, kde dobrá rada nie je zbytočná. Nikto sa nenarodil múdry. Každý potrebuje skúsenosti a čas. Žil som a pozoroval svet dlhšie ako Ty a preto vedz, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Videl som spadnúť nejednu žiariacu hviezdu a videl som aj to, ako sa mnoho palíc, o ktoré sa ľudia opierali, zlomilo. Chcem Ti dať niekoľko rád, aby si vedel, na čo som prišiel a čo ma naučili vlastné chyby a čas.
Uprostred hluku a náhlenia buď pokojný a trpezlivý. Mysli na pokoj a mier, ktorý môže existovať len v tichu. Usiluj sa zo všetkých síl vychádzať s ľuďmi dobre. Svoj názor vyslovuj pokojne a jasne, ale vypočuj si aj iných. Nezabudni, že aj tí, ktorí nie sú učení a často konajú nenápadne, Ti majú čo povedať. Vyvaruj sa ľudí hlučných a násilných. Tí do Tvojho života neprinesú nič iné ako nepokoj.
Keď sa Ti raz podarí splniť svoje predsavzatia a budeš mať úspech, ostaň aj naďalej skromný. Skromnosť je nesmierny majetok v kolotoči času. Vedz, že Pravda sa nikdy neriadi podľa nás, ale my sa musíme riadiť podľa Pravdy. Nikoho sa neboj viac ako seba samého. V našom vnútri býva sudca, ktorý neklame a na ktorom záleží viac ako na súhlase celého sveta. Je to svedomie. Nerob preto nič proti jeho radám. Pamätaj si však, že hovorí veľmi ticho a keď ho budeš neustále prehliadať, stíchne úplne. Toho sa vyvaruj!
Uč sa od druhých a kde sa hovorí o múdrosti Svetla, slobode, pokore a láske, tam vždy pozorne počúvaj. Keď Ťa bude niekto chcieť naučiť múdrosti, pozri sa mu najprv do tváre, lebo rozdávať môže len ten, kto sám niečo vlastní. Nikoho však nepodceňuj! Veď porozumieť človeku je veľmi ťažké.
Neuč iných, pokiaľ sám nie si múdry.
Konaj dobro a nestaraj sa o odmenu. Svoju prácu vykonávaj s plnou zodpovednosťou a o cudzie záležitosti sa nestaraj. Nikomu sa nepoklonkuj a sám poklonkovanie neprijímaj. Nehovor všetko, čo vieš, ale sleduj, čo hovoríš, lebo vypustené slovo je ako vták, ktorého už nechytíš. Buď ochotný vypočuť každého, ale sám sa nesťažuj. Maj stále na pamäti niečo dobré. Nespôsobuj žiadnemu tvoru, človeku ani dievčaťu ťažké srdce. Pamätaj si, že aj Tvoja matka bola kedysi dievčaťom. Denne rozmýšľaj o živote i o smrti, aby si s pokojnou mysľou mohol raz odísť z tohto sveta...

V Baltimore 1693