21. 9. 2018

Koho Ježiš Kristus označil za svoju cirkev

Jaroslav Rajnoha

Iste mnohí poznajú Ježišove slová nachádzajúce sa v biblii: „A ja ti hovorím. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ Mt 16-18. Peter bol Ježišov učeník, ktorý sa snažil aj žiť podľa slov, ktoré Ježiš Kristus učil. Bol jedným z najviac zapálených pre Ježišovo učenie, pre poznávanie skutočnej Pravdy a zákonitostí života. Získal si tak Ježišovu pozornosť ako ten, do ktorého vkladal nádej, že bude pravdivo a oduševnene ďalej podávať jeho učenie. Peter mal v ľuďoch zapáliť plamienok pravdy a lásky vedúci k Svetlu, k Bohu. Ježiš teda predpokladal, že sa jeho Slová a Pravda, ktorú ľudom hlásal, môže šíriť naozaj taká, akú on skutočne dával, teda neskalená. Svojou cirkvou teda označoval: ľudí žijúcich podľa Božieho Slova, ľudí žijúcich podľa Jeho učenia, resp. čo najväčší počet ľudí žijúcich podľa Slova Božieho vedúceho k spáse, teda k Raju ľudských duchov. Toto mala byť cirkev. Pridŕžanie sa Slov Ježišových má teda pre človeka zabezpečiť správny smer k záchrane, preto sa tiež uvádza, že: „brány pekelné ju nepremôžu“. Jednoducho takýchto ľudí vo všeobecnosti si predstavoval pod svojou cirkvou, vtedy bez akéhokoľvek ďalšieho rozvádzania.

Jeho učenie je v skratke takéto: Stále hovoril, že: Čo zaseješ, to i zožneš! Teda že, Každému sa raz všetko vráti!, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto!, že Náhody neexistujú! ...a hovoril to týmito slovami:
- „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ - Matúš 7:1-2;
- „Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám.." - Lukáš 6:37-38;
- „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!" – Lukáš 6:31;
- „Bez príčiny sa vám ani vlas na hlave neskriví" inak povedané: „Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.“ – Matúš 10:29-30;
- „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú." - Matúš 26-52;
- „Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera." - Lukáš 12:59;
- „Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými" – Matúš 19:30;

Človek má vlastným prežitím a skúsenosťami dôjsť k uvedomeniu: že ako teraz koná, tak sa bude neskôr mať! Teda má správnym prežívaním života dôjsť k uvedomeniu, že vo stvorení existuje zákonitosť spätného pôsobenia, v skratke povedané: „Čo zaseješ, to i zožneš“. Teda, že už teraz by sa mal radšej každý snažiť zasievať niečo pekné, dobré, správne a láskavé, aby sa mu v budúcnosti aj mohlo zasa vracať to pekné, dobré, správne a láskavé. K tomuto sa má človek dopracovať, teda k uvedomeniu, že už dnes treba konať dobro a nie jeho opak, ktorý v dôsledkoch znamená len "pliesť si na seba bič". Preto Ježiš Kristus tiež učil: Miluj svojho blížneho ako seba sameho, alebo miluj aj svojich nepriateľov.