23. 11. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Strelec, Tiger a Baran


 Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.

Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.

Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

16. 11. 2018

Nový Slovenský Kalendár - Zem v Slnečnej sústave v znameniach Škorpión, Býk a Býk


Martin Hruštínec

Rozprávka o 12 - tich mesiačikoch ukazuje našimi predkami poznanú múdrosť o pôsobení Bytostí Svetla. Naša Zem sa v rámci svojho obehu na určitú dobu vnára do pôsobenia konkrétnych Bytostí Svetla, ktoré pôsobia na naše zdravie, duchovný vývoj, prírodu, počasie, spoločenské dianie atď.

V tomto seriály sa budeme zaoberať tromi základnými zodiakmi Svjetovidovej guli (hrubá hrubohmotnosť) Slnečnej sústavy.

Slnečná sústava má teda  tri základné zodiaky. Slnko je v ich strede, to znamená, že počítame v heliocentrickej sústave. Západná astrológia pracuje len s jedným zodiakom v geocentrickom systéme, preto predstava viacerých môže zo začiatku udivovať.

Tieto tri zodiaky sú nasledovné:

Svjetovidov kruhzodiak hrubej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše viditeľné činy, fyzické orgány, počasie. Dochoval sa najviac v západnej astrológii. Je v našich končinách najzaužívanejším. Keď sa niekoho opýtate v akom je Znamení, tak dotyčný hovorí automaticky Znamenie tohto zodiaku, lebo v heliocentrickom systéme je Slnko a Zem v tom istom znamení ako Slnko v systéme geocentrickom. Pre iné planéty to však už neplatí. Začína Jarnou Rovnodennosťou Znamením Baran.

Perúnov kruhzodiak strednej hrubohmotnosti (astrálna rovina), ktorý vplýva na naše emócie, slová, meridiány v tele. Tento zodiak sa dochoval najviac v Číne, ako tzv. čínske znamenia aj keď súčasné čínske počítanie nie je heliocentrické. Začína Jesennou Rovnodennosťou Znamením Myš. 

Svarogov kruhzodiak jemnej hrubohmotnosti, ktorý vplýva na naše myšlienky, čakry a najsilnejšie vplýva na duchovný vývoj. Tento zodiak sa dochoval u našich predkov. Začína Zimným Slnovratom Znamením Ryby.


Zároveň naša Slnečná sústava (ako aj všetko vo Stvorení) má tri gule (Svarogova, Perúnova  a Svjetovidova) a každá z nich pozostáva z troch základnych zodiakov (dokopy teda 9 zodiakov). V tomto seriály sa ale budeme zaoberať  len Svjetovidovou guľou Slnečnej sústavy – hrubou hrubohmotnosťou, jej viditeľnou časťou a jej tromi zodiakmi. Perúnovou guľou, ktorá má vplyv na 12 – ročný súd a je zdrojom generačných úloh a Svarogovou, ktorou počítame tzv. Veky ľudstva so širším vplyvom, sa zaoberať nebudeme.


Planéty Slnečnej sústavy sa svojim pohybom nepretržite vnárajú do rôznych Znamení a pobudnú v nich kratší alebo dlhší čas v závislosti od obežnej dráhy. Tu platí, že v každom momente sa planéta nachádza vo všetkých troch Zodiakoch súčasne – v Svjetovidovom, Perúnovom a Svarogovom, pričom poradie týchto Znamení nie je náhodné ale má svoju zákonitosť. Z toho vyplýva, že stačí nám vedieť len jedno zo  Znamení či už v Svjetovidovom, v Perúnovom alebo v Svarogovom, v ktorom sa planéta nachádza, automaticky vieme určiť aj zvyšné dve Znamenia. My sa v tomto seriály budeme zaoberať len pohybom našej planéty. V geocentrickom systéme, teda v tom klasickom, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejší, sa ráta pohyb Slnka v zodiaku začínajúceho Jarnou Rovnodennosťou a tu platí jednoduchá zásada, že ak vieme Znamenie v ktorom sa práve Slnko nachádza v geocentrickom systéme, tak presne to isté Znamenie platí pre Zem i Slnko v heliocentrickom systéme Svjetovidovho kruhu Svjetovidovej guli. Dnes už každý človek, ľudovo povedané, vie „v akom Znamení sa narodil“, a vie aj aké je práve teraz Znamenie. Toto Znamenie predstavuje Slnko v geocentrickom systéme počítané od jarnej rovnodennosti. Keď tento údaj vieme, ľahko zistíme Zem v Svjetovidovom kruhu, lebo obe Znamenia sú rovnaké. A keď vieme Znamenie v Svjetovidovom kruhu, tak opäť veľmi jednoducho zistíme aj Znamenia v Perúnovom a Svarogovom kruhu.

Príklad: Jožko vie, že sa narodil 15. 4. v Znamení Barana. Toto predstavuje Slnko v Baranovi v geocentrickom systéme. Automaticky platí to, čo nás v tomto seriály zaujíma: Keď sa Jožko narodil, tak Zem v heliocentrickom systéme bola v Svjetovidovom kruhu v Znamení Baran, V Perúnovom kruhu v Znamení Kôň a v Svarogovom kruhu v Znamení Strelec.

Nežná revolúcia bola vlastizradou


Martin Hruštínec

Skúsme logicky uvažovať. Československo bolo súčasťou východného impéria, nelegálne prekročenie hranice do toho západného sa tvrdo postihovalo. Trest smrti znamenal, že režim sa s človekom nemaznal. Vládla jedna strana. Systému sa dnes hovorí totalitný, keďže išlo o totálnu moc, demokracia neexistovala.


A teraz si predstavte, že na ulicu napochodujú 20 roční študenti, na balkónoch sa objavia nejakí starší páni, ktorí budú kričať, rozprávať a deklarovať nejaké heslá, teda niečo pekné na povzbudenie stojacich študentov (napríklad, aká je demokracia fantastická). Sem tam si zaspievajú a to je všetko, nič iné sa nedialo, žiadne krvavé násilnosti...preto sa jej hovorí „nežná.“ Pričom na dnešnom futbalovom stretnutí je často viac násilností, ako ukazuje tých pár srdce vrúcich televíznych záberov z týchto manifestácii. A teraz systém, lepšie povedané ľudia stojaci za týmto systémom, vidiac týchto pokojne zhromaždených študentov jednoducho rezignujú. Chápete? Systém, ktorý mal v sebe zakotvený aj trest smrti nemaznajúc sa s človekom, systém, ktorý tvrdo počas celej svojej existencie potláčal akékoľvek nepriateľstvo, teraz len tak jednoducho pri pohľade na pokojných študentov si povie „neviem sa im ubrániť, nech sa nenávidený kapitalizmus moci chopí.“

Je vôbec možné, aby komunistický systém zo svojej povahy vždy bojujúci proti kapitalizmu a demokracii, len tak bez akéhokoľvek odporu, nežne, zamatovo nechal sám seba padnúť a pustiť do vlasti protichodnú ideológiu? To je absolútne vylúčené okrem jedného jediného prípadu. A ten sa aj stal. Vtedajšia mocenská elita jednoducho nechala celý systém povaliť. Nežná revolúcia je len zastierací manéver nimi viac alebo menej organizovaný, tak ako vždy s využitím koho iného ako mladých ľudí po ideáloch túžiacich a najlepšie manipulovateľnú akčnú skupinu populácie. Množstvo hodnotných ľudí sa týchto manifestácii zúčastnilo netušiac nitky v pozadí. Autor článku vtedy chodil do škôlky. Bol tiež nahuckaný nič netušiacimi pani učiteľkami, aby mával vlajočkami na pozdrav spolu s ostatnými deťmi týmto pochodujúcim študentom, keď sa odrazu objavili. Na moju terajšiu radosť som chytil sovietsku vlajku. Samozrejme tú som dlho v ruke nedržal.

11. 11. 2018

Blahoslavenstvá - úvod
Témy vo videu:
- arianske kresťanstvo bez hierarchie
- Bus Belojar a nástup nového veku
- Krškany a Ivanka pri Nitre
- Samo - najväčší slovenský arián
- okolo roku 600 u nás stále pôvodné (arianské) kresťanstvo
- Origenes a zneužitie jeho spisov 
- zneužitie Kristovho učenia Rímom a vzbura národov (Samo, Mohamed...)
- neskoršie origenovské hnutie, ktorého predstaviteľmi u nás boli Cyrila a Metod  
- zavraždenie Ježiša Krista a traja králi

7. 11. 2018

Mravné poznanie ako úloha východnej Európy

Emil Páleš

RNDr. Emil Páleš CSc.

Ako každá doba, aj tá naša potrebuje hrdinov, čo sa postavia drakovi. Len dnes musíme vedieť náš boj poňať duchovne, a nie fyzicky, aby sme ho mohli vybojovať. Sme v kultúrnej vojne. Každú pravdivú myšlienku, každý etický princíp musíme brániť ako pevnosť a hrad, ktorý nesmie prepadnúť nepriateľovi. Na to je potrebný meč jasného rozlišovania, kopija dobrej vôle a štít čistého cítenia, aby sme neboli napadnuteľní. Musíme zvádzať slovné a myšlienkové súboje, ako keby nám išlo o život, lebo ak ich nevybojujeme mentálne, potečie fyzická krv. Musíme byť pripravení niečo riskovať a obetovať, inak prídeme o všetko a stratíme aj večnosť.

Celá moja práca sa točí okolo príčinného prepojenia medzi neviditeľným a viditeľným svetom. Ako súvisia naše duševné predstavy, myšlienky, citové hnutia so zdravotným stavom, stavom ekonomiky, politiky či vznikom nových tvorov v evolúcii? Všetko na svete, čo má pre nás ľudský význam, má dve stránky: hmotnú a duchovnú, vonkajšiu a vnútornú. Spojením oboch vznikajú a trvajú veci.

Zlé myšlienky musia najprv oslabiť imunitu, aby telo otvorilo brány choroboplodným zárodkom. Mikróby nespôsobujú chorobu, iba ju zviditeľňujú. Kokaín sám osebe nespôsobuje závislosť. Len kto nenašiel prameň duševnej sladkosti v mystickej láske, je odkázaný na psychoaktívne látky.

Ekonomické zákony nespôsobili finančnú krízu. Zákonitosti ekonomiky sú len opakované správanie veľkého počtu ľudí. Zmenia sa ak zmeníme priority. Peniaze denne skloňujeme ako synonymum tej najtvrdšej reality. Ale peniaze sú len systém viery. Zlato nemá takmer žiadnu úžitkovú hodnotu a tisícročná viera v zlato je čistým náboženstvom. Rovnako digitálne peniaze v počítačoch na Wall Street by stratili akúkoľvek moc, keby sa vytratila zdieľaná predstava, že ju majú.

Svet sú zhmotnené hodnoty. Aj technika je len zhmotnený duch. Napríklad mechanika sa zrodila z náboženského impulzu. V polovici 16. storočia cirkevní kazatelia vystúpili s fatalizmom a predestináciou. Všetko je vraj nezvratne predurčené. Tento vôľový postoj sa premenil na dramatickú umeleckú náladu v cítení, deterministický svetonázor v myslení a v priebehu sto rokov viedol k založeniu mechaniky ako novej vedy. Obklopili nás kladky a ozubené kolieska. No nie orloje a parné stroje stvorili človeka zmýšľajúceho deterministicky, ale kalvinista veriaci v neúprosného Boha postavil stroje.