9. 4. 2020

Čo nám chce povedať dianie okolo vírusu zvaného Corona?


Martin Hruštínec


Tento článok bude stručný, s naznačenými indíciami. Čitateľ si už sám musí doplňujúce informácie dohľadať.

Vírus zvaný Corona alebo Covid 19 zmenil život väčšine ľudstva na Zemi. Je úplne nepodstatné, či sa jedná o vírus z laboratória alebo nie. Taktiež je nepodstatné, či sa štatistiky nákazy nafukujú alebo nenafukujú, či sa jedná o veľkolepé divadlo za účelom nastolenia nového svetového poriadku. Dôležité je prežívanie a to, čo sa deje. Veci v pozadí svetských záležitostí, nech sú akékoľvek, nehrajú rolu.

V druhej polovici 19. storočia sa v Nemecku narodil Syn Človeka. Týmto sa naplnili Ježišove slová o príchode Toho, ktorý nás má uviesť do všetkej Pravdy v čase Posledného súdu. Mnoho podobenstiev nabáda ľudí, aby nezaspali tento príchod, aby boli duchom bdelí a spoznali Ho. Vieme, že sme Ho nespoznali. Evanjelická cirkev bola blízko prostredníctvom jedného farára, ktorý začal o Ňom hovoriť na svojich kázaniach v kostole. Žiaľ, vrchnosť to zamietla. Katolícka cirkev taktiež mlčí. Hovorí sa, či je alebo nie je to pravda neviem, že každý novozvolený pápež má možnosť svetu oznámiť túto skutočnosť. Taktiež, že Ján Pavol I., ktorý zomrel za záhadných okolností, mal tú snahu. Čas ukáže, čo je na tom pravdy. Zatiaľ však vieme s istotou, že Ježišom zvestovaný Syn Človeka je ľudstvom teraz nespoznaný. S Jeho príchodom samozrejme prišiel aj „Posledný súd.“ Preto žijeme už od druhej polovice 19. storočia v mimoriadnej dobe.

Záleží od samotného čitateľa týchto riadkov, ako sa zariadi v tejto otázke. Tak, ako Syn Boží Ježiš Kristus nechodil prosiaci, aby v Neho uverili, ani Syn Človeka nechodil s prosíkom v Jeho uznanie. Človek sa musí sám hýbať.