12. 10. 2020

Znamenie Pes od 12. októbra 2020 do 20. septembra 2021

Martin HruštínecZatiaľ veľmi krátko a narýchlo.

Dnes 12. októbra 2020 je veľmi dôležitý deň z pohľadu postavenia planéty Jupitera, ktorá sa dostala a s ňou celé ľudstvo, pod žiarenie Znamenia Psa v Perúnovom kole Slnečnej sústavy. Nastal nový rok v Perúnovom kole, ľudstvo o tom samozrejme nič nevie, ale dôsledkom sa aj tak nevyhne.

Žiarenie tohto Znamenia sprostredkováva pevný atribút Božej Múdrosti, preto od dnešného dňa do 20. septembra 2021 očakávajme prejavy najväčších hlúpostí. Ak by som mal kamaráta mimozemšťana, ktorý by chcel ísť niekde na exkurziu pozrieť sa ako vyzerá vzor hlúposti, tak ho pozvem práve v tomto období na našu planétu, kde hlúposť nie že bude kvitnúť, ona pôjde do plodu. Všetci budeme s ňou konfrontovaní a jej trpké plody požívať. To je daň za našu neochotu byť ľudským.

Naposledy sme v tomto období, ktoré nás čaká, boli od 21. augusta 1949 do 29. júla 1950, kedy sa sprísnil komunistický režim a históriu už poznáte. Preto diktátorské tendencie u ľudí pri moci, budú vystupovať, samozrejme zaobalené už pod iné ideológie a dôvody, do úvahy musíme vziať aj inú dobu, v ktorej sa nachádzame.

Pre tých, ktorí by chceli na sebe pracovať, toto Znamenie prináša impulz k absolútnemu obratu, pomáha a nabáda človeka k dôležitej skutočnosti: "Všetko musí byť nové!", lebo človek všetko pokrivil a ak nezasiahne vyššia moc (čo zasiahne) ľudstvo pôjde do záhuby (viď. životné prostredie, epidémie, vojny a pod.). To čo sa má stať novým je človek. Teda, kto chce na sebe pracovať a duchovne nezahynúť, je tu obdobie, kedy jeho myslenie, slová, činy musia byť nové.

6. 10. 2020

Jesenná Rovnodennosť

 Martin HruštínecRok pozostáva zo štyroch hlavných bodov, ktoré ho členia na štvrťroky. Tieto body sú: Zimný a Letný Slnovrat, Jarná a Jesenná Rovnodennosť. Na Jesennú Rovnodennosť sú sily Jin a Jang alebo po slovensky Beloboga a Cernboga vyrovnané. 

Jesennou Rovnodennosťou, ako sa blížime k Zimnému Slnovratu, pozvoľna sily Beloboga stúpajú a sily Cernboga klesajú. Na Zimný Slnovrat, kedy Vianoce vrcholia sú sily Beloboga najväčšie a sily Cernboga zas najmenšie. 

Belobog zabezpečuje duchovný vývoj človeka v jemnejších, belších hmotnostiach a inšpiruje človeka k realizácii vo fyzickom svete. Cernbog zabezpečuje duchovný vývoj človeka v najhrubšej, v tmavšej, v cernšej hmotnosti, pomáha mu prijaté inšpirácie zrealizovať, aby človek premenil Zem na odlesk Raja. Preto počas Zimného Slnovratu, kedy je najdlhšia noc, Belobog pomáha človeku viac sa zahĺbiť do seba, zrekapitulovať si rok a vytýčiť nové úlohy v ďalšom kolobehu, ktorý po Zimnom Slnovrate nastane a kedy už Cernbog pomáha tieto inšpirácie uskutočňovať, pričom vrchol jeho sily nastáva počas Letného Slnovratu, kedy je najdlhší deň a najkratšia noc. Práve obdobie okolo Letného Slnovratu je najpriaznivejšie na činorodú aktivitu smerom k hmote. 

Štvrťrokom od Jesennej Rovnorodosti  po Zimný Slnovrat (Znamenia Váhy, Škorpión, Strelec) začína príprava na Vianoce alebo inak povedané, na vrchol pôsobenia Beloboga. Vianoce začínajú Strelcom a končia Kozorohom, v ich strede na Zimný Slnovrat sme najbližšie k nášmu domovu – biblickému Raju. Vo Váhach a Škorpiónovi si triedime prežitia z predchádzajúceho obdobia, ktoré bolo pod vládou Cernboga (od Jarnej Rovnodennosti po Jesennú) alebo z ešte dávnejších období. Snažíme sa ponaučiť z chýb nielen svojich ale i blížnych. Taktiež poučenie čerpáme aj z dobrých rozhodnutí. Je to vhodné obdobie na jarmoky, besedy, hody, výmenu tovarov i skúseností. Brány do záhrobia sú otvorené, pripomíname si zosnulých, ktorí môžu prísť na návštevu. Je dobré zaspomínať, staré krivdy odpustiť. Rady a skúsenosti čerpáme aj od ľudí prebývajúcich a vyvíjajúcich sa v iných Slnečných sústavách. Pozvoľna stúpajúca sila Beloboga a tomu priamo úmerné klesanie síl Cernboga nám umožňuje ísť viac do hĺbky, spojiť sa s inými úrovňami, načerpať inšpirácie, pričom fyzických prác ubúda, sústreďujeme sa viac na duchovnejšie aktivity. Na Vianoce toto všetko, hlavne mohutná túžba po Svetle a snaha o spájanie sa s týmto Svetlom, Bohom, príde do maximálneho rozmachu. 

Vláda Beloboga je teda v dvoch štvrťkruhoch – od Jesennej po Jarnú Rovnodennosť, pričom vrchol vlády je v strede na Zimný Slnovrat. Vláda Cernboga je v dvoch štvrťkruhoch – od Jarnej po Jesennú Rovnodennosť, pričom vrchol vlády je v strede na Letný Slnovrat. Ich sily sú vyrovnané na Jesennú a Jarnú Rovnodennosť.