29. 12. 2013

Láska najvyšším darom


A ukážem vám ešte omnoho vzácnejšiu cestu:

Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, ale lásku by som nemal, som iba duniaci kov a zvučiaci zvon.

Keby som mal dar proroctva, rozumel všetkým tajomstvám a obsiahol všetko poznanie, áno, keby som mal tak veľkú vieru, že by som hory prenášal, ale lásku by som nemal, nič nie som.

A keby som rozdal všetko čo mám, áno keby som vydal sám seba k upáleniu, ale lásku by som nemal, nič mi to neprospeje.

Láska je trpezlivá, láskavá, nezávidí, láska sa nechvastá a nie je domýšľavá. Láska nejedná nečestne, nehľadá svoj prospech, nedá sa vydráždiť, nepočíta krivdy. Nemá radosť zo zla, ale vždy sa raduje z pravdy. Nech sa deje čokoľvek, láska vydrží, láska verí, láska má nádej, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvo - to zanikne; jazyky - tie skončia; poznanie - to bude prekonané. Veď naše poznanie je len čiastočné, i naše prorokovanie je len čiastočné; až príde plnosť, vtedy to, čo je čiastočné, bude prekonané.

Teraz vidíme ako v zrkadle, len v hádanke, potom však uzrieme tvárou v tvár. Teraz poznávam čiastočne, ale potom poznám plne, ako Boh pozná mňa.

A tak zostáva viera, nádej, láska - ale najväčšia z tej trojice je láska.

Apoštol Pavol

4. 12. 2013

Stávajte Sloveni

Juraj Sitár


Vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel,

Stvoriteľ – Najvyšší na Vás dnes pozrel!
Neste!!! Či čujete???
Neste Pravdy hlas do celého sveta,
by naplnila sa Slova Pánovho veta:
Vy ste mi národom na svete najmilším,
bo Slovo Otcovo Vám sa stalo najbližším.
Vy strach nemajte, Vo Svetle Pravdy stojíte,
národom zvolajte, že len Boha sa bojíte!
Kto trúfne si proti Vám – so Slovom v srdci,
tomu dni zrátajú Otcovi služobníci.
Preto vstávajte Sloveni, Váš čas už dozrel!


Ďalšie básne: