Stránky

25. 4. 2014

ŠKOLA LOGIKY – ukrižovanie Syna Božieho

Martin Hruštínec

Prišiel Syn Boží na Zem s cieľom nechať sa ukrižovať?


Axiómy:
A1: Ježišove posledné slová na kríži: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!
A2: Odpustenie súvisí s hriechom.
A3: Hriech je priestupok proti Božej Vôli.

Použitie axióm:
Ježišove posledné slová na kríži: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia! (A1)
Odpustiť súvisí s hriechom (A2), čo znamená, že ľudia zhrešili proti Bohu (A3).

Z toho vyplýva, že zavraždenie Jeho Syna bolo hriechom a teda proti Otcovej Vôli, to znamená, že nebola táto vražda Jeho Vôľou, nebola chcená. Teda Boh Otec neposlal svojho Syna na Zem s cieľom Jeho zavraždenia.

Záver: Ježiš na Zem neprišiel preto, aby sa nechal zavraždiť. Bol to priestupok ľudstva proti Vôli Jeho Otca.


Mohlo ukrižovanie Syna Božieho vziať hriechy z iných ľudí?

Axiómy:
A1: Ježiš Syn Boží hovoril Pravdu.
A2: Ježiš povedal: „Čo zaseješ, to zožneš“. „Neodídeš odtiaľto, pokiaľ nezaplatíš do posledného haliera“.
A3: V desatore stojí „Nezabiješ“.
A4: Porušenie desatora je priestupok voči Božej Vôli.

Použitie axióm:
Z A3 vyplýva, že vraždiť sa nesmie, lebo  (A4) je to priestupok proti Božej Vôli. Z A2 vyplýva, že kto vraždí zožne vraždu a musí ju odčiniť do posledného haliera, a toto je pravda (A1).

Záver: Ukrižovaný Syn Boží nemohol vziať na seba hriechy iných ľudí, práve naopak, ľudia si na seba týmto činom naložili ďalšie.Akékoľvek axiómy, vždy vedú k Pravde a navzájom sa dopĺňajú. V tomto prípade boli použité náboženskými obcami uznávané axiómy. Tieto ako základné pojmy existujú napr. v zmysle autority, kedy Ježiš a desatoro je vyššou autoritou ako výrok náboženskej obce. Výroky náboženských obcí (napr. koncilov) teda nemožno použiť ako axiómu ale sú len predmetom dokazovania. Pokiaľ by bol výrok náboženskej (ale aj inej) skupiny správny tak axiómy ho potvrdia. Pokiaľ je výrok nesprávny tak axiómy ho nepotvrdia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.