29. 8. 2018

O vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSR v roku 1968


Pjakin veľmi zaujímavým spôsobom poukazuje na vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSR. Tieto informácie v mienkotvorných médiach neexistujú. Až teraz v ére internetu si ich musí človek "pracne" dohľadať mimo hlavný prúd.


26. 8. 2018

Duševná vyrovnanosť

Monika BílkováUdržet si v životě duševní rovnováhu je základní prostředek vedoucí k dobrému zdraví. Život lze prožít buď s neustálým strachem a starostmi nebo s nadhledem a radostí. Teď si určitě každý řekne, že kdybych znala jeho starosti, tak mluvím jinak, ale vězte, že vaše starosti nejsou v porovnání s problémy druhých lidí zase tak velké. Jsou pouze tak velké, jak si je připustíme aby byly. Život je pouze hra, kterou všichni hrajeme na tomto světě a v tomto životě. Každý může svůj život ovlivnit a všechny jeho činy se mu vrátí v jiné podobě. Čím více radosti, tím budeme mít krásnější a zdravější život. Pozitivní myšlení se odráží nejen v dobré náladě člověka, ale také na jeho zdraví. Starosti, strachy, závist, lhaní, chamtivost, arogance a zlo ve všech jeho podobách nám ubírají životní energii a projevují se onemocněním těla.

 Základní teze vedoucí k pozitivnímu myšlení a ke zdraví:
 1) Miluj sám sebe a svoje okolí jako sám sebe. Okolím se rozumí příroda, zvířata, lidé. Pokud má člověk rád sám sebe a dokáže se milovat a také si odpouštět, umí milovat a také odpouštět svému okolí. Když člověk miluje, život je krásný. Hledejme lásku ve svém nitru a ne u druhých lidí či věcí. Každý má klíč k sám sobě u sebe, stačí ho jenom nalézt.

2) Miluj nepodmíněnou láskou. Milujeme druhého protože je a ne pro peníze a společenské postavení. Milujeme své děti protože jsme moc rádi, že je máme a ne proto, že mají ve škole samé jedničky. Milujeme svého pejska, protože se o něho chceme postarat a ne protože je zrovna “in“ mít zvířátko. Netrýzníme a nestresujeme sami sebe úsilím po dokonalosti abychom se měli rádi. Mějme se rádi takoví jací jsme, ale poučme se z naších chyb.
 Nepodmíněná láska je vyjádřením nezávislosti člověka. Člověka, který není závislý na společenském dogma. Člověka, který se nemusí přizpůsobovat “většině“, aby nejprve ukázal druhým, jak je dobrý a teprve potom se mohl mít rád.

 3) Raduj se ze života. Mít rád každou chvilku života dělá celý život radostný. Dívejte se na svět radostně a hledejte každou drobnou příležitost pro radost. Od obláčků na modré obloze přes listí na stromě třepetající se ve větru až po krásnou barvu vašeho nového trička. I “bouřkové mraky“ mají své neopakovatelné kouzlo a jsou krásné.

 4) Vše co dělám, dělám s radostí. Nenechte se nakazit stereotypem. Každá prospěšná práce je záslužná a přináší pozitivní pocit z dobře vykonané práce a radost ze života a lásku sám k sobě a lásku k vašemu okolí a to všechno se k vám zase vrátí pozitivním činem od vašeho okolí a přinese vám zase radost a lásku…

5) Mír v duši. Mír v duši je vnitřní svoboda a vyrovnanost sám se sebou a se svým životem. Navozuje životní klid a jistotu se sebou samým. Je to vnitřní síla člověka, která mu pomůže překonat všechny starosti, problémy a především životní krize. Pomocí míru v duši je člověk vyrovnaný, sebejistý, svobodný a láskyplný.24. 8. 2018

Čo zaseješ, to i zožneš – platí to pre všetkých ?!?!


Jaroslav Rajnoha


Čo zaseješ, to i zožneš, resp. Každému sa raz všetko vráti, Božie mlyny melú pomaly, ale isto – platí toto pre všetkých!?!? Určite že áno, pretože zákonitosti vložené Stvoriteľom do stvorenia, platia rovnako pre každého, no napriek tomu niektorí tvrdia, že Ježiš Kristus prišiel na zem preto, aby tu ukrižovaním umrel a zobral tým na seba ich hriechy, teda ich zlé „sejby“, aby spätné účinky svojich zlých skutkov už teda nemuseli „zožať“. Touto potupnou smrťou dokonca, že zároveň zmieril ľudstvo s Bohom. A keďže Bohu mal tento zlý počin ľudí priniesť ešte aj zmierenie, musel by ho teda nejako odobriť, schváliť, uvítať, v opačnom prípade, ako by mu mohol priniesť zmierenie??? Spravodlivý Boh by teda musel odobriť aj všetky počiny, ktoré tomu predchádzali a k tomu smerovali: posmievanie sa, zradu, neľudské zaobchádzanie, nenávisť voči Božiemu Synovi a napokon teda i fyzickú likvidáciu - vraždu. Všetko toto by malo byť potrebné na Jeho zmierenie sa s ľuďmi!?!?

Títo istí zároveň tvrdia, že tomuto vyššie popisovanému, všetci ostatní musia len veriť, ak chcú aby mali zabezpečené aj spasenie. No okrem tohto odporúčania sa musia k tomu aj hrdo hlásiť, podporovať tých, ktorí toto šíria, odmeňovať ich za ich „duchovné vedenie“ a čo je tiež ich dôležité odporúčanie: spovedať sa! Spovedať sa im zo svojich prehreškov. Tí, ktorým sa spovedajú, majú tak potom dokonalý prehľad a podľa toho môžu voliť aj potrebnú stratégiu ako si udržať svojich podporovateľov a vplyv na nich... Stačí vraj, keď sa zo svojich hriechov „duchovne vedúcim“ vyspovedajú, ktorí im "v mene Boha" udelia rozhrešenie, tým aj odpustenie a potom sú "duchovne čistý". Teda týmto uvedeným počinom vlastne hovoria, že slová: "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať." – Gal. 6:7, resp. že, Každému sa raz všetko vráti, alebo: Božie mlyny melú pomaly, ale isto – ŽE TOTO NEPLATÍ !!!, ale naopak, že platí: Čo zlé zaseješ, vyspovedáš sa z toho a už tým hneď získavaš duchovnú čistotu. Čo ak budeš zasa hrešiť znova a znova?...no tak sa jednoducho znova a znova vyspovedáš a si zasa duchovne čistý, teda bez hriechu. Takto ďaleko sa až vyšlo v ústrety podporovateľom, aby to predsa mali pohodlné a ľahké. Táto pohodlnosť je však len návňada, lákadlo! Doslova ako keby tomuto „veriaci“ smelo mohol hrešiť, zas a zas, pretože si totiž môže povedať: no veď čo na tom, predsa mi bol zriadený inštitút spovede, stačí keď ho kedykoľvek znovu využijem, keď bude treba a som opätovne, či znova opätovne čistý. Niektorí „duchovne vedúci“ teda týmto hovoria: neverte takej ceste pre vás, že si musíte všetko zlé, čo ste v živote „zasiali“, vykonali, aj odčiniť, že vám musí byť každá vina vyrovnaná, existuje predsa táto jednoduchšia a duchovne pohodlnejšia cesta, ktorú vám ponúkame.
KRISTUS VŠAK HOVORIL NIEČO ÚPLNE INÉ !!, že: Čo zaseješ, to i zožneš! Teda, že Každému sa raz všetko vráti!, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto!, že Náhody neexistujú! ...a hovoril to týmito slovami:

10. 8. 2018

Jeseň


Anonym

Na jeseň tohto roka bude dôležité, aby ľudia zmenili svoje návyky ohľadom dýchania, požívania nápajov, jedla, alkoholu, vykonávanie fyzických a sexuálnych aktivít (základné inštikty). Ak doteraz mohli v podstate beztresne holdovať obžerstvu (smrteľný hriech), alkohlizmu, mohli zneužívať pohlavnú silu, prepínať svoje fyzické telo k nezmyslom, nesprávne dýchať a ako tak to vedeli ustáť, na jeseň to už bude iné. Akékoľvek zneužitie pohlavnej sily,  jej nepoužitie správným teda tvorým spôsobom, nadmerné požívanie jedla či alkoholu, nesprávne dýchanie, nezmyselné prepípanie fyzických možností tela k nie prospechu seba a iných,  spôsobí okamžité oslabenie organizmu, doslova to vysaje všetku energiu z človeka. Človek bude chorý (NEmocný), bude veľmi unavený, cítiť sa bude nemocný, zničený, bez energie, bude mať obrovské problémy vykonávať bežné aktivity počas dňa. Ak však bude pohlavná sila použitá správnym spôsobom, ak bude človek jesť to čo má a v primeranom množstve, ak bude správne dýchať, používať fyzickú aktivitu k prospechu sebe a iným, požívať alkohol ako prirodzenú medzicínu,  potom získa také množstvo sily, že to čo mu trvalo urobiť hodiny stihne bez problémov za minúty, vôbec nebude unavený, bude plný síl a šťastný.

Aby bolo jasné nieje zmyslom alebo potrebou vzdať sa úplne sexuálneho života, byť abstinentom, prípadne sa týrať nejedením toho alebo tamtoho ale základné inštinkty ovládnuť a používať správnym spôsobom a vo vhodných časových intervaloch. Základom musí byť cit - svedomie, až potom všetko ostatné. Ak cit – svedomie je nad základným inštiktom, ovláda ho, potom  je možné ozdraviť sa na tele i duši (kalokagatia).

28. 7. 2018

Vírus digitálnej demencie


Ešte v roku 2007 odborníci zaznamenali, že čoraz viac detí – predstaviteľov digitálnej generácie, trpí poruchami pozornosti, stratou pamäte, nízkou úrovňou sebakontroly, kognitívnymi poruchami a depresiami. Vedci tvrdia, že v mozgu týchto detí sú pozorované zmeny podobné tým, ktoré sa objavujú po traumatickom poškodení mozgu, alebo v ranom štádiu demecie, ktorá sa zvyčajne vyvíja v starobe.
Priemerný 7 ročný Európan strávil u obrazoviek viac ako rok svojho života a 18 ročný viac ako štyri roky života. Deti sú iné, ale mozog majú spočiatku rovnaký ako pred tisíc rokmi – približne 100 miliárd neurónov a každý z nich je spojený s desiatimi tisíckami jemu podobných. Ale mozog je potrebné rozvíjať a kŕmiť. Všetky naše myšlienky, skutky, riešenia zložitých úloh a hlboké reflexie zanechávajú stopu v našom mozgu.
„Nič nemôže nahradiť to, čo deti získajú z vlastného, slobodného a nezávislého myslenia, keď skúmajú fyzický svet a sú konfrontované s niečím novým,“ tvrdí britská profesorka Tanya Byronová.
Od roku 1970 klesol okruh aktivity detí (priestor okolo domu, v ktorom deti slobodne skúmajú vonkajší svet) o 90 %. Svet sa zmenšil do obrazovky smartfónu. Deti zabudli, aké to je bežať v daždi, púšťať si lodičky, loziť po stromoch, alebo iba tak sa rozprávať medzi sebou. Celé hodiny sedia a sledujú obrazovku smartfónu, alebo počítača. Ale oni potrebujú rozvíjať svoje svaly, vedieť o rizikách, ktoré pre ne pripravil svet a spolupracovať so svojimi priateľmi.
„Je zaujímavé, ako rýchlo sa vyformoval úplne nový typ prostredia, kde chuť, vôňa a dotyk nie sú stimulované, kde väčšinu času sedíme pri obrazovkách a neprechádzame sa na čerstvom vzduchu a netrávime čas rozprávaním sa tvárou v tvár,“ hovorí profesorka Susan Greenfieldová.
Mozog sa formuje, keď existujú vonkajšie podnety a čím ich je viac, tým lepšie pre mozog. Preto je dôležité, aby deti skúmali svet fyzicky a nie iba virtuálne. To je potrebné vyvíjajúcemu sa mozgu rovnako ako pred tisíc rokmi. Dieťa taktiež potrebuje zdravý a plnohodnotný spánok, ale deti sa v súčasnosti nemôžu odpútať od internetu a počítačových hier. To výrazne znižuje dĺžku spánku a vedie k poruchám.
U mnohých vzniká otázka, ako môžu digitálne technológie zmeniť mozog dieťaťa? Po prvé, počet vonkajších stimulov je obmedzený kvôli monotónnej činnosti. Dieťa nezískava skúsenosti potrebné na dostatočný rozvoj dôležitých oblastí mozgu, ktoré zodpovedajú za empatiu, sebaovládanie, rozhodovanie… A to, čo nepracuje, postupne degraduje. Aj u človeka, ktorý prestal chodiť, postupne atrofujú nohy. Deti nie sú zvyknuté pamätať si informácie, pre nich je ľahšie nájsť ich vo vyhľadávačoch. A pamäť je potrebné trénovať.
Súčasné 11 ročné deti, aspoň podľa zdrojov zo západnej Európy, vypĺňajú úlohy na úrovni, ktorú pred 30 rokmi demonštrovali deti vo veku 8, alebo 9 rokov. Vedci poznamenávajú, že jednou z príčin tohto javu je život vo virtuálnom svete.
„Obávam sa, že digitálne technológie infantilizujú mozog a menia ho na akúsi podobu mozgu malých detí, ktorých priťahujú zvuky bzučania a jasné svetlo a ktoré sa nemôžu sústrediť a žijú v prítomnom okamihu,“ hovorí profesorka Susan Greenfieldová.
Zachrániť deti je možné obmedzením času používania digitálnych technológií. Ľudia na vedúcich pozíciach digitálneho priemyslu, ako bol Steve Jobs, obmedzujú dostup svojím deťom k týmto technológiám. Chris Anderson, jeden zo spoluzakladateľov 3D Robotics, obmedzuje používanie týchto technológií svojím deťom: „Ja ako nikto iný vidím nebezpečenstvo v nadmernom záujme o internet. Sám som čelil tomuto problému a nechcem, aby mali tie isté problémy moje deti.“ Deti zakladateľov Bloggeru a Twitteru môžu používať svoje smartfóny iba 1 hodinu denne a riaditeľ OutCast Agency obmedzuje doma používanie digitálnych technológií na 30 minút.

Článok prevzatý z biosféra