15. 5. 2018

Kresťania na Slovensku

Wratislaw Bohatier

Všeobecne zaužívaná predstava je, že na Slovensku žije asi 90 percent kresťanov. Takže asi všetci by sme mali prežívať raj na Zemi. Podľa toho ako to v súčasnosti (2018) na našom milovanom Slovensku vyzerá, tak to raj na Zemi určite nepripomína. Ako je to možné? Veď štatistiky neklamú.... V prvom rade si treba určiť kto je to kresťan. Kresťan je človek, ktorý sa rozhodol nasledovať Krista. Priamo Syna Božieho, jeho slová, učenie, život.... To jest, že medzi seba a Pána Ježiša nepostavil ani Katolícky Výklad ani Pravoslávny Výklad ani Evanjelický Výklad ani žiaden iný Výklad  iných cirkví (možno povedať aj siekt, ktorých už je možno cez 20000). Nepotrebuje vôbec navštevovať žiadny chrám (avšak kľudne môže, ak mu v nasledovaní napomáha), nemusí počúvať žiadneho iného človeka, ktorí sa mu snaží slová, učenie, život Pána Ježiša sprostredkovať (avšak kľudne môže, ak mu v nasledovaní napomáha), stačí jednoducho chcieť, prosiť o službu a sám život mu ukáže a povedie človeka, aby Jeho učenie dostal do mäsa a krvi.

Čo však vraví štatistika o množstve Kresťanov na Slovensku, ak si ju riadne preštudujeme? Podľa údajov, ktoré som našiel na http://www.vlada.gov.sk/slovensko, tu máme 0,00 percenta obyvateľov Slovenskej Republiky, ktorí sa hlásia ku Kresťanstvu. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je rozdelenie obyvateľstva podľa náboženského vyznania nasledovné:

  •         rímskokatolícke (62,0 %),
  •         evanjelické a.v. (5,9 %),
  •         gréckokatolícke (3,8 %),
  •         reformovano kresťanské (1,8 %),
  •         veriacich menších cirkví (2%),
  •         veriaci neregistrovaných cirkví (0,5%),
  •         nezistené (10,6%),
  •         bez vyznania (13.4%)


Žiaden Kresťan sa tam nenašiel, iba ak nanajvýš Reformovaný, alebo taký, ktorý to radšej neuviedol teda v podstate zaprel (Bez vyznania, Nezistené, Iné a neregistrované). Preto, to čo dennodenne prežívame, vo všetkých oblastiach života (v rodine, práci, na úradoch, atď.) určite nepripomína raj na Zemi.

Význam slov

REpublika – public po anglicky znamená verejný, štátny a RE je egyptske označnie Lucifera, padlého anjela. Lucifer verejne.

REformovaný - RE je egyptske označnie Lucifera, padlého anjela teda Luciferom formovaný.

28. 3. 2018

Zamyslenie k Veľkej noci

Martin Hruštínec

Ako správne chápať obetu Ježiša Krista, ktorou prelial krv za poblúdené ľudstvo?

Je mnohými cirkvami  a sektami správny výklad tejto obety, podľa ktorého Ježiša Krista poslal sám Otec ne Zem preto, aby sme ho priklincovali o drevo a tento čin má zmyť naše hriechy?

Ako je však možné, že tento výklad vyslovene odporuje Božiemu prikázaniu nezabiješ, odporuje mnohému čo Ježiš sám učil a odporuje aj známym slovám povedanými na kríži: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia?“

Zhodneme sa na jednej veci. Išlo o obetu.

Avšak ľudský výklad tejto obety je v hlbokom rozpore s tým čo sám učil.

Skúsme sa obrazne pozrieť na celú vec.

Predstavme si, že nejaký podpaľač dom podpáli a v tom dome sú ľudia. Na pomoc príde záchranár, ktorý vidiac situáciu sa rozhodne zachrániť ľudí uviaznutých v horiacom dome. On vie, že ho to môže stáť život ale i napriek tomu sa vrhá do plameňmi  zasiahnutého domu a pomáha jednotlivým ľuďom – či už ich hádže z okien do pripravených plachiet alebo ich vynáša von. V jednom okamihu sa  celá horiaca stavba zrúti a v ruinách zomiera aj záchranár. Každý vie, že daný záchranár sa obetoval, teda že riskoval vlastný život, aby mohol zachrániť svojich blížnych. Nikto nebude hovoriť, že táto jeho obeta sa môže nazvať obetou len preto, že pri nej zomrel. A nikto nebude hovoriť, že chvála podpaľačovi za jeho čin, lebo inak by nebolo obety. Naopak, vieme, že z jeho strany by išlo o obetu aj keby prežil.

Hovoríme našim požiarnikom riskujúcich životy, že „až keď pri svojej akcii zomriete, až vtedy budeme hovoriť, že sa obetovávate? Vy čo žijete, máte smolu, nebudeme hovoriť, že sa obetovávate, kto z vás umrie, až ten sa obetoval.“ To je absolútny nezmysel. A takýto nezmysel sme prijali aj voči Ježišovi Kristovi.

Ježiš Kristus sa obetoval podobne ako požiarnik – záchranár, vidiac zblúdené ľudstvo išiel mu vysvetliť Božie (prírodné) zákony, alebo zákonitosti. Lebo len rešpektovaním týchto zákonitostí môže byť človek šťastný. A to, že pri tejto misii ho temnom ujarmené ľudstvo pribilo na drevo, je to isté ako smrť záchranára v horiacom dome. 

Skúsme nad tým uvažovať, rozmýšľať a pýtať sa svojho vnútra ako to celé je. Je našou povinnosťou byť aktívny pri hľadaní Pravdy. Tak smelo do toho! 

6. 3. 2018

Vražda Tisu, prevrat komunistov a dnešná doba z pohľadu Novej Astrológie Slovenov


Martin Hruštínec

Naši predkovia Sloveni poznali pôsobenie a vplyv planéty Jupitera. Táto znovuzrodená múdrosť vďaka Novým Védam Slovenov nám odhaľuje mnohé. Pozrime sa na súčasné dianie u nás. Jupitera prináša vždy niečo špecifické a v tomto období okrem iného aj 12-ročný súd. Keď sa pozrieme na jej postavenie v Perúnovom kole Slnečnej sústavy teraz a pozrieme si jej identické postavenie naposledy, tak sme vo veľmi zaujímavom období. Tieto identické postavenia nám prinášajú podobné deje.

18. 4. 1947 bol popravený prezident Tiso – tomuto dátume prislúcha 8. 6. 2018

25. 2. 1948 sa k moci dostali komunisti (na 50 rokov sa zmenil režim) – k tomuto dátumu prislúcha  18. 4. 2019

Takže na základe tohto vieme usúdiť, že identické snahy budú chcieť byť realizované. Odstránenie Tisu bolo odstránením osobnosti slovenského národa. Môžme očakávať chcenie odstrániť „vodcu“, pritom za vraždu považujme aj morálnu, politickú, inak povedané odstavenie od vplyvu a moci. Následne za pár mesiacov prevzatie politickej moci niekým a zmena režimu na Slovensku, ktoré sa bude uberať už inými cestami. Totožnosť vývoja neexistuje, preto ak to v minulosti boli komunisti teraz to bude určite niekto iný.

Do úvahy musíme nevyhnutne zahrnúť slobodnú vôľu jednotlivcov, postavenie iných planét, ktoré sa už zmenilo, zvyšujúci sa tlak Svetla, preto nejde o identickú dobu, ale planéta Jupitera ako veľmi špecifická, našimi predkami nazývaná tiež Kráľomoc, je v identickom postavení.

Pripodobniť to môžeme napríklad zime. V tomto ročnom období sa tiež nachádzame v určitom špecifickom postavení ako každú zimu, avšak ona je vždy podobná ale nikdy nie rovnaká.

Obdobný článok:


30. 12. 2017

Dvadsaťosem rokov po prevrate. Budujme na hodnotách

Martin Hruštínec

Pamätáte si na filmy, v ktorých belosi ohurovali zaostalých domorodcov výdobytkami moderného sveta – fľašami, fotografiami, okuliarmi, zapaľovačmi a pod? Div, že ich títo divosi nevnímali ako bohov. Spomínam si, hneď po prevrate v 89 roku, ako malí chlapci sme obdivovali  umelo-hmotné fľaše nielen od PEPSI, rôzne žuvačky so samolepkami, nové druhy sladkostí a hračiek... Po páde železnej opony nám ,,civilizovaný“ západ ukázal svoje čaro konzumu. Všetky spoločenské vrstvy boli ohúrené novátorskými tovarmi za komunizmu u nás neznámymi a vrhali sa po nich ako zaostalí domorodci po prázdnej konzerve od paštéty. Ako hlúpy náčelník Tangua z filmu Vinnetou , ktorý vymenil svoju česť za ,,ohnivú“ vodu, my sme vymenili poprevratové ideály za porno, akčné filmy, sladenú limonádu s vitamínom C a superrozprávky tipu Tom a Jerry. My sme v tom videli slobodu (aká naivita), západ v tom videl ďalšie zisky. A medzitým sme k západu prihliadali ako k božstvu, podobne ako kedysi zaostalí africkí domorodci k belochom. Teraz, keď sú vymoženosti konzumu prístupné komukoľvek, keď sme sa nimi nechali dobrovoľne zaplaviť (zotročiť) azda už aj chápeme, že šťastie nespočíva v naháňaní sa za najnovším televízorom, najnovším telefónom, najnovším filmom...Teda, že tieto konzumné veci nemôžu nikdy, ale skutočne  nikdy, byť cieľom. Možno, že už mnohí pochopili, že dvadsaťosem rokov po prevrate  bolo dvadsaťosem rokov premrhaných, kedy sme mali budovať slobodu (ducha) a nie pseudoslobodu (konzum). Mali sme budovať, ale aj máme budovať na skutočných hodnotách, tých kresťanských, na hodnotách poznania našich predkov. Jedine znovunájdená úcta k predkom a k ich poznaniu, jedine orientácia na duchovné hodnoty a skutočnú lásku k blížnemu zaručí prežitie nášho národa. Nič iné! 

29. 12. 2017

25 rokov a ako ďalej

Odporúčam. Nevystupuje tam len pán profesor Stanek ale aj iní. Prednášky slovenskej inteligencie pre posilnenie slovenského národa.