11. 1. 2020

Traja králi


Sviatok Troch kráľov je záverom vianočného obdobia. Mladí chlapci obchádzajú domácnosti, v dlhých bielych košeliach na hlavách majú položené korunky. V každej domácnosti predvádzajú trojkráľovú hru – napodobnenie návštevy Troch Kráľov pri Ježišovom narodení. Na dedinách prebieha aj koledovanie kňazov so sprievodom, pri ktorom kňaz napíše na dvere iniciálky troch biblických mudrcov - G. M. B. , pokropí dom svätenou vodou a zavinšuje zdravie, šťastie a hojnosť.
Napriek dobrej vôli ľudí o udržanie tradície sa nik nepozastaví nad skutočným spoznaním obsahu tejto udalosti a nikoho nenapadne pozrieť na svoj život vo Svetle poznania!
Čo sa stalo? Už pri narodení Pána Ježíša ukázalo ľudstvo svoj postoj, ktorý gradoval až do jeho vraždy. Traja králi boli zvlášť obdarení poznaním, mocou a pozemskými prostriedkami, vyslaní napred na Zem, aby pozemsky zabezpečili príchod a pobyt vyslanca Svetla na Zemi.
Poznanie, Bohatstvo a Moc použili výhradne pre zabezpečenie Jeho života alebo zabezpečenie seba a iba raz symbolicky prišli vzdať hold narodenému a priniesli symbolické dary? Celý život ochraňovali Syna Svetla aby ľudstvo žijúce v hriechu mu neublížilo, kým ho naučí správne žiť podľa Božích zákonov, alebo ho tomuto ľudstvu nechali napospas, išli domov a užívali si bohatstvo ktorým boli cielene obdarení, čo umožnilo hriešnemu ľudstvu spáchať zločin, nepohodlného hlásateľa Svetla Pravdy – kráľmi nechráneného zavraždiť!
Teda ktorý postoj je správny? A aký postoj máme dnes? Zvlášť keď sme pozemsky obdarení? Dáme jednorazovo almužnu a užívame si? Podporujeme darebákov, ktorí nás vraždia, alebo tých, ktorí nás učia správne používať duchovné dary, sú nám príkladom a správne koledujú? Odpoveď si musí dať každý z nás!
Skúsme podobenstvo pre jasnejšie spoznanie obsahu:
Syn zo Svetla poprosí Otca, aby mu dovolil ísť do Ameriky zastaviť totálny úpadok ľudí, ktorí zabudli, že pozemský život prežitý v čistote, láske a spravodlivosti ich privedie domov ku Svetlu. Obaja po vyrieknutej prosbe, vidiac morálny stav ľudí tušili, že ľudia buď môžu prijať Synovu pomoc, alebo zavrhnúť, odmietnuť ju a Jeho zlynčovať ako mnohokrát už zlynčovali Otcových vyslancov.
Aby k predvídanej hroziacej vražde nemohlo prísť, Otec napred poslal do troch najväčších, najsilnejších a najbohatších štátov Ameriky Troch kráľov, aby tam prevzali pozemskú moc a chránili Jeho Syna. Následne tam prišiel i Jeho Syn... Traja králi, obdarení i jasnovidnosťou ho vyhľadali, jednorazovo ho obdarovali, potom odišli a nechali ho v štáte pozemsky bezmocnom, pretože jeho obyvatelia svoje duchovné dary nesprávne používali, ale za to v štáte plného hnevu a násilia v hľadaní vinníka svojho bezútešného stavu. Bolo už jasné, ako to dopadne. Vinník bude Syn Svetla ak ich neoslobodí z tohto bezútešného stavu.
Syna ako nepohodlného, ktorí ich žiadal o správne používanie ich duchovných darov, aby nimi vynikli, znovu príkladne vybudovali svoj štát a obdarili svojim príkladom aj ľudí v ostatných štátoch, podlo a nenávistne zavraždili. Napokon do ostatných štátov nechali niesť zvesť o tom, že tá vražda bola chcená a že nikto nemusí nič robiť, pracovať na správnom použití svojich duchovných darov, aby smel ísť domov ku Svetlu, ale že letenku tam majú istú, len čo uveria tomu, že Syn Svetla zomrel za nich a za ich hriechy, ktoré zobral na seba! Touto lžou na dlhú dobu zotročili všetky ostatné štáty, ľudia v nich sa prestali snažiť a nastal mohutný a totálny úpadok mravov.
Syn Svetla ako nechránený Tromi kráľmi pred hriechmi ľudí skutočne počas Jeho lynčovania tieto hriechy ľudí i viditeľne niesol na svojom tele, čo však nebolo chcené a práve Traja králi mali tomu zabrániť. Bez ujasnenia tohto závažného obsahu a zmeny našich postojov niet možnosti uniknúť úpadku, zvlášť v dnešnej dobe po zosilnení Sily Svetla v hmotnostiach! Spoznaním skutočného obsahu tohto deja a zmenou našich postojov na čisté, láskavé a spravodlivé je však možná tou istou Silou Svetla nebývalá a netušená výstavba Božieho kráľovstva.
Otec sa rozhodol v našej dobe predvolať ľudstvo za svoje nesprávne postoje k Poslednému súdu, aby už nikdy viac nebolo niečo podobné možné a všade zavládol len mier a radosť... Ešte pred našou dobou poslal k poslednej výstrahe Druhého Syna, ktorého Posolstvo Grálu ľudia opäť nepoužili, pretože sa stále domnievajú, že niekto príde a za nich urobí prácu, bez ktorej nie sú koláče! To naozaj chceme vyhynúť? Je tu ešte niekto, Kto za Pravdu horí?
Karol Kuzmány hovoril:
Kto za Pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva práva život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Kto si stojí slovu; čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večne On pre podlosť peklo podpálil;
kto ctí Pravdy Božskej Božské Zákony:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.


2. 12. 2019

Vianoce 2019

Martin Hruštínec

Dobre si všímajte okolie. Choroby trápia čoraz viac ľudí, veci globálne ale aj osobné, začínajú kolabovať. Frustrácia a depresia sa stala duševnou súčasťou jednotlivca. Ide advent. Stíšte sa. Vianoce pomôžu tichému človeku, ktorý v sebe pokoru a ľudské teplo oživí. Nenechajme silu Vianoc prejsť pomedzi prsty tak, ako sa to stalo vždy v minulosti. Tentoraz zovrime dlane a dar Vianoc nech po Vianociach v januári zostane trvale v nás. Namiesto televízora a fejsbuku si radšej Bibliu čítajme, tam je veľa hodnotného. Hlavne Nový Zákon prežívajme srdcom a nech náš duch je účastný pri tom. To je len taká malá inšpirácia, môžte siahnuť aj po iných hodnotných knihách, ktoré oživia srdce človeka.

17. 11. 2019

Ako pomôcť Slovensku – okamžite, efektívne a bez politikov (2. časť)

Martin Hruštínec

Verejná výzva


Je jedno či ste majetný alebo chudobný, muž alebo žena, mladík alebo starec, je jedno aké postavenie zaujímate v spoločnosti. Pozdvihnúť Slovensku môže každý.

Ako? Veľmi jednoducho. Proste pomáhajte, pričiňte sa sami o lepší život v spoločnosti. Je nás viac ako päť miliónov, ak každý urobí malý kúsok práce, bude z toho veľká vec. Ak by ste bol len jediný, ktorý spraví niečo dobré, tak aj tak bude Slovensko, práve o ten váš diel dobra, na tom lepšie, ako bolo pred tým. Teda pozdvihujete Slovensko tak či tak, bez ohľadu či ste sám alebo je vás viac.

Môžete finančne podporiť susedove dieťa, ktoré má umelecký talent a je s chudobnej rodiny. Ak na husle, môžete mu kúpiť husle, ak na klavír kúpite mu klavír, ak na drevorezbu kúpite mu pomôcky na drevorezbu... Samozrejme podľa svojich možností, môžete len prispieť nejakou sumou. Môžete kúpiť chlieb rodine, ktorá je na tom finančne veľmi biedne, alebo zamestnáte vo svojej firme takéhoto človeka. Nemáte peniaze? Môžete pozbierať odhodené papiere vedľa bytovky, vysadiť strom, zasadiť kvety...Môžete natrieť lavičku. Nakŕmiť v zime vtáčence. Pridržať výťahové dvere inému človeku a pozdraviť ho.

To „okamžite“ znamená okamžite. Teda hneď teraz alebo ešte dnes, bez časového obmedzenia, lebo vy ste pánom svojho života a času. Slovensko môže byť na tom lepšie vašim pričinením už hneď teraz.

To „efektívne“ znamená, že vy rozhodnete kde, komu a ako pomôžete. Ste pánom situácie a nikým a ničím neovplyvnený. Teda vy si určujte podmienky. Nemusíte posielať peniaze na dobročinný účet, ak máte pochybnosti o organizácii, ktorá ho spravuje. Jednoducho tých 20 euro, ktoré by ste im poslali, môžete darovať rodine, ktorej členovia prišli o prácu. Vy viete, že nemáte dávať peniaze lenivcom, ktorí s nastrčenou rukou len zneužívajú dobrotu iných. Preto ste efektívny a pomáhate len tam, kde sa iní dostali do problémov a majú snahu sa z nich dostať. Kde máte istotu, že vašu dobrotu nikto nezneužije. Môžete skrášliť okolie, priložiť ruku k dielu a formu vyberáte vy. Viete, že preliezka by potrebovala natrieť, aj farbu môžete vybrať. Niekde na dedine môžete pozdĺž cesty vysadiť stromovú alej. Aké stromy, koľko a v akej vzájomnej vzdialenosti je úplne na vás. Alebo v lese vyčistíte studničku, môžete okolo nej postaviť prístrešok, aby ju lístie opäť nezahádzalo. A všetko si riadite len a len vy, teda efektívne. Lebo vy viete najlepšie čo, kde, kedy a ako. Tých možností pomôcť svojmu okoliu a teda Slovensku je nevyčísliteľné množstvo.

To „bez politikov“ je dobrou správou pre frustrovanú spoločnosť, ktorá si myslí, že jedinú zmenu k lepšiemu je možné dosiahnuť len cez politiku. Nie je to pravda. Keď prispejete chudobnejšej rodine na školský výlet pre ich dieťa, tak ste to spravil vy a nie politik. Keď zasadíte kvet pred bytovku, tak ste skrášlil a zatraktívnil okolie vy a nie politik. Keď podporíte nadané dieťa, aby mohlo svoj dar rozvíjať, tak ste to spravil vy a nie politik. Ak podporíte zmysluplnú organizáciu, tak ste ju podporil vy a nie politik. Skutočne sa môžete pustiť do práce a politiku z toho vynechať. Bez politiky, jej fondov a grantov dokážete pozdvihnúť Slovensko do netušenej výšky. Náš život si predsa riadime my a nie niekto druhý, teda ani politici či ich strany.

Nezabúdajte teda, že okamžite, efektívne a bez politikov môžete vytvárať lepšie Slovensko!

Pár slov pre bohatých jedincov: Vy, ktorí si myslíte, že ste bohatí, je dobré ak pomáhate, ale nerobte to formou, že celý svoj majetok rozdáte. Boli aj takí. Ďaleko lepšie a efektívnejšie je, keď svoj majetok zveľaďujete, keď zamestnávate ľudí, keď zo zisku a nadbytku podporujete zmysluplné veci.

1. časť - Ako pomôcť Slovensku?


5. 11. 2019

Šikanizátor v obývačke


Martin Hruštínec


Predstavte si, že ste so svojim malým dieťaťom na pieskovisku. Povedzme, že mu je päť rokov. Príde k nemu neznámy pán a bude mu hovoriť: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“ Za minútu: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“  O päť minút zase: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“  Potom odíde. Keď sa budete vracať domov, tak na lavičke vás už bude očakávať a spustí: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“ Na druhý deň sa situácia zopakuje. K dieťaťu pristúpi ten istý pán a začne: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“ Za desať minút znova: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“ Následne dieťa zoberiete preč a odídete do obchodu. Po nákupe vás bude očakávať pán a spustí: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“  Rýchlo pôjdete preč držiac dieťa za ruky a pán na vás kričí: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“ Autom zaparkujete pred svojou bytovkou a na parkovisku pán: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“  Schmatnete rýchlo dieťa a utekáte domov. Ešte stihne za vami vychrliť: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“  Na ďalší deň ráno, vás pán už čaká pred bránou škôlky a začne: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“ Poobede si vyzdvihnete dieťa a pri bránke pán spustí: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“  Rýchlo utekáte domov avšak pred vchodom do bytovky pán už stojí a hovorí: „Tieto skvelé cukríky - čokoládové, malinové a vanilkové, chutia vynikajúco! V ústach sa rozplývajú ako sneh a nič na svete sa im nevyrovná! Ich jedením sa staneš kúzelným chlapcom!“

Keď na polícii budete spisovať zápisnicu, čo napíšete? Celkom iste, že vaše dieťa bolo obeťou obťažovania alebo lepšie povedané šikany. Tak prečo dovolíte tomuto pánovi obťažovať vaše dieťa cez reklamy? A nielen tento pán, ale celý kŕdel ďalších šikanujú cez televízor vaše dieťa. Do koliečka dokola, úplne agresívne a neskrývane masírujú mozgové bunky, aby dosiahli efekt. A deje sa to každý deň, nikdy si nedajú pokoj, pokiaľ, samozrejme je televízor pustený. A to, že televízor vo väčšine domácnostiach beží prakticky non stop, okrem noci, je dnes už realita. Avšak tu obťažovanie nevidíme. Lebo nie je osobné a navyše je celoplošné, keďže týmito reklamami šikanujú aj dieťa susedove, aj deti na opačnom konci republiky.

27. 10. 2019

ŠKOLA LOGIKY – zdravotníctvo

Martin Hruštínec


Axiómy:
A1: Každý podnikateľ chce zisk produkovať
A2: Chorý človek farmaceutickému priemyslu zisk prináša
A3: Zdravý človek farmaceutickému priemyslu zisk neprináša
A4: Mŕtvy človek farmaceutickému priemyslu zisk neprináša
A5: Farmaceutický priemysel je vysoko zarábajúcim

Použitie axióm:

Keďže každý podnikateľ chce zisk produkovať (A1) a zdravý človek to farmaceutickému priemyslu neumožňuje (A3), ani mŕtvy človek (A4), iba chorý (A2), tak z axióm A1, A2, A3, A4 je zrejmé, že farmaceutický priemysel bude robiť všetko preto, aby pacienta nezabil, ale ani nevyliečil, ale držal ho v trvalej chorobe, teda v stave stáleho zákazníka. Z (A5) vyplýva, že sa mu to darí.   

Záver: Efektívnou logikou sme si ozrejmili skutočnosť, prečo veľké množstvo pacientov trvalo a doživotne berú lieky.