23. 4. 2017

Čo sú skutočné hodnoty?

Martin Hruštínec

Je u nás častým zvykom, keď najvyšší ústavní činitelia si k sebe pozývajú a vyznamenávajú rôznych úspešných športovcov. Zdôvodňujú to tým, že podali veľmi veľký výkon a robia dobré meno našej krajine v zahraničí.

Toto vyznamenávanie je drzosť voči človeku, ktorý poctivo pracuje a živý svoju rodinu. Ten športovec ani zďaleka nepodal taký výkon ako naše ženy starajúce sa o starých a chorých Rakúšanov, Nemcov a pod. Uvedomuje si vlastne náš ústavný činiteľ alebo iný vysoký politický reprezentant štátu, kraju, mesta, aká námaha je byť 24 hodín v kuse v 2 – týždňových zmenách k dispozícii pre chorého a starého Rakúšana? Že to vôbec nie je med lízať a že sa naše ženy stretávajú vo veľkej miere aj s ponižovaním? Za 700 Eur mesačne a to musí Rakúsku ešte rôzne dane zaplatiť. A kto si ich zastane? Normálny človek by si myslel, že naši ústavní činitelia. Ani jediný krát. Radšej sa budú fotiť s úspešným športovcom a na hruď im vyznamenania pripínať.

Vyvstáva vážna otázka. Kedy sa pravé ľudské hodnoty opäť do povedomia ľudí dostanú? Kedy si začneme skutočné hodnoty ctiť a vážiť?

3. 4. 2017

Vývoj Nemecka

Martin Hruštínec

Uvítacia tabuľa v nemeckom Norimbergu

19. storočie – prípravy na zvládnutie svojej úlohy
1. polovica 20. Storočia – zlyhanie
2. polovica 20. Storočia – začiatok kolonizácie Nemecka
21 . storočie – zavŕšenie kolonizácie
22. storočie – Nemecký národ sa stáva menšinou s postupným vymieraním. Generuje sa nový národ.

Posledné 3 body sa týkajú južnej, západnej a severnej Európy. Toto je moja stručná prognóza vývoja.

27. 3. 2017

Prečo ten čas tak rýchlo letí?

Martin Hruštínec

Ľudia dnes už cítia, že s časom to nie je také ako kedysi. Preto vravia, že nemajú čas, čas sa zrýchlil alebo, že tempo života sa zrýchlilo a podobne. Pri pohľade na všetky tie technické vymoženosti ako počítač, telefón, lietadlo a mnohé iné je to dosť zvláštne. Nemá to byť naopak? Veď dnes dokáže človek urobiť  desať, sto alebo aj tisíckrát viac vecí, ako tomu bolo len pred pár desaťročiami, alebo dokonca rokmi. Ak teda dokážeme urobiť tak mnoho, malo by nám zákonite aj dostatok času zostať. Napríklad je samozrejmé, že vytiahnete mobil z vrecka, dvakrát niečo stlačíte a rozprávate s človekom nech je kdekoľvek a môžete si s ním vybavovať veci okamžite. Väčšina si pamätá dobu kedy toto možné nebolo. Takže k rozhovoru došlo neskoršie, poprípade sa musel list alebo telegram napísať.

Z Európy do Ameriky človek priletí za pár hodín. Pred pár storočiami bola možná len cesta loďou, sprevádzaná týždňovými prípravami a dotyčný cestovateľ sa z Ameriky potom aj za celé roky vrátil. A to mohol počas tej doby zahynúť, teda ani táto vec nebola bezpečná, rôzne úskalia na neho číhali.

26. 3. 2017

Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii

Milan Šupa

Pri objasňovaní týchto závažných faktov sa budem opierať o kapitolu s názvom „Dielo Ducha Svätého“ z Jánovho evanjelia (16,5), ktorej znenie je oným nesmiernym a žiaľ, ľuďmi vôbec neočakávaným zasľúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne cirkvi si slová tohto zasľúbenia vykladajú úplne inak.
S uvedeným textom pred sebou sa však naň teraz skúsme pozrieť nezaujato, vecne a dôsledne. Skúsme strhnúť z očí závoj, zakrývajúci pravý význam slov, dôverne síce známych, ale doteraz v správnom zmysle nepochopených.
Najskôr sa však trochu pozrime do histórie židovského povolaného národa, ktorá v sebe nesie výraznú pečať jeho cieleného usmerňovania a ovplyvňovania z Výšin smerom k čoraz väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu.
Prvý bol Abrahám, ktorý mal spojenie s Najvyšším a stal sa otcom židovského národa. Potom, prostredníctvom Mojžiša prichádza k poznaniu Vôle Stvoriteľa v Desatore prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňovali proroci a tí predpovedajú príchod Mesiáša.
Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zrelosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca, ktorý ho má vždy posunúť o niečo vyššie v jeho poznávaní a dozrievaní. Nakoniec, ako posledné ohnivko reťaze, prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie, približujúce ho opäť viacej k Svetlu a Pravde.
Mesiáš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti, avšak uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá Pravda. Preto Kristus predniesol nasledovné slová: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ A v ďalšej vete dáva ľudstvu ono veľké zasľúbenie, ktoré znie: „Keď však príde on, Duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci.“

25. 3. 2017

Bytčiansky zámok z pohľadu angelológie

Martin Hruštínec

S pojmom „anjel“ sa stretol každý. Je súčasťou kresťanskej náuky a ešte v stredoveku bol súčasťou európskych univerzít. V roku 1508 napísal opát kláštora v Sponheime Johannes Trithemius  cisárovi Maximiliánovi: „Slávny cisár! Je názorom mnohých osobností starých čias, že tento stvorený svet je z vôle Najvyššej Inteligencie (ktorou je Boh) usporiadaný a usmerňovaný druhotnými inteligenciami...medzi nimi siedmimi duchmi, ktorí sú ustanovení vládcami siedmich planét...z ktorých každý, od počiatku neba a zeme, vládne svetu 354 rokov a 4 mesiace.“ Toto je úvod jeho pojednávania „O siedmych druhotných príčinách alebo inteligenciách, ktoré riadia obehy nebeských sfér podľa Božej vôle“.

Opát Trithemius tvrdil, že sedem archanjelských inteligencií, ktoré sú vládnucimi duchmi planetárnych sfér, sa v poradí – Orifiel, Anael, Zachariel, Rafael, Samael, Gabriel, Michael – cyklicky striedajú ako duchovia času. Každý z nich vládne 354 rokov a 4 mesiace, potom odovzdá žezlo nasledujúcemu.
Obr. 1

Vo svojich prácach ďalej udáva: „Gabriel, anjel Mesiaca, obdrží správu nad svetom 4. júla roku Pána 1525 a bude usmerňovať svet 354 rokov a 4 mesiac, až do roku Pána Krista 1879, jedenásteho mesiaca. Predpovedanie budúcich udalostí si vyžaduje proroctvo.“

Táto náuka o anjeloch je prastará a aj opát Trithemius priznáva, že iba predkladá informácie získané zo starých prameňov obdržaných Petrom Abanom, učencom z 13. storočia alebo Abrahamom ibn Ezra.

Babylončania taktiež vedeli o striedaní siedmych božstiev, ktoré nazvali Sín, Nabu, Inanna, Šamaš, Nergal, Marduk, Ninurta. Sú to tie isté inteligencie aké poznáme v kresťanskej terminológii, len samozrejme v reči Babylončanov.

Okrem toho nielen slovenská ale aj indická, egyptská, židovská, arabská, čínska, či indiánska kultúra vedela o vplyve duchov času zanechajúc nám mená a dátumy ich pôsobenia.

10. 3. 2017

Prianie k medzinárodnému dňu žien

Pri príležitosti medzinárodného dňa žien prajem ženám, aby pochopili jednu veľmi dôležitú vec. Nie ste tu kvôli tomu, aby ste sa mužom páčili. Ak to pochopíte, veľmi sa uľaví nielen vám, ale aj samotným mužom.