10. 3. 2017

Prianie k medzinárodnému dňu žien

Pri príležitosti medzinárodného dňa žien prajem ženám, aby pochopili jednu veľmi dôležitú vec. Nie ste tu kvôli tomu, aby ste sa mužom páčili. Ak to pochopíte, veľmi sa uľaví nielen vám, ale aj samotným mužom.


8. 3. 2017

GMO – nebezpečná nekontrolovaná hra s génmi

Rozhovor s jedným z popredných ruských genetikov, bývalým riaditeľom Ústavu rastlinárstva Vavilova, doktorom biologických vied, vedcom a akademikom Ruskej akadémie vied a akadémie prírodných vied Viktorom Dragavcevom.
„Lobisti americkej firmy Monsanto šíria lži o tom, že génové inžinierstvo zvyšuje výnosy. Citujem spravodajcu amerického ministerstva poľnohospodárstva pre rok 2001: „Využitie biotechnológií a génového inžinierstva v súčasnej dobe nezvyšuje výnosy plodín.“
Ide o to, že génové inžinierstvo, ktoré môže transplantovať iba jednotlivé veľké mendelove gény je génová špinavá technológia, pretože pri prenose jedného génu sa do cudzej bunky dostane množstvo iných nekontrolovaných génov, vrátane génov agrobaktérií a vírusov. Okrem toho, pri prenose sa veľký mendelov gén môže posadiť na ľubovoľný chromozóm a preto tento proces nie je pod kontrolou.
Samotný výraz „génové inžinierstvo“, s ktorým prišli títo ľudia, nemá nič spoločné s inžinierstvom. Inžinieri pri projektovaní napríklad bicykla predvídajú a projektujú každú skrutku, alebo nit. Ale táto technológia je totožná s príbehom baróna Prášila, ktorý vystrelil na jeleňa čerešňovou kôstkou a o rok stretol tohto jeleňa s čerešňovým stromom na čele.

3. 3. 2017

Zdravé včely sa potrebujú živiť medom

Výskum kolapsu včelstiev postihujúceho predovšetkým včelu medonosnú predpokladal, že všetky faktory –  škodcovia, patogény, pesticídy v tom hrajú svoju úlohu. Nový výskum preukázal, že strava včiel ovplyvňuje ich schopnosť odolávať aspoň niektorým z týchto faktorov. Niektoré komponenty nektáru a peľu včely zbierajú za účelom zvýšenia expresie génu detoxikácie v úli, čo im pomáha zachovať si zdravie.
Profesorka entomológie May Berenbaumová z Univerzity v Ilinois, ktorá viedla výskum, uviedla, že mnohé organizmy používajú skupinu enzýmov nazývaných cytochróm P450  monooxygenáza na ničenie cudzorodých látok ako sú pesticídy a fytochemické zlúčeniny vyskytujúce sa v rastlinách. Avšak, ako vysvetlila profesorka, včely medonosné majú v porovnaní s inými druhmi hmyzu relatívne málo génov určených pre daný detoxikačný proces.

„Včely sa živia tisíckami rôznych nektárov a peľov a sú potenciálne vystavené vplyvu tisícom rôznych druhov fytochemických zlúčenín. Pritom majú iba tretinu, alebo polovicu enzýmov schopných rozkladať tieto toxíny v porovnaní s inými druhmi hmyzu,“ vysvetľuje profesorka Berenbaumová.
Určenie, ktorý zo 46 génov P450 v genóme včely medonosnej sa používa na metabolizovanie zložiek prirodzenej potravy a ktorý na metabolizovanie syntetických pesticídov je hlavným vedeckým cieľom tímu profesorky Berenbaumovej.

20. 2. 2017

Človeče buď človekom! Aj v intimite!

Milan Šupa

Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

Toto je ale zásadný omyl, pretože skutočnú posvätnosť môžu dať vzájomnému telesnému spojeniu iba partneri samotní, pričom rôzne nemravné, ba až zvrátené praktiky ich manželskú intimitu poškvrňujú a znečisťujú. A nijaká sviatosť manželstva na tom nemôže absolútne nič zmeniť. Nemôže posvätiť a očistiť to, čo je nemravné a nečisté.

Tí, ktorí chcú stáť v tomto smere správne tak, ako by ako skutočné ľudské bytosti stáť mali si musia uvedomiť, že k manželskému telesnému aktu je treba pristupovať s určitou mierou čistoty a ušľachtilosti. To môže ich pudovo zmyselnú vášeň pozdvihnúť na vyššiu, ušľachtilejšiu a ľudskej bytosti dôstojnejšiu úroveň.

19. 2. 2017

Aj na tie najmenšie zrniečka dbajme

Martin Hruštínec

Treba mať na pamäti jeden Boží zákon, ktorému sme všetci podrobení bez výnimky. Ten zákon bol povedaný v Starom Zákone - oko za oko, zub za zub. Neskôr ho zopakoval Ježiš Nazaretský inou formou – čo zaseješ, to zožneš. Tento zákon sa nedíva či sejba je dobrá alebo zlá – pokojne, spoľahlivo, VŽDY a neomylne vráti človeku všetko čo chcel, myslel, hovoril alebo konal. Človek musí byť neustále bdelý, na stráži aby náhodou nerobil zlo, lebo platí, že za malé zlo, úplne malinké zrniečko sa väčšie zlo vráti (podobne ako v záhrade za jedno zrnko hrachu celá plodina). Za malinké dobro sa taktiež veľké dobro vráti. Preto sformoval Ježiš Nazaretský ďalšiu múdru radu – Bdejte a modlite sa. Bdejme nad tým, aká sejba z nás vychádza a modlime sa, aby sme odolali temnu, ktoré nás chce, doslova prefíkane, skrze naše slabosti k zlým sejbám prinútiť. Temno nás pozná lepšie ako si myslíme. Preto bdejme a modlime sa, a len dobré zrnká saďme.

18. 2. 2017

Morava a Sliezsko

Hermann Wenng
Tak hovorí Pán: Všetko je jediné, veľké bytie - celá príroda je oživená, všetko je sformované a vedomá sila a bytosti, ktoré sú sebavedomé a ktoré sa čisto zachvievajú vo večných zákonoch života, vytvárajú hmotnosť a pripravujú tým ľudskému duchu prostredie, v ktorom má žiť ako hosť, aby sa stal vedomým seba samého a poznal večnú Lásku, aby tiež poznal, aká vysoká úloha a poslanie mu boli dané: vyvinúť sa nahor k večnej Láske a priblížiť dokonalosti všetko, čo mu bolo dané, aby v tom a tým pôsobil, aby slobodne a pri vedomej vôli slúžil zákonu, večnej Láske Pánovej.
Všetko povstalo z vôle Pána, z jeho Lásky. Jeho Vôľa, Jeho Láska je Sila z Neho, z Jeho živúcej Vôle vyžaruje život. Všetko je Lúč a Sila zo Svetla. Svetlom vyžaruje všetko, čo zo Svetla žije a všetko musí byť tak, ako bolo v Zákone. Všetko vyžaruje živúcne a oživená prúdom sily preniknutá hmotnosť vyžaruje tiež opäť Zákon a podľa jeho zachvievania poznávame, čo sa na pôde hmoty vytvára, na nej i v nej - na úrovni hmotnosti, hmoty. Prijíma všetko podľa svojho druhu a všetko musí zostať v Lúčoch, v ktorých to pôvodne bolo a tiež človek musí zostať v žiarivom bytí, v ktorom jeho pozemské telo vzniklo a vyrástlo, ktoré jeho duch prežaruje, aby v ňom pôsobil a slúžil večnej Vôli Večného.

8. 2. 2017

Prečo sa manželky a matky slúžkami stali?

Martin Hruštínec

Na Slovensku nič neobvyklé, keď žena domov z práce príde a čaká ju ďalšia. Hneď sa pustí do varenia, prania, upratovania a popritom všetkom s dieťaťom domácu úlohu píše. Pokiaľ nemá umývačku riadu, po večery poumýva aj ten. Ráno ešte stihne raňajky a desiatu deťom pripraviť.

Dokonca neobvyklé je aj to, kedy žena s „vyplazeným jazykom“ kmitá okolo hrncov a ich veličenstvá manžel s deťmi sedia za stolom a čakajú, lebo sú už hladní. Potom im pekne naloží na tanier, samozrejme bez poďakovania, lebo kto to kedy videl sluhovi ďakovať. Keď sa deti napapajú, tak je úplne jasné, že dobrá mama musí aj tanier vziať zo stola a  aj ho poumývať, usušiť a spratať. Dobrá mama musí aj vreckové dať. Veď čo by to bola za mamu povie si, ak by sa o dieťa vzorne nestarala, aj keď to dieťa má pätnásť či viac rokov.

To by bolo kriku ak by matka nejakým spôsobom chcela prinútiť dieťa upratovať, ktoré sa doteraz celé poobedie hralo na notebooku alebo pozeralo porno. Hneď by sa odvolávalo na svoje ľudské práva. Ale pozor, sluha  žiadne práva nemá.

Tak sa zdá, že jedinou povinnosťou dnešného dieťaťa je dobre sa učiť. A keď v škole nie sú problémy, tak úloha je splnená, preto matka, vlastne domáci sluha, nemá čo vyžadovať od syna či dcéry, keď oni už svoju úlohu vykonali! Toto je žiaľ reálny stav v našich domácnostiach.

Ako k tomuto neblahému stavu došlo a ako z neho von?

7. 2. 2017

Slovenská zem obyvateľom Slovenska

Ak chcete niečo urobiť z pohodlia domova preto, aby Slovenská zem patrila obyvateľom Slovenska pošlite nasledujúci text našim poslancom. Kontakty na poslancov sú uvedené pod textom, pripíšte svoje meno a odošlite ako predmet ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Túto správu môžte rozoslať aj svojim priateľom...


Vážené poslankyne, vážení poslanci,

prajeme vám, aby ste si raz, keď opustíte túto zem, pozerajúc na svoj pozemský život, mohli povedať: „V zložitej vojensko-politicko-ekonomickej situácii vo svete, berúc do úvahy Rakúsko-Uhorské vyrovnanie, či Mníchovskú zradu, som nečakal, že niekto iný spasí Slovensko a urobil som zo svojej pozície všetko, aby som zabezpečil, že Slovenská zem bude i naďalej patriť obyvateľom Slovenska, ako to určila Prozreteľnosť!“

6. 2. 2017

Rozdiel v sexuálnom správaní Európanov a migrantov

Martin Hruštínec

V jednej z relácii slobodného vysielača [1] Emil Páleš spomenul, že až z 95 percent človek koná impulzívne, bezmyšlienkovo. To znamená, že jeho správanie vyplýva z toho čo práve videl alebo počul. Keď sa lepšie pozrieme okolo seba, tak musíme uznať, že je to pravda. Inak by neexistovala reklama a napríklad človeka, ktorého nik nepoznal, by zrazu nevolila taká masa ľudí, vďaka čomu sa do najvyšších štátnych funkcií dostal.

Impulzívne konanie znamená, že idete do supermarketu pre jednu vec, ale odchádzate s desiatimi, ani neviete prečo.

Impulzívne konanie súvisí hlavne s pudmi, teda s našimi živočíšnymi potrebami – jedenie, vylučovanie, dýchanie, rozmnožovanie, spanie, inak povedané s tým čo potrebuje naše telo. Keď idete okolo cukrárne, tak väčšinový človek dostane chuť na sladké a ak tam aj rovno nevstúpi, tak si niečo sladké inde neskôr kúpi.

Preto neprekvapuje obrovské množstvo polonahých žien na výrobkoch určených pre mužského zákazníka. V mužovi sa pri pohľade zvýši sexuálny pud a podvedome (impulzívne) siaha po tomto produkte. Ak by to nefungovalo, tak by takýto druh reklamy neexistoval.

A teraz si položte otázku, aký impulz vyvolá u muža žena v minisukni, alebo s výstrihom, či s inak provokujúcimi módnymi prvkami? Presne taký istý, ako ktorýkoľvek produkt oblepený s rafinovane oblečenou či skôr vyzlečenou ženou. Tovar sa kúpi, alebo aspoň upúta pozornosť. Pri pohľade na takúto ženu na ulici, aj ona okamžite upúta pozornosť.