Stránky

2. 10. 2023

Ženy sa mužom rovnať nemôžu

Neexistuje rovnosť medzi ženami a mužmi.

Nemôžeme pripustiť, aby sa ženy rovnali mužom.

Ženy totižto dispunujú takými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú byť lepšie ako muži.

Ženy majú stáť v spoločnosti o polstupienka vyššie ako muži.

Hlavne západ razí cestu rovnosti pohlaví, lenže to znamená, že žena ak sa chce vyrovnať mužovi, musí zostúpiť nižššie zo svojho stupňa. Musí zísť dole a klesnúť.

My, Sloveni, nikdy nedovoľme za žiadnych okolností, aby niekto siahal na ženy. Vážme si ženy ako také. Vážme a ochraňujme ich úlohu, ktorú žiaden chlap nie je schopný prevziať.

Žena, ktorá je láskyplná a túži po ušľachtilých hodnotách je automaticky, úplne prirodzene  MÚDREJŠIA ako muž, SILNEJŠIA ako muž, MOCNEJŠIA ako muž a DOBROTIVEJŠIA ako muž. Vyššie napísané nie je znehodnocovanie mužov, ale jedná sa o zákonitosť. Žena proste disponuje schopnosťami, ktoré ju dokážu vyšvihnúť veľmi vysoko, pokiaľ sa o to usiluje. Teda nie je to automatické. Muž disponuje tiež určitými, inými zas schopnosťami. To, že žena svojimi schopnosťami stojí o kúsok vyššie nad mužom neznamená , že je viac. Je to proste danosť, je to fakt, je to úloha.

Prichádzajú rôzni mudrlanti, ktorí začnú ženám nahovárať a našepkávať, že sa majú vyrovnať mužom. Tu musíme byť neoblomní a pevní ako skala, lebo národ, v ktorom sa ženy znížia na falošnú cestu rovnosti, v ktorom ženy zavrhnú vlastnú majestátnosť a dôstojnosť, je odsúdený na bolestivý zánik. Tomuto musíme zabrániť!  


Martin Hruštínec

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.