Stránky

31. 5. 2019

Ako pomôcť Slovensku? (1.časť)

Martin Hruštínec


Spoločenská situácia na Slovensku nie je dobrá. Vidíme rozhádaných ľudí a táto rozhádanosť smeruje od rodín až po samotné politické strany. Ako keby nevrlosť jeden k druhému bola národným športom. V jednom sa však všetci zhodnú, že situácia nie je dobrá, len každý vidí riešenie v niečom inom. Jeden chce to, druhý zas ono a potom po sebe štekajú ako besní psi.

Teraz tu máme demokraciu, predtým socializmus a ešte dávnejšie monarchiu. Ľudia však vždy reptali. Zdá sa, akoby nebol podstatný štátny systém. On v skutočnosti je veľmi dôležitý, ale až na malé výnimky, na Zemi ten správny neexistoval, lebo zriadenie tohto systému je priamo závislé od zrelosti národa. A keďže národy Zeme ukázali svoju „zrelosť“ vo vojnách, nenávistiach, závistiach a v iných zlostiach, tak je zrejmé, že aj ich systém riadenia bol a je nezrelý. Tým sa teraz nebudeme zaoberať.

Držme sa toho čo je teraz na Slovensku. Máme tu demokraciu. Teda každý nad 18 rokov volí z pomedzi seba toho, kto bude rozhodovať o dôležitých veciach. Máme tu NATO, ktorého sme súčasťou. Ďalej sme v EÚ. Máme platidlo, ktorému sa hovorí EURO. Sme súčasťou bezhraničného priestoru, takže okrem Ukrajiny nemáme hraničné kontroly. Ďalej tu máme, alebo skôr nemáme armádu, keďže NATO je naša armáda, ktorá v prípade potreby nás bude chrániť. Toto sú všetko fakty, ktoré vyplynuli z našej zahraničnej politiky. A čo vnútorná politika? Poľnohospodárstvo, životné prostredie, mzdy, hypotéky, kvalita potravín, vek odchodu do dôchodku, zdravotníctvo, školstvo, náboženstvo...to sú všetko témy, o ktorých by sme mohli písať knihy. A nečítali by sa ľahko, lebo problémov je vyše hlavy, zdá sa, že nie sme schopní ich vyriešiť.

Hľadáme záchranu v rozličných politických stranách. Nádejame sa, že teraz už konečne prišiel niekto geniálny, ktorý keď sa dostane k moci, všetko dá do poriadku a my budeme žiť ako v bavlnke, šťastne a veselo. Dobre vieme, že sme sa dali v minulosti mnohokrát planými rečami okabátiť, ale teraz, možno ten nový človek alebo skupina, budú už šťastnými hviezdami na politickom nebi Slovenska.

Takto naivne môže len nezrelý jedinec uvažovať, a že ich nie je málo, vidí, kto vidieť chce. Veci sa majú úplne inak. Lebo naše bôle nám žiaden politik neodstráni. Dokonca ich neodstráni ani systém, o ktorom si myslíme, že je najideálnejší.

Poďme po radu v našej veci k tomu najpovolanejšiemu – Synovi Božiemu Ježišovi Kristovi. Aj za jeho doby Židia reptali voči Rímu, nepáčila sa im podriadenosť a nesloboda. Síce boli vojensky chránení voči iným chamtivým národom, netrpeli materiálnou núdzou, bola im umožnená náboženská sloboda ale aj tak šomrali, zrejme kvôli tomu, lebo museli na svojom území strpieť rímskych miestodržiteľov so svojimi vojenskými oddielmi. K tomu samozrejme patrí aj platenie daní Rímskemu cisárovi a podriadenie sa politickej vôli Ríma. Určitú vnútornú samosprávu však Izrael mal, spomeňme na kniežatá ako Herodes alebo Jozef z Arimatie. Pozrime sa na veľmi dôležitý  výňatok z rozhovorov medzi učeníkmi a Ježišom. Pýtali sa ho či bude Izrael bojovať proti Rimanom. On odpovedal: „Nerozumiete mi! Nechcem žiadnu vojnu. Rím nie je nepriateľom Izraela. Izrael môže byť Rímu len vďačný, že je ešte bdelý. Vo vnútri každého jednotlivca je nepriateľ, s ktorým musí bojovať. Keby ste ho vyhubili len tam, potom by bola istá vaša duchovná sloboda a váš vzostup. Potom by ste nezostali otrokmi. Potom by aj tí, ktorí teraz nad vami vládnu, čoskoro zmizli. (...)“ *)

Z týchto slov jasne vyplýva, že slovenský občan reptajúci na Brusel, EÚ, NATO, USA, na elity, Fica, Dzurindu, Mečiara, komunistov a na všetkých možných aj nemožných, i keby to bolo naozaj tak, ako hovorí, tak jediný spôsob ako sa oslobodiť od tohto jarma je vyhubiť nepriateľa vo svojom vnútri. Týmto nepriateľom je závisť, neprajníctvo, lakomstvo, smilstvo, lenivosť, ohováračstvo, zlomyseľnosť a mnoho ďalších necností. Vyhubme raz a navždy svoje chyby, vybieľme svoje rúcha a budeme duchovne slobodní a ako hovorí Syn Boží zmizne aj vonkajší nepriateľ. Lebo vonkajšie veci sú závisle na veciach vnútorných. Nehovorte, že to tak nie je, lebo ste to ešte neskúsili. Najprv vyhubme vnútorného nepriateľa, staňme sa čistými a až potom uvidíme, ako sa veci majú.  

Všetko to zlo, na ktoré ľudia reptajú je výsledkom vnútorných necností, skrze ktoré si navzájom ubližujeme. Preto za tohto stavu, kedy väčšina ľudí sa nemieni zaoberať svojou dušou a niečím ušľachtilejším, ak by na čele národa povstal aj „nebeský anjel“, nič to nepomôže. Absolútne nič. Dôkaz? Sám Syn Boží je toho dôkazom. Prišiel, chodil po krajine a vysvetľoval, dával návody na šťastný život. Tí ktorí ho nasledovali a riadili sa jeho napomenutiami skoro zistili, že sú šťastnejší. No i napriek tomu, že tu osobne bol - On , sám Boží Syn, aj tak ho drvivá väčšina neprijala a po jeho smrti bol Izrael do celého sveta rozprášený.  Preto nie je dôležitý len vodca národa ale aj jednotlivci tohto národa. Aj teraz sú v slovenskom národe takí, ktorí by boli hodní ho viesť, ale ako by to dopadlo? Našťastie tu máme demokraciu, ľudia takýchto nevidia a tak môžu byť títo čistí vodcovia aspoň ušetrení trápenia. Ale zoberme prípad, že ušľachtilí jedinci budú v nejakej tej politickej strane. Aká by mala byť ich úloha v tejto situácii, ktorá je neprirodzená, lebo necnostný národ je neprirodzenosťou sám osebe? Ešte v žiadnej politickej strane som túto úlohu nevidel napĺňať, okrem jednej jedinej a aj tá už neexistuje, lebo ju neprajníci rozložili. V takom bahne sa nachádzame, že aj táto jedna jediná strana musela uhynúť ešte skôr, ako sa mohla v plnosti prejaviť! Úloha je veľmi jednoduchá. Takáto strana, samozrejme okrem praktických návrhov k riadeniu spoločnosti, má nabádať ľudí k dodržiavaniu morálnych princípov, či už cez desatoro, Slovo Pána Ježiša, ľudovú múdrosť alebo kto má skúsenosť aj s inými náboženstvami, tak aj skrze tie. Ale v našej kultúre je zakotvené kresťanstvo, tak je prirodzené, že ľahšie sa nám budú chápať Božie Zákony vysvetlené Slovom Pána Ježiša Krista. Politici nech nabádajú ľudí k ušľachtilosti. Majú byť vzormi. Majú poznať Božie Zákony alebo ak chcete Zákony Univerza, a tie ľudí učiť. To, že pred pár desaťročiami pôsobil na Zemi Syn Človeka vie už málokto. Je nevyhnutné, aby všetcí tí, ktorí o Ňom vedia nejakým vhodným spôsobom sa snažili túto skutočnosť priblížiť Pravdu hľadajúcim ľuďom.

Kedysi robil politiku šľachtic, teda ten ktorý je, alebo mal by byť šľachetný. Dnes môže robiť politiku aj najposlednejšia zgerba. Vždy sľubujú hory doly, vždy majú veľké reči a prichystané medové motúzy popod nos. Vždy štvú národ proti niekomu a niečomu.

Jeden zo zákonov Božích, o ktorom hovoril i Ježiš je, „čo človek seje, to bude žať.“ Tak ak väčšina národa je vnútorne lenivá skúmať, naivná, povrchná a zvolí pomätencov, tak zožne presne to čo siala, volila. Fyzika hovorí to isté – „každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru“. Chceme brať, necháme sa štvavými rečami obalamutiť, bude nám zobraté. Ľudová múdrosť ten istý zákon popisuje slovami „kto seje vietor zožne búrku.“

Slovenský národ spamätaj sa!    

*) úryvok z knihy Z doznelých tisícročí.

2. časť - Ako pomôcť Slovensku – okamžite, efektívne a bez politikov

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.